Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: 6425: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa

Modul: Rešavanje problema sa aktivnim direktorijumom, DNS-om, i replikacijom

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Rešavanje problema sa AD DS replikacijom


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rešavanje problema sa ad ds replikacijom
- Rešavanje problema sa AD DS replikacijom (PDF dokument)Nakon implementacije konfiguracije replikacije aktivnog direktorijuma, administrator mora da bude u mogućnosti da nadgleda replikaciju i pruža podršku, optimizaciju i rešava probleme koji se odnose na proces replikacije. Dve alatke su veoma korisne za izveštavanje i analizu replikacije: Replication Diagnostics Tool (repadmin.exe) & Directory service Diagnostic (Dcdiag.exe). U ovoj lekciji ćete se upoznati da ovim moćnim alatkama.

Replikacija aktivnog direktorijuma zahteva:

 • Routable IP infrastructure
 • DNS name resolution
 • RPC or SMTP sonnectivity between domain controllers
 • Kerberos v5 authentication
 • LDAP connectivity yo install new domain controllers
 • File Replication Service or Distributed File System Replication

 

Repadmin.exe

Alatka za dijagnozu replikacije, Repadmin.exe, je alatka koja se koristi na komandnoj liniji i koja omogućava administratorima da prave izveštaje koji se odnose na status replikacije na svakom domenskom kontroleru. Informacije koje dobijamo koristeći Repadmin.exe alatku mogu da nam pomognu da otkrijemo potencijalne probleme pre nego što problem izmakne kontroli, i možemo da rešavamo probleme sa replikacijom u šumi. Možemo da vidimo nivoe detalja koji se odnose na Metadata replikacije (Replication metadata) za specifične objekte i atribute, što nam omogućava da identifikujemo kada i gde je problematična promena napravljena u aktivnom direktorijumu. Možemo da koristimo Repadmin.exe alatku za kreiranje topologije replikacije i primoravanje replikacije između domenskih kontrolera.

Kao i kod drugih alatki za komandnu liniju (command-line tools), potrebno je da upišemo repadmin /? Da bi nam se prikazale korisne informacije koje se odnose na alatku. Repadmin.exe podržava brojne komande koje odrađuju specifične zadatke. Možete da naučite dosta o komandama upisivanjem repadmin /?:command. Većina komandi zahteva argumente. Mnoge komande koriste DSA_LIST parametar, koji predstavlja obeležje za mrežu (Network Label) DNS ili NetBIOS ime ili IP adresa domenskog kontrolera. Sa alatkom Repadmin.exe možete da odradite sledeće Monitoring zadatke:

 • Prikazati sve replikacione partnere za domenski kontroler: Da bismo prikazali konekcije replikacija domenskog kontrolera, upišemo readmin /showrepl DSA_LIST. Po defoltu, Repadmin.exe prikazuje samo Intersite konekcije.
 • Prikazuje objekte konekcija na domenskom kontroleru: Upišemo repadmin /showconn DSA_LIST da bi nam se prikazali objekti konekcija na domenskom kontroleru.
 • Prikazivanje metadata koji se odnosi na objekte, atribute objekata, replikaciju: Možete da dosta naučite o replikaciji proveravanjem objekata na dva različita domenska kontrolera da bismo saznali koji atributi su ili nisu replicirani. Upišemo repadmin / showobjmeta DSA_LIST Object, gde DSA-LIST ukazuje na to koji domenski kontroler je meta upita.

 

Repadmin command-line alatku koristimo da:

 • vidimo i ručno kreiramo topologiju replikacije
 • prisilimo događaje replikacije između domenskih kontrolera
 • pogledamo metadata replikacije

 

Sintaksa glasi: repadmin command arguments [/u:[domain\]user pw:{password|*}]

Takođe, možemo da pravimo promene u našoj infrastrukturi replikacije koristeći Repadmin.exe alatku. Neki od upravljačkih zadataka su:

 • Pokretanje KCC: upišemo repadmin /kcc da bismo primorali KCC da ponovo izračuna dolazeću topologiju na serveru (Inbound Topology).
 • Primoravanje replikacije između dva partnera: Možemo da iskoristimo Repadmin.exe za primoravanje replikacije između izvorišnog i Target (destinacionog) domenskog kontrolera. Upišemo repadmin /replicate Destination_DSA_LIST Source_DSA Naming_Context
 • Sinhronizacija domenskog kontrolera sa svim replikacijskim partnerima: Upišemo repadmin /syncall DSA/A/e kada želimo da sinhronizujemo domenski kontroler sa njegovim partnerima, uključujući i one partnere koji se nalaze u drugim sajtovima.

 

Dcdiag.exe

Directory Service Diagnostic tool, Dcdiag.exe, odrađuje brojne testove i izveštaje koji se odnose na zdravlje replikacije i sigurnosti AD DS-a. Dcdiag.exe odrađuje test rekapitulacije i rezultat dobijamo putem izveštaja. Dcdiag.exe /c odrađuje skoro sve testove. Izlaz testova možemo da preusmerimo u File-ove različitih tipova, uključujući XML. Upišemo dcdiag /? Da bi dobili korisne informacije.

Takođe možemo da odredimo odrađivanje jednog ili više testova korišćenjem /test:Test Name parametar. Testovi koji se direktno odnose na replikaciju su:

 • FrsEvent: Izveštavaju o svim operativnim greškama u File Replication System-u.
 • DFSEvent: Izveštava o svim operativnim greškama u DFS Replication Systemu.
 • Intersite: Proverava da li postoje greške koje sprečavaju ili odlažu intersite replikaciju.
 • KccEvent: Identifikuje greške u Knowledge Consistency Checker-u.
 • Replication: Proverava vreme replikacije između kontrolera.
 • Topology: proverava da li je topologija replikacije kompletno konektovana za sve DSAs.

 

Dcdiag command-line alatku koristimo da:

 • analiziramo stanje domenskog kontrolera i izveštaj o mogućim problemima
 • izvođenje serije testova za verifikovanje različitih površina sistema

 

Sintaksa glasi: dcdiag command arguments [/v /f:LogFile /ferr:ErrLog ]


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: