Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: --- Adobe Dreamweaver CS5.5

Modul: Uvod, osnovni pojmovi web dizajna, interfejs Dreamweavera

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Properties i Insert panel


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test properties i insert panel
- Properties i Insert panel (PDF dokument)Properties inspector je panel koji služi za formatiranje, dodavanje svojstava i atributa selektovanim objektima u dokumentu.

Sadržaj ovog panela se menja u zavisnosti od konteksta rada. Na primer, kada je selektovan tekst u dokumentu, Properties inspector prikazuje opcije za dodavanje karakteristika tekstu, a kada je selektovana slika, tada se prikazuju opcije za editovanje svojstva slike.

 

 Properties panel  - selektovana slika


 


 
Properties panel  - HTML režim rada za formatiranje teksta


 


 
Properties panel  - css režim rada za formatiranje teksta


 

   

 Properties panel  - podešavanja tabele

 

  

Properties panel  - podešavanja kolone tabele (css)

 

Kao što možemo videti iz prethodnih slika, tekst, kao i druge elemente možemo stilizovati pomoću HTML-a, ali i putem CSS-a.  U toku razvoja web dizajna, prvobitno, do razvoja CSS-a korišćen je čist HTML za stilizaciju. Tada su se dizajneri dovijali na razne načine da urade ono što žele, jer je HTML bio dosta ograničavajući. Kasnije se stilizacija postepeno prebacila na CSS, kako se isti razvijao. Ipak, HTML stilizacija je ostala kao opcija, ali bi je svakako trebalo izbegavati.

Insert panel

Insert panel sadži opcije za kreiranje i unos objekata poput tabela i slika. Same opcije su, radi lakšeg snalaženja, grupisane u kategorije.

 

Insert panel

 

Za razliku od ostalih panela, insert panel možemo postaviti na nešto drugačiji način. Ukoliko prevučemo pomenuti insert panel na vrh iznad dokumenta, kako je prikazano na slici, panel će se pretvoriti u toolbar.

 

Pretvaranje insert panela u insert toolbar


Tastaturne prečice (keyboards shortcuts)

Dw sadrži veoma fleksibilan sistem korišćenja i upravljanja prečicama. Kompleti prečica se čuvaju u okviru setova koje možemo čuvati  i primenjivati nezavisno od radnog okruženja. Da bismo kreirali ili izmenili prečice uradićemo sledeće: iz padajućih menija izabraćemo Edit > Keyboard Shortcuts...

U panelu koji nam se pojavljuje možemo u okviru opcije Current set izabrati neki od predefinisanih setova. Desno od tog padajućeg menija pojavljuju se četiri komande:

  • Duplicate set - Dupliranje trenutno izabranog seta. Po kliku, tražiće se unos naziva novog, dupliranog seta.
  • Rename set - Izmena imena (rename) trenutno izabranog seta.
  • Export set as HTML - Omogućava snimanje HTML dokumenta u kome će tabelarno biti prikazane sve prečice iz trenutno aktivnog seta. Ova opcija je zgodna ukoliko želimo da odštampamo referencu prečica.
  • Delete set - Briše trenutno aktivni set.

U samom dijalogu, niže od izbora seta i tastera koje smo pomenuli, možemo menjati prečice i vezane tastere tastature. Prvo biramo grupu komandi, a potom iz stabla željenu komandu. Tada možemo dodati novu prečicu ili izmeniti postojeću.

Na prikazanom primeru, u grupi Menu commands u stablu je izabrana komanda Insert > Image i njena trrenutna prečica je Ctrl+Alt+I. Koristeći +/- možemo dodati ili obrisati prečicu.

Ukoliko prilikom unosa napravimo preklapanje komandi, tj tastaturnih prečica, DW će nas upozoriti o tome.

 

Insert panel

 

Na sledećoj tabeli su prikazane neke od najčešće korišćenih prečica u radu sa DW-om.

 Prečica 

 PC prečica

 Mac prečica

 Kreiranje novog dokumenta  Control+N  Command+N
 Otvaranje postojećeg dokumenta  Control+O  Command+O
 Čuvanje otvorenog dokumenta  Control+S  Command+S
 Zatvaranje otvorenog dokumenta  Control+W  Command+W
 Zatvaranje svih dokumenata  Control+Shift+W   Command+Shift +W
 Zatvaranje Dw-a  Control+Q or Alt+F4  Command+Q or Opt+F4
 Undo  Control+Z or Alt+Backspace  Option+Delete
 Redo  Control+Y ili Control +Shift+Z  Command+Y or  Command+Shift+Z
 Cut  Control+X ili Shift+Delete Command+X ili Shift+Delete
 Copy  Control+C  Command+C
 Paste  Control+V  Command+V
 Paste special  Control+Shift+V  Command+Shift+V
 Selektuj sve  Control+A  Command+A
 Find and replace  Control+F  Command+F
 Preferences panel  Control+U  Command+U
 Prikaži/sakrij rulers  Control+Alt+R  Command+Option+R
 Prikaži/sakrij guides  Control+;  Command+;
 Prikaži/sakrij visual aids  Control+Shift+I  Command+Shift+I
 Prikaži/sakrij grid  Control+Alt+G  Command+Option+G
 Izmeni page properties  Control+J  Command+J
 Refresh Design prikaz  F5  F5
 Bold selektovanog teksta  Control+B  Command+B
 Italic selektovanog teksta  Control+I  Command+I
 Primena formatiranja paragrafa na selektovan tekst  Control+Shift+P  Command+Shift+P
 Primena heading formatiranja (H1–H6) na selektovan tekst  Control+1 do 6  Command+1 do 6
 Novi paragraf  Return  Return
 Novi line break <BR>  Shift+Return  Shift+Return
 Nonbreaking space  Command+Shift+Spacebar  Command+Shift+Spacebar
 Pomeranje objekta ili teksta  Prevlačenje na novu lokaciju Prevlačenje na novu lokaciju
 Kopiranje objekta ili teksta

 Control+prevlačenje na novu

  lokaciju

 Option+prevlačenje na novu lokaciju
 Selektovanje reči  Dvostruki klik  Dvostruki klik
 Selektovanje reda ili bloka teksta  Trostruki klik  Trostruki klik
 Unos slike  Control+Alt+I  Command+Option+I
 Unos tabele  Control+Alt+T  Command+Option+T
 Provera pravopisa  Shift+F7  Shift+F7
 Pomoć (help)  F1  F1
 Zoom in  Control+=  Command+=
 Zoom out  Control+-  Command+-
 Pregled strane u primarnom browseru  F12  Option+F12
 Pregled strane u sekundarnom browseru  Shift+F12 or Control+F12  Command+F12
 Live View  Alt+F11  Option+F11
 Stopiranje JavaScript  F11  F11
 Inspect  Alt+Shift+F11  Option+Shift+F11
 Code Navigator  Control+Alt+N  Command+Option+N
 Get  Control+Shift+D  Command+Shift+D
 Put  Control+Shift+U  Command+Shift+U
 Check in  Control+Alt+Shift+U  Command+ Option+Shift+U
 Check out  Control+Alt+Shift+D  Command+ Option+Shift+D

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: