Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: Past Continuous Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Past Continuous Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test past continuous tense
- Past Continuous Tense (PDF dokument)Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Past Simple Tense-u (Prostom prošlom vremenu), tj. was/were i present participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola

Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I was working – Ja sam radio We were working – Mi smo radili
You were working – Ti si radio You were working – Vi ste radili
He was working – On je radio
She was working – Ona je radila
It was working – Ono je radio
They were working – Oni su radili

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Continuous Tense-u (Prošlom trajnom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO BE (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Was I working? – Da li sam ja radio? Were we working? – Da li smo mi radili?
Were you working? – Da li si ti radio? Were you working? – Da li ste vi radili?
Was he working? – Da li je on radio?
Was she working? – Da li je ona radila?
Was it working? – Da li je ono radilo?
Were they working? – Da li su oni radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Was I working? – Yes, I was / No, I wasn't Were we working? - Yes, we were / No, we weren't
Were you working? – Yes, you were / No, you weren’t Were you working? – Yes you were /No, you weren't
Was he working? – Yes, he was / No, he wasn't
Was she working? – Yes, she was / No, she wasn't
Was it working? – Yes, it was / No, it wasn't
Were they working? –Yes, they were / No, they weren't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where was I working? – Gde sam ja radio? Where were we working? – Gde smo mi radili?
Where were you working? – Gde si ti radio? Where were you working? – Gde ste vi radili?
Where was he working? – Gde je on radio?
Where was she working? – Gde je ona radila?
Where was it working? – Gde je ono radilo?
Where were they working? – Gde su oni radili?

 

Odrični oblik

Odrični oblik Past Continuous Tense-a (Prošlog trajnog vremena) se gradi od odričnog obika pomoćnog glagola TO BE u prošlom vremnu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Jednina (singular)Množina (plural)
I was not (I wasn't) working – Ja nisam radio We were not (weren't) working – Mi nismo radili
You were not (weren't) working – Ti nisi radio You were not (weren't) working – Vi niste radili
He was not (wasn't) working – On nije radio
She was not (wasn't) working – Ona nije radila
It was not (wasn't) working – Ono nije radilo
They were not (weren't) working – Oni nisu radili

 

Upotreba

Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se koristi za:

 • Radnju koja je u prošlosti duže vreme trajala:
  • She was reading a book all day yesterday. - Ona je ceo dan juče čitala knjigu.
 • Dve radnje koje su se u prošlom vremenu paralelno dešavale:
  • While I was watching TV, my sister was doing her homework. - Dok sam ja gledao TV, moja sestra je radila svoj domaći.
 • Prošlu radnju koja je duže trajala a prekinuta je nekom drugom prošlom radnjom. Ta druga radnja se obično izražava prostim prošlim vremenom (Past simple tense):
  • I was watching TV when the telephone rang. - Ja sam gledao TV kada je telefon zazvonio.
  • When we arrived they were playing cards. - Kada smo stigli oni su igrali karte.


Napomena: Glagoli koji se ne koriste u Present Continuous Tense-u, ne koriste se ni u Past Continuous Tense-u. Umesto njih se obično koristi glagol u Past Simple Tense-u.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: