Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Starter

Modul: Present Simple Tense TO BE

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Present Simple Tense TO BE


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test present simple tense to be
- Present Simple Tense TO BE (PDF dokument)Present Simple Tense (Prosto sadašnje vreme) glagola TO BE (biti)

 

Potvrdni oblik

Potvrdni oblik glagola TO BE u prostom sadašnjem vremenu glasi:

Jednina (singular) Množina (plural)
I am (I'm) – Ja sam We are (We're) – Mi smo
You are (You're) – Ti si  You are (You're) – Vi ste
He is (He's) – On je
She is (She's) – Ona je
It is – (It's) – Ono je
They are (They're) – Oni su

      

Primeri:

  • I am a teacher. - Ja sam nastavnik.
  • You are an actor. - Ti si glumac.
  • Samuel is from England. – Semjuel je iz Engleske.

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola TO BE u Present Simple Tense-u se gradi inverzijom glagola TO BE i lične zamenice.

Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh- pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa Da ili Ne. Wh- pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many...

 

Upitni oblik – Yes/No questions 

Jednina (singular) Množina (plural)
Am I? – Da li sam ja? Are we? – Da li smo mi?
Are you? – Da li si ti? Are you? – Da li ste vi?
Is he? – Da li je on?
Is she? – Da li je ona?
Is it? – Da li ono?
Are they? – Da li su oni?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način: 

Jednina (singular) Množina (plural)
Am I? – Yes, I am / No, I'm not Are we? – Yes, we are / No, we aren’t
Are you? – Yes, you are / No, you aren’t. Are you? – Yes, you are / No, you aren’t.
Is he? – Yes, he is / No, he isn’t
Is she? – Yes, she is / No, she isn’t
Is it? – Yes, it is / No, it isn’t 
Are they? – Yes, they are / No, they aren’t

 

Upitni oblik – Wh- questions 

Jednina (singular) Množina (plural)
Where am I? – Gde sam ja? Where are we? – Gde smo mi?
Where are you? Gde si ti? Where are you? Gde ste vi?
Where is he? – Gde je on?
Where is she? – Gde je ona?
Where is it? – Gde je ono? 
Where are they? – Gde su oni?

 

Primeri:

  • Are you a doctor or a teacher? - Da li si ti doktor ili nastavnik?
  • Are your parents in Belgrade? - Da li su tvoji roditelji u Beogradu?
  • Am I clear? - Da li sam jasan?
  • Where are Marko and Sandra today? - Gde su Marko i Sandra danas?
  • Why is he here now? - Zašto je on ovde sada?

 

Odrični oblik

Odrični oblik glagola TO BE u Simple Present Tense-u glasi:

Jednina (singular) Množina (plural)
I am not (I'm not) – Ja nisam We are not (aren't) – Mi nismo
You are not (aren't) – Ti nisi You are not (aren't) – Vi niste
He is not (isn't) – On nije
She is not (isn't)
– Ona nije
It is not (isn't) – Ono nije
They are not (aren't) – Oni nisu

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:100


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: