Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: Past Perfect Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Past Perfect Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test past perfect tense
- Past Perfect Tense (PDF dokument)Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola TO HAVE u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu), tj. had i past participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.


Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I'd) worked – Ja sam bio radio We had (We'd) worked – Mi smo bili radili
You had (You'd) worked – Ti si bio radio You had (You'd) worked – Vi ste bili radili
He had worked (He'd) – On je bio radio
She had worked (She'd) – Ona je bila radila
It had worked (It'd) – Ono bilo je radilo
They had (They'd) worked – Oni su bili radili

 
 

Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I'd) slept – Ja sam bio spavao We had (We'd) slept – Mi smo bili spavali
You had (You'd) slept – Ti si bio spavao You had (You'd)slept – Vi ste bili spavali
He had (He'd) slept – On je bio spavao
She had (She'd) slept – Ona je bila spavala
It had (It'd) slept – Ono je bilo spavalo
They had (They'd) slept – Oni su bili spavali

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO HAVE (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I worked? – Da li sam ja bio radio? Had we worked? –  Da li  smo mi bili radili?
Had you worked? – Da li si ti bio radio? Had you  worked? –  Da li vi ste bili radili?
Had he worked? – Da li je on bio radio?
Had she worked? –  Da li je ona bila radila?
Had it  worked? – Da li je ono bilo radilo?
Had they worked? –  Da li su oni bili radili?


 
 
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I worked? – Yes, I had / No, I hadn't Had we worked? - Yes, we had / No, we hadn't
Had you worked? – Yes, you had / No, you hadn't Had you worked? – Yes you had / No, we hadn't
Had he worked? – Yes, he had / No, he hadn't
Had she worked? – Yes, she had/ No, she hadn't
Had it worked? – Yes, it had / No, it hadn't
Had they worked? –Yes, they had / No, they hadn't

  
 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where had I worked? – Gde sam ja bio radio? Where had we worked? -Gde smo mi bili radili?
Where had you worked? – Gde si ti bio radio? Where had you worked? – Gde ste vi bili radili?
Where had he worked? – Gde je on bio radio?
Where had she worked? – Gde je ona bila radila?
Where had it worked? – Gde je ono bilo radilo?
Where had they worked? –Gde su oni bili radili?

 
 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika prošlog vremena glagola Have i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)Množina (plural)
I had not (hadn't ) worked – Ja nisam bio radio We had not (hadn't) worked – Mi nismo bili radili
You had not (hadn't) worked –Ti nisi bio radio You had not (hadn't) worked – Vi niste bili radili
He had not (hadn't) worked – On nije bio radio
She had not (hadn't) worked – Ona  nije bila radila
It had not (hadn't) worked – Ono nije bilo radilo
They had not  hadn't)worked – Oni nisu bili radili

 

Upotreba

The Past Perfect Tense se upotrebljava:

  • za radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje:
    • She suddenly found that she had lost her camera. - Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat.
    • When I called on him he had already left. - Kada sam ga posetio, on je već bio otišao.
  • u zavisnim rečenicama uz after:
    • After we had reached the top, we began to feel tired. - Pošto smo se popeli na vrh počeli smo da osećamo umor.
    • His friends tried to help him after he had lost all his money. - Prijatelji su pokušali da mu pomognu pošto je izgubio sav svoj novac.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:5


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: