Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Pre-Intermediate

Modul: Past Continuous Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Past Continuous Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test past continuous tense 

THE PAST CONTINUOUS TENSE (PROŠLO TRAJNO VREME)

 

Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Past Simple Tense-u (Prostom prošlom vremenu), tj. was/were i present participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola

 

Potvrdni oblik

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

I was working – Ja sam radio

We were working – Mi smo radili

You were working – Ti si radio

You were working – Vi ste radili

He was working – On je radio

She was working – Ona je radila

It was working – Ono je radio

They were working – Oni su radili

 

Upitni oblik glagola u Past Continuous Tense-u (Prošlom trajnom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO BE (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

 

Upitni oblik – Yes/No questions

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

Was I working? – Da li sam ja radio?

Were we working? – Da li smo mi radili?

Were you working? – Da li si ti radio?

Were you working? – Da li ste vi radili?

Was he working? – Da li je on radio?

Was she working? – Da li je ona radila?

Was it working? – Da li je ono radilo?

Were they working? – Da li su oni radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 

Was I working? – Yes, I was / No, I wasn’t                    Were we working? - Yes, we were / No, we weren’t      

Were you working? – Yes, you were / No, you weren’t.  Were you working? – Yes you were /No, you weren’t

Was he working? – Yes, he was / No, he wasn’t              Were they working? –Yes, they were / No, they weren’t

Was she working? – Yes, she was / No, she wasn’t

Was it working? – Yes, it was / No, it wasn’t

 

Upitni oblik – Wh- questions

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

Where was I working? – Gde sam ja radio?

Where were we working? – Gde smo mi radili?

Where were you working? – Gde si ti radio?

Where were you working? – Gde ste vi radili?

Where was he working? – Gde je on radio?

Where was she working? – Gde je ona radila?

Where was it working? – Gde je ono radilo?

Where were they working? – Gde su oni radili?

 

Odrični oblik Past Continuous Tense-a (Prošlog trajnog vremena) se gradi od odričnog obika pomoćnog glagola TO BE u prošlom vremnu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

 

Odrični oblik

 

Jednina (singular)

Množina (plural)

I was not (I wasn`t) working – Ja nisam radio

We were not (weren`t) working – Mi nismo radili

You were not (weren`t) working – Ti nisi radio

You were not (weren`t) working – Vi niste radili

He was not (wasn`t) working – On nije radio

She was not (wasn`t) working – Ona nije radila

It was not (wasn`t) working – Ono nije radilo

They were not (weren`t) working – Oni nisu radili

 

Upotreba:

 

Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se koristi za:

 

·          Radnju koja je u prošlosti duže vreme trajala:

 

She was reading a book all day yesterday. (Ona je ceo dan juče čitala knjigu.)

 

·          Dve radnje koje su se u prošlom vremenu paralelno dešavale:

 

While I was watching TV, my sister was doing her homework. (Dok sam ja gledao TV, moja sestra je radila svoj domaći.)

·          Prošlu radnju koja je duže trajala a prekinuta je nekom drugom prošlom radnjom. Ta druga radnja se obično izražava prostim prošlim vremenom (Past simple tense):

 

I was watching TV when the telephone rang. (Ja sam gledao TV kada je telefon zazvonio.)

When we arrived they were playing cards. (Kada smo stigli oni su igrali karte.)

 

Napomena: Glagoli koji se ne koriste u Present Continuous Tense-u, ne koriste se ni u Past Continuous Tense-u. Umesto njih se obično koristi glagol u Past Simple Tense-u.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:56


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: