Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: Past Simple Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Past Simple Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test past simple tense
- Past Simple Tense (PDF dokument)The Past Simple Tense (prošlo prosto vreme) glagola TO BE

Potvrdni oblik

Potvrdni oblik glagol TO BE (biti) u prostom prošlom vremenu glasi:

Jednina (singular)  Množina (plural)
I was – Ja sam bio We were – Mi smo bili
You were – Ti si bio You were – Vi ste bili

He was – On je bio

She was – Ona je bila
It was – Ono je bilo

They were – Oni su bili

 

 • I was at the theatre last night. - Ja sam sinoć bio u pozorištu.
 • My sister and her best friend were in London three years ago. - Moja sestra i njen najbolji prijatelj su pre tri godine bili u Londonu.
 • David was in Sarajevo last summer. - Dejvid je bio u Sarajevu prošlog leta.


Upitni oblik

Upitni oblik glagola TO BE u Simple Past Tense-u se gradi inverzijom glagola TO BE i lične zamenice.

Upitni oblik – Yes/No questions 

 Jednina (singular) Množina (plural)
Was I? – Da li sam ja bio? Were we? – Da li smo mi bili?
Were you? – Da li si ti bio? Were you? – Da li ste vi bili?
Was he? – Da li je on bio?
Was she? – Da li je ona bila?
Was it? – Da li ono bilo?
Were they? – Da li su oni bili?

 

 Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 Jednina (singular)Množina (plural) 
Was I? – Yes, I was / No, I wasn't Were we? – Yes, we were / No, we weren't
Were you? – Yes, you were / No, you weren't Were you? – Yes, you were / No, you weren't
Was he? – Yes, he was / No, he wasn't
Was she? – Yes, she was / No, she wasn't             
Was it? – Yes, it was / No, it wasn't
Were they? - Yes, they were / No, they weren't

 

Upitni oblik – Wh- questions

 Jednina (singular) Množina (plural)
Where was I? – Gde sam ja bio?    Where were we? – Gde smo i bili?
Where were you? – Gde si ti bio? Where were you? – Gde ste vi bili?
Where was he? – Gde je on bio?
Where was she? – Gde je ona bila?
Where was it? – Gde je ono bilo?
Where were they? – Gde su oni bili?

 

 • Were you at home last night? - Da li si sinoć bio kod kuće?
 • Were your parents in Belgrade last summer? - Da li su tvoji roditelji bili u Beogradu prošlog leta?
 • Was I clear? - Da li sam bio jasan?
 • Where were Marko and Sandra three days ago? - Gde su bili Marko i Sandra pre tri dana?
 • Why was he here? - Zašto je on bio ovde?


Odrični oblik

Odrični oblik glagola TO BE u Past Simple Tense-u (Prošlom prostom vremenu) glasi:

  Jednina (singular) Množina (plural)
I was not (wasn't) – Ja nisam bio    We were not (weren't) – Mi nismo bili 
You were not (weren't) – Ti nisi bio You were not (weren't) – Vi niste bili
He was not (wasn't) – On nije bio
She was not (wasn't) – Ona nije bila
It was not (wasn't) – Ono nije bilo
They were not (weren't) – Oni nisu bili

 

 • My father wasn't here yesterday. - Moj otac juče nije bio ovde.
 • Her sister and John weren't in Madrid last summer. - Njen sestra i Džon nisu bili u Madridu prošlog leta.
 • Sandra wasn't happy when she was a child. - Sandra nije bila srećna kada je bila dete.
 • I wasn't ill yesterday. - Juče nisam bio bolestan.The Simple Past Tense (prosto prošlo vreme)

Simple Past Tense (Prosto prošlo vreme) pravilnih glagola se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to) i nastavka –ed.


Potvrdni oblik

  Jednina (singular) Množina (plural)
I worked – Ja sam radio  We worked – Mi smo radili
You worked – Ti si radio You worked – Vi ste radili
He worked – On je radio
She worked – Ona je radila
It worked – Ono je radilo
They worked – Oni su radili

 

Ako se infinitiv glagola završava na –e, nastavak glasi –d

 • He closed (close – zatvoriti)


Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik, –y prelazi u –i.

 • He cried (cry -plakati)


Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene.

 • She played (play – igrati)
 • He stayed (stay – ostati)


Ukoliko se infinitiv završava na jedan suglasnik ispred koga je kratak, naglašen samoglasnik, taj krajnji suglasnik se podvostručava pred nastavkom za Simple Past Tense.

 • plan – planned (planirati)
 • stop – stopped (zaustaviti)


Nepravilni glagoli imaju posebne oblike za prošlo vreme i oni se uče napamet.


Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Simple Past Tense-u se gradi od pomoćnog glagola Do u prošlom vremenu koji glasi Did i osnovnog oblika glavnog glagola.

Upitni oblik – Yes/No questions

 Jednina (singular) Množina (plural)
Did I work? – Da li sam ja radio?   Did we work? – Da li smo mi radili?
Did you work? – Da li si ti radio?  Did you work? – Da li ste vi radili?
Did he work? – Da li je on radio?
Did she work? – Da li je ona radila?
Did it work? – Da li je ono radilo?
Did they work? – Da li su oni radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 Jednina (singular) Množina (plural)
Did I work? – Yes, I did / No, I didn’t Did we work? – Yes, we did / No, we didn’t
Did you work? – Yes, you did / No, you didn’t  Did you work? – Yes you did / No, you didn’t
Did he work? – Yes, he did / No, he didn’t
Did she work? – Yes, she did / No, she didn’t
Did it work? – Yes, it did / No, it didn’t
Did they work? – Yes, they did / No, they didn’t

 

Upitni oblik – Wh- questions

 Jednina (singular) Množina (plural)
Where did I work? – Gde sam ja radio?    Where did we work? – Gde smo mi radili?
Where did you work? – Gde si ti radio? Where did you work? – Gde ste vi radili?
Where did he work? – Gde je on radio?
Where did she work? – Gde je ona radila?
Where did it work? – Gde ono radilo?
Where did they work? – Gde su oni radili?

 

Nepravilni glagoli grade upitni oblik na isti način. 
 
Subjekatska pitanja (Subject questions)

Kada je upitna reč subjekat rečenice, glagol stoji u potvrdnom obliku. Ovakvo pitanje se naziva subjekatsko. U rečenici:

Who told you that? (Ko ti je to rekao?) Who je subjekat, za razliku od:

Who did you see last night? (Koga si video sinoć?) gde je Who objekat.


Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola Do u prošlom vremenu i osnovnog oblika glavnog glagola.

 Jednina (singular)  Množina (plural)
I did not (didn't) work – Ja nisam radio    We did not (didn't) work – Mi nismo radili
You did not (didn't) work – Ti nisi radio You did not (didn't) work – Vi niste radili
He did not (didn't) work – On nije radio
She did not (didn't) work – Ona nije radila
It did not (didn't) work – Ono nije radilo
They did not (didn't) work – Oni nisu radili


 

Nepravilni glagoli grade odrični oblik na isti način.


Upotreba

Prosto prošlo vreme se koristi za radnju koja je završena u prošlosti. Karakteristične vremenske odrednice uz koje se upotrebljava su:

Yesterday – juče,
the day before yesterday – prekjuče,
two years ago – pre dve godine, 
three hours ago – pre tri sata,
last Monday – prošlog ponedeljka,
last year – prošle godine,
in 1977 – 1977.-e i sl.

 • I worked in a shop last year. - Radio sam u prodavnici prošle godine.
 • My brother finished his homework an hour ago. - Moj brat je završio domaći pre sat vremena.
 • Last week we decided to buy a new house. - Prošle nedelje smo odlučili da kupimo novu kuću.
 • Sandra closed the window a few minutes ago. - Sandra je zatvorila prozor pre nekoliko minuta.
 • My father built this house in 1997. - Moj otac je sagradio ovu kuću 1997.-e
 • The day before yesterday Marko bought a nice hat. - Prekjuče je Marko kupio lep šešir.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: