Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Elementary

Modul: Present Continuous Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Present Continuous Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test present continuous tense
- Present Continuous Tense (PDF dokument)Present Continuous Tense (sadašnje trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Present Simple Tense-u (prostom sadašnjem vremenu), tj. is /am /are + Present Participle (sadašnji particip) glavnog glagola.

Sadašnji particip se gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ing:

 • go – going
 • sleep – sleeping
 • work – working 

 

Ako se glagol završava jednim suglasnikom ispred kojeg stoji kratak, naglašen samoglasnik, krajnji se suglasnik ispred –ing udvostručava. Npr:

 • hit – udariti (particip: hitting)
 • stop – prestati (particip: stopping)
 • permit – dopustiti (particip: permitting)
 • begin – početi (particip: beginning)

 

Ako se glagol završava samoglasnikom -e koji se nalazi ispred suglasnika, onda se -e uklanja i dodaje se nastavak -ing. Npr:

 • come-doći (praticip: coming)
 • write-pisati (particip: writing)

 

Ako se glagol završava samoglasnicima -ie, onda se oni transformišu u -y i dodaje se nastavak -ing.

 • lie-ležati, lagati (particip: lying)

 

Krajnje –l se uvek udvostručava. Npr:

 • travel – putovati (particip: travelling)

 

Potvrdni oblik 

Jednina (singular)Množina (plural)
I am working – Ja radim   We are working – Mi radimo
You are working – Ti radiš  You are working – Vi radite
He is working – On radi
She is working – Ona radi
It is working – Ono radi
They are working – Oni rade

 

Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Am I working? – Da li ja radim?    Are we working? – Da li mi radimo?
Are you working? – Da li ti radiš? Are you working? – Da li vi radite?
Is he working? – Da li on radi?
Is she working? – Da li ona radi?
Is it working? – Da li ono radi?
Are they working? – Da li oni rade?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 Jednina (singular) Množina (plural)
 Am I working? – Yes, I am / No, I'm not Are we working? - Yes, we are / No, we aren't
Are you working? – Yes, you are / No, you aren’t Are you working? – Yes you are / No, you aren’t
Is he working? – Yes, he is / No, he isn’t
Is she working? – Yes, she is / No, she isn’t
Is it working? – Yes, it is / No, it isn’t
Are they working? –Yes, they are / No, they aren’t

 

Upitni oblik – Wh- questions 

Jednina (singular)Množina (plural)
Where am I working? – Gde ja radim?   Where are we working? – Gde mi radimo?
Where are you working? – Gde ti radiš? Where are you working? – Gde vi radite?
Where is he working? – Gde on radi?
Where is she working? – Gde ona radi
Where is it working? – Gde ono radi?
 Where are they working? – Gde oni rade?

 

Odrični oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I am not (I'm not) working – Ja ne radim    We are not (aren't) working – Mi ne radimo
You are not (aren't) working – Ti ne radiš You are not (aren't) working – Vi ne radite
He is not (isn't) working – On ne radi
She is not (isn't) working – Ona ne radi
It is not (isn't) working – Ono ne radi
They are not (aren't) working – Oni ne rade

 

Upotreba

Present Continuous Tense (sadašnje trajno vreme) se koristi za:

 • Radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku)
  • She is reading a book at the moment. (Ona trenutno čita knjigu.)
  • Look! She is dancing. (Pogledaj! Ona pleše.)
 • Planove vezane za budućnost
  • I am visiting my sister next weekend. - Sledećeg vikenda ću posetiti svoju sestru.
  • She is travelling to Italy next month. - Ona će putovati u Italiju sledećeg meseca.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:13


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: