Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: XML tehnologije i veb servisi

Modul: Rad sa XML veb servisima

Autor: Vladimir Marić

Naziv jedinice: Razmeštanje i objavljivanje veb servisa


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test razmeštanje i objavljivanje veb servisa
- Razmeštanje i objavljivanje veb servisa (PDF dokument)Potrebni i nepotrebni fajlovi pri razmeštanju

Potrebni fajlovi pri razmeštanju veb servisa su:

  • \bin folder i dll fajlovi unutar njega,
  • Veb forme, korisničke kontrole i strane veb servisa (.aspx, .ascx, .asmx),
  • konfiguracioni fajlovi (Web.config i Global.asax),
  • svi pomoćni fajlovi kao što su npr. xml fajlovi.


Fajlovi koji nisu potrebni pri razmeštanju veb servisa u produkciono okruženje su:

  • Visual Studio .NET solution fajlovi (.sln, .vsdisco, .csproj ),
  • resurs fajlovi: .resx fajlovi (ulaze u sastav dll-a),
  • kod iza stranice (.cs fajlovi) takođe ulazi u sastav dll-a,
  • .xsd fajlovi (tipski Data Set-ovi), 
  • folder \Web References.


Razmeštanje XML veb servisa

Na slici 1. je prikazana tabela koja uporedo  prikazuje potrebne i nepotrebne fajlove pri razmeštanju veb servisa.

 

Slika 1. Tabela koja uporedo  prikazuje potrebne i nepotrebne fajlove pri razmeštanju veb servisa


Načini razmeštanja veb servisa

Razmeštanje veb servisa može se izvršiti "ručn" kopiranjem fajlova (korišćenje Windows Explorer-a, XCOPY komande ili FTP operacija). Veb servis se takođe može razmestiti korišćenjem Visual Studio .NET WebSite > Copy Web Site komande. Ako se koristi kopiranje fajlova, mora se ručno podesiti IIS. Copy Web Site opcija podešava IIS.


Copy Web Site

U VWD potrebno je otvoriti veb servis koji treba razmestiti. Iz menija Web Site odabere se stavka Copy Web Site. Zatim kliknemo na ikonicu Connect čime se omogućava konektovanje na različite tipove veb sajtova. Odaberimo Local IIS i kliknimo na ikonicu Create new Web Application. Dodelimo ime aplikaciji i odaberemo Open. Desni klik u levom prozoru pa opcija Copy Site to Remote vrši razmeštanje veb sajta na lokalni IIS.

Na slici 2. su ilustrovani prozori koji se prikazuju korisniku prilikom razmeštanje veb servisa primenom Copy Web Site opcije.

 

Slika 2. Copy Web Site prozori


Razmeštanje kompajlirane verzije veb servisa

Ova opcija nije podržana u VWD Express Edition. Otvori se veb servis u Visual Studio .NET 2005. Iz menija Build odabere se Publish Web Site opcija pri čemu se otvara Publish Web Site dijalog. Klikom na dugme sa tri tačke odabira se mesto gde se vrši razmeštanje. Proces se startuje klikom na OK.


Objavljivanje kompajlirane verzije veb sajta

Na slici 3. je prikazan prozor Publish Web Site koji se pojavljuje prilikom objavljivanja kompajlirane verzije veb sajta. Dakle, ne vrši se razmeštanje izvornog koda, već njegove kompajlirane verzije.

 

Slika 3. Publish Web Site


Razmeštanje veb servisa korišćenjem Windows Installer fajlova

Samo puna verzija Visual Studio podržava ovu opciju. Otvori se veb servis za koji želimo da napravimo instalaciju u Visual Studio.NET 2005 okruženju. Iz menija File odaberemo Add, a zatim kliknemo na  New Project. Proširimo Other Project Types, a zatim odaberemo Setup and Deployment u prozoru Project Types, a na desnoj strani odaberemo Web Setup Project, dodelimo mu ime i kliknemo OK. Selektujemo Web Application Folder na levoj strani i u njegovom Property prozoru postavimo svojstvo DefaultDocument na početnu stranu veb servisa. U desnom prozoru desni klik pa opcija Add > Project Output.

U novom prozoru kliknemo na OK. Kreirani su setup.exe i odgovarajući .msi fajl koji se mogu instalirati na odredišnom kompjuteru.


UDDI

UDDI -  Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) Service. UDDI je kolekcija specifikacija. UDDI programerski API obezbeđuje jednostavan Request/Response model za pristup UDDI registrima. UDDI API za pretraživanje omogućava čitanje informacija iz registara UDDI specifikacija strukture podataka. Registrovanjem usluga i proizvoda kompanije u UDDI registrima omogućava lakši pristup kupaca do potrebnih informacija.


Korišćenje UDDI

Na slici 4. je prikazan postupak korišćenja UDDI servisa. Proizvođač veb servisa proizvodi i razmešta veb servis koji se plaća. Proizvođač veb servisa registruje i kategorizuje  veb servis. Korisnik veb servisa pretražuje  UDDI  da bi se pretplatio na  servis. Korisnik veb servisa pronalazi najpogodniji servis. Korisnik  veb servisa razvija rešenje koje direktno koristi podatke veb servisa.

 

Slika 4. Korišćenje UDDI servisa


Objavljivanje veb servisa u UDDI registrima

Da bi se objavio veb servis u UDDI registrima, potrebno je:

kreirati veb servis, razmestiti veb servis na veb server, objaviti specifikacije veb servisa u UDDI registrima. Windows server 2003 sadrži UDDI servis koji se može iskoristiti za objavljivanje  specifikacija veb servisa u intranet okruženju. UDDI servis Windows Server-a 2003  omogućava katalogizaciju veb servisa.


Struktura podataka UDDI-a

Kada se radi sa UDDI registrima potrebno je uočiti vezu između različitih tipova objekata koji su predstavljeni na slici 5.

Business objekat sadrži informacije o entitetu koji nudi servis kao što su ime, kontakt osoba, opis i kategorizacija snabdevača.

Service sadrži opisne informacije o tome šta veb servis nudi kao što su ime, opis i kategorizacija servisa.

Binding objekat daje tehničke informacije o pristupnim  tačkama servisa.
Objekat Model sadrži opis specifikacija servisa, može se shvatiti kao pokazivač na WSDL fajl.

 

Slika 5. Struktura podataka UDDI-a


Intefejs u Windows Server-u 2003 za objavljivanje i pretraživanje veb servisa

Na slici 6. je prikazan interfejs u Windows Server 2003 okruženju koji omogućava objavljivanje veb servisa u UDDI registrima kao i pretraživanje veb servisa koji su tamo već objavljeni.

 

Slika 6. Interfejs u Windows Server 2003


Dodavanje veb reference pretraživanjem UDDI registara

U primeru na slici 7. se u veb projekat dodaje veb referenca na veb servis koji je objavljen u UDDI registrima. Pretraživanje veb servisa na koji se dodaje referenca, vrši se posredstvom UDDI-a.

 

Slika 7. Dodavanje veb referenca


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: