Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe InDesign CS5.5

Modul: Rad sa grafičkim i tekstualnim objektima u InDesign-u

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Rad sa stilovima


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rad sa stilovima
- Rad sa stilovima (PDF dokument)Character Styles — stilovi slovnih karaktera i znakova

Stil može zameniti mnogo vrsta oblikovanja i to samo jednim imenom. U InDesignu možete primeniti stilove oblikovanja na slova, pasuse, objekte, čak i na tabele. Stilove slova možete kreirati u Character Styles panelu (Window > Styles > Character Styles).

Postoje tri razloga zašto da koristite stilove:

 • prvi je taj što možete jednim klikom da primenite ceo skup oblikovanja: boju, veličinu, efekat na selektovnim tekstualnim karakterima
 • drugi razlog je taj što možete biti sigurni u preciznost primenjenih oblikovanja i zato ne morate da pamtite podešavanja koja biste želeli više puta primenjivati
 • treći je taj što uvek možete napraviti promene unutar stila i biće automatski obnovljen svuda gde se taj stil primenjivao u dokumentu

 

 

 

 1. Quick Apply
 2. None — bez ikakve primene stila
 3. Lista kreiranih stilova
 4. Ikonica za dodavanje foldera za grupisanje stilova
 5. Ikonica za kreiranje novog stila — Create New Style
 6. Ikonica za brisanje aktivnog stila u panelu


Da biste kreirali novi stil, potrebno je da kliknete na ikonu za dodavanje stilova u Character Styles meniju, ali pri tom držite Alt na tastaturi kako biste otvorili Dialog Box New Character Style za podešavanje novog stila. Ovaj Dialog Box takođe možete otvoriti i za već kreirane stilove ukoliko želite da ih uredite, tako što ćete dva puta kliknuti na njihovo ime u panelu ili ukoliko kliknete desnim tasterom miša na ime, a potom iz menija pokrenete komandu Edit "ime.stila"..., samo što će se tada isti Dialog box zvati Character Style Options.

 

 

 

 1. Ponuđene opcije za oblikovanje slovnih karaktera i znakova. Desni deo se menja u zavisnosti od odabranih opcija. Trenutno je odabrana opcija General (opšte odlike stila)
 2. Ime stila
 3. Baziranje karakteristika na osnovu već postojećeg stila
 4. Prečica za primenjivanje stila
 5. Pregled svih karakteristika stila, (None) znači da još uvek ništa nije oblikovano
 6. Primena stila selekciji


Ukoliko ispišete priču u okviru tekstualnih okvira i podesite joj izgled u panelu Character, koji planirate da primenite na još neki tekst, dovoljno je da selektujete tekstualni objekat u kojem se nalazi Vaš izmenjen tekst, ili samo određeni tekst i da potom kreirate novi Stil u panelu Character Styles. Pored svega što možete da promenite vezano za izgled karaktera u panelu Characters, stil će zapamtiti i sve informacije vezane za boju i tip ispune, kao i boju i izgled konture.


Paragraph Styles — stilovi pasusa

Isti se princip kreiranja stila primenjuje i na pasuse. Dakle, kako biste kreirali stil, potrebno je da otvorite Paragraph Styles panel (Window > Styles > Paragraph Styles), a potom, držeći tastaturnu prečicu Alt, da kliknete na ikonu za dodavanje stila.

 

 

 

 1. Osnovni izgled pasusa
 2. Lista kreiranih stilova
 3. Ikonica za dodavanje foldera za grupisanje stilova
 4. Ikonica briše sve promene na slovnim karakterima selektovanom pasusu koje ste izvršili u panelu Character
 5. Ikonica za kreiranje novog stila
 6. Ikonica za brisanje aktivnog stila u panelu


Kada pokrenete komandu za kreiranje novog stila, pojaviće se Dialog Box New Paragraph Style sa svim elementima podešavanja pasusa. Sa leve strane se nalaze paneli u kojima su smeštene sve opcije koje su Vam potrebne pri oblikovanju pasusa. Zapamtite da pored oblikovanja pasusa u ovom prozoru takođe oblikujete i slova.

 

 

 

Kako biste primenili neki stil na nekom pasusu, dovoljno je da ga selektujete, a potom u Paragraph Style panelu kliknete na željeni stil koji će biti automatski primenjen.

Prilikom selektovanja pasusa koji ima neki primenjeni stil na sebi u Paragraph Style panelu će Vam pisati o kom se stilu radi, tako da ne morate pamtiti koji je stil na kom pasusu primenjen.

Kako biste načinili promene u okviru kreiranog stila, kliknite desnim klikom na stil u Paragraph Style panelu i iz menija izaberite Edit "Paragraph Style Name"... ili dva puta kliknite na ime i time ćete otvoriti isti Dialog Box kao i pri kreiranju novog stila.

Sve promene koje budete načinili primeniće se na svim pasusima gde je izmenjeni stil primenjen. Ako želite da prekinete vezu između stila i pasusa, tako da on ostaje oblikovan po stilu, ali se buduće promene karakteristika stila neće odnositi na njega, selektujte pasus i pokrenite komandu Break Link to Style, koja se nalazi u meniju sa opcijama panela Paragraph Style.


Object Styles — stilovi vektorskih objekata

Kako biste kreirali stil vektorskog objekta, potrebno je da otvorite Object Styles panel (Window > Styles > Object Styles), a potom držeći tastaturnu prečicu Alt da kliknete na ikonu za kreiranje novog stila.

 

 

 

 1. None — bez ikakvog stila za vektorske objekte
 2. Osnovni stil za grafičke okvire
 3. Osnovni stil za tekstualne okvire
 4. Ikonica za dodavanje foldera za grupisanje stilova
 5. Ikonica za brisanje karakteristika selektovanog objekta koji nisu dodati u okviru stila
 6. Ikonica za brisanje svih karakteristika i vraćanje na osnovni izgled objekta
 7. Ikonica za kreiranje novog stila
 8. Ikonica za brisanje trenutno aktivnog stila u panelu


Kada kliknete na ikonicu za kreiranje novog stila, pojaviće se Dialog Box New Object Style sa svim elementima za podešavanje stila objekta. Ovde imate mogućnost određivanja osnovnih karakteristika objekata, kao i kreiranje efekata. Klikom na neku od opcija sa leve strane na desnoj će biti prikazane karakteristike vezane za izabranu opciju na koje ćete moći da utičete i time menjate stil i sve objekte kojima je taj stil primenjen.

 

 

 

 1. Osnovni atributi koje možete dodati vektorskim objektima
 2. Baziranje karakteristika na osnovu već postojećeg ili osnovnog stila
 3. Tastaturna prečica
 4. Resetovanje stila na njegov stanje osnovnih karakteristika
 5. Okvir u kojem možete videti informacije vezane za sve atribute koji su dodati u stilu
 6. Prikaz informacija vezanih za boju ispune (Fill)
 7. Prikaz informacija vezanih za boju, tip i izgled konture
 8. Izbor dela objekta na kojem će biti primenjeni efekti
 9. Ponuđeni efekti koje možete primeniti novom stilu
 10. Primena stila selekciji


Kako biste primenili neki stil na objektu, dovoljno je da ga selektujete, a potom u Object Styles panelu kliknete na željeni stil, koji će selektovanom objektu predati sve informacije i primenjenim atributima i eventualnim efektima.

Prilikom selektovanja objekta koji ima neki primenjeni stil na sebi, u Object Styles panelu će Vam pisati o kom se stilu radi.

Kako biste načinili promene u stilu, kliknite desnim klikom na stil u Object Styles panelu i izaberite Edit "Ime.stila"... Ovo će tada otvoriti isti Dialog Box koji izgleda kao onaj koji otvorite pri kreiranju novog stila.

Sve promene koje budete načinili primeniće se na svim objektima gde je izmenjeni stil primenjen. Ako biste želeli da prekinete vezu između stila i objekta, tako da on ostaje oblikovan po stilu, ali se buduće promene karakteristika stila neće odnositi na njega, selktujte objekat i pokrenite komandu Break Link to Style iz menija sa opcijama Object Styles panela.


Table Styles — stilovi tabela

Kako biste kreirali stil za izgled tabele, potrebno je da otvorite Table Styles panel (Window > Styles > Table Styles), a potom, držeći tastaturnu prečicu Alt da kliknete na ikonu za kreiranje novog stila.

 

 

 

 1. Osnovni izgled tabele
 2. Lista kreiranih stilova
 3. Ikonica za dodavanje foldera za grupisanje stilova
 4. Ikonica za brisanje karakteristika koje su dodate na trenutno odabrani stil
 5. Ikonica za kreiranje novog stila
 6. Ikonica za brisanje trenutno aktivnog stila u panelu


U Dialog Boxu New Table Style za podešavanje stila tabele imate sve potrebne opcije za oblikovanje tabele.

 

 

 

 1. Naziv stila tabele
 2. Baziranje karakteristika na osnovu odabranog stila
 3. Tastaturna prečica stila
 4. Prikazane karakteristike koje stil tabele poseduje
 5. Stil redova gornjeg, donjeg zaglavlja, kao i redova između (Body Rows)
 6. Stil leve i desne kolone
 7. Ponuđeni odeljci za detaljno uređivanje Tabele, konture redova i kolona, boje ispune


Kako bismo kreirani stil primenili na nekoj drugoj tabeli, moramo prvo Type alatkom selektovati tabelu, a potom kliknuti na jedan od stilova u Table Styles panelu.


Cell Styles — stilovi ćelija

Pored toga što ste u mogućnosti da kreirate stilove tabela, InDesign Vam daje mogućnost da kreirate stil za svaku od ćelija koju želite da umnožavate u budućem radu. Kako biste kreirali stil za izgled tabele, potrebno je da otvorite Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles), a potom držeći tastaturnu prečicu Alt da kliknete na ikonu za kreiranje novog stila.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: