Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Tabelarne kalkulacije (Excel)

Modul: Štampanje

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Priprema za štampu


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test priprema za štampu
- Priprema za štampu (PDF dokument)Mogućnost štampanja nije novina u Excel 2010 programu, nasleđen je iz ranijih verzija ovog programa, ali je primetna promena u smislu prilagođavanja date opcije krajnjim korisnicima. Osnova promene jeste to što su opcije štampe smeštene na File meniju programa, opcija Print, pri čemu se sve konfigurabilne opcije na jednom mestu. Primer Print opcija je dat na sledećoj slici...

 

 

Prvi korak u prilagođavanju dokumenta za štampu jeste odabir štampača. U situacijama kada imamo samo jedan štampač onda to i nije veliki napor jer je dovoljno jednom podesiti postavke štampe i onda ih koristiti. U situacijama kada imamo više štampača na raspolaganju, bilo da su realni fizički štampači ili softverski, neophodno je kliknuti na opciju Printer da bismo sa padajuće liste odabrali onaj na koji želimo da pošaljemo dokument na štampu. Štampači mogu biti realni, fizički štampači, konektovani direktno na naš računar ili konektovani na računarsku mrežu. Takođe mogu biti i softverski i njihova osnovna uloga je simulacija realnih fizičkih štampača. Najčešće su instalirani od strane nekog programa i omogućavaju određene parametre štampe koji standardni štampači nemaju ili ne mogu. Primer softverskih štampača su: CutePDF Writer, Adobe Printer, Fax, Microsoft XPS Document Writer, AutoCAD Writer, i drugi.

Nakon klika na odabrani štampač Excel 2010 ga selektuje i klikom na dugme Print će ga poslati na štampu. Međutim, pre nego što kliknemo na dugme Print da bismo dokument poslali na štampu, neophodno je uraditi njegovo prilagođavanje tako da dokument izgleda na papiru isto onako kao što izgleda na računaru. Pre nego što pređemo na opcije prilagođavanja štampe moram napomenuti da Excel 2010 omogućava takozvano direktno štampanje u fajl, ili, bolje rečeno, kreiranje novog fajla. Dovoljno je kliknuti na opciju Print to File na padajućoj listi štampača, zatim kliknuti na Print dugme. Klikom na Print dugme startovaće se prozor za odabir naziva i lokacije fajla. Klikom na Ok dugme Excel 2010 će kreirati novi dokument. Primer je dat na slici...

 

 

Da se vratimo na opcije prilagođavanja dokumenta za štampu. Excel omogućava odabir različitih opcija pri štampanju. Možemo postaviti da se odštampa samo aktivan radni list, ceo radni dokument ili samo ono što je odabrano. Da bismo odštampali sve što se nalazi u dokumentu, potrebno je odabrati opciju Print Entire Workbook, a u slučaju trenutno odabranog radnog lista opciju Print Active Sheets. Primer opcije je dat na sledećoj slici...

 

 

Da bismo odštampali neki opseg stranica dokumenta neophodno je uneti brojeve stranica koje se žele odštampati, međusovno razdvojene zarezima ili opseg strana 3 – 9 razdvojenih srednjom crtom. Klikom na dugme Print samo definisane stranice dokumenta će biti i odštampane.

Opcija Collated omogućava štampanje višestrukih kopija dokumenta tako da odštampane stranice budu sređene određenim redosledom, na primer 1,2,3. Opcija omogućava Excel programu da pravilnim redosledom štampa stranice dokumenta za svaku kopiju ponaosob. Odabirom opcije Uncollated dokument će biti odštampan redosledom 1,1,1. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Opcija orijentacije papira nam omogućava da definišemo kako će dokument biti odštampanu u odnosu na papir — vertikalno ili horizontalno. Podrazumevano podešavanje je Portrait (portret) ili vertikalno okrenut papir i najčešće korišćena opcija. Orijentaciju papira možemo prebaciti klikom na Landscape (pejsaž) opciju, pri čemu se misli na horizontalno okrenut papir. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Opcija odabira papira na kom će dokument biti odštampan nam omogućava da biramo između više opcija veličina papira, odnosno da prilagodimo veličinu dokumenta onoj veličini papira koju odabrani štampač može koristiti i odštampati. Moram napomenuti da standardne veličine papira podrazumevaju mnogo različitih veličina, pri čemu je neophodno poznavati one koje se najčešće koriste, kao što su A4, A3, Letter i druge. Excel 2010 obezbeđuje odabir najkorišćenijih veličina papira klikom na padajuću listu. Dovoljno je da se uradi selekcija odgovarajuće veličine papira da bi ona bila i primenjena. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Opcija odabira veličine margina je dostupna klikom na padajuću listu margina, pri čemu je dovoljno kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona bila i primenjena. U situacijama kada nema opcije na padajućoj listi koja je nama potrebna neophodno je kliknuti na link Custom Margins i definisati margine prema sopstvenim potrebama. Primer je dat na sledećoj slici... 

 

Na kraju imamo opciju kojom je moguće definisati skaliranje stranica koje će biti odštampane po jednom listu papira. Skaliranje je mogućnost smanjivanja stranice da bi sadržaj dokumenta mogao da stane u ovkiru jedne stranice za štampanje. Podrazumevana opcija je da se štampa izvodi na osnovu trenutne veličine, ali je moguće odabrati i neku drugu, odštampati sve kolone na jednom listu, ili sve redove, itd. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

 

Nakon što smo definisali sve prethodne opcije prema svojim potrebama, ostalo nam je da uradimo dve stvari. Da definišemo broj kopija dokumenta koji će biti odštampan i da pošaljemo na štampu. Da bismo definisali broj kopija dovoljno je uneti željeni broj u za to predviđeno polje. Excel 2010 će napraviti definisani broj kopija. Da bismo dokument poslali na štampu dovoljno je kliknuti na Print dugme i sačekati da štampač završi svoj deo posla. Primeri su dat na sledećoj slici... 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: