Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: 6425: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa

Modul: Rešavanje problema sa aktivnim direktorijumom, DNS-om, i replikacijom

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Rešavanje problema koji se odnose na AD DS


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rešavanje problema koji se odnose na ad ds
- Rešavanje problema koji se odnose na AD DS (PDF dokument)Active Directory directory service je distributivni sistem koji obuhvata mnogo različitih servisa od kojih zavisi. Rad tih servisa direktno utiče na performansu aktivnog direktorijuma i njegovo pravilno funkcionisanje. Metodologija koja će vam biti predstavljena u ovoj lekciji može smanjiti teškoće koje se odnose na identifikovanje kompjutera i servisa i koja nam može pomoći pri izolaciji problema.

U većini slučajeva Troubleshooting (rešavanje problema) počine kada primetimo sledeće:

  • Izveštaj događaja u Event Log-u
  • Alert koji je generisao Monitoring sistem (sistem za nadgledanje), kao što je primer Microsoft operations Manager (MOM)
  • Simptomi koje su prijavili korisnici ili IT osoblje

 

Ova lekcija uključuje i procedure rešavanje problema za događaje, monitoring alerte, i simptome koji ili imaju visoku frekvenciju događaja ili mogu da izazovu velike probleme u našoj organizaciji. Specifične sekcije za servis aktivnog direktorijuma takođe uključuju Troubleshooting procedure za poruke greške koje generišu određene alatke koje možemo da koristimo u procesu rešavanja problema (Troupbleshooting Process).

Odgovaranje na događaje

Kada pokušavamo da odgovorimo na događaje koji se nalaze u Event Log-ovima, prvo što treba da uradimo je određivanje izvora koji se nalazi u listi Event Log-a, kao što je na primer Net Logon servis ili File Replication servis (FRS). Sledeća tabela prikazuje izvore događaja (Event Source) i ID-jeve i preporuke za rešavanje problema sa događajima koji se najčešće dešavaju ili događaje koji uzrokuju probleme koji su veoma ozbiljni.

Događaji u aktivnom direktorijumu:

 Event Source  Event ID  Reference
 FRS  13508,13509,13512,13567,13568  Troubleshooting FRS
 Netlogon  5774,5775,5781,5783,5805  Troubleshooting AD related DNS problems
 NTDS  1083,1265,1388,1645  Troubleshooting AD Replication Problems
 UserEnv  1085   Troubleshooting AD Replication Problems
 W32Time  13,14,52-56,60-64  Troubleshooting Windows Time Service Problems


 Tabela 35.1

Odgovaranje na Monitoring Alert-e

Najbolju stvar koju možemo da uradimo je da koristimo svestrani (inteligentni) sistem za nadgledanje našeg mrežnog okruženja. Alert-i koje generiše Monitoring sistem (sistem za nadgledanje) variraju. U sledećoj tabeli videćete neke od najčešćih Alert-a koje generiše Microsoft Operations Manager (MOM) sa instaliranim Active Directory Management Pack-om (ADMP) koji nas upućuju ka odgovarajućim rešenjima i odgovarajućim informacijama koje se odnose na rešavanje problema.

Ako koristimo drugi sistem za nadgledanje, potrebno je da potražimo Alert koji najviše odgovara ili koji ima najveće sličnosti sa Alret-om koji generiše naš sistem. Ako u sledećoj tabeli ne pronađete Monitoring Alert za koji su vam potrebne informacije, pogledajte Event Log-ove i probajte da rešite probleme sa događajima koje proneđete.

AD Monitoring Alerts Reference:

 Monitoring Alert  Opis   Reference
 Domenski kontroler je primio značajan broj novih replikacionih partnera.  Ovo je normalno kada kompjuter postaje global katalog server ili Bridgehead server ili kada su novi domeni ili novi domenski kontroleri dodati u okruženje. Abnormalni razlozi za ovaj alert uključuju probleme sa replikacijom ili sa Site Linkom.

 http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727057.aspx

 

Pogledaj "Managing Sites" za preporuke i procedure uspostavljanje i verifikovanje sajtova i sajt linkova.

 Active Directory Essential Services has detected  Ovo je Alert najvišeg prioriteta, zato što ukazuje da je domesnki kontroler beskoristan, a razlog je objašnjen u poruci greške.

 Ako Alert pokaže da servis nije pokrenut, restartujte servis.

Ako Alert pokaže SYSVOL problem, pogledajte "Troubleshooting FRS" ili "Managing SYSVOL" za dalje rešavanje problema ili preporuke

 Replication is not occurring all AD replication partners failed to synchronize  Problemi sa povezivanjem mogu se očekivati ako se javi ovaj Alert, ali povećanje broja grešaka može ukazati na problem. Istražite da li postoji problem koji egzistira duže od nekoliko sati.

 Pogledaj "Troubleshooting Active Directory Replication Problems."

 Active Directory global catalog search failed   Ovo je Alert visokog prioriteta, jer ako je GC server nedostupan, korisnici neće moći da se prijave i Exchange-ov adresar neće raditi.

 Proverite da li je ovo globalni katalog server.

Pogledaj "Verifying Server Health" da se uverite da server funkcioniše ispravno.

 Active Directory – Lost objects warning  Veliki broj objekata se nalazi u lostAndFound kontejneru. Pogledaj "Troubleshooting Directory Data Problems."
 Replikacija aktivnog direktorijuma je spora  Monitoring sistem je primetio da replikacija prelazi podešene norme (Thresholds).  Možete da pogledate „Managing Sites“ i potražite preporuke za podešavanje rasporeda replikacija ili za Site topology konfiguracije. Takođe možete da promenite iznos norme ako ste zadovoljni sa trenutnim rasporedom
 High CPU Alert  Aplikacija ili servis troši previše CPU.  Potrebno je da pogledate „Troubleshooting High CPU Usage on a Domain Controller."

 
Tabela 35.2

Potrebno je administrator bude upoznat sa mogućim scenarijima i događajima koji zahtevaju Troubleshooting aktivnog direktorijuma. Veoma je važno nadgledanje aktivnog direktorijuma da bismo osigurali da problemi u radu aktivnog direktorijuma budu identifikovani što je ranije moguće (u samom njihovom začetku). Za velike organizacije preporučuje se korišćenje centralizovane Monitoring alatke kao što je Microsoft Operations Manager za nadgledanje velikog broja domenskih kontrolera.

Alatke za rešavanje problema u AD DS:

 Alatka  Lokacija na kojoj se nalazi  Funkcija koju obavlja
 Active Directory Domains and Trusts snap-in  Windows 2000 Administrative Tools Pack  Administrira sigurnost domena, dodaje sufiks glavnom imenu korisnika i menja mod domena
 Active Directory Sites and Services snap-in  Windows 2000 Administrative Tools Pack  Administrira replikaciju podataka iz direktorijuma
 Active Directory Users and Computers snap-in   Windows 2000 Administrative Tools Pack   Administrira i objavljuje informacije iz direktorijuma.
 ADSI Edit, MMC snap-in   Windows 2000 Support Tools  Gleda, modifikuje i postavlja ACL na objektima u direktorijumu
 Backup Wizard  Windows 2000 operating system tool  Bekapuje i vraća podatke.
 Control Panel   Windows 2000   Gleda i modifikuje kompjuter, aplikacije i mrežna podešavanja
 Dcdiag.exe   Windows 2000 Support Tools and Windows 2000 Server Resource Kit   Analizira stanje domenskih kontrolera u šumi; asistira u rešavanju problema izveštavanjem o problemima

 
Tabela 35.3

Detaljnije informacije o alatkama za Troubleshooting aktivnog direktorijuma možete pronaći na adresi:  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727052.aspx


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: