Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Selekcija vektorskih putanja i objekata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Selekcija vektorskih putanja i objekata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test selekcija vektorskih putanja i objekata
- Selekcija vektorskih putanja i objekata (PDF dokument)Alatke koje ćete najčešće koristiti u svakodnevnoj upotrebi Illustrator-a su upravo alatke za selektovanje. Kako biste preduzeli određene korake u izmenama na objektima koji se nalaze u vašem dokumentu, morate ih pre svega izabrati. Selekcijom obraćate pažnju Ilustrator-u kojim tačno objektima ili njihovim delovima želite da rukujete.

Verovatno su vam, ukoliko ste prethodno koristili Photoshop, poznate dve glavne alatke za selektovanje objekata u Illustrator-u.

To su  Selection Tool (crna strelica) i  Direct Selection Tool (bela strelica). Postoji još jedna koja se zove Group Selection Tool koja je skrivena u podmeniju bele strelice i nećemo morati toliko često da je aktiviramo zbog pomoći određenih tastaturnih prečica. Uz pomoć ovih alatki, ne samo što selektujemo objekte ili njihove delove, već ih i pomeramo u okviru dokumenta.

 

 

 

Pre nego što krenemo sa izučavanjem ovih alatki, hajde prvo da vidimo na koje sve načine možemo da vršimo selekciju u Illustrator-u:

 • Selekcija uz pomoć klika - selektujemo određeni objekat samo uz pomoć jednog klika levim tasterom miša bilo gde u okviru objekta i sa bilo kojom od pomenutih alatki. Kako bismo izabrali više objekata, držaćemo taster Shift i nastaviti da biramo objekte jednim klikom u okviru njih. Klikom na već selektovani objekat dok držimo Shift, izbacićemo ga iz selekcije.
 • Selekcija uz pomoć Marquee okvira - selektujemo klikom, držeći levi taster miša formiramo pravougaoni okvir. Kada pustimo miša, svi objekti koji su bili unutar tog okvira biće selektovani


Takođe možete koristiti kombinaciju ove dve metode rada i time praviti preciznije selekcije.

Novina u selekciji objekata u CS5 verziji jeste to da u slučaju da vam se na stranici poklapa više objekata i time onemogućavaju izbor pozadinskih, držeći Ctrl svaki put kada kliknete Illustrator selektuje sledeći objekat koji se nalazi ispod onog na vrhu (hijerarhijski poredak objekata ćemo raditi u jednoj od narednih lekcija). To isto možete da uradite kada kliknete desnim tasterom miša na prvi objekat na vrhu od preklopljenih objekata i u podmeniju Select koji se pojavi sa opcijama izaberete Select > Next Object Below (First Above - bira prvi objekat na vrhu, Next Above - bira sledeći iznad trenutno izabranog, Next Below - bira sledeći ispod trenutno izabranog, Last Below - bira objekat na dnu).

Dešavaće vam se da ste određeni deo grafike u vašem dokumentu završili s obradom i ne želite da bude selektovan kako ne bi došlo do njegovog remećenja. Illustrator upravo zbog toga daje mogućnost da određeni objekat ili selektovanu grupu objekata zaključate i time onemogućite njihovo selektovanje ili bilo kakav vid njihovog uređivanja, transformacije i sl. Kada ste izabrali željene objekte, zaključajte ih komandom Object > Lock > Lock Selection ili tastaturnom prečicom Ctrl+2. Otključavate ih komandom Object > Unlock All ili tastaturnom prečicom Ctrl+Alt+2.

Selekciju možete sakriti privremeno uz pomoć komande Object > Hide > Hide Selection ili tastaturnom prečicom Ctrl+3. A vratiti skriveno komandom Object > Show All ili tastaturnom prečicom Ctrl+Alt+3.

Selekciju takođe možete privremeno grupisati uz pomoć komande Object > Group ili tastaturnom prečicom Ctrl+G, a razvrstati ih iz grupe komandom Object > Ungroup All ili tastaturnom prečicom Shift+Ctrl+G.

 

 

 

Selection Tool  - omogućava da izaberete jedan ili više celokupnih objekata. Kao što smo već pomenuli, ovom alatkom ćete i pomerati vektorske putanje i objekte u okviru radne površine, kao i vođice koje ste napravili kao pomagala. Držeći Ctrl dok je ova akatka aktivna, privremeno se prebacujete na Direct Selection Tool.

Za precizno izmeštanje selektovanog objekta u okviru koordinatne ose naše stranice dva puta kliknite na Selection Tool u ToolBox-u kada napravite selekciju koju pomerate. Otvoriće se Dialog Box kao na slici ispod:

 

 

 

Direct Selection Tool  - klikom unutar objekta na njegovu boju ispune izabraćemo celokupni objekat, ali to nije prava namena ove alatke. Uz pomoć nje biramo vektorske putanje (Paths) i njihove tačke usidrenja (Anchor Points) zasebno. S obzirom da su vektorski objekti sačinjeni od usidrenih tačaka, kako biste te tačke zasebno podesili ili izbrisali, izabraćete ih ovom alatkom. Klikom na Anchor Point - izabraćete ga. Isto možete uraditi i Marquee metodom praveći pravougaonih u kojem će sve tačke usidrenja (Anchor Points) biti izabrane. Izabrane tačke su predstavljene malim kvadratom ispunjenim (po Default-u) plavom bojom, dok će ostale tačke koje nisu izabrane biti samo kvadrati čije su ivice plave, ali bez ispune u sebi.

 

 

 

Ova alatka ima mogućnost oponašanja ostale dve alatke za selektovanje držeći određene tastaturne prečice:

 • Držeći taster Ctrl dok je ova alatka aktivna, kursor će se pretvoriti u crnu strelicu i alatka će se ponašati upravo kao Selection Tool, čija je strelica crne boje.
 • Ukoliko ste grupisali određene objekte, držeći Alt i klikom na jedan od grupisanih objekata izabraćete samo njega. Dodatnim klikom (držeći Alt) izabraćete sve objekte iz grupe i time se u stvari Direct Selection Tool ponaša poput sledeće alatke - Group Selection Tool.


S obzirom na to da je namenjena izmeštanju tačaka usidrenja koje čine jednu putanju, ukoliko želite da to izmeštanje bude precizno urađeno, koristite Dialog Box ove alatke koji ćete dobiti kada dva put kliknete na nju. Izgleda isto kao i Dialog Box Selection alatke, ali sada utičete na izmeštanje izabranih tačkaka usidrenja, ne cele putanje.

Group Selection Tool - služi za izbor grupa objekata. Klikom na objekat iz grupe, izabraćete samo taj objekat, dok ćete sledećim klikom izabrati celu grupu. Kako postoji mogućnost da već grupisane objekte grupišete sa nekim drugim objektima u novu grupu, još jednim klikom biste izabrali sve objekte iz nove, tj. više grupe u hijerarhiji.

*Ukoliko držite Alt i jednom od tri pomenute alatke, kliknete u okviru objekta i prenesete ga negde u okviru radne površine, taj objekat ćete na mestu gde pustite miša iskopirati i grupisati sa objektom od kojeg je nastao.

 


Lasso i Magic Wand alatke za selekciju

Ove dve alatke su vam sigurno poznate ukoliko ste prethodno radili u Photoshop-u, odakle su i potekle. Suštinski jesu slične, ali postoji bitna razlika između ovih alatki u dva programa. Kao što smo u više navrata rekli do sada, Photoshop je rasterski program baziran na pikselima i samim tim ove alatke u tom slučaju služe za selekciju piksela. Illustrator je program baziran na vektorskim oblicima, pa u ovom slučaju alatke služe za izbor objekata, ne piksela.

Lasso Tool  se ponaša poput Direct Selection alatke. Dok je Marquee pravougaonik kojim birate tačke usidrenja (Anchor Points) ograničen samo pravougaonim oblikom u okviru kojeg birate tačke. Lasso alatka omogućava da „opcrtate" sve tačke usidrenja koje su potrebene.

U slučaju kada imate više objekata, u okviru dokumenta, koji su obojeni istom ili sličnom bojom i želite da ih sve selektujete, mogli biste to da uradite npr. Selection alatkom držeći Ctrl i klikćući na svaki od njih zasebno. Moguće je da ih selektujete Marquee metodom sa Direct Selection alatkom, ali postoji mogućnost da biste u pravougaoniku zahvatili i bespotrebne objekte ili njihove tačke usidrenja. Upravo zato postoji  Magic Wand Tool. Klikom na jedan objekat s ovom alatkom, Illustrator će (u zavisnosti od podešenih parametara za ovu alatku) izabrati sve iste i slične objekte. Kako biste to što bolje shvatili, dva put kliknite na ikonicu Magic Wand alatke i time otvorite njen panel - Magic Wand.

 

 

 

Ovde možete da podesite na osnovu čega želite da Illustrator raspoznaje te slične objekte i  toleranciju raspoznavanja. Po standardu, otvorivši ovaj panel, vidite štiklirano samo opciju Fill Color - boja dokumenta, tj. njena ispuna (bojenje ćemo raditi u jednoj od narednih lekcija). Kako biste otvorili dodatne opcije, kliknite na padajući meni u gornjem desnom uglu i izaberite:

Show Stroke Options - uz pomoć koje ćete imati izbor selekcije na osnovu:

 • Stroke Color - boje konture objekta,
 • Stroke Weight – debljine konture objekta.


Show Transparency Options - uz pomoć koje ćete imati izbor selekcije na osnovu:

 • Opacity - nivo providnosti objekta,
 • Blending Mode - model mešanja boja (*Blending Modes ćemo raditi u jednoj od narednih lekcija).


Možete vršiti selekciju na osnovu minimum jedne od ponuđenih opcija, koja je štiklirana, ili na osnovu kombinacije više njih. Svakoj opciji (osim Blending Mode) možete podesiti određenu toleranciju (Tolerance) prilikom izbora sličnih objekata. Ukoliko je za opciju Fill Color Tolerance klizač podešen na 10, to znači da će Illustrator u odnosu na vrednost boje objekta na koji ste kliknuli, izabrati sve objekte iste boje, kao i objekte čije boje su do 10 vrednosti veće i manje, što bi jednostavno rečeno značilo da bi izabrao sve objekte čija je boja ispune do 10 vrednosti tamnija u istoj nijansi i objekte čija je boja ispune do 10 vrednosti svetlija u istoj nijansi.

 


Selekcija sličnih Objekata

U padajućem meniju Select Menu Bar-a Illustrator poseduje dva podmenija koja vam mogu biti veoma korisni kada je u pitanju selekcija istih ili sličnih objekata. To su Select > Same i Select > Object podmeniji.

 

 

 

Kako biste mogli da upotrebite neku od funkcija padajućeg menija Same, morate pre svega da izaberete jedan objekat na osnovu kojeg ćete izvršiti selekciju objekata koji imaju istu:

 • Appearance - izabraće objekte koji imaju identičnu boju ispune (Fill) i konturu (Stroke),
 • Appearance Attribute - izabraće objekte sa istm atributima za izgled boje ispune i konture,
 • Blendin Mode - izabraće objekte koji imaju isti Blending Mode (način mešanja boje s pozadinom),
 • Fill & Stroke Color - izabraće objekte koji imaju iste boje ispune i konture,
 • Fill Color - izabraće objekte koji imaju istu boju ispune,
 • Opacity - izabrabraće objekte koji imaju isti nivo providnosti,
 • Stroke Color - izabraće objekte koji imaju istu boju konture,
 • Stroke Weight - izabraće objekte koji imaju istu debljinu konture,
 • Graphic Style - izabraće objekte sa istim grafičkim stilom,
 • Symbol Instance - izabraće sve iste primere simbola,
 • Link Block Series - izabraće sve povezane objekte.


Većinu ponuđenih opcija možete naći i u kontrolnom panelu u vidu ikonice Select Similar Objects.

 

 

 

Za razliku od prethodnih funkcija izbora iz Same padajućeg menija, za funkcije padajućeg menija Object nije potrebno da prethodno selektujete objekat na osnovu kojeg će se vršiti dalje prepoznavanje sličnih ili istih:

 • All on Same Layers - izabraće sve putanje i objekte u okviru jednog sloja,
 • Direction Handles - izabraće sve pomoćne ručkice uglačanih tačaka usidrenja,
 • Not Aligned to Pixel Grid - izabraće sve objekte koji nisu poravnati vođicama,
 • Bristle Brush Strokes - izabraće sve poteze Bristol četkom,
 • Brush Strokes - izabraće sve poteze koje ste nacrtali četkom,
 • Clipping Masks - izabraće sve Clipping Maske,
 • Straying Points – izabraće zalutale tačke usidrenja (Anchor Points) u okviru dokumenta,
 • Text Objects - izabraće sve tekstualne objekte,
 • Flash Dynamic Text,
 • Flash Input Text.


Većina pojmova će vas zbuniti jer vam je nepoznata, ali nemojte se sada opterećivati time jer ćemo sve to obrađivati u narednim lekcijama.


Čuvanje selekcije

Ukoliko vam je selekcija određenih objekata oduzela dosta vremena, sigurno ne biste voleli da je poništite slučajno, a onda da uzaludno trošite vreme stvarajući istu selekciju. Zbog toga vam Illustrator nudi opciju čuvanja određene selekcije. Po izboru željene selekcije, pokrenite komandu Selection > Save Selection... i u Dialog Box-u koji se otvori upišite ime za vašu selekciju. Sada i ako je poništite, možete je uvek otvoriti uz pomoć komande Select>Ime selekcije, koja će biti na dnu ovog padajućeg menija sa ostalim selekcijama koje ste sačuvali. Ukoliko želite da sačuvanoj selekciji promenite ime ili je obrišete, to ćete učiniti komandom Select > Edit Selection... U njenom Dialog Box-u izaberite jednu od sačuvanih selekcija, u polju na dnu ovog Dialog Box-a možete uneti novo ime za izabranu selekciju, a izbrisaćete je na Delete.

 

 

 

Sve selekcije koje ste sačuvali, moći ćete ponovo da otvorite i ako izađete iz sačuvanog dokumenta i npr. otvorite ga na drugom računaru, jer ih Illustrator čuva u samom dokumentu.


Izolovanje selekcije i grupe selekcija

Ponekad će vaš rad biti ispunjen raznim objektima koji se preklapaju. Neki su zasebni, a neki ubačeni u grupu. S obzirom na to da ih ima mnogo i da se preklapaju, imaćete poteškoća u njihovom pravilnom selektovanju, bez toga da pride selektujete i gomilu drugih koji se preklapaju. Ili ako želite da određenoj grupi dodate objekat koji ćete nacrtati, morali biste da je rasformirate, selektujete ih sve ponovo, sada sa novonacrtanim objektom i ponovo grupišete. Kako ne biste gubili vreme na ovakvim stvarima i kako biste bili produktivniji u toku rada, posebno kada crtate nešto kompleksnije, Illustrator vam omoćava izolaciju određene selekcije ili grupe - Isolation Mode.

Dok vam je aktivna alatka Selection Tool, dva puta kliknite na određeni objekat. Na ovaj način ste ga izolovali i sada ste u mogućnosti da vršite izmene samo u okviru njega, dok su svi ostali objekti i putanje zaključani u pozadini. Pokazatelj da ste nešto izolovali će uvek biti tzv. jezičak izvršene izolacije koji se pojavljuje odmah ispod naslova trenutno aktivnog dokumenta.

 

 

Na slici je izolovan pravougaoni vektorski objekat

 

Ukoliko dok je izolovan objekat nacrtate nešto novo, to će biti grupisano sa izolovanim objektom.

Izlazak iz izolacije objekta vrši se tastaturnom prečicom Esc (Escape) ili ukoliko dva puta kliknete na prazni prostor jezička izolacije.

Jedan objekat može biti grupisan sa drugim objektom i oni čine jednu grupu. Sada celu tu grupu možete pregrupisati dodajući im nove elemente čime formirate nadgrupu. Možete imati više grupa i nadgrupa u okviru svog dokumenta. Kada dva puta kliknete na neki objekat, izolovaćete celokupnu nadgrupu u kojoj je taj objekat. Ukoliko kliknete ponovo dva puta na isti objekat, izolovaćete podgrupu. Dodatnim duplim klikom izabraćete samo selekciju tog objekta, tj. izolovanje kreće od najveće grupe ka manjoj dok ne dođe do same selekcije objekta iz grupe.

 

 

 


Rad sa slojevima - Layers

Slojevi su konceptualno slični grupisanju objekta, ali je grupisanje u slojevima praktičniji i funkcionalniji način izdvajanja elemenata u okviru vašeg dokumenta na jednoj stranici ili više stranica. Možete vršiti izmene sloja i time uticati na sve njegove elemente.

Najbolji način da sagledate slojeve u dokumentu jeste da aktivirate panel Layers, koji će uglavnom biti u grupi panela, ali ukoliko nije, idite na komandu Window > Layers.

 

 

 

 1. Sloj čiji je sadržaj prikazan u zasebnim redovima.
 2. Klikom na krug selektujete ili ceo sloj ili samo objekat (sadržaj) određenog sloja.
 3. Trenutno aktivni red je objekat koji se nalazi u otvorenom sloju (Layer 3).
 4. Ikonica za vidljivost sloja ili objekata koje sadrži određeni sloj.
 5. Ikonica za zaključavanje sloja ili objekata koje sadrži određeni sloj.
 6. Ikonica kojom skrivamo i prikazujemo sadržaj sloja u zasebnim redovima.
 7. Pravljenje/Uklanjanje Clipping maske (koju ćemo obraditi u jednoj od narednih lekcija).
 8. Ikonica za kreiranje podsloja (Sublayer).
 9. Ikonica za kreiranje novog sloja (Layer).
 10. Ikonica za brisanje aktivnog sloja ili objekta koji se nalazi u određenom sloju.


Predefinisano u novom dokumentu imaćete samo jedan radni sloj (Layer). Svaki sloj ima svoj red u panelu koji se može otvoriti klikom na trougao odmah s leve strane imena sloja (npr. Layer 1) čime će otvoriti nove redove za objekte koje sadrži sloj. Dalje na levo, vidimo dva Check Box-a koje ima svaki red sloja u panelu. Prvi s leva, Visibility utiče na vidljivost sloja (kada je u kvadratu oko, sloj je vidljiv, u suprotnom, sloj je skriven). Drugi, Lock služi za zaključavanje sloja (kada je u kvadratu katanac, sloj je zaključan tj. sve promene su onemogućene, u suprotnom je otključan).

Ukoliko dva puta kliknemo na ime ili prazan prostor sloja, otvorićemo Dialog Box sa njegovim opcijama:

 

 

 

 • Name - ime sloja. Ukoliko radite sa slojevima, bitno je da ih imenujete u zavisnosti od sadržaja koji poseduju jer ćete time praviti bolju organizaciju u radu.
 • Color - neće obojiti ništa u sloju, već samo služi da označite sloj određenom bojom i time pri selekciji objekta na osnovu boje njegovog graničnika (Bounding Box ćemo objasniti u narednim lekcijama) odrediti kojem sloju pripadaju.
 • Template - automatski zaključava sloj onemogućavajući njegovu štampu ili vidljivost na webu. Koristi se za slojeve slika koji vam služe u Illustrator-u samo da sa njih precrtavate određene objekte i sl.
 • Show - kontroliše vidljivost sloja. Isto to možete postići klikom na ikonicu oka s leve strane svakog reda slojeva u panelu.
 • Preview - podešavate način vidljivosti tj. View Mode za određen sloj. Predefinisani način je Preview, a možete ga promeniti u Outline Mode i time u okviru ovog sloja videti samo vektorske putanje.
 • Lock - kontroliše da li je sloj zaključan. Isto to možete postoći klikom na Check Box Lock s leve strane svakog reda slojeva u panelu.
 • Print - kontroliše da li će se sloj videti prilikom štampanja dokumenta. Slojevi kojima ovo onemogućite su obično neki pomoćni, ispisani podsetnici koje ne želite da vidite u štampi i sl.
 • Dim Images to - ova opcija se obično koristi u kombinaciji sa Template, čime podešavate procenat vidljivosti slojeva koje odredite za Template.


Hijerarhiju objekata u svakom sloju zasebno možete kontrolisati, izmeštajuči ih na vrh ili dno među postojećim objektima (elementima) vašeg sloja. Ta hijerarhija u redosledu postojećih objekata koje formirate biće objašnjena u sledećoj lekciji.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:5


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: