Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: 6425: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa

Modul: Implementacija AD DS Monitoring plana

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Nadgledanje AD DS koristeći Event Viewer


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test nadgledanje ad ds koristeći event viewer
- Nadgledanje AD DS koristeći Event Viewer (PDF dokument)Da bi uspešno nadgledali aktivni direktorijum, administratori bi trebalo da redovno obavljaju pregled sadržaja Event Log-ova koristeći Event Viewer administrativnu alatku. Po defoltu, Event Viewer prikazuje sledećih pet Log-ova:

 • Application: Ovaj Log sadrži događaje koji se odnose na aplikacije ili programe.

 • Security: Sadrži događaje kao što su uspešni i neuspešni pokušaji Log-ovanja kao i događaje koji se odnose na određene resurse kao što su kreiranje, otvaranje ili brisanje File-ova i drugih objekata.

 • Setup: Sadrži događaje koje su zapisali operativni sistem i aplikacije u toku Setup-a

 • System: Sadrži događaje koje je zapisao Windows System komponentu.

 • Forwarded Events: Koristi se za smeštanje događaja koji su sakupljeni sa udaljenih kompjutera. Da bismo sakupili događaje sa udaljenih kompjutera, moramo da konfigurišemo Subscription.

 

Kao dodatak, za servere koji rade na Windows Server 2008 sistemu i koji su konfigurisani kao domenski kontroleri, sledeći Event Log-ovi će biti prikazani ispod Application and Services Logs čvora u Event Viewer-u:

 • Directory Service: Sadrži događaje koje je zapisao aktivni direktorijum.

 • DFS Replication: Sadrži događaje koje je zapisao Distributed File System. Ovaj Log prikazuje informacije koje se odnose na SYSVOL replikaciju.

 

Ako je Windows Server 2008 domenski kontroler i DNS server, sledeći Log će biti takođe prikazan u Event Viewer-u:

 • DNS Server: Sadrži događaje koje je zapisao DNS serverski servis.

 

Da bimso mogli da vidimo Event Log-ove, potrebno je da kliknemo na Event Viewer koji se nalazi u administrative Tools folderu. Selektujemo Event Log za servis koji želimo da nadgledamo. Na sledećoj slici videćete sve Event Log-ove koji se nalaze na domenskom kontroleru Windows Server 2008 koji je takođe i DNS server:


 Slika 29.1

Iz Event Log-a, potrebno je da pregledamo sve tipove događaja za Errors & Warnings (greške i upozorenja). Da bismo prikazali detalje u Event Log-u, dupli klik na događaj (Event). Sledeća slika prikazuje detalje Warning događaja iz Directory Services Log-a:


 Slika 29.2

Šta bi trebalo da nadgledamo?

Za nadgledanje kompletnog rada aktivnog direktorijuma, trebalo bi da nadgledamo performansu i indikatore performanse koji se odnose na server. Moramo da osiguramo da aktivni direktorijum i domenski kontroleri na kojima AD DS radi rade optimalno. Kada dizajniramo našu soluciju za nadgledanje (Monitoring solution), potrebno je da planiramo nadgledanje sledećih površina:

 • Active Directory Service: Ovim indikatorima performanse se nadgleda koristeći Directory Service brojače (Counters) i praćenje događaja (Trace Events) unutar Reliability and Performance Monitoru.

 • Active Directory Replication: Performansa replikacije je fundamentalna za osiguravanje integriteta podataka kroz domen koji održavamo.

 • Active Directory database storage: Disk volumen koji sadrži File Active Directory baze podataka (ntds.dit) i Log File-ovi moraju imati dovljno slobodnog prostora da bi dozvolili normalan rast i normalne operacije.

 • DNS Performance and Server Helt: Iz razloga što se aktivni direktorijum oslanja na DNS koji predstavlja servis lokator, DNS server i DNS servis moraju da rade unutar normalnih limita da bi aktivni direktorijum ispunio sve Servis-level zahteve.

 • Replication Service (FRS) and the Distributed File System Replication (DFRS): FRS mora da radi u normalnim limitima da bi osigurao da deljeni sistemski volumen (SYSVOL) repliciran kroz domen aktivnog direktorijuma. Ako smo podesili Windows Server 2008 funkcionalni mode, možemo da koristimo DFSR za SYSVOL replikaciju. Ovaj proces takođe treba da se pažljivo nadgleda da bi se osigurala odgovarajuća performansa.

 • Domain Controler System Healt: Nadgledanje ove površine bi trebalo da poboljša kompletno zdravlje servera, uključujući brojače za memoriju, brojače za procesor i brojače za Paging. Takođe moramo da osiguramo sinhronizaciju odgovarajućih postavki vremenske zone između svih servera, koji su kritični za replikaciju i odgovarajuću autentifikaciju.

 • Forest Healt: Ovu površinu bi trebalo da nadgledamo da bismo verifikovali poverenje i dostupnost sajtova.

 • Operation Masters and global catalog roles: Svaku ulogu Operation Mastera trebalo bi da nadgledamo da bismo osigurali da je zdravlje servera prihvatljivo. Takođe bi trebalo da nadgledamo ulogu globalnog kataloga da bismo osigurali dostupnost globalnog kataloga koji omogućava Log-ovanje korisnika i spisak članstva u univerzalnim grupama.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: