Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Intermediate

Modul: Present Perfect Continuous Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Present Perfect Continuous Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test present perfect continuous tense
- Present Perfect Continuous Tense (PDF dokument)Present Perfect Continuous Tense (Sadašnje svršeno trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Present Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu), tj. have/has been i present participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.


Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I have been working – Ja sam radio We have been working – Mi smo radili
You have been working – Ti si radio You have been working – Vi ste radili
He has been working – On je radio
She has been working – Ona je radila
It has been working – Ono je radilo
They have been working - Oni su radili

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Present Perfect Continuous Tense-u (Sadašnjem svršenom trajnom vremenu) se gradi kao upitni oblik Present Perfect Simple Tense-a tj. inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO HAVE i lične zamenice
 
Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Have I been working? – Da li sam ja radio? Have we been working? – Da li smo mi radili?
Have you been working? – Da li si ti radio? Have you been working? – Da li ste vi radili?
Has he been working? – Da li je on radio?
Has she been working? – Da li je ona radila?
Has it been working? – Da li je ono radilo?
Have they been working? – Da li su oni radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Have I been working? – Yes, I have / No, I haven't Have we been working? - Yes, we have / No, we haven't
Have you been working? – Yes you have / No, you haven't 

Have you been working? – Yes, you have / No, you haven't

Has he been working? – Yes, he has / No, he hasn't
Has she been working? – Yes, she has/ No, she hasn't
Has it been working? – Yes, it has / No, it hasn't
Have they been working? –Yes, they have / No, they haven't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where have I been working? – Gde sam ja radio? Where have we been working? – Gde smo mi radili?
Where have you been working? – Gde si ti radio? Where have you been working? – Gde ste vi radili?
Where has he been working? – Gde je on radio?
Where has she been working? – Gde je ona radila?
Where has it been working? – Gde je ono radilo? 
Where have they been working? – Gde su oni radili?

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika glagola BE (u Present Perfect Simple Tensu) i Present Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)Množina (plural)
I have not (haven't) been working – Ja nisam radio We have not (haven't) been working – Mi nismo radili
You have not (haven't) been working – Ti nisi radio You have not (haven't) been working – Vi niste radili
He has not (hasn't) been working – On nije radio
She has not (hasn't) been working – Ona nije radila
It has not (hasn't) been working – Ono nije radilo
They have not (haven't) been working – Oni nisu radili

 

Upotreba

Sadašnje svršeno trajno vreme se koristi za:

Radnju koja je započeta u prošlosti, još uvek traje i može se nastaviti u budućnosti.

 • She has been learning English for three years. - Ona uči engleski već tri godine.


U ovom kontekstu koristimo priloge for i since.

For označava ukupan vremenski period trajanja radnje.

 • I have been swimming for an hour. - Plivam već sat vremena.


Since označava početak dešavanja radnje.

 • I have been living here since 1998. - Živim ovde od 1998.


Radnju koja se do skoro dešavala i ostavila jasne posledice u sadašnjosti:

 • It has been raining. The ground is still wet. - Padala je kiša. Zemlja je još mokra.


Napomena: Kao što se iz prethodnih primera može videti, Present Perfect Continuous Tense se može prevesti i sadašnjim vremenom, u zavisnosti od konteksta.


Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous

Present Perfect Simple Tense se koristi kada govorimo o radnjama koje su se dogodile u neodređenom trenutku u prošlosti i gde je jasno naznačeno da je radnja završena. Tako je pri upotrebi Present Perfect Tense-a subjekat više zainteresovan za rezultat radnje.

 • Mary has bought a new car. - Meri je kupila novi auto.
 • I have broken my leg. - Slomila sam nogu.


Present Perfect Continuous Tense se koristi kada govorimo o radnjama za koje nismo sasvim sigurni da su završene.Ovim vremenom ističemo da smo više zainteresovani za dužinu trajanja radnje nego posledice koje ona ostavlja.

 • He has been working for the same company since 1966. - On radi za istu kompaniju od 1966. godine.
 • I have been talking to my sister for more than two hours. - Razgovarala sam sa svojom sestrom više od dva sata.


Tako se Present Perfect Simple koristi uz How much i How many, a Present Perfect Continuous Tense uz How long.

 • How many cakes have you made? - Koliko kolača si napravila?
 • How much sugar have you bought? - Koliko šećera si kupio?
 • How long have you been making cakes? - Koliko dugo praviš kolače?

 

Razliku ćemo videti i u primerima:

 • I have read the book. You can have it back. - Pročitala sam knjigu. Možeš je uzeti natrag.
 • I have been reading the book, so you can't have it back. - Čitam knjigu, pa je ne možeš uzeti natrag.


U prvoj rečenici radnja je kompletirana dok u drugoj nije.

U nekim slučajevima oba vremena se mogu koristiti sa istim značenjem. Često sa glagolima Live i Work.

 • I have been working for this company for 5 years. - Radim za ovu kompaniju već 5 godina.
 • I have worked for this company for 5 years. - Radim za ovu kompaniju već 5 godina.
 • I've been living in London since 1997. - Živim u Londonu od 1997.-e
 • I've lived in London since 1997. - Živim u Londonu od 1997.-e


U slučajevima kada je dužina trajanja radnje naglašena, koristićemo Present Perfect Continuous.

 • I have been working here for ages. - Radim ovde već godinama.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:37


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: