Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Crtanje alatkom Paintbrush i primena simbola

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Rad sa simbolima


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rad sa simbolima
- Rad sa simbolima (PDF dokument)Često ćete u toku crtanja imati potrebu da određeni objekat kopirate više puta u okviru dokumenta, ili da od njegovih kopija raznim varijacijama u veličini i boji dobijate zanimljiv grafički dizajn. Illustrator ima rešenje za takve situacije i daje vam mogućnost da sve te  elemente koje želite na taj način da kopirate, čuvate kao Simbole - Symbols. Njihova je namena da se čuvaju poput uzoraka boja, gradijenata i tekstura, ali u panelu Symbols, kako bi se kasnije upotrebljavali i ponavljali u okviru dokumenata uz pomoć određenih alatki.

Pravljenje Simbola

Pre svega morate otvoriti panel Symbols komandom Window>Symbols. Nacrtajte cvet, koji se sastoji iz više vektorskih oblika koje ćete potom spojiti u jedan. Selektujte objekat i prenesite ga u panel Symbols. Otvoriće se Dialog Box, kao na slici ispod. Isti Dialog Box za kreiranje simbola ćete dobiti kada je selektovan cvet (ili neka druga nacrtana grafika) klikom na ikonicu New Symbol na dnu panela Symbols.

 

      

 
                       

Pored standardne opcije za unos imena – Name - simbola koji kreirate, tu su još i:

 • Type - izbor tipa simbola – moći ćete da izaberete između Graphic ili Movie Clip. Generalno, razlika između ova dva tipa simbola ne postoji u samom Illustrator-u, već ćete izabrati Movie Clip u slučaju da ćete simbol kasnije proslediti u program poput Flash Professional.
 • Registration- ovde možete podesiti centralnu tačku svog novog simbola (Origin Point) koji smo pominjali u lekciji o transformaciji vektorskih objekata.
 • Enable Guides for 9-Slice Scaling - u slučaju skaliranja (Scaling) simbola horizontalno ili vertikalno, moguće je podesiti koji se delovi neće transformisati uz pomoć vođica (Guides). Ukoliko to želite, čekirajte ovu opciju, a potom na novokreirani simbol kliknite dva puta čime ćete ga staviti u Isolation Mode i imati mogućnost da podesiti vođicama željene delove.

 

 

 • Align to Pixel Grid - simbol će se poravnjavati sa mrežom piksela kada radite u rasteru.

Onog momenta kada podesite željene parametre i kliknete na OK, vaš grafički objekat će biti zapamćen kao Symbol u panelu, dok upravo cvet od kojeg je sve počelo više nije vektorski objekat, već primer simbola koji ste napravili - Symbol Instance. Svi formirani simboli, baš kao što je slučaj i sa četkicama (Brushes) čuvaju se u okviru vašeg dokumenta u Illustrator-u. Kopiranjem primera simbola (Instance) u drugi dokument, automatski znači i kopiranje tog simbola u panelu Symbols.

 

                                           

 

A. Symbol Libraries Menu - biblioteka simbola
B. Place Symbol Instance - postavljanje kopije (reprezenta) selektovanog simbola u dokument
C. Break Link to Symbol - prekid spoja između simbola i njegovog reprezenta u dokumentu (Instance)
D. Symbol Options - opcije selektovanog simbola
E. New Symbol - kreiranje novog simbola
F. Delete Symbol - brisanje selektovanog simbola
G. Uzorci simbola


Izaberite željeni symbol iz panela i kliknite na ikonicu strelice u dnu panela, Place Symbol Instnce. Na taj način njegov primer će biti postavljen centrirano u vašem aktivnom dokumentu. Ovaj reprezent simbola (Instance) se ne ponaša kao tipičan vektorski objekat jer je samo reprezent našeg simbola, ali s obzirom an to da ima granični okvir (Bounding Box) oko sebe, jasno nam je da možemo da ga transformišemo - povećavamo, smanjujemo, rotiramo, itd.

Kako biste Instance učinili nezavisnim od simbola čiji je reprezent u dokumentu, selektujte je i kliknite na ikonicu Break Link to Symbol u dnu panela Symbols.

Sada je primer našeg simbola objekat za sebe (Vector Object) i više nije uslovno povezan sa simbolom koji je reprezentovao. Simbol je ostao nepromenjen, kao i bilo koji drugi primer simbola (Instance) u okviru dokumenta koji nismo selektovali kada smo pokidali vezu među simbolom i njegovim primerom na dokumentu. 

 

                

 

Postoji mogućnost da sve te primere simbola koje imamo u okviru dokumenta kopirane, zamenimo određenim drugim simbolom iz panela ili nekim novim koji ćemo napraviti. Kako biste to uradili, izaberite primere simbola (Symbol Instances) u okviru radne površine koje želite da zamenite drugim simbolom. Sada izaberite željeni Symbol u panelu čije primere želite da dobijete umesto pređašnjih.

Kada kliknete na simbol, otvorite padajući meni sa opcijama panela (standardno ikonica za to se za svaki panel nalazi u gornjem desnom uglu) i pokrenite komandu Replace Symbol. Svi izabrani reprezenti simbola u okviru radne površine sada izgledaju drugačije tj. kao novoizabrani simbol. Ukoliko ste prethodno menjali izgled nekom reprezentu ili dodavali efekat, ostaće nepromenjen.


Uređivanje simbola

Veoma je važno napomenuti da ćete u slučaju promena na simbolima u okviru panela, direktno uticati na sve njihove reprezente (Symbol Instances) u dokumentu, s obzirom da su povezani (Linked). Najlakši način da pravite izmene na simbolu je ukoliko dva puta kliknete na sam simbol i time ga stavite u Isolation Mode (izolujete ga).

Ukoliko dva puta kliknete na reprezent simbola na dokumentu (Instance), pojaviće vam se prozor upozorenja koji će vas upozoriti da ćete izvršenom promenom uticati na izmenu samog simbola i svih njegovih primera. Ukoliko prihvatite, reprezent simbola će biti izolovan dok će se u pozadini zamagljeno videti ostatak vaših grafika.

 

                                              

 

Ukoliko dva puta kliknete na uzorak simbola u panelu Symbols, Illustrator će sakriti sve što postoji u okviru vašeg dokumenta, stavljajući izabrani simbol na centar kako biste ga dorađivali.

 

 

Biblioteka uzoraka simbola

Illustrator i u ovom slučaju ima veliki izbor predefinisanih simbola koje vam nudi grupisane u biblioteci uzoraka simbola. Padajući meni Symbol Libraries Menu otvarate klikom na ikonicu u donjem levom uglu panela Symbols.

Svaku biblioteku koju izaberete, otvorićete u zasebnom panelu, stavljanjem određenog uzorka u aktivni dokument, aktiviraćete ga u panelu Symbols gde možete vršiti promene na njemu, a da time ne poremetiti sam uzorak simbola iz biblioteke.

S obzirom na to da Illustrator simbole koji napravite pamti samo u okviru dokumenta u kojem su napravljeni, najbolje bi bilo da sve simbole koje smatrate korisnim i želite da ih u budućnosti korisitite, sortirate u biblioteci uzoraka koju možete formirati. Svi uzorci koji se trenutno nalaze u panelu Symbols biće sačuvani kao biblioteka uzoraka ukoliko iz padajućeg menija biblioteke uzoraka pokrenete komandu Save Symbols... i sačuvate ih na svom računaru (Illustrator ima predefinisani folder gde vam preporučuje da ih čuvate u okviru njegovih instalacionih foldera).

 

  


Alatke namenjene za rad sa Simbolima

Kako vam se ne bi dešavalo da stavljate jedan po jedan reprezent u slučaju da želite da ih imate dosta u svom dokumentu, Illustrator vam štedi vreme na taj način što poseduje alatke za rad sa većim brojem simbola.

 

                               

 

Najčešće korišćena alatka iz ove grupe je definitivno Symbol Sprayer - raspršivač simbola. S obzirom na to da ova alatka radi isključivo sa simbolima, potrebno je po njenom aktiviranju u ToolBox-u izabrati uzorak simbola koji će ova alatka potom raspršivati u okviru dokumenta. Klikom na levi taster miša, alatka će početi da pravi veći broj kopija reprezenata simbola (Instances) prateći vaš potez dok držite levi taster miša. Onog momenta kada pustite levi taster, stvoriće se jedinstveni Bounding Box za sve novonapravljene referente simbola tj. napravili smo Set Simbola (Symbol Set). Ako pokušate da pomerite sa Select ili Direct Select alatkom jednu kopiju (Instance) iz seta, primetićete da nećete moći, već će biti pomeren ceo Set. Vratite se na Symbol Sprayer i nastavite da „raspršujete" reference koje će sada biti dodate u Set. Kada aktivirate raspršivač, čak i ako držite kursor u istom mestu, alatka će i dalje dodavati nove kopije simbola u Set. U isti Set ovom alatkom možete dodati nebrojano mnogo različitih simbola iz panela Symbols.

Držeći Alt dok radite ovom alatkom, brišete kopije reprezenata simbola iz seta.
Kako biste što bolje kontrolisali izgled svog seta simbola, Illustrator vam nudi i pomoćne alatke skrivene u podmeniju Sprayer Tool-a u ToolBox-u:

 • Symbol Shifter Tool - pomera kopije simbola u okviru seta preko kojih prelazite četkom ove alatke. Kliknite i prevlačite mišem u pravcu u kojem želite da ih pomerate. Ukoliko držite Shift dok radite s ovom alatkom, Illustrator će klikom na kopiju koja je skrivena drugom preko nje, pomeriti hijerarhijskom redosledu kopija, iz pozadine napred.
 • Symbol Scruncher Tool - približava kopije simbola u okviru seta, preko kojih prelazite četkom ove alatke, na taj način što klikom na određeno mesto, centar četke  kojom radi ova alatka, približava sve okolne kopije u njenim granicama. Suprotna stvar će se dešavati ukoliko držite Alt dok radite ovom alatkom.
 • Symbol Sizer Tool - povećava kopije simbola u okviru Seta preko kojih prelazite četkom ove alatke. Dok držite levi taster miša, sve kopije koje se nalaze u okviru četke ove alatke će se povećavati, čak i one preko čijih delova prelazite. Suprotan efekat ćete dobiti ukoliko držite Alt dok radite ovom alatkom.
 • Symbol Spinner Tool - rotira kopije simbola u setu preko kojih prelazite četkom ove alatke.
 • Symbol Strainer Tool - dodaje nijansu boje kopijama simbola iz Seta preko kojih prelazite četkom ove alatke. Prethodno morate izabrati Fill Color iz kontrolnog panela, jedan od uzoraka iz panela Swatches ili Color. Držeći Alt, kopije preko kojih prelazite će vraćati svoju izvornu boju
 • Symbol Screener Tool - čini providne kopije simbola iz seta preko kojih prelazite njenom četkom, smanjujući im vrednost za Opacity. Ukoliko držite Alt desiće se suprotno, prozirne kopije će postati sve vidljivije dok ne njihova vrednost za Opacity ne bude 100% (skroz vidljive).
 • Symbol Styler Tool - dodaje grafički stil kopijama simbola iz Seta preko kojih prelazimo četkom ove alatke. Prethodno moramo izabrati koji grafički stil dodajemo iz panela Graphic Styles ili kontrolnog panela. Ukoliko držite Alt, kopije stilova će dobijati izvorni grafički stil.

Za sve ove alatke u toku rada važe određena pravila. Izmene se dešavaju dok radite s njima u okviru njihovih četki (četka bi u ovom slučaju bilo polje na kojima se dešavaju promene s alatkom). Centar četke kod svake alatke deluje na kopije simbola najviše, dok se na obodima četke dešavaju najprimetnije promene. Kao što smo pominjali više puta do sada, svaka alatka koja vrši određene izmene na dokumentu uz pomoć četke, ima iste tastaturne prečice za smanjenje ([) i povećanje (]) svog radijusa. Kako biste što bolje kontrolisali rad sa svim pomenutim alatkama, dva puta kliknite na Symbol Sprayer Tool ikonicu u ToolBox-u i time otvorite Dialog Box za podešavanje parametara svih alatki:

 

    


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: