Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: ECDL Access

Modul: Korišćenje aplikacije

Autor:

Naziv jedinice: Podešavanja


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test podešavanja
- Podešavanja (PDF dokument)Objekti baze podataka

Nakon otvaranja postojeće baze podataka ili kreiranja nove baze podataka, o čemu je bilo govora u prošloj lekciji, prikazuje se prozor baze podataka. Prozor baze podataka predstavlja kontrolni centar otvorene baze podataka – preko njega upravljamo svim objektima baze podataka: kreiramo ih, menjamo, brišemo. Pored tabela koji su osnovni objekti u bazi podataka, Access sadrži i druge tipove objekata, čije ikone možete videti u traci objekata uz levu ivicu prozora baze podataka – (slika 1).

 

Slika 1: Prozor baze podataka

 
U sledećoj tabeli su ukratko objašnjeni svi tipovi objekata koji se koriste u Access bazi podataka.

 Ikona  Objekat  Opis
   Tabele Skladišta za podatke u vidu redova (slogovi) i kolona (polja). Omogućuju unos i pregled podataka
   Upiti Omogućuju pregled, filtriranje, sortiranje, sumiranje i druge agregatne operacije sa podacima iz jedne ili više tabela. Posebni tipovi upita služe za ažuriranje podataka.
   Forme Obezbeđuju korisniku pogodan način za unos i ažuriranje uskladištenih podataka
   Izveštaji Prikazuju podatke iz tabele ili upita u formi pogodnoj za štampu – nisu predviđeni za unos podataka
   Stranice za pristup podacima Omogućuju pristup bazi podataka preko Interneta.
   Makroi Omogućuju  automatizovano izvršavanje niza akcija bez programiranja.
   Moduli Sadrže programski kod u jeziku Visual Basic for Application (VBA) za automatizaciju rada i razvoj aplikacija u Access bazi podataka.

 Tabela 1: Objekti baze podataka


Izborom neke ikone u traci objekata u prikazaće se svi objekti tog tipa u desnom delu prozora. Na primer, klik na ikonu Forms  i prikazaće se svi obrasci u aktivnoj bazi podataka, a klik na Tables  za listu svih tabela.

 

Vrste pogleda na objekte baze podataka

Da otvorimo konkretan obrazac (tabelu ili neki drugi tip objekta ) koristimo dupli klik na taj objekat.

Objekat možemo otvoriti i ako ga izaberemo (klik na objekat) pa aktiviramo dugme Open iz palete alatki baze podataka.  Pored standardnog pogleda na objekat, koji dobijamo prilikom otvaranja objekta, svaki objekat možemo prikazati i u ‘Dizajn’ režimu. U ovoj vrsti pogleda prikazuje se struktura objekta i moguće je menjati dizajn postojećih objekata ili kreirati nove.

Da otvorimo pogled ‘Dizajn’ za objekat prvo izaberemo objekat, pa zatim klik na dugme Design na paleti alata.

Drugi način da aktiviramo pogled ‘Dizajn’je da objekat otvorimo u standardnom pogledu (dupli klik na objekat), pa zatim izaberemo dugme View iz palete alatki .

Pored standardnog pogleda i pogleda ‘Dizajn’ postoje i druge vrste pogleda, zavisno od tipa objekta. Nakon što otvorimo objekat u standardnom pogledu, možemo izabrati neki od raspoloživih pogleda za objekat iz menija View. Na listi raspoloživih prikaza ikona,  ikona aktivnog  prikaza oivičena je i naglašena.

Standardan pogled za tabele je ‘tabelarni’ (DataSheet View). Pored standardnog pogleda i pogleda ‘Dizajn’ za tabele je moguće izabrati

 • Pogled ‘Izvedena tabela’  (PivotTable View)
 • Pogled ‘Izvedeni grafikon’ (PivotChart View) 
   

Isti pogledi raspoloživi su i za obrasce. Standardni pogled za obrasce je ‘Pogled obrasca’ (Form View). Izveštaji imaju samo standardni pogled (‘Pogled izveštaja’, Report View) i pogleda ‘Dizajn’.

U Accessu je moguće zabraniti pojavljivanje nekih od pogleda kako korisnik na primer ne bi bio u prilici da menja dizajn obrasca ili tabele. Koji pogledi će biti raspoloživi zavisi od podešenih vrednosti za parametre: AllowFormView, AllowDatasheetView, AllowPivotTableView i  AllowPivotChartView

Svaki objekat koji otvorite, otvoriće sopstveni prozor. Kao što ste i navikli, operativni sistem Windows omogućuje da istovremeno otvorite i radite sa više prozora, pa je na taj način moguće da otvorite novi objekat bez zatvaranja tekućeg objekta. Često će biti potrebno da imate istovremeni pogled na više od jednog objekta i da aktivirate jedan ili drugi prozor. Svaki otvoren prozor pojavljuje se kao posebna ikona na Windows liniji poslova (Taskbar-u), pa je aktiviranje jednog ili drugog prozora jednostavno – samo kliknite na njegovu ikonu na liniji poslova.

Kad radite sa više prozora, komande iz menija Window pomoći će da ih na pogodan način rasporedite.

 • Izborom Cascade svi otvoreni prozori biće preklopljeni jedan preko drugog i malo pomereni jedan u odnosu na drugi (slika 2, levo).
 • Izborom Tile Horizontally prozor baze podataka biće podeljen tako da se prikažu svi otvoreni prozori jedan ispod drugog (slika 2, desno).;
 • Izborom  Tile Vertically  svi otvoreni prozori biće složeni jedan do drugog unutar prozora baze podataka.

 

 

Slika 2.  Kaskadno i horizontalno raspoređeni prozori


Pri tome prozor baze podataka je okvir za sve prozore objekata, pa je stalno otvoren.

Zatvaranjem ovog prozora zatvoriće  se i baza podataka.

 

Prikazivanje i skrivanje ugrađenih linija alatki

Kad startujemo Access pojavljuje se jedna linija alatki u vrhu prozora – linija alatki baze podataka (Database). Linija alatki, kao i u ostalim programima je brži način da aktivirate komandu nego izborom iz menija. Tokom rada sa Accessom možda ćete poželeti da imate prečice i za neke druge komande. Neke nove prečice možete prikazati aktiviranjem dodatne palete alatki – Web ili aktiviranjem Okna poslova (Task pane) gde se nalaze grupisane prečice za otvaranje nove baze podataka (okno poslova New), rad sa sistemom za pomoć (okno poslova Help)  kao i pristup clipboard-u (okno poslova Clipboard).

Da aktivirate liniju alatki ili okno poslova:

 1. Iz menija View izaberite Toolbars. Otvara se pod-meni sa listom raspoloživih linija alata.
 2. Kliknite na željenu liniju alata da je uključite.

 

Da sakrijete liniju alatki ili okno poslova:

 1. Iz menija View izaberite Toolbars. Otvara se podmeni sa listom raspoloživih linija alata. Trenutno prikazane linije alata imaju pored sebe oznaku uključeno.
 2. Kliknite na željenu liniju alata da je isključite.

 

Prikazivanje okna poslova možete isključiti i na jednostavniji način klikom na X u gornjem desnom uglu okna poslova.

Dodatne linije alata biće na raspolaganju ukoliko je otvoren neki objekat. Za tabele i obrasce na raspolaganju je dodatna linija alatki Formatting a za izveštaje Print Preview. Postupak za njihovo prikazivanje i sakrivanje je isti.

Ako ne želite da se okno poslova prikaže automatski prilikom startovanja aplikacije aktivirajte Options iz menija Tools, pa u kartici  View isključite opciju Startup Task Pane.

Na postojećim linijama alata možete dodati i sopstvene prečice:

 1. Iz menija Tools  izaberite Customize. Otvoriće se prozor Customize u kome su na kartici Commands izlistane sve komande po grupama: Files, Edit, View itd.
 2. Izaberite odgovarajuću komandu na listi pa je prevucite na liniju alatki (slika 3)

 

Slika 3: Dodavanje novog dugmeta na liniju alatki


Da obrišete dugme za prečicu sa linije alatki, opet izaberite stavku Customize iz menija Tools, pa je prevucite van linije menija – pojaviće se X pored pokazivača.

Obratite pažnju da sadržaj linije alatki baze podataka zavisi od konteksta. Kad je otvoren objekat baze podataka umesto ikona New i Open na početku linije alatki  pojavljuje se ikona View.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: