Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Osnove PowerPointa 2010

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Rad sa šablonima i temama


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test rad sa šablonima i temama
- Rad sa šablonima i temama (PDF dokument)Power Point 2010 aplikacija nam omogućava nekoliko načina da ubrzamo i olakšamo svakodnevni rad u aplikaciji. Jedan od tih načina je kreiranje i/ili korišćenje šablona i tema bilo da ih mi kreiramo ili koristimo već postojeće. Svaka prezentacija se najčešće sastoji od višestrukog broja slajdova pri čemu delove slajdova, bilo da su oni tekstualnog ili grafičkog tipa, moramo ponavljati iz slajda u slajd. Kada bi ovo radili manuelnim putem to bi iziskivalo prilično veliki napor i gubitak vremena realno iskorišćenog na kreiranje sadržaja prezentacije. Korišćenjem opcija šablona i tema taj deo posla prepuštamo aplikaciji na izvođenje a mi se možemo fokusirati na kreiranje i obradu samog sadržaja. Power Point 2010 koristi nekoliko opcija i alata da bi postigao taj cilj. Neki od tih alata su: Layout, Themes i Masters. Layout po definiciji omogućava pozicioniranje okvira i placeholdera na slajdovima prezentacije, odnosno definiše lokacije sadržaja na slajdovima prezentacije. Teme obuhvataju podešenja boje, slova, pozadine slajdova prezentacije, itd. Masteri omogućavaju da se izvrši transfer podešenja selektovane teme na slajdove prezentacije i ponavljanje sadržaja na svakom slajdu. Pokretanjem Power Point 2010 aplikacije startuje se prezentacija sa jednim slajdom i defaultnim podešenjima. Ta defaultna podešenja podrazumevaju da prezentacija koristi predefinisanu Office temu koja u sebi sadrži određeni raspored okvira za tekst i placeholdere. Na primeru je dat primer layouta za Office temu...

 

Slika 5.1.

 

Na ovaj način aplikacija je omogućila da odmah počnemo sa unosom naslova i podnaslova naše prezentacije u za to predviđena polja. Dovoljno je kliknuti u jedno od polja i početi sa unosom željenog teksta. Primer je dat na slici...

Slika 5.2.

 

Da bi selektovali drugačiji layout, odnosno raspored sadržaja našeg slajda, dovoljno je kliknuti na dugme Layout na Home tabu Ribbon trake i selektovati jednu od ponuđenih opcija layouta. Aplikacija će automatski primeniti selektovani layout. Primer je dat na sledećoj slici....

 

Slika 5.3. 

 

Klikom na sledeći slajd prezentacije videćemo da se layout slajda izmenio i da sadrži nešto drugačiji raspored od prvog što je i u redu jer je prvi slajd uglavnom namenjen unosu naslova i podnaslova prezentacije. Po pravilu prvi slajd prezentacije ne sadrži takozvane placeholdere, generički okviri namenjeni unosu različitog sadržaja u slajdove prezentacije. Kreiranjem novog slajda u prezentaciji on će u sebi sadržati predefinisani okvir za unos naslova slajda i placeholder za unos dodatnog sadržaja kao što je slika, tabela, multimedijalni fajlovi, grafikoni, itd. Placeholderi takođe mogu sadržati i tekst kao takav. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 5.4.

 

Da bi neki sadržaj dodali na slajd u okviru placeholdera dovoljno je kliknuti na neku od pripadajućih ikonica u samom placeholderu. Aplikacija će automatski generisati pripadajući čarobnjak za unos datog sadržaja. U sledećem koraku kroz ćarobnjak definisati koji fajl ili opcija se želi koraititi i kliknuti na dugme Ok da bi promena bila i primenjena. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 5.5. 

 

Moram napomenuti da je u bilo kom trenutku moguća izmena layouta slajda, s tim da ako na slajdu već postoji uneti sadržaj njegov izgled i pozicija će se prilagoditi novom layoutu. Da bismo uneli novi placeholder na slajd ili prezentaciju dovoljno je kliknuti na dugme Slide Master na View tabu Ribbon trake. Nakon toga aplikacija će pokrenuti Slide Master tab koji u sebi sadrži Insert Placeholder dugme. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 5.6.

 

Klikom na Insert Placeholder dugme dobijamo padajuću listu sa koje je moguće odabrati unos pojedinačnog sadržaja ili generičkog placeholdera. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 5.7.

 

Teme su namenjene definisanju boja, teksta, pozadine, grafičkih efekata, itd. Takođe teme u sebi mogu sadržati i predefinisane layoute, pri čemu omogućavaju lakše upravljanje sa prezentacijom. Aplikacija nudi mogućnost korišćenja predefinisanih tema, preuzimanje tema sa računara kao  i kreiranje sopstvenih. Da bi neku temu primenili na prezentaciju dovoljno je kliknuti na neku od ponuđenih opcija u odeljku Themes na Design tabu Ribbon trake. Aplikacija će istu automatski i primeniti. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 5.8. 

 

Da bi dobili kompletan prikaz ponuđenih tema neophodno je da kliknemo  na opciju More u donjem desnom uglu okvira sa predefinisanim temama. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 5.9. 

 

Nakon klika na opciju More aplikacija će ponuditi pun spektar dostupnih tema. Takođe, u donjem delu prozora date su nam dve dodatne opcije, opcija za pretraživanjem tema na računaru i opcija za kreiranje nove sopstvene teme. Da bismo kreirali sopstvenu temu i kao takvu je sačuvali negde na računaru moramo podesiti layout prezentacije (možemo koristiti i defaultni), zatim definisati boje, pozadinu, itd. Nakon definisanja svih potrebnih opcija prezentaciju treba sačuvati u formatu za čuvanje tema – Office theme. Defaultna lokacija za čuvanje tema na Windows 7 operativnom sistemu je:

C:\Users\korisnički nalog\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Document Themes\

Kada govorimo o masterima govorimo o načinu kako aplikacija upravlja sa temama i šablonima. Teme ne mogu biti direktno primenjene na prezentacije, već se one primenjuju na slajd mastere, a oni upravljaju primenom tema na pojedinačne slajdove. Slajd masteri su ugrađeni u sam fajl prezentacije i kao takvi su odgovorni za primenu tema na slajdove prezentacije. Kada primenimo neku temu na slajdove prezentacije slajd master je taj koji menja izgled slajdova prema selektovanoj temi. U situacijama kada koristimo samo jednu temu za sve slajdove prezentacije potreban nam je samo jedan slajd master. Ukoliko imamo više različitih tema primenjenih na slajdove iste prezentacije moramo koristiti više slajd mastera jer jedan slajd master može sadržati samo jednu temu. Aplikacija automatski kreira novi slajd master kada primenimo novu temu na neki od slajdova prezentacije. Slajd mastere je moguće editovati korišćenjem opcija na Slide Master View alatu. Svaki slajd master koji se koristi u prezentaciji je obeležen pripadajućim rednim brojem. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 5.10. 

 

Takođe, slajd mastere je moguće kreirati i manuelno, klikom na dugme Insert Slide Master na Slide Master tabu Ribbon trake. Novi slajd master će biti kreiran iza poslednjeg slajda postojeće teme i biće mu dodeljen sledeći redni broj 2. Slajd mastere je moguće preimenovati tako što kliknemo desnim klikom na sam slajd master, a zatim kliknemo na opciju Rename. U novootvorenom tekstualnom polju uneti novi naziv slajd mastera, a zatim kliknuti na dugme Rename da bi promena bila i sačuvana. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 5.11. 

 

Slajd masteri po svojoj prirodi su privremenog karaktera, odnosno pokreću se i gase prema potrebi, u odnosu na to kako koristimo teme. Da bi zaključali slajd master da ne nestane onda kada ga ne koristi ni jedan slajd prezentacije, dostupna nam je opcija Preserve Master. Dovoljno je kliknuti desnim klikom na slajd master a zatim sa padajuće liste kliknuti na opciju Preserve Master. Istu komandu možemo koristiti i na Ribbon traci na Slide Masters tabu. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 5.12. 

 

Ponekad postoji potreba da primenjena podešenja i teme koristi više korisnika i to ne samo jedan jedini put, već da njihovo korišćenje bude neograničeno. Najlakši način da to postignemo je da od selektovane teme i layouta kreiramo šablon koji će moći da bude primenjivan neograničen broj puta i od strane neograničenog broja korisnika. Da bi kreirali predefinisani šablon neophodno je da kao prvi korak pokrenemo novu prezentaciju u kojoj ćemo definisati naša prilagođena podešenja, izgled pozadine, unos slika, mesta za naslove i podnaslove, redne brojeve slajdova, pismo koje će biti korišćeno, itd. Kada završimo sa prilagođavanjem prezentacije kao sledeći korak neophodno je da je i sačuvamo kao šablon. Klikom na dugme Save As pokrenućemo čarobnjak za čuvanje prezentacija. U njemu je neophodno definisati naziv i lokaciju čuvanja prezentacije a zatim klikom na Save As type padajuću listu selektovati opciju PowerPoint Template. Nakon toga kliknuti na dugme Save da bi aplikacija našu prezentaciju sačuvala kao šablon. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 5.13.

 

Šablon prezentacije kao takav je moguće pokretati i distribuirati neograničen broj puta pri čemu su postavke prezentacije uvek iste. Svaki put kada korisnik pokrene fajl šablona prezentacije Power Point aplikacija će primenjivati ista predefinisana podešenja. Da bi podešenja šablona uvek ostala ista sama aplikacija neće dozvoliti čuvanje šablona u izmenjenom obliku već će ponuditi da unete izmene budu sačuvane u nekom drugom obliku, a najčešće je to standardni oblik prezentacija (pptx ekstenzija fajla). Na ovaj način smo dobili novu prezentaciju koja je predefinisana sa našim podešenjima, a sam šablon je opet dostupan za ponovno korišćenje u neizmenjenom obliku. I tako neograničen broj puta.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: