Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Pre-Intermediate

Modul: Past Perfect Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Past Perfect Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test past perfect tense 

THE PAST PERFECT TENSE (DAVNO PROŠLO VREME)

 

 

Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola TO HAVE u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu), tj. had i past participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.

 

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

Množina (plural)

I had (I’d) worked – Ja sam bio radio

We had (We’d) worked– Mi smo bili radili

You had (You’d) worked – Ti si bio radio

You had (You’d) worked– Vi ste bili radili

He had worked (He’d) – On je bio radio

She had worked (She’d) – Ona je bila radila

It had worked (It’d) – Ono bilo je radilo

They had (They’d) worked– Oni su bili radili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

I had (I’d) slept – Ja sam bio spavao

We had (We’d) slept – Mi smo bili spavali

You had (You’d) slept – Ti si bio spavao

You had (You’d)slept – Vi ste bili spavali

He had (He’d) slept – On je bio spavao

She had (She’d) slept – Ona je bila spavala

It had (It’d) slept – Ono je bilo spavalo

They had (They’d) slept– Oni su bili spavali

 

 

Upitni oblik glagola u Past Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO HAVE (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

 

Upitni oblik

Jednina (singular)

Množina (plural)

Had I worked? – Da li sam ja bio radio?

Had we worked?  Da li  smo mi bili radili?

Had you worked? – Da li si ti bio radio?

Had you  worked?  Da li vi ste bili radili?

Had he worked? – Da li je on bio radio?

Had she worked?  Da li je ona bila radila?

Had it  worked? – Da li je ono bilo radilo?

Had they worked?  Da li su oni bili radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 

Had I worked? – Yes, I had / No, I hadn`t                      Had we worked? - Yes, we had / No, we hadn`t 

Had you worked? – Yes, you had / No, you hadn`t          Had you worked? – Yes you had / No, we hadn`t

Had he worked? – Yes, he had / No, he hadn`t   Had they worked? –Yes, they had / No, they hadn`t

Had she worked? – Yes, she had/ No, she hadn`t

Had it worked? – Yes, it had / No, it hadn`t

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)

Množina (plural)

Where had I worked? – Gde sam ja bio radio?

Where had we worked? -Gde smo mi bili radili?

Where had you worked? – Gde si ti bio radio?

Where had you worked? – Gde ste vi bili radili?

Where had he worked? – Gde je on bio radio?

Where had she worked? – Gde je ona bila radila?

Where had it worked? – Gde je ono bilo radilo?

Where had they worked? –Gde su oni bili radili?

 

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika prošlog vremena glagola Have i Past Participle-a glavnog glagola.

 

Odrični oblik

Jednina (singular)

Množina (plural)

I had not (hadn`t ) worked – Ja nisam bio radio

We had not (hadn`t) worked – Mi nismo bili radili

You had not (hadn`t) worked –Ti nisi bio radio

You had not (hadn`t) worked – Vi niste bili radili

He had not (hadn`t) worked – On nije bio radio

She had not (hadn`t) worked – Ona  nije bila radila

It had not (hadn`t) worked – Ono nije bilo radilo

They had not  hadn`t)worked – Oni nisu bili radili

 


 

Upotreba:

The Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se upotrebljava za

 

·          Radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje.

 

She suddenly found that she had lost her camera. (Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat.)

 

·          The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim rečenicama uz after. Takođe se mogu pojaviti i prilozi when i because.

 

After we had reached the top, we began to feel tired. (Pošto smo se popeli na vrh počeli smo da osećamo umor.)

His friend tried to help him after he had lost all his money. (Prijatelji su pokušali da mu pomognu nakon što je izgubio sav svoj novac.)

When he had finished his homework, he went to play. (Kada je završio domaći, izašao je da se igra.)

Because he`d spent so much, he had very little money. (Pošto je bio potrošio toliko, imao je vrlo malo novca.)

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:9


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: