Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- ECDL - Microsoft Word 2010

Modul: Štampanje dokumenata

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Priprema dokumenta za štampu


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test priprema dokumenta za štampu
- Priprema dokumenta za štampu (PDF dokument)Iako se trudimo da postanemo društvo koje minimalno koristi papir kao sredstvo za dokumentaciju, obim štampe i štampanja dokumenata se, iz različitih razloga, ne smanjuje. Mnogi od nas i dalje štampaju mejlove, različita dokumenta za pripremu sastanaka, itd. Mogućnost štampanja nije novina u Word 2010 programu, nasleđen je iz ranijih verzija ovog programa, dok je primetna promena u smislu prilagođavanja date opcije krajnjim korisnicima. Kao osnova je to što su opcije štampe smeštene na File meniju programa, opcija Print, pri čemu se sve konfigurabilne opcije na jednom mestu. Primer Print opcija je dat na sledećoj slici...

 

Prvi korak u prilagođavanju dokumenta za štampu jeste odabir štampača. U situacijama kada imamo samo jedan štampač to i nije veliki napor, jer je dovoljno jednom podesiti postavke štampe i onda ih koristiti. U situacijama kada imamo više štampača na raspolaganju, bilo da su realni, fizički štampači ili softverski, neophodno je kliknuti na opciju Printer da bi sa padajuće liste odabrali onaj na koji želimo da pošaljemo dokument na štampu. Štampači mogu biti realni fizički štampači, konektovani direktno na naš računar ili konektovani na računarsku mrežu. Takođe mogu biti i softverski i njihova osnovna uloga je simulacija realnih fizičkih štampača. Najčešće su instalirani od strane nekog programa i omogućavaju određene parametre štampe koji standardni štampači nemaju ili ne mogu. Primer softverskih štampača: CutePDF Writer, Adobe Printer, Fax, Microsoft XPS Document Writer, AutoCAD Writer, i drugi. Kao što sam napomenuo, odabir štampača vrši se klikom na odabrani štampač na padajućoj listi. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Nakon klika na odabrani štampač, Word 2010 ga selektuje i klikom na dugme Print će ga poslati na štampu. Međutim, pre nego što kliknemo na dugme Print da bismo dokument poslali na štampu, neophodno je uraditi njegovo prilagođavanje tako da dokument na papiru izgleda isto onako kao što izgleda na računaru. Pre nego što pređemo na opcije prilagođavanja štampe, moram napomenuti da Word 2010 omogućava takozvano direktno štampanje u fajl, ili, bolje rečeno, kreiranje novog fajla. Dovoljno je kliknuti na opciju Print to File na padajućoj listi štampača, zatim kliknuti na Print dugme. Klikom na Print dugme startovaće se prozor za odabir naziva i lokacije fajla. Klikom na Ok dugme Word 2010 će kreirati novi dokument.

Da se vratimo na opcije prilagođavanja dokumenta za štampu. Prva opcija jeste opcija biranja stranica dokumenta koji se žele odštampati. Po defoltu je podešena opcija Print All Pages, odnosno štampanje svih stranica ili celog dokumenta. Klikom na datu opciju dobijamo padajuću listu na kojoj je moguće odabrati neku od dodatnih opcija, kao što je štampanje samo određene (trenutno prikazane stranice) ili štampanje određenog broja stranica iz dokumenta (npr. od 23. do 29. stranice). Na ovaj način je omogućeno štampanje samo nekih delova dokumenta u situacijama kada nije potrebno da ceo dokument bude odštampan. Primer opcija dat je na sledećoj slici...

 

Da bismo odštampali neki opseg stranica dokumenta, neophodno je uneti brojeve stranica koje se žele odštampati, međusobno razdvojene zarezima ili opseg strana 3 – 9, razdvojenih srednjom crtom. Klikom na dugme Print samo definisane stranice dokumenta će biti i odštampane. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Sledeća dostupna opcija je mogućnost odabira štampe na jednoj strani papira (jednostrana štampa, što je podrazumevano stanje), ili na obe strane papira (dvostrana štampa). Korišćenjem opcije dvostrane štampe Word 2010 će automatski selektovati svaku drugu stranicu za štampu u prvom prelazu, dok će ostale biti odštampane pravilnim redosledom u drugom prelazu (najčešće nakon manuelnog okretanja papira na kom se štampa dokument). Word 2010 omogućava dve opcije dvostrane štampe i to: dvostrana štampa na osnovu duže ivice papira (izgled knjige) ili štampa na osnovu kraće ivice papira (izgled beležnice). Svejedno je koju opciju koristite jer na oba načina vršite direktnu uštedu papira za štampanje. Primer opcija dat je na sledećoj slici...

 

Opcija Collated omogućava štampanje višestrukih kopija dokumenta tako da odštampane stranice budu sređene određenim redosledom, na primer 1,2,3. Opcija omogućava Word programu da pravilnim redosledom štampa stranice dokumenta za svaku kopiju ponaosob. Odabirom opcije Uncollated dokument će biti odštampan redosledom 1,1,1. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Opcija orijentacije papira nam omogućava da definišemo kako će dokument biti odštampan u u odnosu na papir – vertikalno ili horizontalno. Podrazumevano podešavanje je Portrait (portret) ili vertikalno okrenut papir, i najčešće korišćena opcija. Orijentaciju papira možemo prebaciti klikom na Landscape (pejsaž) opciju, pri čemu se misli na horizontalno okrenut papir. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Opcija odabira papira na kom će dokument biti odštampan omogućava nam da biramo između više opcija veličina papira, odnosno da prilagodimo veličinu dokumenta onoj veličini papira koju odabrani štampač može koristiti i odštampati. Moram napomenuti da standardne veličine papira podrazumevaju mnogo različitih veličina, pri čemu je neophodno poznavati one koje se najčešće koriste, kao što su A4, A3, Letter i druge. Word 2010 obezbeđuje odabir najkorišćenijih veličina papira klikom na padajuću listu. Dovoljno je da se uradi selekcija odgovarajuće veličine papira da bi ona bila i primenjena. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Opcija odabira veličine margina dostupna je klikom na padajuću listu margina, pri čemu je dovoljno kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona bila i primenjena. U situacijama kada nema opcije na padajućoj listi koja je nama potrebna, neophodno je kliknuti na link Custom Margins i definisati margine prema sopstvenim potrebama. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Na kraju imamo opciju kojom je moguće definisati broj stranica koje će biti odštampane po jednom listu papira. Podrazumevana opcija je jedna stranica za jedan list papira, ali je moguće odabrati i neku drugu, dve ili četiri stranice po jednom listu papira, i tako dalje. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Nakon što smo podesili sve prethodne opcije prema svojim potrebama, ostalo nam je da uradimo dve stvari. Da definišemo broj kopija dokumenta koji će biti odštampan i da pošaljemo na štampu. Da bismo definisali broj kopija, dovoljno je uneti željeni broj u za to predviđeno polje. Word 2010 će napraviti definisani broj kopija. Da bismo dokument poslali na štampu, dovoljno je kliknuti na Print dugme i sačekati da štampač završi svoj deo posla. Primeri su dati na sledećoj slici...

 

Da ne bi svaki put kada nešto želimo da odštampamo definisali na koji štampač da pošaljemo dokument, neophodno je definisati opciju Default Printer ili podrazumevani štampač. Kada je neki štampač označen kao podrazumevani, Word 2010 će prepoznati tu opciju i prilikom klika na Print dugme uvek slati dokumenta za štampu na njega. Takođe, imamo mogućnost korišćenja opcije Quick Print (brzo štampanje) koja nam omogućava da jednim klikom pošaljemo dokument na podrazumevani štampač. Quick Print dugme se nalazi na Quick Access Toolbaru smeštenom iznad tabova Ribbon trake. Ako opciju Quick Print ne vidite na Quick Access Toolbaru dovoljno je kliknuti na malu strelicu pored njega da bi se dobila padajuća lista sa dostupnim opcijama. Dovoljno je kliknuti na opciju Quick Print da bi ona postala vidljiva u datom toolbaru. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Da bi neki štampač postavili kao podrazumevani štampač, neophodno je otvoriti folder Devices and Printers na Start meniju računara. U folderu će biti prikazani svi instalirani štampači i ostali dodatni uređaji priključeni na računar. Da bi štampač postavili kao podrazumevani neophodno je da kliknemo desnim tasterom miša na samu ikonicu štampača, a zatim sa padajuće liste kliknuti na opciju Set as default printer. Nakon što je postavljen kao podrazumevani štampač, ikonica štampača će dobiti zelenu kvačicu označavajući ga kao podrazumevani. Nakon toga, Word 2010 i svi ostali programi na računaru će po defoltu koristiti postavljeni štampač kao podrazumevani. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Ok, sad smo naučili kako da pošaljemo dokument na štampu. Ali kako da otkažemo proces štampe ili da prekinemo proces štampanja u slučaju da smo pogrešan dokument ili stranicu poslali na štampu? U principu, imamo dve mogućnosti. Prva je da na samom štampaču pritisnemo Cancel (otkaži) dugme (ako postoji na štampaču), dok nam je druga opcija dostupna kroz Print Spooler opciju. U trenutku kada kliknemo na Print dugme pokreće se Print spooler proces, ikonica se pojavljuje u System trey, čija osnovna namena jeste da čuva dokument dok u potpunosti ne bude prebačen u memoriju štampača i odštampan. To nam daje mogućnost da zaustavimo proces štampanja poslatog dokumenta. U prvom koraku neophodno je dvokliknuti na ikonicu štampača u System trey (pojavljuje se nakon slanja dokumenta na štampu) da bi pokrenuli Print spooler prozor. Primer je dat na sledećoj slici...


U sledećem koraku je neophodno kliknuti na dokument koji se štampa, u okviru spooler prozora, radi njegove selekcije, a zatim kliknuti desnim tasterom miša na njega i sa padajuće liste selektovati opciju Cancel, da bi otkazali poslati dokument. Dokument će biti otkazan i njegova dalja štampa će biti zaustavljena. Na isti način je moguće pauzirati štampu dokumenta ili je ponovo pokrenuti, koristeći opcije Pause i Restart. Primer je dat na sledećoj slici...


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:3


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: