Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- ECDL - Microsoft Word 2010

Modul: Proofing alati

Autor:

Naziv jedinice: Pravopis i gramatika


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test pravopis i gramatika
- Pravopis i gramatika (PDF dokument)Stara izreka glasi: „Niko nije savršen“, pa je sasvim normalno da prilikom unosa teksta pravimo greške, bilo da su one gramatičke, pravopisne ili jednostavno posledica brzog kucanja po tastaturi. Word 2010 ima ugrađene alate koji se staraju o tome da unete greške prepozna i, po mogućstvu, automatski ispravi. U svakom slučaju će nam jasno staviti do znanja da određena reč, deo ili cela rečenica nisu u skladu sa pravopisom i gramatikom. Opcija nije novina, već je nasleđena iz ranijih verzija ovog programa. Alati se generalno svrstavaju u grupu takozvanih Proofing alata. Ali, počnimo ispočetka... Da bi Word 2010 znao da li je tekst koji se unosi pravilan kada je reč o gramatici ili pravopisu, neophodno je definisati jezik na kom se unosi određeni tekst. Na primer, ako definišemo da će za unos teksta biti korišćen srpski jezik, onda će Word 2010 automatski porediti uneti tekst sa njegovim postavkama srpske gramatike i pravopisa i reagovati kada naiđe na nepravilnost. Ista situacija je i za bilo koji drugi svetski jezik, ako Word 2010 ima ugrađenu ili dodatu podršku za njega. Po defoltu Word 2010 ima ugrađenu podršku za engleski, francuski i španski jezik, dok je za ostale jezike neophodno instalirati nadogradnju, takozvani Proofing Tools for Office alat. Kako funkcioniše provera teksta koji se unosi u dokument? Vrlo jednostavno, dovoljno je definisati jezik tastature koji će biti korišćen za unos teksta i početi sa kucanjem po tastaturi. Word 2010 automatski prati i prepoznaje nepravilnosti na osnovu ranije definisanog jezika tastature. Reči, delovi ili cele rečenice koje nisu u skladu sa pravopisom biće podvučene crvenom linijom, dok će gramatičke greške biće podvučene zelenom linijom. Primer je dat na sledećoj slici..

 

Da bismo definisali jezik tastature sa kojim ćemo vršiti unos teksta u dokument neophodno je uraditi dva koraka. Prvi korak je dodavanje potrebnih jezika koristeći Control Panel i Region and Language alat, a drugi korak je trenutni izbor jezika u kom će se vršiti unos teksta klikom na Language bar opciju na taskbaru. Primer dodatih jezika tastature i njihova selekcija data je na sledećim slikama...

 

Opcije gramatike i pravopisa definišu se kroz Options, pa kroz Proofing opciju na File meniju Word 2010 programa. Kroz nju definišemo da li želimo koristiti ove napredne opcije, pri čemu su neke od ponuđenih opcija AutoCorrect Options (opcije automatske korekcije), Correct spelling (korekcija spelovanja), i druge. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Klikom na AutoCorrect Option dugme dobijamo mogućnost definisanja ponašanja Word 2010 programa kada se radi o automatskom ispravljanju grešaka. Date su mnogobrojne opcije, pri čemu bi neku opciju trebalo čekirati ili otčekirati. Tu se takođe nalaze opcije i automatske zamene teksta sa određenim karakterima i znakovima. Na primer, kada unosimo dve tačke i zatvorenu zagradu (npr. :) ) u želji da izrazimo trenutno raspoloženje koristeći jedan od smajlija, Word 2010 će tu akciju automatski prepoznati i umesto dva zasebna karaktera uneti predefinisani smajli karakter. Naravno, dostupne su i druge opcije zamene, kao što su matematički i finansijski simboli, kao i kreiranje sopstvenih, automatsko kreiranje velikih slova na početku rečenice, itd. Primer AutoCorrect prozora je dat na sledećoj slici...

 

U dodatku, opcije ispravki detektovanih grešaka su date i kroz opcioni meni, kada kliknemo desnim klikom na neku od podvučenih (crvenom ili zelenom bojom) reči ili rečenica. Tom prilikom Word 2010 će automatski ponuditi opcije za ispravku pogrešne reči. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Klikom na opciju Spelling na padajućem meniju dobijamo novi prozor u kom je moguće preciznije definisati pronađene greške i akcije naspram njih. Reči u kojima su detektovane greške biće označene crvenom bojom. Ova opcija je naročito korisna kod većih dokumenata, jer će automatski na jednom mestu biti prikazane sve pronađene greške. Klikom na jednu od Ignore opcija preskačemo označenu grešku, ostavljajući je u izvornom obliku. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Da bismo definisali ili izmenili jezik kojim će tekst dokumenta biti proveravan, neophodno je kliknuti na opciju jezika na Status baru Word programa. Tom prilikom se startuje dodatni prozor u kom je moguće definisati jezik, postaviti defoltni jezik koji će biti primenjivan na sve nove dokumente klikom na dugme Set As Default, kao i definisanje da li želimo koristiti opcije provere ili ne. Primer prozora je dat na sledećoj slici...

 

Bitno je reći da nam korišćenjem opcija provere pravopisa i gramatika Word 2010 olakšava svakodnevni rad i kreiranje profesionalnih dokumenata, bez potrebe da budemo eksperti gramatike i pravopisa nekog jezika.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:8


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: