Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Elementary

Modul: Present Continuous Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Present Continuous Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test present continuous tense
- Present Continuous Tense (PDF dokument)Present Continuous Tense (sadašnje trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Present Simple Tense-u (prostom sadašnjem vremenu), tj. is /am /are + Present Participle (sadašnji particip) glavnog glagola.

Sadašnji particip se gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ing:

 • go – going
 • sleep – sleeping
 • work – working 

 

Ako se glagol završava jednim suglasnikom ispred kojeg stoji kratak, naglašen samoglasnik, krajnji se suglasnik ispred –ing udvostručava. Npr:

 • hit – udariti (particip: hitting)
 • stop – prestati (particip: stopping)
 • permit – dopustiti (particip: permitting)
 • begin – početi (particip: beginning)

 

Ako se glagol završava samoglasnikom -e koji se nalazi ispred suglasnika, onda se -e uklanja i dodaje se nastavak -ing. Npr:

 • come-doći (praticip: coming)
 • write-pisati (particip: writing)

 

Ako se glagol završava samoglasnicima -ie, onda se oni transformišu u -y i dodaje se nastavak -ing.

 • lie-ležati, lagati (particip: lying)

 

Krajnje –l se uvek udvostručava. Npr:

 • travel – putovati (particip: travelling)

 

Potvrdni oblik 

Jednina (singular)Množina (plural)
I am working – Ja radim   We are working – Mi radimo
You are working – Ti radiš  You are working – Vi radite
He is working – On radi
She is working – Ona radi
It is working – Ono radi
They are working – Oni rade

 

Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Am I working? – Da li ja radim?    Are we working? – Da li mi radimo?
Are you working? – Da li ti radiš? Are you working? – Da li vi radite?
Is he working? – Da li on radi?
Is she working? – Da li ona radi?
Is it working? – Da li ono radi?
Are they working? – Da li oni rade?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 Jednina (singular) Množina (plural)
 Am I working? – Yes, I am / No, I'm not Are we working? - Yes, we are / No, we aren't
Are you working? – Yes, you are / No, you aren’t Are you working? – Yes you are / No, you aren’t
Is he working? – Yes, he is / No, he isn’t
Is she working? – Yes, she is / No, she isn’t
Is it working? – Yes, it is / No, it isn’t
Are they working? –Yes, they are / No, they aren’t

 

Upitni oblik – Wh- questions 

Jednina (singular)Množina (plural)
Where am I working? – Gde ja radim?   Where are we working? – Gde mi radimo?
Where are you working? – Gde ti radiš? Where are you working? – Gde vi radite?
Where is he working? – Gde on radi?
Where is she working? – Gde ona radi
Where is it working? – Gde ono radi?
 Where are they working? – Gde oni rade?

 

Odrični oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I am not (I'm not) working – Ja ne radim    We are not (aren't) working – Mi ne radimo
You are not (aren't) working – Ti ne radiš You are not (aren't) working – Vi ne radite
He is not (isn't) working – On ne radi
She is not (isn't) working – Ona ne radi
It is not (isn't) working – Ono ne radi
They are not (aren't) working – Oni ne rade

 

Upotreba

Present Continuous Tense (sadašnje trajno vreme) se koristi za:

 • Radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku)
  • She is reading a book at the moment. (Ona trenutno čita knjigu.)
  • Look! She is dancing. (Pogledaj! Ona pleše.)
 • Planove vezane za budućnost
  • I am visiting my sister next weekend. - Sledećeg vikenda ću posetiti svoju sestru.
  • She is travelling to Italy next month. - Ona će putovati u Italiju sledećeg meseca.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:14


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: