Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe InDesign CS5.5

Modul: Dizajn interaktivnih elemenata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Paneli Animation i Timing


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Paneli Animation i Timing (PDF dokument)InDesign u nekoliko poslednjih verzija sve više koristi elemente koji su deo Adobe Flash programa, i time se odmaklo od programa koji je ranije bio namenjen za kreiranje dokumenata isključivo za štampanje, do programa koji danas kreira i interaktivnih prezentacija za elektronsko prikazivanje koje sadrže neke najosnovnije oblike animacije objekata. Animacija u InDesignu je pokretanje objekata ili transformacija koja se dešava u prethodno određenom momentu (kada se otvori stranica, klikom na objekat ili na određeno dugme koje pokreće animaciju) i traje određeno vreme koje se takođe podešava. Dva panela koja su Vam potrebna kad želite da napravite animaciju u okviru dokumenta su Animation i Timing. Animacija napravljena u okviru InDesigna može se eksportovati samo u SWF dokument.

Panel Animation Vam daje mogućnost da seletovanom objektu (tekstualnom, grafičkom, vektorskom) primenite jednu od 47 predefinisanih animacija koje možete pregledati u padajućem meniju Preset. Izborom predefinisane animacije možete na vrhu panela Animation videti kako se odabrana animacija ponaša na leptiru. Svaki put kada pređete kursorom preko tog dela na vrhu panela bićete u mogućnosti da vidite šta zapravo radi ta animacija. Onog momenta kad izaberete jednu od animacija ili sami napravite željenu, selektovani objekat će dobiti ikonicu u donjem desnom uglu (ista ikonica koja označava panel Animation), čime Vam InDesign poručuje da mu je primenjena animacija. Na samom vrhu ovog padajućeg menija je opcija None koja će ukinuti bilo kakvu prethodno podešenu animaciju na objektu.

 

 

 

Name – imenovanje objekta kojem primenjujete animaciju

Event – ovo je veoma bitna stavka jer njom određujete kada će početi animacija. Event je događaj koji će usloviti da animacija počne:

 • On Page Load – animacija se pokreće po otvaranju (prikazivanju) stranice na kojoj se nalazi animirani objekat
 • On Page Click – animacija se pokreće ukoliko korisnik klikne na stranicu na kojoj se nalazi objekat.
 • On Click (Self) – animacija se pokreće ukoliko korisnik klikne na sam animirani objekat
 • On Roll Over (Self) – animacija se pokreće ukoliko korisnik pređe kursorom preko površine koju zahvata animirani objekat. Prilikom aktivacije ove opcije u mogućnosti ste da odredite da li će animacija prestati i vratiti se na početno stanje kada kursor ne bude na objektu (Roll off), štikliranjem check boxa „Reverse on Roll Off”
 • On Button Event – ova opcija omogućava da animacija krene kada korisnik klikne na dugme koje ste odredili da bude „pokretač animacije”

Kada otvorite ovaj meni videćete štikliran „događaj” čime Vam InDesign poručuje kada će animacija za selektovani objekat biti pokrenuta.

Duration – vreme trajanje animacije u sekundama

Play – u ovom polju možete uneti vrednost koja se odnosi na broj ponovljenih animacija prilikom njenog pokretanja. Ukoliko želite da animacija ne prestaje da se ponavlja od njenog pokretanja, štiklirajte check box „Loop”

Speed – ovaj padajući meni Vam daje mogućnost da odredite ubrzanje i smanjenje brzine toka animacije:

 • Ease In – manja brzina prilikom pokretanja animiranog objekta i veće ubrzanje animacije na kraju
 • Ease Out – veće ubrzanje prilikom pokretanja animiranog objekta i usporavanje animacije na kraju
 • Ease In and Out – manja brzina na početku i kraju animacije
 • From Preset – korišćenje predefinisane brzine za odabranu animaciju
 • None – konstantna brzina animacije bez ubrzanja ili usporavanja

 

Animate – u ovom padajućem meniju možete da odredite početnu i završnu poziciju objekta prilikom animacije. Animacija će biti ista, samo na osnovu ovih parametara određujete početnu i krajnju poziciju objekta pri animaciji. Kada određujete početnu i završnu poziciju animiranog objekta, najbolje je da kliknete na ikonicu „Show Animation Proxy” koja se nalazi u donjem levom uglu panela, odmah posle ikonice Preview koja otvara istoimeni panel. U tom slučaju ćete videti obe pozicije, s tim što će početna biti prikazana u sivoj boji.

 

 

 

Kada je animacija kretanje objekta, tada će zelenom linijom biti označen „Motion Path” – putanja i pravac u kojem će objekat ići. Pravac kretanja objekta je prikazan strelicom na kraju zelene putanje. Postoji mogućnost da sami iscrtate vektorsku putanju po kojoj će se kretati objekat prilikom animacije. Nacrtajte je alatkom Pen, selektujte je zajedno sa objektom koji želite da se kreće po toj putanji i pokrenite komandu „Convert to Motion Path” koja se nalazi ispred ikonice kante u donjem desnom uglu panela.

 

 

 

Ostatak opcija ispod odnosi se na transformaciju objekta prilikom animacije (Rotate, Scale, Opacity), dok dva check boxa na dnu kontrolišu vidljivost objekta pre i posle animacije (Hide Until Animated – skriven pre animacije i Hide After Animating – skrivanje po završetku animacije).

Najbolji način da se upoznate sa svim ovim opcijama jeste sledeći:

 • otvorite panel Scripts (Windows > Utilities > Scripts)
 • otvorite grupu Application, potom podgrupu Samples, podgrupu JavaScripts i dva puta kliknite na AnimationEncyclopedia skriptu
 • otvoriće se novi dokument sa većim brojem stranica koje na sebi imaju animirane objekte sa različitim opcijama. Uz pomoć panela Preview pogledajte na koji način se ponašaju, kada se animiraju i koliko dugo traju animacije. Ukoliko želite da saznate na koji način se došlo do takve animacije, jednostavno selektujte željeni objekat i otvorite panel Animation.

Panel Timing

U panelu Animation možete naznačiti kada će biti pokrenuta animacija (On Page Load, On Page Click), koliko će trajati i koliko će se puta ponoviti. Ukoliko imate veći broj animacija koje se pokreću u trenutku otvaranja stranice na kojoj se nalaze ili u trenutku klika na stranicu, InDesign će ih pokretati jednu po jednu, dok se sve animacije koje imaju za dešavanje „On Page Load” ne budu izvršile. Da bi sve to izgledalo mnogo bolje i organizovanije, InDesign Vam daje mogućnost da pokretanje i poredak animacija podesite u panelu Timing.

 

 

 

 1. Event – filtriranje animacija koje se dešavaju u istim momentu (On Page Load ili On Page Click)
 2. Delay – vremensko odlaganje se koristi kada spojite veći broj animacija da se pokrenu istovremeno, ali želite da se određene pokrenu sa kraćim ili dužim zakašnjenjem
 3. Linked Items – ovo polje, kao i check box Loop se aktiviraju kada selektujete “spojene animacije”, odnosno animacije koje se pokreću zajedno. Možete im odrediti koliko će se puta ponoviti ili da li će se neprestano ponavljati (Loop)
 4. Dve spojene animacije koje se prilikom otvaranja stranice zajedno pokreću kao prva animacija
 5. Tri spojene animacije se pokreću zajedno, ali tek pošto prva grupa (D) završi svoj period animacije
 6. Tri zasebne animacije koje se jedna za drugom pokreću posle prethodnih grupa (D i E)
 7. Preview – otvaranje panela Preview za pregled animacija
 8. Play together – selektovanjem većeg broja zasebnih animacija u mogućnosti ste da ih spojite kako bi se pokrenule u istom momentu
 9. Play separately – grupisane animacije možete izbaciti iz grupe da bi se zasebno pokrenule

 

U ovom panelu takođe možete menjati poredak animacija koje će biti pokrenute. Animacija na vrhu ili spojene animacije na vrhu će biti pokrenute prvo, a zatim i animacije i grupe ispod. Jednostavnim prevlačenjem (kao što ste to radili u panelu Layers) u mogućnosti ste da odredite poredak pokretanja animacija na stranici. Standardna imena koje InDesign daje objektima kojima odredite animaciju su square, rectangle, circle, path itd. Dešavaće Vam se da u okviru jedne stranice imate veći broj objekata kojima je primenjena određena vrsta animacije, a ukoliko ih niste sami imenovali imaćete problem da ih nađete u panelu Timing. Upravo zbog toga preporučujemo da obavezno imenujete svaki objekat kojem primenite animaciju (polje Name u panelu Animation).


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: