Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- Računarske mreže

Modul: Mrežne arhitekture

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Mrežne tehnologije – osnove


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test mrežne tehnologije – osnove
- Mrežne tehnologije – osnove (PDF dokument)Tehnologije definišu vrstu mrežnog adaptera, kablove i topologije koje se mogu koristiti u njihovom okviru. Fokus ovog kursa je na LAN tehnologijama jer su to tehnologije sa kojima će te se najčešće susretati u svom radu. Dostupne LAN tehnologije na današnjem tržištu su Ethernet i Token Ring tehnologije. Predstavnici MAN i WAN tehnologija su FDDI, ISDN, DSL, ATM, itd. Po načinu prenosa podataka sve tehnologije se mogu podeliti na dve vrste tehnologija i to Circuit Switched i Packett Switched tehnologije.


Circuit Switched (srp. komutacija veza) tehnologije za prenos podataka uspostavljaju direktnu vezu između izvora i destinacije koristeći mrežne čvorove i zauzimajući na taj način jednu liniju (spojni put). Najbolji primer su javne telefonske mreže. Ovaj tip mrežne tehnologije je prvi po svom nastanku ali je njihov udeo sve manji u procesu prenosa podataka u današnjim mrežama. Primer rada ove tehnologije dat je na sledećoj slici:

 

Slika 40: Circuit Switched tehnologija


U ovom tipu prenosa podataka uspostavlja se direktna veza između dva učesnika (na primeru na slici 40), računara PC1 i PC2. Na primer, ako računar PC1 želi da komunicira sa računarom PC2 prvo se uspostavlja veza između ta dva računara. Po uspostavljanju komunikacije oba računara mogu koristiti maksimalni protok uspostavljenog spojnog puta što je ujedno i najveća prednost ovog tipa tehnologije prenosa podataka. Međutim, ako neki drugi računar želi da komunicira sa nekim od računara PC1 ili PC2 to neće biti moguće sve dok je aktivna njihova međusobna komuikacija. Takođe, neće biti moguće uspostavljanje komunikacije između neka druga dva računara korišćenjem istog spojnog puta.

Packett Switched (srp. komutacija paketa) tehnologije za prenos podataka koriste takozvane pakete podataka koje ruteri usmeravaju trenutno najboljim putanjama do destinacije. Ovaj tip tehnologije prenosa podataka najveću primenu ima u računarskim mrežama. Naime, pri komunikaciji dva udaljena računara, mrežni adapter računara koji šalje podatke deli informacije na manje delove tačno određene veličine i takve ih dalje usmerava do prvog sledećeg rutera na mreži (obično je to ruter internet provajdera - ISP). Ti paketi informacija u sebi sadrže osnovne informacije o izvoru, destinaciji, itd. Ruter ih dalje automatski usmerava ka odredištu trenutno najboljom putanjom. Primer rada ove tehnologije slanja podataka je dat na sledećoj slici:

 

Slika 41: Packett Switched tehnologija


Ideja se sastoji u tome da se vremenske praznine između slanja paketa jedne komunikacione veze iskoriste za slanje paketa druge komunikacione veze i tako dok postoje dovoljne vremenske razlike između slanja dva paketa. Na taj način je omogućeno korišćenje iste spojne linije za više komunikacionih sesija što predstavlja najveću prednost ovog tipa tehnologije slanja podataka. Mana je u tome što se zbog deljenja resursa između više komunikacionih sesija ne mogu u potpunosti iskoristiti brzine spojnih puteva.

Upotrebom Packett Switched tehnologije došlo se do potrebe za uvođenjem još jednog pod-tipa tehnologije slanja podataka, odnosno tehnologije virtuelnom vezom (Virtual Circuit). Naime, pošto ruteri automatski određuju trenutno najbolje putanje slanja paketa dešava se da pojedini paketi informacija imaju velika vremenska kašnjenja do destinacije, zbog dužina ruta, u odnosu na druge pakete. Ovaj problem je naročito očigledan kada je u pitanju slanje audio i video sadržaja u realnom vremenu odnosno zvuk i slika su nerazumljivi destinaciji ili imaju velika kašnjenja u odnosu jednog prema drugom. Problem je rešen uvođenjem virtualnih veza odnosno i dalje se koristi tehnologija paketa ali sa unapred predefinisanom putanjom do destinacije za sve pakete jedne komunikacije. Na taj način je osigurano da svi paketi stižu bez vremenskih kašnjenja do destinacije. Primer rada ove tehnologije je dat na sledećoj slici:

 

Slika 42: Virtual Circuit tehnologija


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:9


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: