Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe InDesign CS5.5

Modul: Kreiranje i rad sa različitim objektima u InDesign-u

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Selekcija i poravnanje vektorskih objekata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test selekcija i poravnanje vektorskih objekata
- Selekcija i poravnanje vektorskih objekata (PDF dokument)U ovoj lekciji ćemo naučiti kako da vršimo selekciju, kopiranje, brisanje i poravnanje već postojećih vektorskih objekata, dok ćemo u sledećoj učiti o tome kako da ih kreiramo, bojimo, itd.

Alatke koje ćete najčešće koristiti u svakodnevnoj upotrebi InDesign-a su upravo alatke za selektovanje. Kako bi ste preduzeli određene korake u izmenama na objektima ili okvirima koji se nalaze u Vašem dokumentu, morate ih pre svega izabrati. Selekcijom obraćate pažnju InDesign-u sa kojim tačno objektima ili njihovim delovima želite da rukujete.

Verovatno su Vam, ukoliko ste prethodno koristili Photoshop ili Illustrator, poznate dve glavne alatke za selektovanje objekata u Illustrator-u:

To su  Selection Tool (crna strelica) i  Direct Selection Tool (bela strelica). Uz pomoć ovih alatke, ne samo što selektujemo objekte ili njihove delove, već ih i pomeramo u okviru dokumenta. Tastaturna prečica Selection alatke je V, dok je za Direct Selection tastaturna prečica A.

 

 

 

Pre nego da krenemo sa izučavanjem ovih alatki, hajde prvo da vidimo na koje sve načine možemo da vršimo selekciju u Illustrator-u:

 • Selekcija uz pomoć klika - selektujemo određeni objekat samo uz pomoć jednog klika levim tasterom miša bilo gde u okviru objekta i sa bilo kojom od pomenutih alatki. Kako bi smo izabrali više objekata, držaćemo taster Shift i nastaviti da biramo odjekte jednim klikom u okviru njih. Klikom na već selektovani objekat dok držimo Shift, izbacićemo ga iz selekcije
 • Selekcija uz pomoć Marquee okvira - selektujemo klikom, držeći levi taster miša formiramo pravougaoni okvir. Kada pustimo miša, svi objekti koji su bili unutar tog okvira biće selektovani


Takođe možete koristiti kombinaciju ove dve metode rada i time praviti preciznije selekcije.

Novina u selekciji objekata od verzije CS5 jeste to da u slučaju da Vam se na stranici poklapa više objekata i time onemogućavaju izbor pozadinskih, držeći Ctrl svaki put kada kliknete InDesign selektuje sledeći objekat koji se nalazi ispod onog na vrhu (hijerarhijski poredak objekata). To isto možete da uradite kada kliknete desnim tasterom miša na prvi na vrhu od preklopljenih objekata i u podmeniju Select koji se pojavi sa opcijama izaberete Select > Next Object Below (First Above-bira prvi objekat na vrhu, Next Above-bira sledeći iznad trenutno izabranog, Next Below-bira sledeći ispod trenutno izabranog, Last Below-bira objekat na dnu) ili komandom Object > Select > Next Object Below.

 

 

 

Dešavaće Vam se da ste u radu sa određenim objekatima u Vašem dokumentu  završili sa obradom i ne želite da budu selektovani, kako ne bi došlo do njihovog remećenja. InDesign Vam upravo zbog toga daje mogućnost da određeni objekat ili selektovanu grupu objekata zaključate i time onemogućite njihovo selektovanje ili bilo kakav vid njihovog uređivanja, transformacije i sl. Kada ste selektovali željene objekte zaključajte ih komandom Object > Lock ili tastaturnom prečicom Ctrl+L. Otključavate ih komandom Object > Unlock All on Spread ili tastaturnom prečicom Ctrl+Alt+L, a InDesign će kao što je naznačeno u komandi otključati sve prethodno zaključane elemente ali samo u okviru trenutno aktivne duplerice (Spread).

Selekciju možete sakriti privremeno uz pomoć komande Object > Hide ili tastaturnom prečicom Ctrl+3. Vraćate skriveno komandom Object > Show All on Spread ili tastaturnom prečicom Ctrl+Alt+3, a InDesign će vratiti vidljive sve objekte koji su skriveni na trenutno aktivnoj duplerici.

Selekciju takođe možete grupisati privremeno uz pomoć komande Object > Group ili tastaturnom prečicom Ctrl+G, a razvrstati ih iz grupe komandom Object > Ungroup ili tastaturnom prečicom Shift+Ctrl+G.

 

 

 

Iste komande dobijate ukoliko kliknete desnim tasterom miša na selektovani objekta.

Selection Tool  - Vam omogućava da izaberete jedan ili više celokupnih objekata. Kao što smo već pomenuli, s ovom alatkom ćete i pomerati vektorske putanje i sve objekte u okviru radne površine, kao i vođice koje ste napravili kao pomagala.

Za precizno izmeštanje selektovanog objekta u okviru koordinatne ose stranice dokumenta, dva puta kliknite na Selection Tool u ToolBox-u kada napravite selekciju koju pomerate. Otvoriće Vam se Dialog Box -Move- kao na slici ispod:

 

 

 

Imate izbor izmeštanja po horizontalnoj (X) i vertikalnoj (Y) osi (deo iznad) ili izmeštanje na osnovu distance i ugla (Angle) pod kojim se vrši izmeštanje. Klikom na OK ćete izvršiti željeno izmeštanje dok ćete klikom na Copy napraviti kopiju selekcije na novoj poziciji.

Direct Selection Tool   - jednim klikom unutar objekta na njegovu boju ispune ili klikom na vektorsku putanju, izabraćemo celokupni objekat, ali to nije prava namena ove alatke, uz pomoć nje biramo vektorske putanje (Paths) i njihove tačke usidrenja (Anchor Points) zasebno. S obzirom da su vektorski objekti sačinjeni od usidrenih tačaka, kako bi ste te tačke zasebno podesili ili izbrisali, izabraćete ih ovom alatkom. Klikom na Anchor Point - izabraćete ga. Isto možete uraditi i Marquee metodom praveći pravougaonih u kojem će sve tačke usidrenja (Anchor Points) biti izabrane. Izabrane tačke su predstavljene malim kvadratom ispunjenim (po default-u) plavom bojom, dok će ostale tačke koje nisu izabrane biti samo beli kvadrati.

 

 

 

 • Držeći taster Ctrl dok je ova alatka aktivna, kursor će se pretvoriti u crni i alatka će se ponašati kao upravo kao Selection Tool, čija je strelica crne boje
 • Ukoliko ste grupisali određene objekte, držeći Alt i klikom na jedan od grupisanih objekata izabraćete samo njega, dodatnim klikom (držeći Alt), izabraćete sve objekte iz grupe


S obzirom da je namenjena izmeštanju tačaka usidrenja koje čine jednu putanju, ukoliko želite da to izmeštanje samih tačaka bude precizno urađeno, koristite Dialog Box -Move- ove alatke koji ćete dobiti kada dva put kliknete na nju. Izgled isto kao i Dialog Box Selection alatke ali sada utičete na izmeštanje izabranih tačkaka usidrenja, ne cele putanje.


Kreiranje kopija selektovanih objekata

Najpoznatije komande u vezi sa kopiranjem su definitivno Copy i Paste. Uz pomoć komande Copy ćete kopirati selekciju, a potom ćete je i prebaciti na željeno mesto komandom Paste (na duplericu koja je trenutno aktivna na radnoj površini). Možete ih naći u padajućem meniju Edit, ali je lakše i brže da koristite njihove tastaturne prečice Ctrl+C (Copy) i Ctrl+V (Paste), univerzalne tastaturne prečice koje su iste za sve programe iz Adobe paketa. Pored Paste, postoje i Paste Into i Paste in Place komande koje su slične.

 • Paste in Place komanda kopira selekciju na istom mestu gde je i bila. Što znači da će se nova kopija samo preklopiti selekciju.
 • Paste Into komanda će kopiranu selekciju (komandom Copy) postaviti u ounutar trenutno selektovanog objekta, što Vam može biti korisno kada određenu grafiku ubacujte u novi okvir.

 

 

 

Pored ovih komandi, u padajućem meniju Edit takođe postoji i komanda Duplicate, čija je tastaturna prečica Ctrl+Alt+Shift+D. Pokretanjem ove komande, selekcija će automatski biti duplirana i postavljena ispod i desno za po jednu mernu jedinicu Pica (4.233 mm). Odmah ispod Duplicate komande nalazi se komanda Step and Repeate... koja će pokrenuti istoimeni Dialog Box. Sada možete kreirati mnogo veći broj kopija selekcije.

 

 

 

U delu Repeat možete odabrati broj kopija (Count), ukoliko štiklirate Check Box -Create as a grid, moćićete da odaberete broj kopiranih redova (Rows) i kolona (Columns). U delu ispod (Offset) možete da izmeštate novodobijene kopije po vertikali i horizontali.

Još jedan način da dobijete kopiju selekcije jeste uz pomoć alatke Selection Tool i tastaturne prečice Alt. U trenutnu kada kliknete na selekciju kako bi ste je izmestili, držite Alt na tastaturi i kada budete pustili levi taster miša, na novoj poziciji ćete dobiti kopiju selekcije. (*Isto kao kada u Dialog Box-u Move, koji otvarate kada dva puta kliknete na ikonicu Selection alatke u ToolBox-u, kliknete na Copy posle određivanja pozicije umesto na OK).

Selektovane objekte možete izbrisati tastaturnom prečicom Backspace ili komandom Edit > Clear.


Poravnanje Objekata - Panel Align

Opcija Align u InDesign-u služi za poravnanje objekata koje selektujemo. Pomoću ove opcije možete poravnati objekte jedan u odnosu na drugi. Poravnanje možete izvršiti najbolji iz panela Align koji ćete aktivirati komandom Window > Object & Layout > Align. Ukoliko ste otvorili panel Align, iz njegovih opcija u gornjem desnom uglu odaberite Show Options kako bi ste imali deo u panelu sa dodatnim podešavanjima poravnanja tj. Distribute Spacing (određivanje razmaka između objekata).

 

 

 

Ova opcija je jako korisna i jedna od onih koje ćete često upotrebljavati. Pomoću nje npr. možete napraviti jednak razmak između više elemenata ili ih poravnati po levoj ili desnoj strani aktivne stranice ili duplerice Vašeg dokumenta. Ova opcija će Vam takođe veoma začiti kada rad spremate za štampu.

 

 

 

 1. Horizontalno poravnanje po objektu na levoj strani
 2. Horizontalno poravnanje po objektu na sredini
 3. Horizontalno poravnanje po objektu na desnoj strani
 4. Vertikalno poravnanje po objektu na vrhu
 5. Vertikalno poravnanje po objektu u sredini
 6. Vertikalno poravnanje po objektu na dnu


U zavisnosti šta želite da uradite, potrebno je da izaberete objekte koje želite da poravnate, a potom i ikonicu za to poravnanje u panelu Align. Svaka od ponuđenih ikonica za poravnanje u svom malom prikazu pokazuje kakva vrsta poravnanja izabranih objekata bi se desila ukoliko je aktivirate.

 

 

Selektovani okviri sa grafikom u sebi su poravnati komandom Aligh horizontal centres

 

 

Selektovani okviri sa grafikom u sebi su poravnati komandom Aligh vertical centres

 

U padajućem meniju ispod možete izabrati jednu od četiri ponuđene opcije na osnovu kojih će biti izvršeno poravnanje:

 

 

 

 • Align to Selection - je standardna opcija koja automatski uzima jedan objekat iz selekcije i poravnava ostale na osnovu njega. InDesign bira objekat na osnovu komande za poravnanje koju ste dali. Ukoliko izaberete Align Vertical Top izabraće objekat koji je bio na vrhu Vašeg dokumenta (*ne u smislu hijerarhije kako su poređani objekti jedan preko drugog, već koji je bio najgornji na Vašem ekranu)
 • Align Margines - poravnanje selekcije na osnovu margina stranice
 • Align Page - poravnanje selekcije na osnovu stranice na kojoj se selektovani objekti nalaze
 • Align to Spread - poravnanje selekcije na osnovu duplerice na kojoj se selektovani objekti nalaze


Disturbing Objects and Spacing - raspored objekata i razmaka među njima

U panelu Align postoji opcija Distribute kojom možete raspoređivati selektovane objeke ili određivati razmake među njima.


Distribute Objects

Postoje šets ikonica za različite komande raspoređivanja objekata na određenoj površini. U poravnanju je InDesign vršio komande na osnovu jednog izabranog objekta, a da bi smo raspoređivali objekte moramo imati dva izabrana objekta na osnovu kojih će ostali, između ta dva biti na određen način raspoređeni. InDesign će predefinisno izabrati dva najdalja objekta kako bi ostale među njima raspoređivao pravilno. Što znači da će ta dva koja je sam InDesign izabrao kao njemu značajne za raspored ostalih, ostati na istom mestu nepomereni dok će se oni između premestiti u zavisnosti od zadate komande.

 

 

 

 1. Vertikalno raspoređivanje po objektu na vrhu
 2. Vertikalno raspoređivanje po objektu u centru
 3. Vertikalno raspoređivanje po objektu na dnu
 4. Horizontalno raspoređivanje po objektu na levoj strani
 5. Horizonralno raspoređivanje po objektu na centru
 6. Horizontlno raspoređivanje po objektu na desnoj strani


Razmake između selektovanih objekata možete kontrolisati ukoliko štiklirate Check Box Use Spacing i u njegovom prozoru unesete veličinu razmaka koji će biti primenjen između početnih tačaka selektovanih objekata (ukoliko horizontalno poravnavate sa leve strane i postavite razmake od 5mm, to znači da će od leve ivice objekta na levoj strani, posle 5mm krenuti sledeći objekat i da postoji mogućnost da se preklapaju).

 

 

Selektovani okviri sa grafikom u sebi su postavljeni na jednakim vertikalnim razmacima
u odnosu na gornji i donji objekat

 


Distribute Spacing

Ako želite veoma precizno da ih razvrstate kontrolišući razmake među objektima, u delu Distribute Spacing na samom dnu panela, unesite željenu vrednost razmaka u prozor -Use Spacing- (prethodno štiklirajte taj CheckBox), a potom izaberite jednu od dve komande Vertical Distribute Space ili Horizontal Distribute Space. Za razliku od malo pre, sada se razmak između objekta meri od kraja jednog do početka drugog objekta iz selekcije.

Kada govorimo o poravnanju objekata, ukoliko to radite bez pomoći panela Align, definitivno će Vam značiti pomoć pametnih vođica -Smart Guides- o kojima smo ranije pričali. Prilikom izmeštanja određenog objekta u okviru radne površine, pod uslovom da su pametne vođice uključene, pomoćiće Vam ne samo da poravnate objekte po levoj ili desnoj, gornjoj ili donjoj strani, centralno, već će Vam prikazati čak i jednake razmake ukoliko InDesign primeti da postavljate objekat na sličnoj razdaljini kao što su okolni objekti postavljeni. Takve pametne vođice se takođe nazivaju Smart Spacing (pametni razmaci).

 

 

U toku izmeštanja okvira sa grafikom na vrhu, pametne vođice daju zelenim linijama obaveštenje
o poravnanju (po levoj i desnoj strani, kao i centralno) ali takođe pokazuju da je razmak jednak
kao i postojeći razmak između dva objekta ispod

 


Gap Tool

U radu sa objektima koju su postavljeni blizu jedan drugom, a pri tom su na određeni način u dizajnu stranica povezani, često ćete modifikovati razmake među njima kao i njihove dimenzije kako bi se savršeno uklopili na stranici Vašeg dokumenta. Alatka Gap Tool pomaže da ih uređujete zajedno, štedeći Vam vreme. Gap Tool se nalazi u ToolBox-u na samom vrhu ispod alatki za selekciju i alatke Page.

 

 

 

Kada aktivirate ovu alatku i postavite kursor miša između dva objekta, kursor će se automatski promeniti prikazujući razmak između njih. Razmak može biti horizontalan i vertikalan u zavisnosti od toga kako stoje objekti. Ova alatka takođe meri razmak između objekta i margina.

 

 

Na levoj strani vidimo prikazan razmak između objekata i leve margine dok na desnoj strani
vidimo prikazan vertikalni razmak između dva objekta


Ukoliko prilikom prikaza razmaka kliknete i držeći levi taster miša prevlačite, uvećaćete/umanjićete objekte ali će razmaci među njima ostati isti. Ukoliko držite Shift dok ovo radite, samo će objekat najbliži kursoru miša biti izmenjen. Ukoliko držite Ctrl, menjaćete veličinu objekata ali ćete isto tako uticati na smanjivanje/povećanje razmaka među njima. Ukoliko držite Alt dok ovo radite, prevlačenjem kursora premeštate objekte u obe strane direkcije u okviru koje vršite izmene.

 

 

Prva dva primera pokazuju izmenu veličine okvira, samim tim i prikaza grafike u njima,
dok na primeru na desnoj strani je korišćena prečica Ctrl čime su oba okvira
razmerno povećana jedan ka drugom čime je razmak smanjen

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: