Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Pre-Intermediate

Modul: Present Simple Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Present Simple Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test present simple tenseTHE PRESENT SIMPLE TENSE (SADAŠNJE PROSTO VREME)

 

 

Simple Present Tense (Prosto sadašnje vreme) se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to).

Na primer, infinitiv sa «to» glagola raditi glasi to work a infinitiv bez «to» glasi work. Za sva lica osim za treće lice jednine potvrdni oblik prostog sadašnjeg vremena glasi work. Za treće lice se dodaje –s.

 

Potvrdni oblik

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

I work – Ja radim

We work – Mi radimo

You work – Ti radiš

You work – Vi radite

He works – On radi

She works – Ona radi

It works – Ono radi

They work – Oni rade

 

Nastavak –s u trećem licu jednine može imati različite oblike. Ukoliko se glagol završava na vokal o nastavak će glasiti –es, kao u primeru glagola go koji u 3. l. jed. glasi goes ili glagol do koji u 3. l. jed. glasi does.

Ukoliko se glagol završava na –ch, -sh, -x, -ss, nastavak takođe glasi –es.

Na primer:

He teaches (teach – predavati).

She washes (wash – prati).

He kisses (kiss – ljubiti).

She fixes (fix – popravljati).

Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik –y prelazi u –ie. Na primer:

He cries (cry -plakati).

It flies (fly – leteti).

Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene.

She plays (play – igrati).

He stays (stay – ostati).

Izuzetak je glagol have (imati) koji u trećem licu glasi has.

 

Upitni oblik glagola u Present Simple Tense-u se gradi od pomoćnog glagola Do, odnosno Does (za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola.

Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh- pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa Da ili Ne. Wh- pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many...

 

Upitni oblik – Yes/No questions

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

Do I work? – Da li ja radim?

Do we work? – Da li mi radimo?

Do you work? – Da ti radiš?

Do you work? – Da li vi radite?

Does he work? – Da li on radi?

Does she work? – Da li ona radi?

Does it work? – Da li ono radi?

Do they work? – Da li oni rade?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 

Do I work? – Yes, I do / No, I don’t                                Do we work? - Yes, we do / No, we don’t

Do you work? – Yes, you do / No, you don’t.                   Do you work? – Yes we do / No, we don’t

Does he work? – Yes, he does / No, he doesn’t              Do they work? –Yes, they do/No, they don’t

Does she work? – Yes, she does / No, she doesn’t

Does it work? – Yes, it does / No, it doesn’t

 

Upitni oblik – Wh- questions

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

Where do I work? – Gde ja radim?

Where do we work? – Gde mi radimo?

Where do you work? – Gde ti radiš?

Where do you work? – Gde vi radite?

Where does he work? – Gde on radi?

Where does she work? – Gde ona radi?

Where does it work? – Gde ono radi?

Where do they work? – Gde oni rade?

 

 

Odrični oblik se gradi od odričnog obika pomoćnog glagola Do (odnosno Does za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola.

 

Odrični oblik

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

I do not (don`t) work – Ja ne radim

We do not (don`t) work – Mi ne radimo

You do not (don`t) work – Ti ne radiš

You do not (don`t) work – Vi ne radite

He does not (doesn`t) work – On ne radi

She does not (doesn`t) work – Ona ne radi

It does not (doesn`t) work – Ono ne radi

They do not (don`t) work – Oni ne rade

 

 

Upotreba:

 

Prosto sadašnje vreme se koristi za

 

·          Radnje koje se ponavljaju (navike, običaji, rutine)

 

I get up at 6 o`clock. (Ja ustajem u 6 sati.)

She wears uniform at work. (Ona nosi uniformu na poslu.)

The English drink tea at 5 o`clock in the afternoon. (Englezi piju čaj u 5 sati popodne.)

 

U ovom smislu se mogu koristiti i prilozi i fraze za učestalost (reči koje označavaju koliko često se dešava radnja). To su:

Always (uvek), usually (obično), often (često), sometimes (ponekad), never (nikad), every day (svakog dana), every month (svakog meseca), every year (svake godine) i sl. Zatim, once a year (jedanput godišnje), twice a day (dvaput dnevno), three times a week (triput nedeljno) i sl.

Prilozi always, usually, often, sometimes, never dolaze pre glavnog glagola u potvrdnom obliku. Fraze every day, every month, twice a year... najčešće dolaze na kraju rečenice.

 

I always go to school at 8 o`clock in the morning. (Ja uvek idem u školu u 8 sati ujutru.)

She usually drinks tea in the evening. (Ona obično pije čaj uveče.)

We never eat in the living room. (Mi nikad ne jedemo u dnevnoj sobi.)

 

·          Opšte istine (nešto što je uvek tačno). Npr.

 

People change money in banks. (Ljudi menjaju novac u bankama.)

A day has 24 hours. (Dan ima 24 časa.)

The Earth goes around the Sun. (Zemlja se okreće oko Sunca.)

The Sava flows into the Danube. (Sava se uliva u Dunav.)

 

·          Karakteristike subjekta:

 

He speaks English very well. (On dobro govori engleski.)

My sister plays the piano. (Moja sestra svira klavir)

 

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:458


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: