Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe InDesign CS5.5

Modul: Upoznavanje sa programom i kreiranje novih dokumenata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Rad sa stranicama i panel Pages


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rad sa stranicama i panel pages
- Rad sa stranicama i panel Pages (PDF dokument)Kada radite u InDesign-u, retko ćete praviti dokumenta sa samo jednom stranicom, obično ćete kreirati prezentacije, brošure, kataloge, knjige ili magazine. Kako bi ste to radili, morate da znate da dodajete stranice dokumentu, da ih modifikujete, izmeštate, obrišete ukoliko Vam više nisu potrebne itd.

Kao što smo ranije pomenuli, kada pravite dokument sa više stranica, potrebno je da štiklirate Check Box -Facing Pages- u Dialog Box-u New Document. Potom je od velike važnosti panel -Pages- jer Vam pruža najbolju kontrolu nad višestraničnim dokumentima, pomaže Vam u brisanju i dodavanju stranica i navigaciji.

Klikom na određenu stranicu u panelu Pages levim tasterom miša, u mogućnosti smo da je selektujemo (učinimo je trenutno aktivnom u panelu), dok u slučaju da dva puta kliknemo na nju, centriraćemo je na radnoj površini i uveličati/umanjiti dok ne stane cela u nju (Fit Page in Window). Klikom na stranicu, selektovaćete samo jednu stranicu koja će u tom momentu biti obeležena, ukoliko kliknete na brojeve ispod susednih stranica (Spread) selektovaćete ih obe (select Spread). Ukoliko dva puta kliknemo na redni broj susednih stranica (npr.2-3) uveličati/umanjiti u ovom slučaju susedne stranice (Spread) dok ne stanu cele u okviru radne površine.

 

 

 

 1. Padajući meni sa Opcijama Panela Pages
 2. Prazna stranica (None) koja nema dodeljene nikakve odlike poput Master stranice
 3. A-Master Page (u slučaju dodavanja nove stranice ili Spread-a, dobija odlike Master strane)
 4. Obeležena je trenutno aktivna stranica
 5. Uređenje veličine trenutno aktivne stranice - Edit Page Size
 6. Kreiranje nove stranice - Create New Page
 7. Brisanje selektovanih stranica iz panela - Delete Selected Pages


Jedan dokument može imati do 9999 stranica, mada ih nikada nećete koristiti u tolikom broju. Predlažemo Vam da velike dokumente radi preglednosti i bržeg rada računara, uvek podelite u više manjih ukoliko je to potrebno. Postoji više načina da dodajete stranice u okviru aktivnog dokumenta. Ukoliko to uradite klikom na ikonicu Create New Page koja se nalazi na dnu panela, dodaćete po jednu stranicu. Kada dodajete stranice na ovaj način, Master strana koja je dodata poslednjoj stranici tog dokumenta se namenjuje i novim stranicama koje kreirate (Master stranice ćemo raditi u narednoj lekciji).

Ukoliko iz padajućeg menija pokrenete komandu Insert Pages... otvorićete istoimeni Dialog Box.

 

 

 

U prozoru Pages možete uneti željeni broj stranica koji dodajete.

Iz padajućeg menija Insert, izaberite jednu od opcija koja se odnosi na mesto gde će nove stranice biti ubačene u Vaš dokument. (After Page - posle trenutno aktivne stranice; Before Page - ispred trenutno aktivne stranice; At Strat of Document - na početku dokumenta; At End of Document - na kraju dokumenta). U polju desno od padajućeg menija možete izabrati rednu stranicu ispred ili iza koje će doći nove, unosom broja te stranice ili strelicama nagore i nadole. To znači da će npr. u trenutnom slučaju sa slike iznad, biti dodata 1 stranice After Page 6 - posle stranice broj 6.

U poslednjem padajućem meniju Master, možete odabrati na osnovu koje Master stranice će biti kreirane nove. O Master stranicama ćemo govoriti nešto kasnije.

Isti Dialog Box ćete otvoriti komandom Layout > Pages > Insert Pages...


Promena veličine stranice

Ukoliko želite da promenite veličinu određene stranice, dovoljno je da kliknete na željenu stranicu u panelu Pages, kako bi ste je aktivirali, a potom iz menija ikonice -Edit Page Size- na dnu možete odabrati jednu od ponuđenih veličina za stranicu. Ukoliko želite specifičnu veličinu stranice pokrenite komandu Custom Page Size... i u novootvorenom Dialog Box-u odaberite neke od Vaših ranije sačuvanih vrednosti za kreiranje nove stranice ili jednostavno kreirajte novu koja Vam odgovara.

 

 

Meni za odabir veličine stranice koji se otvara klikom na ikonicu Edit Page Size

 

U gornjem delu panela Pages videli smo da postoji deo namenjen Master stranicama. U mogućnosti ste klikom na njih da ih aktivirate i promenite njihovu dimenziju na isti način, a samim tim da utičete na sve stranice Vašeg dokumenta kojima je primenjena Master stranica.

U panelu Pages možete selektovati više različitih stranica Vašeg dokumenta (*držeći Ctrl klikom na određenu stranicu dodajete je u postojeću selekciju, a ponovnim klikom je oduzimate iz selekcije. Isto važi i za selektovanje susednih stranica klikom na redne brojeve ispod), a potom im na isti način možete promeniti veličinu. Ono što nije moguće, jeste da selektujete Master stranicu i jednu od običnih stranica kako bi ste im promenili veličinu, već bi ste to morali zasebno da uradite.


Pages Panel Options

Ukoliko želite da promenite izgled prikazanih stranica u okviru panela -Pages- iz menija sa opcijama pokrenite komandu Panel Options... kako bi ste otvorili sledeći Dialog Box.

 

 

 

 1. Padajući meni za izbor veličine ikonice stranica, odnosno njihovog prikaza u panelu
 2. Vertikalni raspored ikonica
 3. Prikazivanje Thumbnail prikaza dokumenta u okviru same ikonice stranice u panelu
 4. Padajući meni koji se odnosi na veličinu prikaza Master stranica
 5. Vertikalni raspored Master stranica
 6. Thumbnail prikaz oznaka na samoj Master stranici
 7. Ikonice koje obaveštavaju o transparentnim objektima na stranici
 8. Ikonice koje obaveštavaju o rotaciji duplerice (o rotaciji duplerice ćemo pričati pri kraju lekcije)
 9. Ikonica koja prikazuje tranziciju stranicije ukoliko je ima (o tranziciji čemo pričati na kraju lekcije)
 10. Izbor prikaza stranica na vrhu Pages panela iznad master stranica
 11. Izbor prikaza Master stranica na vrhu iznad stranica dokumenta
 12. Padajući meni sa opcijama vezanim za promenu veličine panela Pages - da li će prilikom promene biti fiksiran deo sa Master stranicama, stranicama dokumenta ili će se proporcijonano povećavati oba delaBrisanje stranica

Postoji više načina da izbrišete stranice dokumenta:

 • Selektujte jednu ili više stranica u panelu Pages, a potom ih prevucite na ikonicu Delete Selected Pages i pustite levi taster miša, a one će automatski biti izbrisane. Isto važi i u slučaju da ih selektujete, a potom kliknete na istu ikonicu koja izgleda poput kante za smeće.
 • Selektujte jednu stranicu ili susedne stranice (Spread), a potom iz menija sa opcijama panela Pages odaberite komandu Delete Pages ili Delete Spread.
 • Selektujte jednu ili susedne stranice (Spread), a potom iz menija koji dobijete kada kliknete desnim tasterom miša na ikonicu stranice u panelu Pages odaberite komandu Delete Pages ili Delete Spread.
 • Pokrenite komandu Layout > Pages > Delete Pages kako bi ste otvorili Dialog Box namenjen brisanju stranica.


Kopiranje stranica i izmeštanje stranica

U InDesign-u možete premeštati i kopirati stranice u okviru aktivnog dokumenta, ali takođe i između otvorenih dokumenata. Ukoliko želite da duplirate stranicu ili susedne stranice (Spread), to možete uraditi na više načina:

Iz menija sa opcijama panela Pages, možete pokrenuti komandu Duplicate Page ili Duplicate Spread, u zavisnosti od toga da li ste selektovali jednu stranicu ili susedne stranice (Spread). Isto možete uraditi i komandom Layout>Pages>Duplicate Page/Spread.

Za izmeštanje stranica, kliknite na nju u panelu Pages i prevucite je na željeno mesto:

 • Ispred susednih stranica, odnosno pre Spread-a
 • Između susednih stranica koje čine Spread
 • Iza susednih stranica, odnosno iza Spread-a

InDesign Vam sugeriše poziciju gde će izmestiti selektovanu stranicu ili Spread, vertikalnom linijom u slučaju kada to radite prevlačeći selektovanu stranicu ili Spread. Isto možete uraditi i uz pomoć komande Move Pages... otvaranjem istoimenog Dialog Box-a. Ovu komandu možete naći u opcijama panela Pages kao i u padajućem meniju Layout > Pages > Move Pages...

 

 

Dialog Box Move Pages

 

U prozoru Move Pages prikazane se selektovane stranice (u ovom slučaju Spread) koje će biti premeštene. U padajućem meniju Destination odaberite da li želite da premestite selektovane stranice na početak dokumenta (At Start of Document), na kraj dokumenta (At End of Document), pre (Before Page) ili posle (After Page) stranice koju ćete brojem označiti u prozoru desno. Ukoliko ih izmeštate u okviru istog dokumenta u padajućem meniju Move to ostavite Current Document, dok u slučaju da ih premeštate u neki drugi otvoreni dokument, iz padajućeg menija izaberite ime željenog dokumenta.

Po Default-u, InDesign prvu stranicu svakog dokumenta postavlja kao desnu stranicu, što donekle ima smisla jer je prva stranica svakog dokumenta poput knjige, časopisa, kataloga i sl., upravo desna stranica. Ukoliko to želite da promenite, dovoljno je da pokrenete komandu File > Document Setup, a potom da za početnu stranicu postavite stranicu broj 2 (unesite 2 u prozoru Starting Page No).

 

 

Početna stranica sa desne strane i početna stranica sa leve strane dokumenta

 

Kada ubacite nove stranice, postojeće stranice u redosledu posle nove ubačene automatski menjaju poziciju, odnosno ukoliko su bile levo u susednim stranicama, premeštaju se desno, a desne prelaze u novi Spread na levu stranu. Na taj način možete pokvariti planiran izgled susednih stranica (Spread). Ukoliko ne želite da Vam se to događa, iz menija sa opcijama panela Pages odštiklirajte opciju Allow Document Pages to Shuffle (ta opcija je po Default-u štiklirana) i na taj način nećete poremetiti izgled kombinacija levih i desnih stranica u redosdu posle nove ubačene stranice.

 

 

Na slici levo je prikazano stanje susednih stranica (4-5 i 6-7) pre dodavanja nove stranice
posle stranice broj 3. Na slici u sredini možete videti šta bi se desilo kada je štiklirana opcija
Allow Document Pages to Shuffle, dok se na slici desno vidi kako je poredak susednih
stranica ostao nepromenjen jer je ta opcija odštiklirana


Kada je Allow Document Pages to Shuffle opcija isključena, takođe možete da uradite jednu stvar koja u kreiranju kataloga i magazina može biti korisna, a to je kreiranje tzv. Proširenih, rasklopivih duplerica - Gatefold Spread. Sigurno ste viđali časopise u kojima postoji mogućnost da jednu stranicu duplerice dodatno otvorite, odnosno da jednu čine dve preklopljene. Kako bi ste to uradili, selektujte stranicu, a potom je prevucite skroz uz stranicu koju želite da proširite, to može biti sa leve ili sa desne strane određene duplerice. InDesign će Vam u tom slučaju vertikalnom linijom u obliku pravougaone zagrade označiti da ćete kreirati rasklopivu duplericu.

 

 

 

Obratite pažnju na liniju koja se pojavljuje pre nego da pustite levi taster miša, ukoliko je pojavi prava vertikalna linija, u tom slučaju ćete samo premestiti selektovanu stranicu ispred ili iza duplerice (u zavisnosti da li pravite gatefold spread sa leve ili desne strane).


Numbering & Section Options... Brojčane oznake stranica i pravljenje sekcija

Sve stranice u InDesign-u su označene brojčano počevši od strane broj 1 ili ukoliko to promenite, od zadate stranice. Vi možete da utičete na te oznake i ne samo da ih promenite u smislu početne stranice, već i same oznake koje mogu biti numerične, rimske, slovne itd.

Ako želite samo da promenite početni broj strnice, to smo već videli da možemo da uradimo iz padajućeg menija File u Dialog Box-u koji otvaramo komandom Document Setup. Sve ostalo ćete moći da uradite u drugom Dialog Box-u New Section koji ćete otvoriti komandom Layout > Numbering & Section Options...

 

 

 

Sada možete odrediti broj početne stranice i tip oznake, a takođe možete kreirati novu sekciju u okviru Vašeg dokumenta.

 • Start Section - kada je ova opcija štiklirana pokrećete novu sekciju počevši od aktivne stranice
  • Automatic Page Numbering - automatsko numerisanje u okviru sekcije
  • Start Page Numbering at - u ovom prozoru unosite željeni broj početne stranice celog nove sekcije
 • U delu Page Numbering možete dodati:
  • Prefiks sekcije (Section Prefix)
  • Stil numerisanja sekcije (Style)
  • Ime, oznaka, odnosno marker sekcije (Section Marker)
  • Štikliranjem Check Box-a Include Prefix when Numbering Pages uz redni broj stranice u panelu Pages stajaće i prefiks kao oznaka
 • Ista polja ispod u delu Document Chapter Numbering se odnose na oznake poglavlja.


Zašto uopšte odvajati dokument u sekcije? Određeni dokumenti koji imaju veliki broj stranica mogu biti podeljeni u delove koji se označavaju drugačije nego ceo dokument. To su sekcije. U InDesign-u je potrebno da selektujete u panelu Pages stranicu od koje kreće sekcija koju pravite, a tek potom da otvorite Dialog Box New Section. Kada kreirate sekcije, u panelu Pages su označene sa malim crnim trouglom iznad stranice odakle počinje sekcija.


Navigacija kroz stranice dokumenta

InDesign Vam olakšava navigaciju kroz stranice. Kada nemate veliki broj stranica nije teško vršiti navigaciju. Pre svega iz panela Pages - rekli smo da ćemo, ukoliko dva puta kliknemo na određenu stranicu u panelu, automatsku da je prikažemo na radnoj površini ali u istom nivou uveličanja koji je bio i pre toga. Kako bi ste određenu stranicu stavili tačnu u okviru radne površine upotrebite tastaturnu prečicu Ctrl+0 (Fit Page in Window).

Navigaciju možete vršiti takođe uz pomoć komandi koje se nalaze u donjem levom uglu ispod radne površine. Na samom dnu Vaše radne površine postoje dodatne opcije koje olakšavaju Navigaciju u okviru dokumenta.

 

 

 

Page Navigation je prozor u kojem je prikazan oznaka aktivne stranice. Klikom na padajući trouglić s desne strane možete izabrati neku drugu stranicu kao aktivnu. Uz pomoć dve strelice s desne strane ovog prozora, možete preći na prvu stranicu (First) ili prethodnu (Previous), dok uz pomoć strelica iza možete preći na sledeću stranicu (Next) ili poslednju u Vašem dokumentu (Last) i time novoprikazanu uveličati dok ne stane cela na Vašu radnu površinu.

Još jedan način da vršite brzu navigaciju kroz stranice je otvaranjem Dialog Box-a -Go to Page-, komandom Layout > Go to Page... ili tastaturnom prečicom Ctrl+J.

 

 

 

Sada možete odabrati željenu stranicu (unošenjem broja stranice ili manuelno uz pomoć trouglića nagore i nadole), klikom na OK izaćićete iz Dialog Box-a i u okviru radne površine će se pojaviti željena stranica. Ukoliko niste zadovoljni nivoom uveličanja, kao i obično predlažemo da upotrebite tastaturnu prečicu Ctrl+0.

 

Rotirani pregled duplerice

U toku rada u InDesign-u dešavaće Vam se da u okviru stranice imate objekte koji su rotirani. Takve objekte je teže modifikovati ukoliko i zato Vam InDesign daje mogućnost da određenu stranicu pregledate zarotiranu pod uglom od 90oCW, 180oCW ili 270oCW (CW znači ClockWise-u pravcu kazaljke na satu, pa je zato 270o u stvari 90oCCW Counter ClockWise -suprotno pravcu od kazaljke na satu). Na taj način niste stvarno rotirali stranicu, već je rotiran samo njen pregled u okviru InDesign-a. Pored rotiranog pregleda stranice u panelu Pages pojaviće se ikonica Rotation koja Vas obaveštava o ovome. Postoje dva načina da zarotirate pregled stranice.

 

 

Pregled stranice na radnoj površini je zarotiran za 90o što znamo na osnovu ikonice Rotate
koja se nalazi sa desne strane te stranice u panelu Pages

 

Prvi način je kada selektujete stranicu ili duplericu, a potom iz opcija panela Pages pokrenete jednu od komandi iz podmenija Rotated Spread View. Isti podmeni dobijate kada kliknete na ikonicu željene stranice u panelu Pages.

 

 

 

Ukoliko je pregled stranice već zarotiran, komandom Clear Rotation ćete je vratiti na prvobitno (osnovno) stanje, a ikonica Rotate će nestati.

Drugi način je da selektujete stranicu ili duplericu, a potom pokrenete jednu od komandi iz menija View > Rotate Spread.

 

 

 

U slučaju da želite samo da poništite zarotiran pregled, to možete uraditi takođe desnim klikom na ikonicu Rotate pored zarotirane stranice, a potom izborom komande Clear Rotation.


Page Transitions - Prelazi kod menjanja stranica prilikom prezentacije

Sigurno ste se dosad susretali sa programima gde u okviru prezentacije možete da odaberete određeni način prelaska sa jedne stranice na drugu. Naravno ovakav vid prelaza ima uticaj samo u okviru pregleda prtezentacije na monitoru i neće se odraziti na štampu istog dokumenta. Dialog Box u kojem možete izabrati i dodati prelaz možete otvoriti na dva načina:

 • Layout > Pages > Page Transitions > Choose...
 • U opcijama panela Pages komanda je Page Transitions > Choose...

 

 

 

Izaberite jedan od načina za prelaz sa stranice na stranicu (Page Transitions), a Check Box -Apply to All Spreads- ostavite štikliran ukoliko želite da Vam se odabrani prelaz pojavljuje prilikom prelaza sa jedne duplerice na drugu. Kada odaberete prelaz, u panelu Pages će se pored stranica pojaviti ikonica kojom Vas InDesign obaveštava da tranzicija postoji.

 

 

 

Kad god budete želeli da uredite ili promenite prelaz, to ćete uraditi komandom Edit, koja se nalazi u istom meniju odakle ste pokrenuli Dialog Box. Definitivno najbolje pomagali što se tiče uređivanja ovih prelaza jeste panel koji je posvećen tome - Page Transitions-. Panel možete otvoriti komandom Window > Interactive > Page Transitions.

 

 

 

Sada možete da promenite pored načina prelaza, direkciju i brzinu prelaza uz pomoć tri ponuđena padajuća menija koja su namenjena za to. (Transition, Direction i Speed). Na samom dnu se nalazi ikonica -Apply to All Spreads-. Komandom koja se nalazi u istom meniju odakle ste pokrenuli Dialog Box -Page Transitions-, Clear All, možete obrisati sve prelaze.


Page Tool - alatka za uređivanje stranica

U radu sa stranicama, veoma korisna alatka je Page Tool čija je tastaturna prečica Shift+P, a možete je aktivirati i iz ToolBox-a.

 

 

 

Uz pomoć ove alatke možete da izmeštate stranicu sa svim objektima koji se nalaze u okviru nje, iz kontrolnog panela možete vršiti veoma lako promenu veličine stranica i njihovu orijentaciju. Kada je ova alatka aktivna, dovoljno je samo da kliknete na određenu stranicu (na radnoj površini ili na ikonicu stranice u Panelu Pages), a kontrolno panel će svoj izgled prilagoditi upotrebi Page alatke.

 

 

 

Prozori X i Y pokazuju koordinatne vrednosti tačke koja na stranici koja je trenutno odabrana (u slučaju na slici, to je gornji levi ugao, a samim tim znamo da je vrednost na lenjiru 0 za obe ose), W i H su prozori za Width (širinu), odnosno Height (dužinu) stranice. Željenu vrednost možete uneti u prozor u bilo kojoj mernoj jedinici, ili je podesiti trouglićima nadole i nagore. Padajući meni u nastavnu ima predefinisane veličine stranica (A3,A4,A5, B5...), dok se dve ikonice na kraju odnose na orijentaciju stranice.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:8


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: