Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: Past Continuous Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Past Continuous Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test past continuous tense
- Past Continuous Tense (PDF dokument)Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Past Simple Tense-u (Prostom prošlom vremenu), tj. was/were i present participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola

Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I was working – Ja sam radio We were working – Mi smo radili
You were working – Ti si radio You were working – Vi ste radili
He was working – On je radio
She was working – Ona je radila
It was working – Ono je radio
They were working – Oni su radili

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Continuous Tense-u (Prošlom trajnom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO BE (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Was I working? – Da li sam ja radio? Were we working? – Da li smo mi radili?
Were you working? – Da li si ti radio? Were you working? – Da li ste vi radili?
Was he working? – Da li je on radio?
Was she working? – Da li je ona radila?
Was it working? – Da li je ono radilo?
Were they working? – Da li su oni radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Was I working? – Yes, I was / No, I wasn't Were we working? - Yes, we were / No, we weren't
Were you working? – Yes, you were / No, you weren’t Were you working? – Yes you were /No, you weren't
Was he working? – Yes, he was / No, he wasn't
Was she working? – Yes, she was / No, she wasn't
Was it working? – Yes, it was / No, it wasn't
Were they working? –Yes, they were / No, they weren't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where was I working? – Gde sam ja radio? Where were we working? – Gde smo mi radili?
Where were you working? – Gde si ti radio? Where were you working? – Gde ste vi radili?
Where was he working? – Gde je on radio?
Where was she working? – Gde je ona radila?
Where was it working? – Gde je ono radilo?
Where were they working? – Gde su oni radili?

 

Odrični oblik

Odrični oblik Past Continuous Tense-a (Prošlog trajnog vremena) se gradi od odričnog obika pomoćnog glagola TO BE u prošlom vremnu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Jednina (singular)Množina (plural)
I was not (I wasn't) working – Ja nisam radio We were not (weren't) working – Mi nismo radili
You were not (weren't) working – Ti nisi radio You were not (weren't) working – Vi niste radili
He was not (wasn't) working – On nije radio
She was not (wasn't) working – Ona nije radila
It was not (wasn't) working – Ono nije radilo
They were not (weren't) working – Oni nisu radili

 

Upotreba

Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se koristi za:

 • Radnju koja je u prošlosti duže vreme trajala:
  • She was reading a book all day yesterday. - Ona je ceo dan juče čitala knjigu.
 • Dve radnje koje su se u prošlom vremenu paralelno dešavale:
  • While I was watching TV, my sister was doing her homework. - Dok sam ja gledao TV, moja sestra je radila svoj domaći.
 • Prošlu radnju koja je duže trajala a prekinuta je nekom drugom prošlom radnjom. Ta druga radnja se obično izražava prostim prošlim vremenom (Past simple tense):
  • I was watching TV when the telephone rang. - Ja sam gledao TV kada je telefon zazvonio.
  • When we arrived they were playing cards. - Kada smo stigli oni su igrali karte.


Napomena: Glagoli koji se ne koriste u Present Continuous Tense-u, ne koriste se ni u Past Continuous Tense-u. Umesto njih se obično koristi glagol u Past Simple Tense-u.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: