Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Rad sa slojevima

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Slojevi (Layers)


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test slojevi (layers)
- Slojevi (Layers) (PDF dokument)Slojevi ili lejeri su, bez sumnje, najvažniji aspekt u Photoshop-u i kao takvi imaju sopstveni panel u grupi panela, kao i padajući meni u Menu Bar-u. Šta je uopšte sloj? Setite se kada ste kao deca na paus papiru precrtavali ili dorađivali neki crtež preko već postojećeg... I u ovom slučaju imamo dva sloja, od kojih je gornji sloj na kome trenutno radimo lagano providan (smanjena trasparentnost tj. Opacity). Slojevi nisu ništa drugo do slike koje su naslagane jedna na drugu. Svaku od njih možete zasebno pogledati, sakriti, izbaciti, doraditi, zamaskirati određene delove kako ne bi uticali na slojeve ispod itd.  

 

 

 

Prilikom vršenja izmena, primene filtera, stilova ili specijalnih efekata, promene trpi samo sloj koji je trenutno aktivan. Otvorite novi dokument i Photoshop će vam standardno napraviti samo jedan sloj koji se zove Background Layer (pozadinski sloj). Svaki dokument može imati samo jedan pozadinski sloj, koji je uvek na „dnu”, čiju transparentnost, ispunjenost i Blending Mode-ove ne možete da menjate. Možete praviti nove lejere preko njega, identične, prazne, ispunjene bojom, a možete ga i pretvoriti u jedan od slojeva komandom Layer > New > Layer From Background. Ako pak želite da ga vratite nazad, komanda je Layer > New > Backgroung From Layer. Kada pravite novi dokument, vaša pozadina će biti ispunjena belom bojom. Ako otvarate digitalnu fotografiju, vaša pozadina će biti upravo ta digitalna fotografija.

 

 

 

 

Layers Panel

Što budete bili veštiji u korišćenju Photoshop-a, to ćete više koristiti slojeve. Zato je panel sa slojevima prvi aktivan u trenutku kada uključujete Photoshop CS5 ili otvarate novi dokument. Hajde da razjasnimo sve što ova paleta sadrži krenuvši od samog vrha.

 

 

 

Na samom vrhu nalazi se ime panela, što je u trenutnom slučaju Layers (slojevi). Ako pogledamo sa desne strane, videćemo dva dodatna panela koja su uvek u grupi sa Layers panelom, trenutno sakriveni, Channels i Paths. Iako vam trenutno nisu toliko bliski sa panelom Layer, tu su kao standardni paneli jer će vam kasnije olakšati rad uglavnom u selekciji, izboru boja, pravljenju maski (Alpha Channel) i iscrtavanju putanji (o čemu ćemo pričati u narednim lekcijama).


The Layer Row – niz slojeva

Svaki sloj ponaosob, predstavljen je u zasebnom redu unutar panela. Po otvaranju standardno imate jedan red koji predstavlja Background Layer, ali ukoliko dodate novi ili kopirate pozadinski, dobićete drugi sloj u zasebnom redu. To nam omogućava da svaki sloj posebno obradimo, zaključamo ga, učinimo ga vidjivim/nevidljivim (klikom na ikonu oka s leve strane).

 

 

 

 

The Layer Preview Area – slika pregleda sloja

Svaki sloj u svom redu, levo od naziva sloja, prikazuje umanjenu sliku koja predstavlja trenutni izgled sloja. Da biste to shvatili, otvorite novi dokument, pritisnite Ctrl+Shift+N (pravljenje novog sloja) i alatkom Brush nacrtajte bilo šta. Videćete, u pregledu sloja, da se vaš crtež pojavio u gornjem redu, iznad pozadinskog sloja. Photoshop vam daje mogućnost da taj pregled povećate ili uklonite skroz ukoliko to želite. U samom desnom uglu panela nalazi se strelica koja pokazuje na dole sa tri horizontalne crtice (opcije za panel Layer). Kliknite na nju i izaberite Panel Options.

 

 

 

Prva opcija, Thumbnail size, vam omogućava da izaberete veličinu slike pregleda sloja. Opcija Thubnail Contents podešava šta će vam biti prikazano u preglednoj slici. Pregled Entire Document prikazuje ceo sloj sa stvarima koje se nalaze na njemu i onima koje su transparentne, dok Layer Bounds prikazuje sliku samo onoga što se u tom sloju nalazi, skraćujući sliku tamo gde je transparentna.


The Option Icons – opcione ikonice

Na samom dnu palete nalazi se niz ikonica koje predstavljaju različite opcije.

 

 

 

A. Delete Layer – ikonica izgleda kao kanta za smeće što vam je dovoljno da shvatite da uz pomoć nje možete da izbrišete aktivni lejer ili više izabranih slojeva (ukoliko želite da izaberete više slojeva da budu aktivni, držite Ctrl i kliknite na slojeve koje želite). Kada aktivirtate ikonicu Delete Layer, otvoriće se prozor koji će vas pitati da li ste sigurni da želite da ga izbrišete. Ukoliko jeste, kliknite Yes, u suprotnom kliknite na No.

B. Create A New Layer – kao što i sam naziv kaže, ovom opcijom pravite novi sloj. Klikom na ovu ikonicu pojaviće se novi, transparentni sloj, iznad pozadinskog ili onog koji je u tom trenutku bio aktivan. Photoshop im daje imena poput Layer 1 ili Layer 2 i sl. Poželjno je da ga, zbog organizacije u radu i preglednosti, sami preimenujete tako što ćete dva puta kliknuti u nizu slojeva na željeno ime koje menjate. Kad upišete nov naziv, pritisnite Enter. Još lakše će vam biti da umesto te ikonice pritisnete Shift+Ctrl+N i pre nego što se sloj napravi, Photoshop će vam prethodno otvoriti prozor u kojem ćete osim imena moći da izaberete boju pozadine (Color), Blending Mode i Opacity (transparentnost).

 

 

 

C. Create A New Layer Group - ova ikonica kreira novu grupu slojeva tako što napravi folder među nizovima slojeva u koji možete ubacivati slične slojeve, radi bolje preglednosti i organizacije. Ukoliko primenite neki efekat na grupu, doći će do svih slojeva koji je sačinjavaju. Ukoliko želite da joj promenite ime, postupak je isti kao i sa lejerima. Dva puta kliknite na ime, promenite ga i pritisnite Enter. Sa leve strane imena grupe postoji strelica. Ukoliko je okrenuta na dole, biće prikazani svi slojevi koji sačinjavaju tu grupu. Klikom na nju rotiraće se na desno i sakriti sve svoje lejere.

 

 

 

D. Create A New Fill Or Adjustment Layer – U prošlim lekcijama učili smo o korekciji boja i tonaliteta. Upravo ova ikonica predstavlja tu vrstu obrade sloja. Klikom na nju, imaćete niz opcija za obradu tonaliteta i boja na aktivnom sloju. Za razliku od dosadašnje obrade, u ovom slučaju se sve promene dešavaju na novoformiranom sloju i aktivni sloj, koji ste želeli da obradite na taj način, ostaje „zaštićen”. Pojedinačna objašnjenja možete pronaći u lekciji o korekciji tonaliteta i boja.

 

 

 

  A – ponuđene vrste podešavanja tonaliteta i boja
B – panel za formiranje maske
C – naziv odabranog podešavanja
D – standardne opcije odabranog podešavanja
E – Strelica za navigaciju Back / Forward
F – povećanje / smanjivanje panela
G – promene će uticati na sve slojeve ispod ili samo na aktivni sloj
H – skrivanje slojeva
I – pregled pređašnjeg stanja
J – promena na prvobitno stanje
K – brisanje slojeva za podešavanje tonaliteta i boja
 

 

E. Add A Layer Mask – omogućava da dodate „masku” ne samo aktivnom sloju, već i grupi slojeva. Layer Mask omogućava da se određeni delovi slojeva vide i utiču na slojeve ispod njih, tj. da se određeni sakriju. Kada napravite masku za aktivirani sloj, klikom na nju možete odrediti koje površine tog sloja će biti skrivene, a koje ne. Jednostavnim bojenjem četkom možete sakriti određene delove koje ste prethodno selektovali. U masci možete bojiti samo crnom i belom bojom, kao i bojama Grayscale-a (sive nijanse) koje se nalaze između crne i bele boje. Sve što je crno, neće biti vidljivo i neće uticati na sloj ispod, a sve belo je vidljivo i utiče na sloj ispod aktivnog kojem ste stavili masku. Što je nijansa sive tamnija i bliža crnoj boji, to će se pikseli koji su tom bojom zamaskirani manje videti, i obratno. O ovome ćemo detaljnije pričati kasnije.

 

 

 

F. Add A Layer Style – omogućava dodavanje raznih efekata na aktivni sloj ili grupu slojeva. Efekti poput senke, sjaja, uokvirivanja, mogu se primeniti i dodatno obrađivati, o čemu ćemo govoriti malo kasnije.

 

 

 

G. Link Layers – prva ikonica s leve strane, Link Layers, izgleda poput lanca, simbolično, jer povezuje slojeve koje izaberete tako da ih zajedno možete pomerati u dokumentu. Da biste ih spojili, izaberite jedan sloj (ovo ne važi za Background Layer jer njega ne možete pomerati i obrađivati) i držeći taster Ctrl izaberite slojeve koje biste spojili sa njim. Kliknite na praznu površinu desno od imena sloja jer ćete u slučaju klika na sliku prikaza birati nešto sasvim drugo. Kada ste ih sve izabrali, kliknite na ikonicu Link Layer i „spojićete” ih. U momentu kada su spojeni, pojaviće se u njihovom redu ikonica s lancem, kako bi vam pokazala koji su slojevi spojeni u daljem radu. U Toolbox-u izaberite Move Tool na vrhu i pomerajte spojene slojeve zajedno na mesto koje želite, smanjite im svima transparentnost i ispunu itd. Ako imate veći broj slojeva, umesto pojedinačnim kliktanjem uz držanjem tastera Ctrl, možete ih sve izabrati na sledeći način: izaberite prvi sloj koji želite i držeći taster Shift, izaberite poslednji sloj koji želite da selektujete.

 

 

 

U redu ispod naslova Layer, može se naći padajuci meni Blending Modes (o čemu ćemo govoriti kasnije), opcije za transparentnost i ispunu, kao i opcije za zaključavanje slojeva.

 

 

 

 

Opacity i Fill

Opacity predstavlja transparentnost tj. providnost slojeva i može se podešavati na skali od 0% (potpuno providno) do 100% (neprovidno).

Fill (ispuna) takođe čini da sloj bude providan, od 0 do 100% i sigurno će vas u početku buniti koja je razlika između ove dve opcije. U stvari, i transparentnost i ispuna su identične opcije ukoliko niste primenili neki stil na aktivni sloj. Recimo da ste na sloju imali samo slovo A i da ste mu u stilu (o čemu ćemo više govoriti kasnije) dodali okvir, Opacity će uticati na providnost i slova i okvira, dok će Fill u ovom slučaju uticati samo na transparentnost slova A bez okvira koji će ostati netaknut.

 

 

 

Levo: A sa okvirom na Background Layer-u;
u sredini: primenjen Opacity (30%); desno: primenjen Fill (30%)


Lock

Ovom opcijom zaključavate ceo sloj ili delove u njemu. Dokle god je sloj ili deo u njemu zaključan, ne može se pomerati ili obrađivati. Ova opcija ima četiri različite vrste zaključavanja:

 • Lock Transparent Pixels – zaključava samo piksele koji su providni tj. na kojima niste ništa crtali.
 • Lock Image Pixels – zaključava samo piksele koji nisu transparentni.
 • Lock Position – zaključava samo poziciju celog sloja.
 • Lock All – ceo sloj je zaključan i zaštićen od bilo kakvog pomeranja ili obrađivanja.

 

 

 

Što se tiče opcija slojeva, možete ih videti kada desnim tasterom miša kliknete na ime sloja, a takođe ih možete naći i u padajućem meniju Layer koji se nalazi u kontrolnom baru.

 

 

 

 1. Otvara prozor za unos imena i izbor boje za aktivni sloj.
 2. Otvara prozor za podešavanje parametara vezanih za Blending Mode aktivnog sloja.
 3. U slučaju da ste na sloju primenili neku od komandi za podešavanje tonaliteta, kontrasta i boja iz panela Adjustment u zasebnom sloju, uz pomoć ove komande ćete otvoriti panel sa njenim opcijama.
 4. Duplira aktivni sloj.
 5. Briše aktivni sloj.
 6. Pretvara rasterizovani sloj u Smart Object (pametni objekat) koji je nedestruktivni sloj.
 7. Pretvara sloj na bazi vektora, kao i Smart Object, u rasterizovan sloj tj. raster (pojmovi rasterizovani sloj i Smart Object će vam biti jasniji posle lekcije o filterima, a razlika između vektora i rastera će biti objašnjena u lekciji o vektorima).
 8. Isključuje masku ukoliko smo je dodali aktivnom sloju.
 9. Isključuje vektorsku masku.
 10. Sloj na kojem ste ovu komandu primenili, biće maskiran, odnosno prikazan samo u okviru piksela prvog sloja ispod njega; ukoliko ovu komandu primenite na nekom od slojeva za korekciju tonaliteta, kontrasta i boja, uticaće samo na sloj koji se nalazi ispod njega.
 11. Povezuje slojeve.
 12. Selektuje povezane slojeve.
 13. Selektuje slične slojeve.
 14. Kopira stil primenjen na sloju.
 15. Primenjuje kopirani stil na aktivni sloj.
 16. Briše celokupni stil sloja, tj. sve primenjene efekte (o stilovima i različitim efektima više u jednoj od narednih lekcija).
 17. Spaja aktivni sloj sa slojem ispod.
 18. Spaja sve slojeve koji su vidljivi.
 19. Spaja sve slojeve u jedan sloj - Background Layer.


Slojevima možete menjati raspored tako što ćete kliknuti na ime sloja i, dok držite levi taster miša, pomeriti ga iznad gornjih slojeva, dok ćete ga pomeranjem na dole staviti ispod slojeva preko kojih ga prevučete. To isto možete uraditi i iz padajućeg menija Layer > Arrange:

 • Bring to Front - staviće sloj na vrh tj. iznad svih ostalih slojeva (Shift+Ctrl+]).
 • Bring Forward - aktivni sloj zameniće mesto sa slojem iznad njega (Ctrl+]).
 • Send Backward - aktivni sloj zameniće mesto sa slojem ispod njega (Ctrl+[).
 • Send to Back - stavićete sloj na dno tj. ispod svih ostalih slojeva (Shift+Ctrl+[).

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: