Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: Past Perfect Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Past Perfect Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test past perfect tense
- Past Perfect Tense (PDF dokument)Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola TO HAVE u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu), tj. had i past participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.


Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I'd) worked – Ja sam bio radio We had (We'd) worked – Mi smo bili radili
You had (You'd) worked – Ti si bio radio You had (You'd) worked – Vi ste bili radili
He had worked (He'd) – On je bio radio
She had worked (She'd) – Ona je bila radila
It had worked (It'd) – Ono bilo je radilo
They had (They'd) worked – Oni su bili radili

 
 

Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I'd) slept – Ja sam bio spavao We had (We'd) slept – Mi smo bili spavali
You had (You'd) slept – Ti si bio spavao You had (You'd)slept – Vi ste bili spavali
He had (He'd) slept – On je bio spavao
She had (She'd) slept – Ona je bila spavala
It had (It'd) slept – Ono je bilo spavalo
They had (They'd) slept – Oni su bili spavali

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO HAVE (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I worked? – Da li sam ja bio radio? Had we worked? –  Da li  smo mi bili radili?
Had you worked? – Da li si ti bio radio? Had you  worked? –  Da li vi ste bili radili?
Had he worked? – Da li je on bio radio?
Had she worked? –  Da li je ona bila radila?
Had it  worked? – Da li je ono bilo radilo?
Had they worked? –  Da li su oni bili radili?


 
 
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I worked? – Yes, I had / No, I hadn't Had we worked? - Yes, we had / No, we hadn't
Had you worked? – Yes, you had / No, you hadn't Had you worked? – Yes you had / No, we hadn't
Had he worked? – Yes, he had / No, he hadn't
Had she worked? – Yes, she had/ No, she hadn't
Had it worked? – Yes, it had / No, it hadn't
Had they worked? –Yes, they had / No, they hadn't

  
 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where had I worked? – Gde sam ja bio radio? Where had we worked? -Gde smo mi bili radili?
Where had you worked? – Gde si ti bio radio? Where had you worked? – Gde ste vi bili radili?
Where had he worked? – Gde je on bio radio?
Where had she worked? – Gde je ona bila radila?
Where had it worked? – Gde je ono bilo radilo?
Where had they worked? –Gde su oni bili radili?

 
 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika prošlog vremena glagola Have i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)Množina (plural)
I had not (hadn't ) worked – Ja nisam bio radio We had not (hadn't) worked – Mi nismo bili radili
You had not (hadn't) worked –Ti nisi bio radio You had not (hadn't) worked – Vi niste bili radili
He had not (hadn't) worked – On nije bio radio
She had not (hadn't) worked – Ona  nije bila radila
It had not (hadn't) worked – Ono nije bilo radilo
They had not  hadn't)worked – Oni nisu bili radili

 

Upotreba

The Past Perfect Tense se upotrebljava:

  • za radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje:
    • She suddenly found that she had lost her camera. - Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat.
    • When I called on him he had already left. - Kada sam ga posetio, on je već bio otišao.
  • u zavisnim rečenicama uz after:
    • After we had reached the top, we began to feel tired. - Pošto smo se popeli na vrh počeli smo da osećamo umor.
    • His friends tried to help him after he had lost all his money. - Prijatelji su pokušali da mu pomognu pošto je izgubio sav svoj novac.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: