Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- ECDL - Microsoft Word 2010

Modul: Osnove Word-a 2010

Autor:

Naziv jedinice: Pregled i zatvaranje dokumenta


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test pregled i zatvaranje dokumenta
- Pregled i zatvaranje dokumenta (PDF dokument)Da bi imali potpun uvid u izgled našeg dokumenta, Word 2010 omogućava nekoliko različitih načina pregleda dokumenta, kako na samom računaru, tako i prilikom njegovog štampanja ili publikovanja na neki od javnih resursa, kao što su blogovi, komentari, itd. Defoltni ili podrazumevani pregled je takozvani Print Layout, koji omogućava pregled dokumenta koji najpribližnije odgovara prikazu realnog odštampanog dokumenta. U dodatku imamo mogućnost rada kroz Web Layout, Outline, Draft i Full Screen Reading opcije, kao i korišćenje dodatnih alata kao što su Ruler, Gridlines, Navigation Pane, Zoom, Split i druge. Svi alati su grupisani u logičku celinu do koje dolazimo klikom na View tab, a zatim odabirom na neku od odgovarajućih opcija ili alata. Primer je dat  na sledećoj slici...

 

 

Kao što smo već napomenuli prilikom otvaranja novog ili postojećeg dokumenta, Word 2010 aplikacija će pokrenuti defoltni prikaz, koristeći opciju Print Layout. Ova opcija nam omogućava kompletan uvid u izgled svake pojedinačne stranice dokumenta, korišćenje horizontalnog i vertikalnog Rulera (lenjira), korišćenje opcije Gridlines (rešetke), itd. Takođe, opcija Print Layout i Web Layout su jedine opcije koje omogućavaju korišćenje jednog od najjačih alata u Wordu 2010 – Live Preview. Live Preview omogućava pregled kopiranog sadržaja, odnosno kako će on izgledati pre nego što se realno i prenese u dokument. Izgled dokumenta korišćenjem Print Layout opcije je dat na sledećoj slici...

 

 

U sledećem primeru je dat prikaz korišćenja opcije Live Preview u jednom Word 2010 dokumentu. Opcija omogućava lakši u udobniji rad sa dokumentima jer omogućava pregled kopiranog sadržaja na način na koji će on realno i izgledati kada se prenese u dokument i odabir opcije koja trenutno odgovara našim potrebama. Da bi smo pokrenuli alat za početak je neophodno da uradimo kopiranje nekog sadržaja u postojećem ili nekom drugom dokumentu ili aplikaciji (ostale aplikacije iz Office porodice, Internet Explorer, Adobe Professional, i druge koje podržavaju procesiranje teksta). Na sledećoj slici je dat primer kopiranja određenog sadržaja koji će biti prenet u novi dokument...

U sledećem koraku prenećemo kopirani sadržaj u novi dokument, ali pre nego što ga realno i prenesemo, opcija Live Preview će nam omogućiti da proverimo izgled kopiranog sadržaja i odabir trenutno najbolje opcije za njegovo prenošenje u novi dokument. Nakon desnog klika u prazno polje novog dokumenta, opcija Live Preview nam omogućava pregled različitih načina prenosa kopiranog sadržaja. Na sledećim slikama su prikazane različite opcije prenosa kopiranog sadržaja...

 

 

 

 

Ako detaljnije pogledamo date prikaze, videćemo da postoji razlika u načinu formatiranja teksta i svakako bi trebalo kliknuti na onaj koji odgovara formatiranju koje se koristi u novom dokumentu. Na taj način smo uštedeli na vremenu, odnosno nismo kopirani sadržaj morali dodatno prilagođavati formatiranju koje se koristi u novom dokumentu.

Sledeći vrlo koristan alat je Full Screen Reading (čitanje dokumenta korišćenjem cele površine monitora) jer nam omogućava lakši pregled dokumenta i čitanje njegovog sadržaja. Omogućava niz različitih opcija, kao što su čitanje jedne ili dve strane u jednom prikazu (opcija koja najviše podseća na čitanje knjige), pretragu za određenim sadržajem, obeležavanje delova sadržaja, dodavanje komentara, mini prevodioca i druge. Da bismo pokrenuli alat dovoljno je kliknuti na opciju Full Screen Reading na View tabu. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Trenutni dokument će automatski biti prikazan, koristeći celu površinu monitora i dvostrani pregled. Sa gornje strane alata, na samom vrhu prozora sa leve strane dati su dodatni alati i komande za upravljanje pregledom i njegovo prilagođavanje samom korisniku. Sa desne strane u gornjem uglu alata smeštena je komanda View Options, sa kojom je moguće dodatno prilagođavanje i rad sa dokumentom. Opcija omogućava uvećanje ili umanjivanje veličine teksta, odabir načina prikaza dokumenta – jednostrano ili dvostrano, podešavanje margina, mogućnost unosa teksta, kao i opcije prikaza komentara, promena i finalnog izgleda dokumenta. Na sledećoj slici je dat primer opcije View Options...

 

 

Da bismo označili ili obeležili deo sadržaja tokom čitanja dokumenta, možemo koristiti alat za obeležavanje – Text Highlight Color. Alat je sam po sebi vrlo koristan jer nam omogućava da izdvajamo bitne delove sadržaja dokumenta i da ih kasnije dodatno analiziramo, prilagođavamo ili menjamo. Obeležavanje je moguće vršiti u različitim bojama, pa je samim tim moguća selekcija po važnosti, potrebi, nameni, itd. Na slici je dat primer korišćenja Highlight alata...

 

 

Alat Text Highlight Color je moguće pokrenuti i koristeći sekciju Font na Home tabu, sa istim opcijama kao i kroz Full Screen Reading alat.

Klikom na Web Layout opciju za pregled dokumenta dobijamo mogućnost pregleda dokumenta i rad u njemu, bez limita koje postavlja kreiranje dokumenata za štampu na određeni format papira. Jednostavnije rečeno, nema ograničenja u vidu veličine, odnosno tipa papira na koji će dokument biti odštampan. To naravno ne znači da ga ne možemo dodatno prilagoditi potrebama štampe. Namenjen je kreiranju i pregledu dokumenata, odnosno sadržaja čiji je prevashodni cilj je postavljanje na ili editovanje web stranice nekog internet sajta. Web stranice nemaju limit koji ima papir, već su definisane nekim drugim elektronskim standardima, u smislu dostupne površine ili pak dužine jedne stranice papira. Na sledećoj slici je dat primer korišćenja Web Layout opcije...

 

 

Kao što se vidi iz primera, upis teksta je moguć van granica limitiranih veličinom papira, kao i upis teksta i unos sadržaja bez limita dužine jednog papira. Pretraživanjem različitih web sajtova na internetu možemo se uveriti da jedna web stranica može imati sadržaj koji odgovara sadržaju nekoliko listova, pa čak i nekoliko desetina listova papira. je je još važno napomenuti prilikom korišćenja Web Layout opcije, vertikalni lenjir nije dostupan jer ne postoji ograničenje dužine upisa teksta. Takođe, opcija Gridlines nije dostupna u ovom prikazu dokumenta i klikom na datu opciju Word 2010 će automatski pregled prebaciti na Print Layout opciju.

Outline opcija omogućava pregled dokumenta u njegovim glavnim crtama, bez prikaza dodatnog sadržaja kao što su slike, dodatni grafikoni i drugo. Namenjen je brzom pregledu dokumenta i njegovoj eventualnoj korekciji, ako za tim postoji potreba. Da bi ova opcija pravilno funkcionisala, neophodno je korišćenje opcije Headings (naslovi), pri čemu će Word 2010 automatski definisati šta je naslov, šta je početak teksta, novog pasusa, itd. Primer korišćenja Outline opcije je dat na sledećoj slici...

 

 

Alat omogućava lako kretanje kroz različite nivoe dokumenta, ako postoje, kao i nivoe koje određuju nivo prikaza dokumenta, odnosno njegovog sadržaja. Opcija Show First Line Only omogućava prikaz samo prvih redova svakog pasusa, odeljaka ili stranica. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Nakon završenog rada u Outline opciji, povratak na defaultni pregled dokumenta omogućen je klikom na Close Outline View dugme na Ribbon traci.

Draft opcija pregleda omogućava finalni pregled dokumenta, odnosno njegovog sadžaja, izuzimajući sadržaj koji se odnosi na slike, grafikone, itd. Namenjen je finalizaciji rada sa dokumentom pre njegovog konačnog završetka ili prosleđivanja na štampu. Primer korišćenja Draft opcije je dat na sledećoj slici...

 

 

Da bi se omogućio što lakši, brži i efikasniji rad, odnosno pregled dokumenata, Word 2010 u donjem desnom uglu glavnog prozora sadrži alate za brz prelazak sa jednog prikaza dokumenta na drugi, bez potrebe da se iste opcije traže na Ribbon traci. Jednostavnim klikom na neku od opcija pregleda dokumenta Word 2010 će automatski prebaciti na traženi pregled i prikazati dokument. Primer alata je dat na sledećoj slici...

 

 

U radu sa dokumentima realno postoje situacije kada je sadržaj nekog dokumenta neophodno uvećati ili umanjiti da bi se bolje video njegov sadržaj. Uveličavanje ili umanjivanje sadržaja dokumenta moguće je korišćenjem opcija Zoom i 100% na Ribbon traci klikom na View tab ili korišćenjem dodatnih alata, zoom slajder – povlačenjem klizača na levu ili desnu stranu, u donjem delu glavnog prozora Word programa. Dugme 100% nam omogućava da u svakom trenutku prikaz dokumenta možemo vratiti na njegovu defoltnu veličinu. Primeri su dati na sledećim slikama...

 

 

 

 

Klikom na opcije One Page i Two Pages možemo odabrati prikaz samo jednog lista dokumenta ili istovremeni prikaz dva lista dokumenta, koji je ujedno i najpribližniji realnom izgledu knjige. Opcija Page With nam omogućava da dokument uveličamo na maksimalnu veličinu koju nam dozvoljava površina monitora. Samim tim, veličina prikaza je određena površinom našeg monitora.

Opcija Navigation Pane nam omogućava brzo kretanje kroz dokument, odnosno njegov sadržaj. Da bi koristili datu opciju neophodno je istu čekirati na sekciji Show na View tabu Ribbon trake, prilikom čega se opcija pojavljuje na glavnom prozoru Word programa. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Kao što se vidi iz primera, da bi opcija pravilno funkcionisala i bila dostupna za realnu upotrebu neophodno je da dokument bude formatiran korišćenjem Headings alata, odnosno da se definiše stil dokumenta. Na sledećoj slici je dat primer kada je dokument formatiran sa nekim od ponuđenih stilova u Word 2010 programu...

 

 

Na ovaj način je omogućeno brzo kretanje kroz sam dokument, kao i kroz njegov sadržaj. Dovoljno je kliknuti na traženi naslov ili list dokumenta i Word 2010 će automatski prikazati željeni sadržaj. Sam prikaz u navigacionom panelu je moguć bilo kroz naslove ili podnaslove dokumenta ili odabirom opcije manjih prikaza svakog lista dokumenta. Odabir prikaza se vrši klikom na jednu od ponuđenih opcija na samom navigacionom panelu, odnosno odabirom opcije Browse the headings in your document ili Browse the pages in your document. Primer sa prikazom listova u navigacionom panelu je dat na sledećoj slici....

 

 

Da bi smo zatvorili prikaz navigacionog panela, dovoljno je datu opciju otčekirati na View tabu Ribbon trake ili jednostavnim klikom na X opciju na samom prozoru navigacionog panela.

U situacijama kada je neophodno praćenje različitih sadržaja iz različitih dokumenata, moguće je korišćenje alata Arrange All (uredi sve), pri čemu će Word 2010 automatski horizontalno podeliti na jednake delove sve otvorene Word prozore. Preporuka je da ne bude više od tri otvorena prozora čisto iz praktičnih razloga, jer što je više prozora, prikaz pojedinačnih će biti sve manji, što će dodatno otežati rad u njima.

Opcija New Window nam omogućava pokretanje nove instance istog dokumenta, odnosno Word 2010 će pokrenuti novi prozor istog dokumenta. Opcija se najčešće koristi pre pokretanja Arrange All opcije, da bi se omogućio radu u višeprozorskom okruženju istog dokumenta. Primer korišćenja Arrange All opcije dat je na sledećoj slici...

 

 

Nasuprot alatu Arrange All, alat Split nam omogućava podelu već pokrenutog dokumenta na dve celine tako da se one mogu razdvojeno posmatrati i editovati u istom trenutku. Nakon klika na Split dugme, kursor miša će automatski postati linija koju možemo pomerati na gore ili na dole, kojom određujemo gde će dokument biti podeljen. Nakon određivanja mesta podele, dovoljno je kliknuti da bi podela postala i aktivna. Prikaz korišćenja Split opcije je dat na sledećoj slici...

 

 

Da bismo uklonili podelu dokumenta na dva dela dovoljno je kliknuti na dugme Remove Split na Ribbon traci, pri čemu se prikaz dokumenta automatski vraća na defoltno stanje.

Word 2010 nam nudi još jednu opciju rada sa paralelnim prozorima, ali ovog puta izdeljeni po vertikalnoj liniji, odnosno omogućen je prikaz dva dokumenta radi njihovog poređenja ili editovanja. Da bismo omogućili ovakav prikaz, dovoljno je kliknuti na opciju View Side by Side na View tabu Ribbon trake, uz preduslov da imate pokrenuta dva Word dokumenta. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Opcija automatski uključuje opciju sinhronizacije komande skrolovanja tako da se oba dokumenta istovremeno pomeraju na zadatu komandu. Opciju je naravno moguće isključiti klikom na dugme Synchronous Scrolling. Ponovnim klikom opcija se uključuje. Da biste isključili opciju istovremenog prikaza dva dokumenta neophodno je ponovo kliknuti na opciju View Side by Side, dok će opcija Reset Window Position vratiti prozore dokumenata na njhove defoltne pozicije, ako su u međuvremenu premeštani po radnoj površini.

Opcija Switch Windows nam omogućava prelazak iz jednog u drugi Word dokument jednostavnim klikom na neki od ponuđenih (otvorenih) naslova, odnosno dokumenata. Primer je dat na sledećoj slici...

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:5


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: