Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Multimedijalni sadržaj prezentacija

Autor:

Naziv jedinice: Rad sa fotografijama


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rad sa fotografijama
- Rad sa fotografijama (PDF dokument)Power Point 2010 program je namenjen radu sa prezentacijama i kao takav ima veliku podršku i veliki broj alata kada je reč o fotografiji. Podržani su skoro svi najčešće korišćeni formati fotografija kao što su jpeg, bmp, png, gif, tif, i drugi. Da bi neku fotografiju uneli u prezentaciju odnosno na slajd prezentacije, preciznije rečeno, program nam nudi nekoliko načina da to i uradimo. Jedan od lakših načina da to u radimo je da kliknemo na ikonicu Insert picture na defaultnom placeholder-u slajda. Nakon klika na ikonicu alata program će startovati Windows Explorer prozor za pretragu i selekciju fotografije sa računara ili mreže. Dovoljno je fotografiju selektovati i kliknuti na dugme Open da bi ona bila i uneta na dati slajd prezentacije:

 

Slika 11.1. 

 

Drugi način da uradimo isti posao je da kliknemo na dugme Picture na Insert tabu Ribbon trake programa. Nakon klika na dugme alata program će startovati Windows Explorer prozor za pretragu i selekciju fotografije sa računara ili mreže. Dovoljno je fotografiju selektovati i kliknuti na dugme Insert da bi ona bila i uneta na dati slajd prezentacije:

Slika 11.2. 

 

Na istom Windows Explorer prozoru možemo proveriti i koji formati fotografija su podržani od strane programa, tako što kliknemo na padajuću listu za odabir formata fotografije. Na listi su dati svi podržani formati pa je u situacijama kada na računaru ili mreži imamo mnogo fotografija, a različitih su formata, dovoljno selektovati odgovarajući format pa će Windows Explorer prikazivati samo fotografije odabranog formata. Primer liste sa podržanim formatima fotografija dat je na sledećoj slici:

Slika 11.3.

 

Fotografije u prezentaciju možemo uneti i na druge načine, kao što su direktni unosi sa spoljnih uređaja koji se bave kreiranjem i obradom fotografija, na primer skeneri, digitalni foto-aparati, veb kamere, mobilni telefoni i sl. Da bi ovako nešto bilo moguće neophodno je da je kompatabilan uređaj priključen na računar i da ima pokrenute odgovarajuće upravljačke programe za rad tog uređaja. Da bismo uneli skenirani fotografiju direktno sa skener uređaja ili kamere neophodno je da pokrenemo Microsoft Clip Organizer aplikaciju preko koje ćemo uraditi transfer fotografije sa uređaja u prezentaciju. Microsoft Clip Organizer aplikacija se po defaultu nalaza na Start meniju, All Programs, Microsft Office, Microsoft Office 2010 Tools... Primer pokrenute aplikacije je dat na sledećoj slici:

Slika 11.4.

 

U sledećem koraku je neophodno kliknuti na File meni na alatnoj traci aplikacije, a zatim sa padajućeg menija kliknuti na opciju From Scanner or Camera. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 11.5.

 

U sledećem koraku moramo izvršiti selekciju uređaja sa kog želimo da preuzmemo ili kreiramo fotografiju, ako postoji samo jedan uređaj dovoljno je kliknuti na dugme Insert ili Custom Insert. Nakon završenog procesa kreiranja fotografije ona će biti prikazana u podfolderu sa nazivom uređaja u Microsoft Clip Organizer aplikaciji. Primer je dat na sledećoj slici:

  

Slika 11.6.

 

Kao sledeći korak moramo pokrenuti Clip Art alat na Insert tabu u Power Point programu da bi kreiranu fotografiju i uneli u prezentaciju. Klikom na dugme Clip Art alat se pokreće u zasebnom panelu sa desne strane radne površine programa. Dovoljno je kliknuti na dugme GO da bi dostupne fotografije bile i prikazane. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 11.7.

 

Kao što se vidi iz primera, naša fotografija se nalazi među ostalim Clip Art fotografijama. Dovoljno je kliknuti na nju da bi je program automatski preneo na slajd prezentacije. Primer je dat na sledećoj slici:

 

Slika 11.8.

 

Unetu fotografiju na slajd prezentacije možemo premeštati, kopirati ili menjati oblik prema sopstvenim potrebama prezentacije. Da bismo fotografiju premestili ili joj promenili veličinu u prvom koraku je neophodno da uradimo selekciju iste. U drugom koraku je neophodno da kursor miša postavimo iznad površine fotografije, kliknemo levim klikom miša, i uz zadržavanje levog klika miš pomeramo u željenom smeru. Nakon definisanja destinacije otpustiti levi klik miša da bi promene bile i sačuvane. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 11.9.

 

U situacijama kada želimo da promenimo veličinu fotografije, bez obzira na to da li želimo da ona bude manja ili veća, u prvom koraku selektujemo fotografiju, a zatim kursor miša postavimo iznad ivičnih tačaka fotografije prikazanih malim krugovima. Kursor miša će pri tome izmeniti oblik u dvosmerne strelice. Kliknuti levim klikom miša i uz njegovo zadržavanje kursor miša pomerati u jednu ili drugu stranu da bi umanjivali ili uvećavali veličinu fotografije. Po definisanju potrebne veličine otpustiti levi kursor miša da bi promene bile i sačuvane:

  

Slika 11.10.

 

Korišćenjem alata Crop možemo „iseći“ deo fotografije i odstraniti deo koji nam nije potreban. Klikom na tab Format, nakon selekcije fotografije, a zatim klikom na dugme Crop dobijamo alat sa kojim možemo definisati površinu fotografije koju želimo da zadržimo. Željenu površinu na fotografiji definišemo tako što kursor miša postavimo iznad uglova alata na fotografiji. Kliknemo levim klikom miša i uz njegovo zadržavanje kursor miša pomeramo u jednu od strane pri tome definišući površinu koju želimo da sačuvamo. Otpustiti levi klik miša da bi promene bile i sačuvane. Ponovo kliknuti na dugme Crop da bi program „isekao“ suvišne delove fotografije:

  

Slika 11.11.

 

Klikom na malu strelicu ispod dugmeta Crop dobijamo mogućnost da sliku „isečemo“ u nekom od predefinisanih oblika datih kroz opciju Shapes. Postupak je skoro isti, s tim da se nakon selekcije fotografije klikne na malu strelicu ispod dugmeta Crop, a zatim sa padajućeg menija klikne na opciju Crop to Shape. Kliknuti na jedan od ponuđenih oblika na padajućem meniju da bi program automatski oblikovao fotografiju u selektovanom obliku:

Slika 11.12.

 

Power Point 2010 nam nudi alat za snimanje sadržaja monitora jednostavnim klikom na dugme Screenshot. Tom prilikom na padajućem meniju alata možemo birati između snimanja sadržaja trenutno pokrenutih prozora na računaru ili opcije Screen clipping sa kojom je moguće manuelno definisati površinu monitora koju želimo da snimimo. U drugoj opciji program će nakon selekcije željene površine monitora automatski istu proslediti na slajd prezentacije kao fotografiju:

Slika 11.13.

 

Power Point 2010 nam nudi još alata u radu sa fotografijama a jedan od njih je i Picture Styles na Format tabu Ribbon trake. Ovaj alat nam omogućava da selektovanoj fotografiji dodelimo neki od predefinisanih oblika ramova. Dovoljno je kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona bila automatski i primenjna:

Slika 11.14.

 

Sledeći u nizu dostupnih alata je alat Corrections namenjen opcijama korekcije fotografije. Alat nam omogućava, koliko je god to moguće naravno, da korigujemo stanje fotografije gledano iz ugla oštrine fotografije i njenog osvetljenja. Dovoljno je kliknuti na dugme alata, a zatim kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona bila automatski primenjena i na samu fotografiju:

  

Slika 11.15.

 

Alat Color nam omogućava da fotografiju definišemo kroz različite palete boja. Dovoljno je kliknuti na dugme alata, a zatim na neku od ponuđenih opcija palete boja da bi ona bila automatski primenjena na fotografiju. Dobar način da na primer od fotografije u boji napravite crno-belu fotografiju:

Slika 11.16.

 

Alat Artistic Effects je namenjen dodavanju umetničkih efekata fotografiji. Dovoljno je kliknuti na dugme alata a zatim na jednu od ponuđenih opcija efekata da bi ona automatski bila primenjena na fotografiju:

 

Slika 11.17.

 

Alat Compress Pictures nam omogućava da smanjimo, koliko je to moguće za dati format fotografije, veličinu zadržavajući kvalitet same fotografije. Klikom na dugme alata pokreće se konfiguracioni prozor na kom je neophodno selektovati neku od ponuđenih opcija a zatim kliknuti na dugme OK da bi promene bile i sačuvane:

Slika 11.18.

 

Alat Picture Border nam omogućava definisanje okvira fotografije kao i njegove boje. Klikom na dugme alata dobijamo padajući meni na kom je moguće definisati kako boju okvira tako i tip i debljinu linije okvira fotografije. Dovoljno je kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona bila i primenjena:

Slika 11.19.

 

Alat Picture Effects nam omogućava definisanje efekata na samu fotografiju. Klikom na dugme alata dobijamo padajući meni na kom je neophodno kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona bila i primenjena.

Slika 11.20.

 

Fotografiju možemo rotirati prema potrebi korišćenjem alata Rotate. Klikom na dugme alata dobijamo padajući meni na kom je neophodno kliknuti na jednu od ponuđenih opcija rotacije da bi ona bila primenjena na samu fotografiju:

Slika 11.21.

 

Fotografije možemo sačuvati kao takve direktno iz Power Point 2010 programa koristeći opciju Save As Picture. Do opcije dolazimo desnim klikom na fotografiju, a zatim selekcijom date opcije. U prozoru za čuvanje neophodno je uneti naziv fotografije, kao i destinaciju čuvanja:

 

Slika 11.22.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: