Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- Računarske mreže

Modul: Osnove praćenja i upravljanja mrežom

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Parametri mreže


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test parametri mreže
- Parametri mreže (PDF dokument)Mreže mogu imati ograničenja u vidu količine podataka koja može biti preneta u nekoj jedinici vremena. Pri planiranju, a kasnije i praćenju rada mrežne infrastrukture, poželjno je poznavati faktore i parametre koji mogu uticati i utiču na mrežne perfomanse. Parametri koji utiču na mrežne perfomanse bili bi:
 • Bandwidth - maksimalna količina podataka koji protiču kroz komunikacionu liniju u datom vremenskom periodu;  najčešće se meri u bitima u sekundi (bps). Merna jedinica može biti data u većim jedinicama kao što su kilobiti (Kbps), megabiti (Mbps), gigabiti (Gbps), itd.
 • Latency -  količina vremena koja je potrebna paketu da pređe putanju od izvora do destinacije i meri se u sekundama. Dešava se da mreža ima veliki protok a da je latenca visoka. U LAN mrežama latence su jako niske i iznose u milisekundama. Pingovanjem nekog računara na mreži možemo dobiti podatak kolika je vrednost latence. U LAN mrežama je najčešća vrednost < 1ms.
 • Throughput - brzina transfera podataka koja se postže kombinovanjem termina Bandwidth i Latency. Pojednostavljeno rečeno, Bandwidth je ono što je plaćeno interent provajderu, a Throughput je ono što realno dobijamo. Na primer: plaćenih 100 Mbps ne mora biti uvek i ono što se dobije ako brzina protočnosti realno ne postiže 100 Mbps zbog raznih faktora. Neki od faktora koji utiču na protočnost su: da li se koristi HUB ili Switch kao centralni uređaj Star topologije? Ako se koristi HUB throughput neće preći 30% bandwidth-a zbog njegovog načina rada i uvećane mogućnosti pojave koalizija. Na Throughput utiče i kvalitet mrežnih kablova i karakteristike mrežnih adaptera, jer postoje mrežni adapteri koji rade sa visokim latencama (spora obrada podataka). Sledeći faktor je udaljenost računara od centralnog mrežnog uređaja i putanje mrežnih kablova zbog eventualnih uticaja elektromagnetnih zračenja.
 • Capacity -  praktični maksimum količine podataka koje je moguće propustiti. Ovaj parametar je bitan zato što Bandwidth ili Throughput ne moraju biti isto što i Capacity. Primer za to su situacije u kojima se koriste switch full-duplex komunikacije, jer iako je teoretska protočnost 100 Mbps realno se dobija duplo više od toga. 
 • Wire speed - aktuelna brzina prenosa podataka kroz kabl nakon što je prenos počeo i meri se u megabitima u sekundi (Mbps).
 • Utilization -  iskorišćenje žice kabla u koje se računaju i uspešne i neuspešne transmisije podataka. Koalizije i greške koje se dešavaju u komunikaciji su nešto što je uključeno u ovaj termin. Generalno pravilo je da je vreme neaktivnosti + vrednost Utilization jednako 100%.
 • Jitter -   promenjiva odlaganja na mreži
 • Jabber - se dešava kada na mreži postoji problematičan mrežni uređaj, odnosno ako je neki mrežni adapter neispravan pa on može nekontrolisano generisati podatke na mrežu.
 • Bottleneck -  ovaj termin definiše usko grlo na mreži. Javlja se u situacijama kada se deo mreže koji je sporiji nalazi između druga dva dela mreže koja su brža.
 • Coallisions -  koalizije se dešavaju kada dva mrežna uređaja istovremeno , uslovno rečeno, pošalju pakete na mrežu pri čemu dolazi do njihovog sudaranja.
 • Efficiency - procenat aktuelnih podataka sadržanih u frejmu u poređenju sa ukupnom dužinom frejma. Na primer: MTU Etherneta je 1.5 Kb (1518 byte); kada se na osnovu toga poredi veličina header-a sa ukupnom veličinom paketa dobija se efikasnost. Pošto na Ethernetu nije definisana fiksna veličina paketa, može biti i manji od 1.5 Kb sve do njegovog minimuma od 64 bajta (byte). Poznato je da je mreža efikasnija što je MTU mreže veći, odnosno što je veće data polje paketa mreža je efikasnija. Formula za izračunavanje efikasnosti bila bi:
 • Frame rate - predstavlja broj frejmova poslatih u sekundi pri čemu direktno zavisi od veličine frejma i broja korisnika na mreži.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:6


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: