Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Distribucija i podrška prezentacija

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Priprema i slanje na štampu


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test priprema i slanje na štampu
- Priprema i slanje na štampu (PDF dokument)Mogućnost štampanja nije novina u Power Point 2010 programu nasleđen je iz ranijih verzija ovog programa, dok je primetna promena u smislu prilagođavanja date opcije krajnjim korisnicima. Kao osnova je to što su opcije štampe smeštene na File meniju programa, opcija Print, pri čemu se sve konfigurabilne opcije na jednom mestu. Primer Print opcija je dat na sledećoj slici:

 

Slika 17.1.

 

Prvi korak u prilagođavanju dokumenta za štampu jeste odabir štampača. U situacijama kada imamo samo jedan štampač, onda to i nije veliki napor jer je dovoljno jednom podesiti postavke štampe i onda ih koristiti. U situacijama kada imamo više štampača na raspolaganju, bilo da su realni fizički štampači ili softverski, neophodno je kliknuti na opciju Printer da bi sa padajuće liste odabrali onaj na koji želimo da pošaljemo dokument na štampu. Štampači mogu biti realni fizički štampači konektovani direktno na naš računar ili konektovani na računarsku mrežu. Takođe mogu biti i softverski i njihova osnovna uloga je simulacija realnih fizičkih štampača. Najčešće su instalirani od strane nekog programa i omogućavaju određene parametre štampe koji standardni štampači nemaju ili ne mogu. Primer softverskih štampača su: CutePDF Writer, Adbobe Printer, Fax, Microsoft XPS Document Writer, AutoCAD Writer, i drugi. Kao što sam napomenuo, odabir štampača se vrši klikom na odabrani štampač na padajućoj listi:

 

Slika 17.2.

 

Nakon klika na odabrani štampač, Power Point 2010 ga selektuje i klikom na dugme Print će ga poslati na štampu. Međutim, pre nego što kliknemo na dugme Print da bi dokument poslali na štampu neophodno je uraditi njegovo prilagođavanje tako da dokument izgleda na papiru isto onako kao što izgleda na računaru. Pre nego što pređemo na opcije prilagođavanja štampe, moram napomenuti da Power Point 2010 omogućava takozvano direktno štampanje u fajl, ili, bolje rečeno, kreiranje novog fajla. Dovoljno je kliknuti na opciju Print to File na padajućoj listi štampača, zatim kliknuti na Print dugme. Klikom na Print dugme startovaće se prozor za odabir naziva i lokacije fajla. Klikom na Ok dugme Power Point 2010 će kreirati novi dokument:

 

Slika 17.2.

 

Da se vratimo na opcije prilagođavanja dokumenta za štampu. Prva po redu od opcija je opcija odabira slajdova prezentacije koje se žele odštampati. Po defaultu je podešena opcija Print All Slides, odnosno štampanje svih slajdova ili cele prezentacije. Klikom na datu opciju dobijamo padajuću listu na kojoj je moguće odabrati neku od dodatnih opcija kao što je štampanje samo određenog slajda (trenutno prikazanog) ili štampanje određenog broja slajdova (npr. od 3 do 9). Na ovaj način je omogućeno štampanje samo nekih delova prezentacije u situacijama kada nije potrebno da cela prezentacija bude odštampana:

 

Slika 17.3.

 

Da bismo odštampali neki opseg slajdova, neophodno je uneti brojeve slajdova koje se žele odštampati, međusovno razdvojene zarezima ili opseg strana 3–9 razdvojenih srednjom crtom. Klikom na dugme Print samo definisani slajdovi će biti i odštampan:

 

Slika 17.4.

 

Sledeća opcija Full Page Slides nam omogućava definisanje broja slajdova koji će biti odštampani na jednom listu papira štedeći tako i papir i boju printera. Kliknuti na dugme opcije i selektovati odgovarajuću opciju:

 

Slika 17.5.

 

Sledeća dostupna opcija je mogućnost odabira štampe na jednoj strani papira (jednostrana štampa), što je podrazumevano stanje ili na obe strane papira (dvostrana štampa). Korišćenjem opcije dvostrane štampe Power Point 2010 će automatski selektovati svaku drugu stranicu za štampu u prvom prelazu dok će ostale biti odštampane pravilnim redosledom u drugom prelazu (najčešće nakon manuelnog okretanja papira na kom se štampa dokument). Power Point 2010 omogućava dve opcije dvostrane štampe i to: dvostrana štampa na osnovu duže ivice papira (izgled knjige) ili štampa na osnovu kraće ivice papira (izgled beležnice). Bilo koju opciju da koristite je dobro jer na taj način vršite direktnu uštedu na količini papira koja je potrebna da bi se dokument odštampao:

 

Slika 17.6.

 

Opcija Collated omogućava štampanje višestrukih kopija prezentacije tako da odštampane stranice budu sređene određenim redosledom, na primer 1,2,3. Opcija omogućava Power Point programu da pravilnim redosledom štampa stranice dokumenta za svaku kopiju ponaosob. Odabirom opcije Uncollated dokument će biti odštampan redosledom 1,1,1:

 

Slika 17.7.

 

Nakon što smo definisali sve predhodne opcije prema svojim potrebama ostalo nam je da uradimo dve stvari. Da definišemo broj kopija koji će biti odštampan i da pošaljemo na štampu. Da bi definisali broj kopija dovoljno je uneti željeni broj u za to predviđeno polje. Power Point 2010 će napraviti definisani broj kopija. Da bi dokument poslali na štampu dovoljno je kliknuti na Print dugme i sačekati da štampač završi svoj deo posla. Primeri su dat na sledećoj slici...

Slika 17.8.

 

Da ne bismo svaki put kada želimo nešto da odštampamo definisali na koji štampač želimo da pošaljemo dokument, neophodno je definisati opciju Default Printer ili podrazumevani štampač. Kada je neki štampač označen kao podrazumevani Power Point 2010 će prepoznati tu opciju i prilikom klika na Print dugme uvek slati štampu na njega. Takođe, imamo mogućnost korišćenja opcije Quick Print (brzo štampanje) koja nam omogućava da sa jednim klikom pošaljemo dokument na podrazumevani štampač. Quick Print dugme se nalazi na Quick Access toolbaru smeštenom iznad tabova Ribbon trake. Ako opciju Quick Print ne vidite na Quick Access toolbaru dovoljno je kliknuti na malu strelicu pored njega da bi se dobila padajuća lista sa dostupnim opcijama. Dovoljno je kliknuti na opciju Quick Print da bi ona postala vidljiva u datom toolbaru:

 

Slika 17.9.

 

Da bi neki štampač postavili kao podrazumevani (default) štampač, neophodno je otvoriti folder Devices and Printers na Start meniju računara. U folderu će biti prikazani svi instalirani štampači i ostali dodatni uređaji priključeni na računar. Da bi štampač postavili kao podrazumevani neophodno je da kliknemo desnim klikom na samu ikonicu štampača a zatim sa padajuće liste kliknuti na opciju Set as default printer. Nakon što je postavljen kao podrazumevani štampač ikonica štampača će dobiti zelenu kvačicu označavajući ga kao podrazumevani. Nakon toga, Power Point 2010 i svi ostali programi na računaru će po defaultu koristiti postavljeni štampač kao podrazumevani:

 

Slika 17.10.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:5


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: