Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Ekonomika i organizacija poslovanja

Modul: Sredstva i izvori sredstava preduzeća

Autor: Goran Mitić

Naziv jedinice: Poslovna sredstva u preduzeću


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test poslovna sredstva u preduzeću
- Poslovna sredstva u preduzeću (PDF dokument)Poslovna sredstva - uvod

Da bi preduzeće obavilo postavljene zadatke i ostvarilo cilj postojanja mora raspolagati određenom imovinom. Poslovna sredstva su najznačajniji deo ukupnih sredstava preduzeća jer predstavljaju osnovu za obavljanje delatnosti preduzeća - proizvodnju, pružanje usluga ili promet robe.

Prema ekonomskom definisanju imovine preduzeća, sa jedne strane je skup različitih sredstava koja se koriste i koja su u funkciji obavljanja poslovnih zadataka preduzeća, a sa druge strane, to je imovina prema svom poreklu, tj. kome pripada i kome će pripadati u slučaju prestanka rada preduzeća.


Aspekti definisanja imovine

Na slici se vidi da je imovina (tj. sredstva) preduzeća uvek dvostruko izražena:
Oblici sredstava - vlasništvo sredstava.


Slika 1: Aspekti definisanja imovine


Poslovna sredstva - podela

Poslovna sredstva su neophodna za obavljanje poslovnih zadataka (poslovne delatnosti) i ona se prema svojoj funkciji (nameni) dele na:

 • stalna sredstva
 • obrtna sredstva

Stalna sredstva su sredstva koja se pri korišćenju postepeno vrednosno troše nemenjajući svoje konkretne oblike. U njih se ubrajaju:

 • osnovna sredstva 
 • dugoročna finansijska ulaganja (ulaganja u hartije od vrednosti, udružena sredstva i banke, itd.).

Obrtna sredstva u toku poslovanja preduzeća menjaju svoje oblike i u celini prenose svoju vrednost na sledeći oblik sredstava. U njih spadaju:

 • gotovina
 • zalihe (materijala, proizvoda, robe)
 • potraživanja.


Osnovna sredstva

Osnovna sredstva predstavljaju osnovu za rad svakog preduzeća. Njegove osnovne karakteristike su:

 • vreme upotrebe koje je duže od vremena izrade jednog proizvoda
 • postepenost trošenja
 • postojanost fizičkog oblika i upotrebne vrednosti sve vreme korišćenja sredstava za rad.

Odnosno, njihov vek upotrebe je duži od jedne godine i višekratno su upotrebljivi.


Osnovna sredstva - najznačajniji oblici

Takođe, osnovna sredstva obično ne služe za prodaju pa se zato i retko pretvaraju (konvertuju) u gotovinu. Njihova pojedinačna vrednost je znatno viša od vrednosti obrtnih sredstava i ona predstavljaju značajan deo angažovanih sredstava preduzeća kojima se ona vezuju za reprodukciju u dugom vremenskom periodu.

Najznačajniji oblici osnovnih sredstava su:

 • zemljište
 • šume
 • građevinski objekti
 • mašine
 • oprema
 • višegodišnji zasadi, itd.


Kriterijum klasifikacije osnovnih sredstava

Kao kriterijumi za klasifikaciju osnovnih sredstava po vrstama koriste se:

 • · oblici u kojima se osnova sredstva javljaju i to:

o u materijalnom obliku - u obliku sredstava za rad
o novčanom obliku 
o obliku prava.

 • · stepen upotrebljivosti sredstava.


Osnovna sredstva u obliku stvari

U materijalnom obliku osnovna sredstva su, kao što se može videti na slici: privredno zemljište, građevinski objekti, dugogodišnji zasadi, mašine i druga oprema.


Slika 2: Osnovna sredstva u obliku stvari


Osnovna sredstva - nastavak

Osnovna sredstva u novčanom obliku namenjena su za nabavku novih ili zamenu istrošenih sredstava za rad.

Osnovna sredstva u obliku prava mogu biti:

 • patenti
 • licence
 • osnivačka ulaganja 
 • ostala prava.

Prema stepenu upotrebljivosti osnovna sredstva se javljaju u:

 • pripremi
 • upotrebi
 • rezervi 
 • neupotrebljivom stanju.

Osnovna sredstva u pripremi predstavljaju investicije u toku tj. nedovršenu izgradnju. Kada su u upotrebi, osnovna sredstva se aktivno koriste za obavljanje delatnosti preduzeća a kada su u rezervi onda su to sredstva za rad koja je po potrebi uvek moguće aktivirati, a koje se trenutno ne koriste. Osnovna sredstva u neupotrebljivom stanju su osnovna sredstva koja više nisu za upotrebu (dotrajala ili u kvaru).


Obrtna sredstva

Obrtna sredstva su drugi deo poslovnih sredstava preduzeća. Imaju vek upotrebe kraći od jedne godine odnosno ona se brže obrću iz jednog pojavnog oblika u drugi. Često se nazivaju i opticajna sredstva.

U obrtna sredstva spadaju naročito vrednosti predmeta rada ali je pojam obrtnih sredstava širi i u njega spadaju sirovine, materijal, nedovršena proizvodnja, poluproizvodi. U njih spadaju i gotovi proizvodi, novčana sredstva i određena prava.

Najznačajniji oblici obrtnih sredstava su:

 • gotovina
 • zalihe 
 • potraživanja od kupaca.

 

Gotovina

Gotovina (novac) je najlikvidniji  deo poslovnih odnosno obrtnih sredstava preduzeća. Proces reprodukcije počinje i završava se sredstvima u novčanom vidu. Veći iznos gotovine od potrebnog (koji preduzeće drži u banci ili blagajni) smanjuje rentabilnost preduzeća, a manjak gotovine ugrožava njegovu likvidnost. Zato preduzeće mora da održava saldo gotovine takav koji istovremeno zadovoljava zahteve za maksimiziranjem rentabilnosti i održavanjem likvidnosti.


Zalihe

Zalihe su deo obrtnih sredstava preduzeća koje se nalaze u različitim oblicima u periodu između nabavke sirovina i materijala neophodnih za proces proizvodnje i prodaje gotovih proizvoda. Postoje tri osnovne vrste zaliha:

 • zalihe sirovine i materijala koje preduzeće kupuje za potrebe procesa proizvodnje
 • zalihe nedovršene proizvodnje
 • zalihe gotovih proizvoda.


Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca predstavljaju iznose prodatih, a nenaplaćenih proizvoda ili usluga, za koje se očekuje da budu konvertovana u gotovinu u periodu kraćem od jedne godine.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: