Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Advanced Web Application Technologies

Modul: Razmeštanje ASP.NET veb aplikacija

Autor: Goran Aritonović

Naziv jedinice: Razmeštanje (Deploying) ASP.NET veb aplikacija


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test razmeštanje (deploying) asp.net veb aplikacija
- Razmeštanje (Deploying) ASP.NET veb aplikacija (PDF dokument)Copy Web Site alat

Copy Web Site alat omogućava kopiranje fajlova između tekućeg web sajta i nekog drugog web sajta, odnosno kopira fajlove između izvorišnog web sajta i udaljenog sajta. Izvorišni web sajt je onaj koji je trenutno otvoren u Visual Studiu i koga želimo da premestimo u produkciono okruženje. Udaljeni sajt je onaj web sajt u koga želimo iskopirati fajlove. Udaljeni sajt može biti sajt na drugom računaru ili neki drugi sajt na istom računaru. Možemo objaviti fajl sistem web sajt na našem računaru u lokalni IIS web sajt na tom istom računaru. Copy Web Site alat takođe omogućava sinhronizaciju između izvorišnog i udaljenog web sajta.

Pokrenimo naajpre Visual Studio kao administrator (Ran as administrator) i otvorimo web sajt koji želimo da razmestimo. Iz menija Website odaberimo opciju Copy Web Site. Na desnoj strani prozora odaberimo opciju Connect da bi odabrali udaljeni web sajt ili da bi ga u tom trenutku kreirali. Mi ćemo primera radi, kreirati jedan web sajt koji će raditi na lokalnom IIS serveru. Nakon kopiranja fajlova klikon na Disconnect dugme prekida  se konekcija  sa udaljenim web sajtom.

  

Prozor Visual Studia nakon pokretanja alata Copy Web Site

Nakon pozivanja Copy Web Site alata otvara se prozor kao na slici.

 

 

 

Klikom na dugme Connect otvara se prozor “Open Web Site” koji omogućava povezivanje na udaljeni web sajt ili kreiranje novog web sajta.

 

Kreiranje loklanog IIS web sajta

U prozoru “Open Web Site” obeležićemo ikonu “Local IIS” kao što je to prikazano na slici.

 

 

 

Sada selektujmo čvor “Default Web Site” i kliknimo na dugme “Create New Web Application”. Tooltip ovog dugmeta je prikazan na gornjoj slici.

Unesimo sada ime lokalnog IIS web sajta. U primeru na slici lokalni IIS web sajt se naziva Razmestaanje1.

 

 

 

Sada kliknimo na dugme Open čime će novo kreirani web sajt biti otvoren u Visual Studiu.

  

Izvorišni i udaljeni web sajt

Na slici ispod prikazan je Visual Studio u kome su sada prikazani i izvorišni i udaljeni web sajt.

 

 

 

Sada treba seloktovati fajlove izvorišnog sajta koje trebamo iskopirati u udaljeni web sajt. Kopiranje se vrši klikom na strelisu koja je okrenuta u desno.

Nakon kopiranja fajlova iz izvorišnog u udaljeni web sajt dobijamo situaciju prikazanu na slici ispod.

 

 

 

Pristup udaljenom web sajtu

Sada kada je kreiran udaljeni web sajt, u našem primeru to je IIS web sajt koji se izvršava na lokalnom računaru možemo mu pristupiti na osnovu njegove URL adrese.

 

 

 

Početna strana našeg web sajta biće http://localhost/Razmestanje1/Default.aspx. Sada nam više nije potraban Visual Studio za pokretanje i korišćenje ovog web sajta.

  

Publish Web Site alat

Ovo je drugi način razmeštanja web sajta. Nakon otvaranja web sajta u Visual Studiu iz menija Build odabrimo opciju Publish Web Site. Tada se otvara prozor “Publish Web Site” koji je prikazan na slici:

 

 

 

Klikom na dugme na kome “...” možemo odabrati lokaciju (na udaljenom računaru, na fajl sistemu lokalnog računara ili IIS-u lokalnog računara) na kojoj ćemo izvršiti razmeštanje našeg web sajta.

Ponovo ćemo ilustracije radi sajt objaviti na lokalnom IIS-u. Podsetimo se da Visual Studio mora biti pokrenut sa administratorskim pravima da bi bilo moguće objavljivati web sajtove na lokalnom IIS-u. Selektujmo čvor “Default Web Site” i kliknimo na dugme “Create New Web Application”. Neka se web sajt naziva Razmestanje2.

 

 

 

Nakon kreiranja IIS web sajta kliknimo na dugme Open čime se ponovi vraćamo na prethodni prozor.

Sada je u prozoru “Publish Web Site“ označena URL adresa lokalnog IIS web sajta : http://localhost/Razmestanje2.

 

 

 

Odaberite opciju  “Allow this precompiled site to be updateable” ukoliko  želimo da omogućimo promenu korisničkog interfejsa web sajta. Klikom na dugme “OK” vrši se razmeštanje našeg web sajta na lokalni IIS. Treba napomenuti da se korišćenjem Publish Web Site alata ne vrši razmeštanje source fajlova već njihovih iskompajliranih verzija.

Početna strana našeg web sajta biće http://localhost/Razmestanje2/Default.aspx. Sada nam više nije potraban Visual Studio za pokretanje i korišćenje ovog web sajta.

 

 

 

Virtualni folderi web sajtova

Podrazumevano se za lakalne IIS web sajtove kreiraju virtualni folderi na adresi C:\InetPub\wwwroot. Na donjoj slici su prikazani virtualni folderi Razmestanje1 i Razmestanje2 koji su kreirani prethodnim postupcima.

 

 

 

Kreiranje Web Setup projekta

Potrebno je da web sajt za koji se pravi instalacija bude otvoren. Desnim klikom na ikonicu Solutiona u Solution Explorer prozoru odabrati opciju Add a zatim opciju New Project. U prozoru “Add New Project” kliknimo na “Other Project Types” čvor a zatim odaberimo čvor “Setup and Deployment”. Kao šablon odaberimo “Web Setup Project”. Nakon toga treba dati ime projektu i kliknuti na OK dugme.

Na slici ispod ilustrovan je proces dodavanja “Web Setup Project” u postojeći web sajt.

 

 

 

Kliknimo desnim tasterom miša na ikonicu Web Setup projekta koga smo prethodno kreirali.
Odaberimo opciju Add  a zatim Project Output. Kliknimo na Content Files. Kao Configuration treba da bude izabrana opcija “Active”. Kliknimo na OK. Ova procedura je ilustrovana slikama u okviru sledećeg podnaslova.

 

      

 

Postavljanje svojstava Web Setup projekta

Svojstva Web Setup projekta postavljamo u Properties prozoru kao i za web serverske kontrole. Mogu se postaviti svojstava Author, Description, Title itd.

 

  

Definisanje korisničkog interfejsa Web Setup projekta

Na slici je ilustrovana procedura definisanja korisničkog interfejsa Web Setup projekta.

 

 

 

Izborom opcije User Interfejs prikazuje se istoimena kartica u Visual Studio okruženju sa unapred definisanim dijalog prozorima.

  

Dodavanje novog dijalog prozora u Web Setup projekat

Osnovni čvorovi u stablu Install su Strat, Progress i End. Sada ćemo kliknuti na čvor Start desnim tasterom miša i odabrati opciju Add Dialog čime naznačavamo da želimo da ubacimo novi dijalog prozor pre nego što se otpočne sa instalacijom.

 

 

      

U “Add Dialog ” prozoru odaberimo šablon “License Agreement” čime želimo obavežemo korisnika da se slaže sa licencom za korišćenje web aplikacije. Položaj prozora u stablu se može menjati, čime se menja i redosled pojavljivanja prozora pri instalaciji web aaplikacije. Ovo je prikazano na slici ispod.

 

  

  

Kreiranje instalacije

Kada je završano podešavanje Web Setup projekta može se pristupiti pravljenju instalacije. To se postiže desnim klikom na ikonicu Web Setup projekta i odabirom opcije “Build”.

 

  

  

Putanja do instalcionih fajlova

Na slici je prikazan windows prozor u kome se vidi putanja do instalacionih fajlova. Instlacija se može pokrenuti korišćenjem msi ili exe fajla.

 

  

  

Instalacija web sajta

Dvostrukim klikom na kreirani msi ili exe fajl koji je rezultat Web Setup projekta pokreće se instaliranje web sajta. Jedan korak instalacije je prikazan na slici.

 

 

 

IIS Manager

IIS manager je grafički interfejs koji omogućava konfigurisanje web aplikacija. Pristupite najpre  Control Panel prozoru a zatim odaberite  Administrative Tools opciju. Sada odaberimo opciju “Internet Information Services (IIS) Manager”.

 

 

 

Korišćenjem IIS managera možemo brisati web sajtove , pokretati i zaustavljati ih. Takođe ih možemo pregledati u web browseru klikom na dugme Browse.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: