Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Ekonomika i organizacija poslovanja

Modul: Osnovi poslovnih finansija

Autor: Goran Mitić

Naziv jedinice: Principi poslovanja


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test principi poslovanja
- Principi poslovanja (PDF dokument)Osnovni ekonomski princip poslovanja  

U procesu privređivanja rezultati treba da budu veći od ulaganja. Osnovni ekonomski principi poslovanja preduzeća se i ispoljavaju kao težnja da se ostvare sve veći rezultati sa što manje ulaganja.

Rezultati poslovanja preduzeća se ispoljavaju u obliku:
 • fizičkog proizvoda
 • vrednosti proizvodnje (ukupnog prihoda kao njegovog novčanog izraza)
 • dobitka

Ulaganja u proces poslovanja preduzeća mogu se izraziti u vidu:
 • utroška radne snage (rada)
 • troškova elemenata proizvodnje
 • angažovanih sredstava


Produktivnost, ekonomičnost, renabilnost

Uže, preciznije izražavanje osnovnog ekonomskog principa poslovanja predstavljaju:
•    princip produktivnosti
•    princip ekonomičnosti  
•    princip rentabilnostiProduktivnost

Princip produktivnost predstavlja zahtev da se ostvari što veći fizički obim proizvodnje sa što manjim utrošcima radne snage. Takođe, produktivnost se odnosi i na uspešnost u ostvarivanju principa produktivnosti, koja se izražava odnosom između ostvarenog fizičkog obima proizvodnje i stvarnih utrošaka radne snage.

Preduzeće se u svom poslovanju mora pridržavati principa produktivnosti kao jednom od važnih uslova njegove uspešnosti. U poslovnoj praksi preduzeća princip produktivnosti izražava se kao težnja da se ostvari objektivno mogući fizički obim proizvodnje, uz utroške radne snage.

Posle završetka jednog perioda poslovanja ocenjuje se stepen uspešnosti u sprovođenju principa produktivnosti. Stvarna produktivnost je niža od objektivnog uslovljenja a u najboljem slučaju jednaka objektivno uslovljenoj produktivnosti.

Da bi se izračunala ostvarena produktivnost potrebno je utvrditi:
 • ostvareni fizički obim proizvodnje
 • ostvarene utroške radne snage  
 • faktore koji su uslovili veličinu ostvarenog obima proizvodnje i utrošaka radne snage
Pri planiranju poslovanja preduzeće mora poznavati faktore koji uslovljavaju produktivnost a ove faktore spadaju dejstva koja mogu da utiču na odnos između ostvarenih rezultata i utrošaka radne snage. Sva dejstva se mogu grupisati kao:
 • objektivno uslovljeni faktori
 • subjektivno uslovljeni faktori


Objektivni faktori

Objektivni faktori su oni na koje preduzeće ne može da utiče i da ih menja u toku procesa poslovanja. To su tehnički i društveni faktori.

Tehnički faktori su sva materijalna i tehnička sredstva koja služe za konkretnu proizvodnju i utiču na produktivnost preko karakteristika:
 • sredstava za rad
 • tehnološkog procesa
 • materijala  
 • proizvoda

Društveni faktori produktivnosti su uticaji državnih organa, tržišta i ispoljavaju se u vidu:
 • odnosa ponude i tražnje
 • poreske politike
 • razvijenosti saobraćajne mreže
 • obrazovnog nivoa stanovništva


Subjektivni faktori

Subjektivni (organizacioni) faktori produktivnosti su dejstva koja su vezana za čovekovu ličnost u proizvodnji i ispoljavaju se preko:
 • nepotpunog korišćenja proizvodnog kapaciteta
 • nivoa stvarne kvalifikovanosti radnika
 • radne discipline

Izražavanje produktivnosti

Produktivnost se izražava odnosom fizičkog obima proizvodnje i utrošaka radne snage. Ako preduzeće proizvodi više vrsta proizvoda koji se međusobno razlikuju po dimenzijama, obliku, sastavu, kvalitetu, itd. fizički obim proizvodnje ne može se iskazati jedinstvenom jedinicom mere. Oni se moraju svesti na zajedničku meru množenjem:
 • tržišnom cenom proizvoda
 • normiranim radnim vremenom za jedinicu proizvoda

Sprovođenje principa produktivnosti

Nastojeći da sprovede princip produktivnosti, preduzeće preduzima odgovarajuće mere, i to:
 • da otkloni dejstvo subjektivno uslovljenih faktora  
 • da poveća postojeću objektivno uslovljenu produktivnost
Preduzeće mora stalno težiti promenama usled zahteva potrošača. Sprovođene principa produktivnosti predstavlja samo jedan od uslova za uspešno poslovanje preduzeća. On je uslov za uspešnost preduzeća u fazi proizvodnje.Ekonomičnost

Princip ekonomičnosti predstavlja zahtev za ostvarenjem što veće vrednosti (ukupnog prihoda) uz što manje trošenje elemenata proizvodnje.

Nastojanje preduzeća da ostvari što veći ukupni prohod sa što manjim troškovima ograničeno je dejstvom objektivnih i subjektivnih faktora.

Za izračunavanje ostvarene ekonomičnosti potrebno je utvrditi:
 • ostvarenu vrednost proizvodnje
 • stvarne troškove elemenata proizvodnje  
 • faktore koji su uslovljavali veličinu ostvarene vrednosti proizvodnje i stvarnih troškova elemenata proizvodnje

Vrednost proizvodnje čine:
 • fizički obim proizvodnje  
 • tržišne cene proizvoda


Sprovođenje principa ekonomičnosti

Ekonomičnost predstavlja izraz racionalnosti trošenja elemenata proizvodnje. On odražava odnos proizvodnje prema ukupnim troškovima za razliku od produktivnosti kojom se ocenjuje racionalnost trošenja samo radne snage, te je zato on obuhvatniji metod kontrole ekonomske uspešnosti poslovanja preduzeća.Rentabilnost

Princip rentabilnosti je zahtev da se ostvari što veća dobit sa što manje angažovanih sredstava. Stepen uspešnosti u njegovom sprovođenju izražava se odnosom između ostvarenog dobitka i stvarnog iznosa angažovanih sredstava.

Da bi se izračunala ostvarena rentabilnost potrebno je utvrditi:
•    ostvareni dobitak (profit)
•    stvarnu sumu angažovanih sredstava (kapitala)
•    faktore koji su uslovili veličinu ostvarenog dobitka i stvarne sume angažovanih sredstavaDobitak

Ostvareni dobitak je iznos novca koji je jednak razlici između ukupnog prihoda i ukupnih rashoda preduzeća u određenom periodu poslovanja. To je iznos profita na uloženi kapital.

Veličina dobitka zavisi od:
 • veličine ukupnog prihoda (vrednosti proizvodnje)
 • visine troškova elemenata proizvodnje (poslovnih rashoda)


Sprovođenje principa rentabilnosti

Sprovođenje principa rentabilnosti ne završava se dostizanjem objektivno uslovljene rentabilnosti u datom periodu. Preduzeće je obavezno da usavršava svoje poslovanje da bi se što uspešnije borilo sa konkurencijom.

Rentabilnost predstavlja izraz sposobnosti «oplođavanja uloženog kapitala». On je, kao pokazatelj, širi i obuhvatniji način kontrole ekonomske uspešnosti poslovanja u odnosu na produktivnost i ekonomičnost.

Obuhvata sve elemente ulaganja i rezultata poslovanja. Smatra se konačnim izrazom uspešnosti poslovanja.Povezanost i uslovljenost rentabilnosti, ekonomičnosti i produktivnosti

Na narednoj slici je prikazana povezanost i uslovljenost principa poslovanja. Vidi se da rentabilnost obuhvata i elemente produktivnosti i ekonomičnosti.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:15


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: