Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: --- Adobe Acrobat X Pro

Modul: Napredne opcije programa Adobe Acrobat X Pro

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Sigurnost PDF dokumenata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test sigurnost pdf dokumenata
- Sigurnost PDF dokumenata (PDF dokument)Sigurnost dokumenata može se sprovesti na više načina tako da Vaše PDF dokumente možete osigurati kako ih drugi korisnici ne bi mogli pregledati i/ili menjati. To zavisi od toga koji nivo zaštite ste odabrali. Adobe Acrobat nudi tri metoda za sigurnost dokumenata.

Dokumente možete zaštititi od otvaranja i editovanja (uređivanja sadržaja) korišćenjem Password Security (lozinke) na različitom nivou enkripcije. Password Security služi za primenu opšte sigurnosti, kada želite da korisnici imaju lozinku kojom mogu da otvore dokument, ili želite da zabranite određene funkcije Acrobata kao što su editovanje i štampanje.

Takođe možete zaštititi dokumente korišćenjem -Public Key Certificate- ili ako Vaša organizacija ima Adobe LiveCycle Policy Server možete primeniti Security polise direktno sa servera. Certificate Security je metod restrikcije koji želite da primenite na grupu korisnika, ili "poznate" korisnike. Ovaj metod možete koristiti u slučaju da imate potrebu da zabranite otvaranje pojedinih dokumenata Vašim saradnicima, kolegama ili osobama sa kojima imate direktnu komunikaciju.

Treći metod zaštite je Adobe Policy Server koji omogućava da primenite sigurnosne polise PDF dokumenata preko servera. Prednost ovog metoda je što vršite enkripciju dokumenata koji mogu da se koriste samo određeno vreme, morate koristiti 128-bitnu enkripciju dokumenata sa Acrobat verzijom 5 ili novijom.

Verzija Acrobat X (10) ima i 256-bitnu zaštitu kako za PDF dokumente, tako i za dokumente koji se pridodaju uz PDF dokument u PDF portfoliju.

Kada radite na zaštiti Vašeg dokumenta, u Tools Pane-u postoji odeljak Protection, u okviru kojeg se nalaze svi meniji i komande koje su Vam potrebne.

 

 

 

Password Security

Da biste osigurali otvoren dokument, izaberite File > Properties. Kliknite na Security tab u okviru -Document Properties- Dialog Box-a. U Security Method padajućem meniju postoje četiri opcije za različite metode sigurnosti. Standardna opcija je No Security, odnosno bez ikakve zaštite. Otvorite padajući meni i izaberite Password Security. Otvoriće se istoimeni Dialog Box. U zavisnosti od opcije koju ste izabrali iz padajućeg menija Compatibility, pojavljivaće se dodatne opcije ili će nestati. Videćete da ako izaberete Acrobat 7 kompatibilnost, sve opcije unutar Dialog Box-a će postati dostupne.

Isti Dialog Box možete pokrenuti komandom Encrypt with Password, koja se nalazi u meniju Encrypt, odeljka Protection u Tools Pane-u. Pre otvaranja, Acrobat će Vas pitati da li ste sigurni da želite da osigurate dokument lozinkom, a u slučaju da je već bio osiguran, pitaće Vas da li ste sigurni da izmenite postojeća podešavanja koja se odnose na zaštitu dokumenta.

 

 

Kreiranje sigurnosne polise

 1. Pokrenite komandu Manage Security Policies..., koja se nalazi u meniju Encrypt, kako biste otvorili Dialog Box u kojem možete kreirati sigurnosne polise (dve trenutno postojeće su stavljene pod rednim brojevima u istom meniju)


 2. Kliknite na dugme New, koje se nalazi u gornjem levom uglu
 3. Izaberite Use Password i kliknite na dugme Next, kako biste prešli na sledeći korak
 4. Unesite ime (Policy Name) i opis polise (Description), izaberite jednu od opcija i kliknite Next
  • Ako želite da odredite lozinku i zabrane za svaku polisu zasebno koju ćete dodeliti dokumentu, nemojte izabrati opciju Save Passwords With The Policy
  • Ako želite da sačuvate lozinku i podešavanja zabrane, izaberite Save Passwords With The Policy
 5. Odredite podešavanja kompatibilnosti iz menija Compatibility i opcije za lozinku. Ako izaberete Save Passwords With The Policy, odredite lozinku (Require a password to open a document) i zabrane (Permissions). Kliknite Next kako biste prešli na završni korak (*Acrobat će Vam za sledeći korak tražiti da ponovo unesete lozinku koju ste postavili za otvaranje dokumenta lozinku za prekid zabrana)
 6. Pregledajte detalje polise, a zatim kliknite Finish i polisa će biti kreirana
   

Uz pomoć Dialog Boxa -Manage Secure Policies- možete dodavati Password Security kada god želite da zabranite korisnicima otvaranje dokumenta i/ili menjate njegov sadržaj. Da bi pristupili dokumentu, korisnici moraju znati šifru koju ste zadali.

 

 

 

U okviru -Password Security Settings- Dialog Boxa nalazi se mnoštvo opcija, kao što su:

 • Compatibility - Iz padajućeg menija ove opcije možete odabrati verziju Acrobat-a iz koga će biti moguć pregled dokumenta kojem podešavate sigurnost
 • Encryption level - U zavisnosti od verzije Acrobat-a koju ste izabrali, vrši se i enkripcija, na primer Acrobat 7 i 8 podržavaju 128-bitnu enkripciju
 • Encrypt all document contents - Ova opcija će primeniti enkripciju na kompletan sadržaj dokumenta
 • Encrypt all document contents except metadata (Acrobat 6 i novije verzije) - Ova opcija se koristi ukoliko ne želite da zaključate metadata PDF dokumenta. Ova opcija je korisna ako želite da Vaš dokument bude dostupan pretraživačkim mehanizmima ukoliko se nalazi na određenoj internet stranici
 • Encrypt only file attachments (Acrobat 7 i novije verzije) - Služi da bi se izvršila enkripcija nad dodacima poruka, ali ne i nad samim PDF dokumentom. Ovu opciju možete koristiti kada šaljete nezaštićeni PDF dokument sa dodeljenim Attachment-om koji želite da zaštitite
 • Require a password to open the document - Potvrdite ovo polje ako želite da korisnici moraju da ukucaju šifru da bi otvorili dokument. Potom unesite željenu šifru u polju Document Open Password
 • Restrict editing and printing of the document. A password will be required in order to change these permission settings - Potvrdite ovo polje ako želite da zabranite uređivanje i štampanje PDF dokumenta, a potom unesite željenu lozinku koja će poništiti takvu vrstu zabrane, i to u polju Change Permissions Password. Šifra koju unosite ne sme biti ista kao Document Open Password (šifra za otvaranje PDF dokumenta)
 • Print Allowed - U ovom padajućem meniju možete izabrati rezoluciju za štampanje. Izaberite Low Resolution (150 dpi) da biste sprečili da se Vaša PDF dokument štampa u visokoj rezoluciji. Ukoliko želite da onemogućite bilo kakvo štampanje, odaberite opciju None
 • Changes Allowed - U ovom padajućem meniju možete izabrati koje promene nad dokumentom mogu da vrše korisnici
 • Enable copying of text, images, and other content - Štikliranjem Ovog Check box-a možete omogućavate korisnicima da kopiraju tekst, slike i druge sadržaje PDF dokumenta
 • Enable text access for screen reader devices for the visually impaired - Štikliranjem Ovog Check box-a omogućavate specijalnim uređajima (koji su namenjeni osobama sa posebnim potrebama) da čitaju tekst koji se nalazi unutar u Vašeg dokumenta

 

Nakon što odredite šta će biti dozvoljeno, kliknite na OK, a potom obavezno sačuvajte dokument da biste primenili sigurnosne opcije na njemu. Ako zatvorite dokument, a niste ga sačuvali, sva sigurnosna podešavanja se neće primeniti.

***Kada Vam neko pošalje dokument u kojem je lozinkom zaštitio bilo kakvo štampanje ili uređivanje PDF dokumenta, nećete biti u mogućnosti da aktivirate određene alatke za uređivanje PDF dokumenta, Copy i Paste komande, komandu Print... itd. Ukoliko to želite da promenite jer Vam je kreator rekao lozinku, pokrenite komandu Remove Security iz menija Encrypt u Tools Pane-u. Otvoriće Vam se Dialog box u kojem možete unete lozinku, kako biste bili u mogućnosti da izvršite radnje koje je kreator PDF dokumenta lozinkom zaštitio. Istu stvar možete uraditi pokretanjem komande File > Properties... U Dialog Boxu Properties otvorite tab Security, a potom iz menija Security Method odaberite opciju No Security. Acrobat će Vam dati opciju unosa lozinke kako biste promenili trenutnu zaštitu.

 

Digitalni potpisi

Digitalni potpis se koristi iz istih razloga kao i svojeručni potpis, a to je da biste odobrili neki dokument. On potvrđuje Vaš identitet, a može da sadrži fotografiju, sliku Vašeg svojeručnog potpisa ili neki drugi detalj koji izaberete. Overen digitalni potpis služi kako biste potvrdili sadržaj dokumenta. Status ikona služi da Vas obavesti da li je potpis važeći. Ako je potpis sumnjiv, možete ga proveriti manualno.

 

Signatures - Digitalni potpis PDF dokumenta - Digitalni Identitet - Digital ID

Digitalni potpis (identitet) služi da potvrdite da ste određeni dokument upravo Vi popunilu (ukoliko npr. imate PDF formular koji Vam je neko poslao da ispunite putem e-maila, a standardno na kraju imate polje na kojem bi trebalo da se potpišete). Ono što je bitno da znate jeste da se digitalno potpisujete tek na samom kraju, pre nego da sačuvate PDF dokument, jer u slučaju da posle potpisa probate da unesete određene izmene PDF dokument će to primetiti i iz sigurnosnih razloga daće obaveštenje da postoji problem u PDF dokumentu i da potpis nije unesen korektno.

Kada kreirate digitalni potpis (identitet), potrebne su Vam alatke koje se nalaze u Tools Pane-u, u odeljku Sign & Certify. Pored toga, sa leve strane radne površine u Navigation pane-u, među četiri standardne ikonice biće i ikonica Signatures koja klikom otvara istoimeni prozor.

 

 

 

Kada prvi put potpisujete neki dokument, potrebno je da izaberete alatku Sign Document, Acrobat će Vam dati informaciju da je potrebno da klikom i prevlačenjem na stranici napravite odeljak (koji će biti plave boje dok ga kreirate držeći levi taster miša) u kojem će biti postavljen Vaš potpis. Odredite gde želite da ga postavite i u kolikom okviru, u zavisnosti od toga će varirati konačan izgled Vašeg digitalnog potpisa

 

Izgled odeljka u kojem će biti postavljen digitalni potpis u trenutnu kreiranja

 

Kada to uradite otvoriće se Dialog Box koji Vam pruža mogućnost da kreirate novi potpis opcijom A new digital ID I want to create Now (što ćemo mi i uraditi prvo) ili da ubacite već postojeći potpis koji ste sačuvali na Vašem kompjuteru opcijom My existing digital ID from, u tom slučaju ćete morati da ga otvorite samo sa lozinkom koju ste zadali zbog sigurnosti potpisa.

 


 

Klikom na Next nastavićete dalje sa novim parametrima za podešavanje digitalnog potpisa koji kreirate, sada Vas Acrobat pita na koji način će sačuvati digitalni potpis. Ostavite opciju koja je trenutno prikazana kao aktivna na slici ispod, kako biste mogli da ga krairate na Vašem radunari kao tzv. ID File i kliknite na Next.

 

 

 

Sledeći prozor Vam omogućava unos ličnih podataka koji će biti sastavni deo Vašeg digitalnog potpisa.

 

 

 

Unesite željene podatke u prvih pet polja i potom kliknite na dugme Next, kako biste uneli lozinku i odredili gde će se taj ID File koji predstavlja Vaš digitalni potpis, naći na Vašem računaru. Klikom na Browse Acrobat će Vam dati mogućnost da odredite mesto čuvanja tog dokumenta.

 

 

U dva polja ispod morate uneti lozinku i potvrditi je ponovo. Sada ćete umesto dugmeta Next videti dugme Finish, što znači da je kreiranje digitalnog potpisa gotovo. Kliknite na Finish i otvoriće se Dialog Box -Sign Document- u kojem ćete moći da vidite kako Vaš potpis koji ste kreirali izgleda, a potom ćete biti u mogućnosti i da ga postavite na mesto koje ste prethodno označili na stranici.

 

 

U prvom meniju možete odabrati iz menija jedan od ponuđenih potpisa ukoliko ih imate više sačuvanih na računaru, a potom u polju Password unesite lozinku odabrane osobe iz gornjeg menija. Ukoliko želite da PDF bude zaključan pošto ga potpišete, štiklirajte Check Box -Lock Document After Signing-. Klikom na dugme Sign na dnu, kreiraćete potpis, ali će Acrobat tražiti ili da sačuvate odmah dokument u kome radite ili da dokument sačuvate kao novi dokument, radi sigurnosti, i to u Dialog Boxu komande Save As... kao što smo već pomenuli, to se dešava jer posle potpisivanja ne bi trebalo da se vrše nikakve promene unutar potpisanog PDF dokumenta kako bi bio validan potpis.

 

Izgled digitalnog potpisa

  

 

Izgled ID dokumenta koji ste sačuvali na Vašem računaru

 

Svaki sledeći put kada budete hteli da dodate potpis u određenom PDF dokumentu, kako ste već kreirali jedan ID dokument u vidu Vašeg digitalnog potpisa i odredili mu mesto na računaru, nećete morati da kreirate novi, već ćete po kreiranju odeljka u kojem će potpis biti postavljen, automatski dobiti Dialog Box -Sign Document- za pregled postojećih potpisa. Ako želite da kreirate novi potpis, iz menija Sign As... odaberite New ID... i ponovo ćete biti u mogućnosti da kreirate novi digitalni potpis, što ćete uraditi na isti način kao i malo pre.

 

 

Potpis možete da kreirate u ovom slučaju alatkom Sign Document, kao i alatkom Place Signature. Obe alatke će pre svega zahtevati da kreirate okvir u kojem će digitalni potpis biti postavljen, a potom će otvoriti Dialog Box -Sign Document-.

 

Kreiranje izgleda potpisa

Sada ćemo Vam pokazati na koji način možete uticati na njegov izgled ukoliko ne želite da bude standardni, već sa Vašom slikom, logom, slikom potpisa i sa tačno određenim info-tekstom uz potpis.

Novi izgled svog potpisa možete kreirati na sledeći način:

 1. Kada krenete da kreirate novi potpis i otvorite Dialog Box Sign Documents- u kojem Vam Acrobat daje mogućnost izbora jednog od sačuvanih potpisa odnosno digitalnih identifikacija, iz menija Appearance izaberite opciju -Create New Appearance...
 2. Unesite ime za izgled potpisa koji kreirate u polju Title - Svaki put kada kreirate digitalni potpis moćićete iz menija Appearance da odaberete izgled koji čuvate
 3. Ako želite da Vaš digitalni potpis sadrži sliku, izaberite opciju Imported Graphic, potom kliknite na dugme File... i  izaberite željeni dokument odnosno sliku (slika može biti vektorski crtež Vašeg potpisa, Vaša slika, logo firme, itd). Opcija Name će prikazati samo Vaše ime  umesto bilo kakve slike
 4. U odeljku Configure text - štiklirajte željene informacije koje želite da se pojave u okviru digitalnog potpisa   

 

Proveravanje digitalnog potpisa

Pre nego što potpišete dokument, podesite Acrobat za proveru digitalnog potpisa.

 1. Izaberite Edit > Preferences, zatim izaberite Security na levoj strani.
 2. Da biste automatski proveravali sve potpise u PDF dokumentima, kada ih otvorite, štiklirajte opciju Verify Signatures When The Document Is Opened. Ova opcija je standardno uključena
 3. Kliknite na dugme Advanced Preferences, zatim na Verification tab, kako biste prikazali njegove parametre za podešavanje
 4. Podesite parametre:
  • When verifying - određuje metode koji određuju koji će se Plug-inovi koristiti prilikom provere potpisa
  • Require That Certificate Revocation Checking Be Done Whenever Possible During Signature Verification - služi za proveru potpisa koji su isključeni iz liste za proveru
  • Verify Signatures Using - Izaberite jednu od opcija da biste utvrdili da li se vreme koje se pojavljuje na primljenom potpisu poklapa sa vremenom kada je potpis proveren
  • Hide Signature Field Validity Icon When Signature Is Valid - Prikriva Signature status ako je potpis važeći
 5. Kliknite na Windows Integration tab, da biste odredili da li možete importovati identitet iz Windows Certificates-a u listu proverenih identiteta:
   

 

 

 

Digitalni sertifikat

Kada želite da zaštitite PDF dokument, tako da mogu da ga otvaraju samo određene osobe, upotrebićete komandu Encrypt with Certificate iz menija Encrypt. 

 

 

Acrobat pravi takvu vrstu zaštite, gde samo osobe koje imaju određeni Digitalni ID (kreiran digitalni potpis, odnosno digitalni identitet) unutar Adobe Acrobata, mogu da otvore zaštićeni PDF dokument. Naravno, da biste to uradili, pre svega morate znati njihov Digitalni identitet, tj. morate imati *fdf dokument koji su Vam poslali, u okviru kojeg se nalaze informacije o njihovom digitalnom identitetu.

***Lični digitalni identitet možete videti pokretanjem komande Security Settings... u meniju More Protection koji se nalazi takođe u grupi Protection Tools Pane-a.

 

 

 

Pokretanjem ove komande otvarate istoimeni Dialog Box u kojem možete sagledati sve digtalne identifikacije (potpise) sačuvane na računaru.

 

 

 

Otvaranjem menija digital IDs i podmenija Digital ID Files (na levoj strani), možete videti postojeće digitalne identifikacije. Ukoliko želite da nekome pošaljete Vaš dokument sa digitalnom identifikacijom, izaberite je u gornjem odeljku na desnoj strani i kliknite na ikonicu Export (koja je označena u crvenom kvadratu). Sačuvaćete *.fdf dokument koji potom možete poslati osobi koja želi da Vaš digitalni identitet ubaci u sertifikat kako biste mogli da otvorite zaštićeni PDF dokument.

Vratimo se na kreiranje digitalnog sertifikata, sada kada znamo na koji način će neko sačuvati *.fdf dokument sa digitalnim identitetom. Pokretanjem komande Encrypt with Certificate otvarate Dialog Box koji Vam omogućava da u nekoliko koraka kreirate digitalni sertifikat.

 

General Settings

 

 

U odeljku Select Document Components to Encrypt možete odabrati šta je to što štitite u Vašem PDF dokumentu, odnosno šta neće moći da vidi osoba koja otvori PDF dokument, a nema potrebni digitalni ID. Standardna opcija je Encrypt all document content, odnosno zaštita celokupnog PDF dokumenta i njegovog sadržaja.

Iz menija Encrypt Algorithm birate algoritam zaštite. 128-bitni podržavaju ranije verzije Acrobat-a, dok 268-bitni podržava samo Acrobat 9 i Acrobat X, što znači da određena osoba koja ima željeni digitalni sertifikat i pored toga neće moći da otvori PDF dokument ukoliko nema i željenu novu verziju Acrobata. Klikom na dugme Next prelazite na sledeći korak - Select Recipiens.

 

Select Recipiens

Pre nego da pređete u prozor sa novim parametrima, Adobe Acrobat predpostavlja da želite svoj digitalni identitet da uključite u zaštitu, kako biste Vi bili u mogućnosti da pregledate PDF dokument, što ćete prihvatiti klikom na OK.

 

 

Sada, kada je Vaš digitalni identitet uključen u sertifikat, potrebno je da nađete *.fdf dokumente koje ste dobili od kolega, saradnika ili klijenta, koji omogućavaju da samo Acrobat koji poseduje taj digitalni identitet može da otvori PDF koji štitite. Klikom na dugme Search... možete da pretražite željene dokumente na Vašem računaru, izaberete i otvorite i na taj način uključite nečiji ID u sertifikat.

U gornjem prozoru sa leve strane možete digitalne identitete svih osoba koje će moći da otvore PDF dokument, a pored toga, Adobe Acrobat Vam daje mogućnost da za svaku osobu posebno podesite šta može da vidi. Klikom na ID željene osobe podesite šta će joj biti dozvoljeno da vidi pod njenim ID-om, klikom na dugme Permission... (*dozvole u vidu mogućnosti štampanja i uređivanja). Klikom na Next prelazite u završni korak Summary, gde možete videti pregled podešenih parametara digitalnog sertifikata. Klikom na Finish, Vaš PDF dokument će biti zaštićen Digitalnim sertifikatom koji ste kreirali. Predlažemo da odmah potom sačuvate promene na PDF dokumetu kako bi sertifikat bio prihvaćen. Ukoliko Vam više odgovara, sačuvajte ga komandom Save As... kao novi PDF dokument.

 

Mark for Redaction

Mark for Redaction Tool služi za trajno brisanje (skrivanje) teksta, grafike, potpisa, svojeručnog pisanja i svih vrsta podataka koje želite da uklonite iz dokumenta. Neki alati za redakciju mogu da brišu metapodatke i skrivene elemente tako da sve podatke koje želite da eliminišete niko od korisnika ne može da primi. Acrobat X nudi nekoliko rešenja za obeležavanje sadržaja za brisanje, primenu redakcije, eliminisanje metpodataka i skrivenog teksta. Sve alatke koje će Vam biti potrebne za ovakvu vrstu operacija, nalaze se u grupi Protection, unutar Tools Pane-a (Black Out & Remove Content).

 

 

Dve glavne alatke koje ćete koristiti su Mark for Redaction i Mark Pages for Redaction, obe rade na sličan način i veoma jednostavno. Klikom na alatku Mark for Redaction Acrobat će prvenstveno otvoriti Dialog Box u kojem Vam objašnjava na koji način možete da je koristite.

 

 

 

Redakcija omogućava trajno uklanjanje osetljivog sadržaja.

Redakcija zahteva dva koraka u radu:

 1. Markiranje sadržaja
 2. Primena redakcije

 Napomena: Redakcija nije trajno izvršena dokle god ne upotrebite alatku Apply Redactions

 

Kao što možete pročitati, alatkom Mark for Redaction prvenstveno selektujete osetljivi sadržaj koji želite da prikrijete, bilo da je tekst, slika i sl. (selektujete na isti način kao što to radite alatkom Selection - klikom i prevlačenjem), a potom, kad naznačite sve željene elemente - kliknite na alatku Apply Redactions.

Tekst ili slika koji selektujete alatkom Mark for Redaction prvo će dobiti crveni okvir, čime Vam Acrobat pokazuje šta ste naznačili, a tek kad kliknete na Apply Redactions selekcija će biti crna (slika ispod), odnosno na njoj će biti izvršena redakcija.

 

 

Kao i uvek, promene koje nanesete u dokumentu biće i definitivno prihvaćene tek kada sačuvate promene klikom na Save (ili sačuvate novi dokument komandom Save As...). Onog momenta kada sačuvate promene ne postoji mogućnost da povratite natrag tekst i slike koje ste sakrili redakcijom.

Adobe Acrobat Vam takođe daje mogućnost da izmenite izgled zatamnjenog dela koji prikriva selektovane elemente Vašeg dokumenta. Klikom na Redaction Properties otvarate Dialog Box -Redaction Tool Properties-.

 

 

 1. Boja ispune zatamnjenih površina koje dobijate redakcijom
 2. Štikliranjem ovog Check Boxa možete ispisati tekst na zatamnjenim delovima redakcije
 3. Izbor fonta i veličini fonta
 4. Automatsko povećavanje teksta dok ne stane unutar zatamnjenog dela redakcije
 5. Ponavljanje ispisanog teksta
 6. Poravnanje teksta
 7. Boja teksta
 8. Tekst koji će biti ispisan
 9. Redakcijski kod umesto teksta
 10. Boja konture okvira koji dobijate kada naznačite element alatkom Mark for Redaction (standardni je crvene boje)
 11. Boja ispune okvira koji dobijate kada naznačite elemente alatkom Mark for Redaction (standardno je providna boja ispune)
 12. Providnost zadate boje ispune

 

Mark Pages to Redact

Ukoliko želite da prikrijete celokupni sadržaj jedne ili više stranica, najbrži način da to postignete je upotrebom alatke Mark Pages to Redact. Klikom na ovu alatku, Acrobat otvara Dialog Box u kojem Vam omogućava da naznačite stranice koje će biti prikrivene, odnosno pre svega označene, a potom i prikrivene. Redakcija se u ovom slučaju vrši na isti način - kada naznačite stranicu ona će dobiti crveni okvir (osim ako niste izmenili izgled u Redaction Properties - Redaction Mark Appearance), do momenta kada kliknete na Apply Redaction i zatamnite naznačenu stranu/stranice.

 

 

 • Mark current page for redaction - selektovana (markirana) će biti trenutno aktivna stranica na kojoj se nalazite
 • Mark specific page range for redaction - možete uneti željene stranice koje će biti selektovane (markirane) za redakciju u polju Page range

 

*Kada označite željeni sadržaj za redakciju (bilo da ste to uradili alatkom Mark for Redaction ili alatkom Mark Pages to Redact), ona dobija crveni okvir. Ukoliko pređete kursorom miša preko tog okvira, Acrobat Vam prikazuje kako će sadržaj izgledati kada primenite redakciju klikom na alatku Apply Redactions.

 

Search & Remove Text

Ova alatka je kombinacija dveju alatki - Mark for Redaction i Search Tool, što znači da na osnovu pretrage kroz tekst možete da izvršite redakciju specifičnih reči, brojeva itd. Pokretanjem ove alatke Acrobat Vas upozorava da obratite pažnju na to da li imate skeniran tekst, odnosno sliku koja ima na sebi tekst koji nije pretvoren OCR metodom u regularan tekst koji Adobe Acrobat može da detektuje (*ukoliko imate takav dokument upotrebite alatke iz grupe Recognize Text, koja se nalazi u Tools Pane-u). Klikom na Ok, otvara se Dialog Box -Search-.

 

 

 

 1. Acrobat želi da zna gde je potrebno da izvrši pretragu teksta - u trenutno aktivnom dokumentu (In the current document) ili u svim PDF dokumentima u folderu koji naznačite u meniju ispod
 2. Acrobat želi da zna šta tačno traži, da li traži reč ili frazu (Single word or phrase), više reči ili frazu (Multiple words or phrase) ili patern, odnosno pretragu prema uzorku (Patterns). Ukoliko izaberete opciju Patterns, dobijate novi meni (kao na slici ispod) u kojem možete odabrati uzorak na osnovu kojeg će Acrobat vršiti pretragu.


  To mogu biti brojevi telefona, kreditnih kartica, e-mail adresa, datuma i sl. Na osnovu izbora, u prozoru koji se pojavi ispod, Acrobat Vam pokazuje kakav format uzorka će tražiti. Ukoliko Vam ne odgovara, promenite format uzorka klikom na  Choose different locale for pattern (*ovo je potrebno da uradite npr. kada ne želite pretragu američkog formata datuma, već evropsku).
 3. Unos reči ili dela reči koji želite da pretražite
 4. Štikliranjem ovog Check Boxa biće nađene samo cele reči koje unesete (ukoliko npr. unesete reč put, biće nađene sve reči "put" u tekstu, dok će Acrobat ignorisati reči kao što su put, putarina, putovati i sl.)
 5. Štikliranjem ovog Check Boxa Acrobat će praviti razliku između malih i velikih slova

 

Pretragu pokrećete klikom na dugme Search & Remove Text, a Acrobat će Vam prikazati u novom prozoru rezultate pretrage.

 

 

 

 1. Rezultati pretrage - štiklirani rezultati će biti redukovani
 2. Izborom ove opcije cela reč koja je nađena na osnovu uzorka će biti označena za redakciju ukoliko je štiklirate u polju označenom sa A
 3. Izborom ove opcije samo deo reči koja je nađena na osnovu uzorka će biti označena za redakciju ukoliko je štiklirate u polju označenom sa A
 4. Markiranje rezultata za redakciju (potom ćete ih sakriti alatkom Apply Redactions)
 5. Početak nove pretrage

 

Svaki put kada pretvarate naznačene delove u skrivene (Apply Redactions) Acrobat Vam otvara dva prozora u kojima Vas pre svega upozorava da ćete trajno izgubiti sadržaj koji ste sakrili redakcijom, kada sačuvate PDF dokument (zato redukujte na kopiji koju ćete dalje deliti klijentima, prijateljima, kolegama i sl.), a potom Vam u drugom prozoru daje informaciju da je redakcija uspešno obavljena i pita Vas da li želite da nađete i sakrijete eventualne skrivene elemente unutar PDF dokumenta. Skriveni elementi su oni koji nisu automatski vidlji u dokumentu (komentari, linkovi, metadata informacije, skriveni tekstovi dokumenta, objekti koji se ne vide jer su preklopljeni itd.) Klikom na dugme Yes, Acrobat će pretražiti te skrivene elemente, a Vi ih možete ukloniti klikom na dugme Remove.

Pored toga, postoje dve alatke kojima možete u svakom momentu izvršiti pretragu i čišćenje skrivenih elemenata unutar PDF dokumenta. To su alatke Remove Hidden Information i Sanatize Document.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: