Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Multimedijalni sadržaj prezentacija

Autor:

Naziv jedinice: Rad sa animacijom i efektima


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rad sa animacijom i efektima
- Rad sa animacijom i efektima (PDF dokument)Efekti i animacije kao dinamički sadržaj omogućavaju bolju interkaciju gledaoca sa samom prezentacijom istovremeno omogućavajući da se određeni deo prezentacije izdvoji iz ukupnog sadržaja. Kada govorimo o efektima i animaciji u Power Point 2010 programu generalno ih delimo na dve celine, na opcije tranzicije između pojedinačnih slajdova prezentacije i na animaciju objekata u prezentaciji. Kada pogledamo opcije tranzicije između slajdova defaultno stanje je „none“ (bez tranzicije), odnosno jedan slajd se zamenjuje drugim i tako u krug. Da bi definisali neku od opcija tranzicije neophodno je kliknuti na Transitions tab Ribbon trake, a zatim selektovati neku od ponuđenih opcija:

 

Slika 13.1.

 

Nakon selekcije željenog tipa tranzicije za selektovani slajd na raspolaganju nam je dodatni alat koji se naziva Effect Options. Dovoljno je kliknuti na dugme Effect Options i sa padajuće liste kliknuti na neku od ponuđenih opcija datog efekta. Sami efekti se razlikuju od tipa selektovane tranzicije:

 

Slika 13.2.

 

Klikom na neku od ponuđenih opcija efekata tranzicije ona će automatski biti i prikazana na selektovanom slajdu prezentacije, pa na taj način možemo imati uvid kako će to uklopiti u ceo izgled naše prezentacije. U nastavku na raspolaganju su nam alati za prilagođavanje svojstava tranzicije kao što su zvuk, trajanje, primena, način pokretanja i druge:

 

Slika 13.3.

 

Opcija Sound nam omogućava definisanje zvuka tranzicije. Dovoljno je kliknuti na pripadajuću padajuću listu i selektovati neku od ponuđenih opcija:

 

Slika 13.4.

 

Duration opcija nam omogućava definisanje dužine trajanja efekta tranzicije. Dovoljno je uneti odgovarajuću vrednost da bi ona bila i primenjena. Opcija After je namenjena definisanju vremenskog okvira prelaska na sledeći slajd prezentacije i dovoljno je opciju selektovati i uneti željenu vrednost u predviđeno polje. Opcija Apply to All je namenjena mogućnosti primene selektovane tranzicije na sve slajdove prezentacije. Dovoljno je kliknuti na pripadajuće dugme da bi opcija bila i primenjena. Opcija On Mouse Click, ako je selektovana, omogućava prelazak na sledeći slajd prezentacije klikom miša. U situacijama kada ova opcija nije čekirana prelazak na sledeći slajd će se vršiti automatski na osnovu definisanog vremena na opciji After i opciji Duration. U situacijama da su i opcija On Mouse Click i opcija After selektovane prelazak sa slajda na slajd će se odvijati automatski, ali imamo i mogućnost da to uradimo i klikom miša, što u nekim situacijama može biti prednost.

Sledeći alat kada su efekti prezentacije u pitanju je animacija objekata prezentacije. Da bi koristili ovaj alat neophodno je da selektujemo neki objekat koji se nalazi na slajdu prezentacije a zatim kliknemo na tab Animations na Ribbon traci programa. Klikom na tab Animations primetićemo da je defaultno stanje animacija isto kao i kod tranzicija – „none“:

 

Slika 13.5.

 

Slično kao i kod tranzicija dovoljno je kliknuti na neku od ponuđenih opcija na Animation odeljku da bi ona bila i primenjana na selektovani objekat. Nakon dodele neke od ponuđenih animacija objektu se dodeljuje redni broj animacije vidljiv pored samog objekta. Na ovaj način je olakšano kretanje kroz više animacija dodeljenih istom objektu:

 

Slika 13.6.

 

Animacije su generalno podeljene na četiri kategorije i to: Entrance (ulaz/pojavljivanje), Emphasis (isticanje), Exit (izlaz/nestajanje) i Motion Paths (putanja kretanja objekta). Svakoj kategoriji animacija je dodeljena odgovarajuća boja radi lakšeg snalaženja u radu sa njima. Animaciji Entrance je dodeljena zelena boja, Emphasis animacija ima žutu boju, Exit animacija ima crvenu boju i Motion paths ima sivu boju. Nakon dodele neke od animacija objektu na raspolaganju su nam dodatne opcije te animacije. Dovoljno je kliknuti na Effect Options dugme i selektovati jednu od ponuđenih opcija. Moram napomenuti da dodatne opcija efekata nisu dostupne za sve animacije:

 

Slika 13.7.

 

Klikom na dugme Add Animation dobijamo mogućnost selektovanja neke od ponuđenih opcija animacije svih dostupnih tipova. Dovoljno je kliknuti na željenu animaciju da bi ona bila i primenjena. Postavljanjem kursora miša iznad efekta animacije program će automatski istu i prikazati bez primene iste. Na taj način možemo videti kako se animacija uklapa u postojeći projekat:

 

Slika 13.8.

 

Klikom na Animation Pane dugme pokrećemo panel animacija sa desne strane prozora programa. Na panelu su prikazane sve animacije sa njihovim rednim brojevima i redosledom izvođenja. Da bi efekte animacije prilagodili svojim potrebama dovoljno je liknuti na padajuću listu efekta i selektovati jednu od ponuđenih opcija. Ponuđene opcije se odnose na način pokretanja animacije, dužinu trajanja animacije itd. Klikom na dugme Play na panelu animacija možemo pokrenuti pojedinačne animacije radi pregleda efekata u odnosu na sam projekat:

 

Slika 13.9.

 

Generalno sva svojstva animacije možemo podesiti i korišćenjem alata na Timing i Advanced Animation odeljcima Animation taba Ribbon trake. Neke od njih smo već opisali pa nastavljamo sa ostalima. Klikom na dugme Trigger možemo selektovati jednu od opcija pokretanja odnosno možemo definisati dodatnu opciju pokretanja animacije kao što je klik miša na sam objekat. Na padajućoj listi Start možemo selektovati način pokretanja animacija kao što je na klik, sa predhodnom akcijom prezentacije ili nakon predhodne akcije. U polju Duration možemo uneti vremenski okvir trajanja animacije ili drugačije rečeno dužinu trajanja animacije. U polju Duration definišemo vreme odloženog starta animacije. Ova opcija je naročito korisna kada treba uskladiti i sinhronizovati pokretanje više animacija. Opcije Move Earlier i Move Later nam omogućavaju da menjamo redosled pokretanja animacija tako što ćemo ih premeštati jednu ispred ili iza druge. Neke opcije su dostupne koristeći panel animacija, odnosno, vremensko trajanje animacije možemo podesiti tako što kursor miša postavimo iznad vremenskog okvira trajanja a zatim uz zadržavanje levog klika kursor miša pomeramo u jednu ili drugu stranu. Kada smo završili sa definisanjem vremenskog okvira otpustiti levi klik miša da bi promena bila i primenjena:

 

Slika 13.10.

 

Klikom na padajuću listu animacije, mala strelica sa desne strane animacije na panelu animacija, i klikom na opciju Effect Options pokrećemo prozor u kom je takođe moguće definisati svojstva animacije. Dovoljno je selektovati neku od ponuđenih opcija da bi ona bila i primenjena:

 

Slika 13.11.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:3


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: