Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Internet marketing

Modul: Osnove internet marketinga

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Modeli internet marketinga


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test modeli internet marketinga
- Modeli internet marketinga (PDF dokument)Šta je to Internet?

Internet se najčešće opisuje kao mreža svih računarskih mreža koja jedinstveno radi na globalnom nivou. Niko ne poseduje Internet. To je javna mreža i ključno objašnjenje za ogroman uspeh Interneta. Njegovo neprestano širenje i ulazak u sve sfere javnog i privatnog života predstavlja implementacija otvorenih standarda. „Dva standarda su „otvorena" jedan prema drugome ako razmenjuju informacije posredstvom odgovarajućih standarda. To ne znači razmenu informacija kroz bilo kakvu konkretnu implementaciju, tehnologiju ili sredstvo povezivanja. Samo ako su primenjeni standardi javno dostupni, nazivaju se otvorenim standardima."

 

Kako je nastao Internet?

Internet je nastao u Americi, marta 1986. demonstriranjem ARPAnet-a. ARPAnet je nastao za potrebe vojske SAD, odnosnokao potreba za  razmenom informacija i datoteka iz različitih vojnih baza. Nastao je krajem 60-ih godina od strane vojnog industrijskog kompleksa SAD, a ubrzo je prerastao u akademsku računarsku mrežu. 1972. godine 50 univerziteta i vojno-istraživačkih centara bilo je umreženo. Internet je postao neka vrsta tajnog komunikacionog linka koji je povezivao stotine akademskih institucija. Običan svet za to vreme nije znao šta se dešava. Naravno, Internet nije imao svoje predstavnike za odnose s javnošću, tako da su ključnu ulogu u njegovoj ekspanziji imali novinari. 1992. američki Kongres je zatražio od NSF (National Science Foundation) da se komercijalizuje Internet. NSF je raspisao konkurs i sklopio ugovor sa Network Solutions Inc. (www.networksolutions.com), jednom od najvećih američkih privatnih kompanija. Njihov zadatak je bio da oforme informatički centar (InterNIC) za dodeljivanje adresa unutar .com, .org, .net i .edu domena.

Štampa je počela da govori o Internetu 1993. godine. Narednih godina priče o Internetu su se širile poput masovne histerije. Obični ljudi su počeli da shvataju snagu i moć Interneta. Lagano su otkrivali njegove tajne, prvo Amerikanci, a odmah potom i Britanci, Australijanci i Francuzi, i više niko nije mogao da se odupre njegovim čarima. Česte su nedoumice oko činjenice da Internet niko ne poseduje. Ali zaista je tako. Svako ima pravo da uđe na Internet i izađe kad hoće.

 

Slika govori više od hiljadu reči

Grafikon na slici 1 govori o eksponencijalnom rastu broja korisnika Interneta počev od 2003. godine kada je iznosio oko 750 miliona korisnika pa do 2009. godine kada je Internet koristilo oko 1,8 miljardi ljudi na svetu, odnosno oko četvrtina svetske populacije. Dakle, koncept „globalnog sela" je konačno postao realnost.

Slika 1. Broj korisnika Interneta u svetu u periodu 2003-2009.
Izvor: Internet world stats (01.08.2010)

 

Grafikon na slici 2 govori o tome koliko je pojedinim vrstama medija bilo potrebno godina da dostignu ciljni auditorijum od 50 miliona korisnika. Kao što se može videti, radiju je bilo potrebno oko 38 godina, a Internet je za samo 5 godina dostigao ovaj broj korisnika.

Slika 2: Penetracija pojedinih medija

 

Grafikon na slici 3 govori o tome kako vrednost internet akcija stalno raste i to eksponencijalno. To znači da se ulaganje u Internet isplati i da će vremenom postati sve isplatljivije i vrednije.

Slika 3: Vrednost internet akcija

 

Internet kao medij današnjice

Internet se može shvatiti kao:

 1. naša šansa,
 2. medij današnjice,
 3. način razmišljanja.

 

Internet je dobar zato što:

 1. pruža šansu malim da postanu veliki,
 2. posebno vrednuje kreativnost i inovativnost,
 3. se na njemu „lako" zaradi, ali i izgubi novac,
 4. je dalji napredak čovečenstva isprepletan sa razvojem i primenom internet tehnologija,
 5. Internet predstavlja značajno koheziono sredstvo za približavanje i povezivanje različitih industrija.

 

Četiri stuba Internet marketinga (4C / W.I.S.E. model)

Većina stručnjaka iz oblasti internet marketinga slaže se sa konstatacijom da efikasan nastup firme na Internetu podrazumeva primenu svih klasičnih saznanja iz oblasti marketinga. U tom kontekstu se i marketinška aktivnost na Internetu može posmatrati kao premeštanje proizvoda ili usluga od proizvođača do potrošača, korišćenjem Interneta kao sredstva promocije, prodaje, ili kanala distribucije.

Poslednjih godina došlo je do značajnih promena u korišćenju Interneta u domenu Online oglašavanja što je za posledicu imalo približavanje strategija internet marketinga novonastaloj situaciji.

4C model se zasniva na četiri stuba internet marketinga i na analizi osnovnih pojavnih oblika kvalitetnog nastupa firme na Internetu:

 

1. Sadržaj (Content)

Kvalitet sadržaja na web sajtu, njegova postavka, organizacija i koncepcija, predstavljaju osnovu kvalitetnog Online nastupa (Content is the King). Jedinstvenost sadržaja i njegove konceptualne postavke omogućuju i direktne i indirektne (Branding) efekte Online nastupa. Ključ uspeha je originalni koncept, gde je sadržaj onaj koji ostvaruje cilj.

 

2. Putanja korisnika (Clickstream)

Kada se formira nastup na Internetu (web stranica), posmatranjem svih akcija posetilaca prezentacije – od toga odakle je došao, kuda se kretao po sajtu i kuda je sa njega otišao – omogućuje se unapređenje interakcije sa potencijalnim korisnikom i dovođenje do cilja Online nastupa. Upravo precizna analiza događaja koji se odnose na Online nastup predstavlja najjače oružje Interneta kao poslovnog medijuma.

 

3. Komunikacija (Communication)

Kada potencijalni korisnik dođe na web stranicu, na osnovu elemenata C1 (sadržaj) i C2 (putanja korisnika), moguće je ostvariti upravljanje komunikacijom (Communication Management). Primer ovakvog sistema upravljanja komunikacijom predstavlja strategija pristupnih stranica sajta (Landing Pages), gde korisnik, nakon pronalaženja sajta na nekom pretraživaču i dolaska do njega, dobija sadržaj koji je prilagođen upravo ključnim rečima koje je tražio (npr. koncept prodajne stranice). Komunikacija na web stranici bi trebalo da za cilj ima interaktivnost sa potencijalnim korisnikom.

 

4. Konverzija (Conversion)

Kada se prethodna tri elementa 4C ostvare na kvalitetan način, moguće je veoma precizno izračunati direktne efekte nastupa (konverzija posetilaca sajta u korisnike). Cilj ovog elementa Online marketinške strategije jeste unapređenje stepena konverzije korišćenjem različitih interaktivnih i klasičnih metoda marketinške komunikacije.

 

W.I.S.E. model – varijacija 4C internet marketing strategije

Drugi način opisa najvažnijih elemenata internet marketing miksa posebno naglašava vidljivost na pretraživačima. Ovaj model je razvijen kao popularan podsetnik u radu sa klijentima:

 1. Web Site Content – kreiranje kvalitetnog sadržaja web stranice,
 2. Interactivity – ostvarivanje interaktivnosti sa potencijalnim korisnikom,
 3. Search Engines Visibility – strategija ostvarivanja vidljivosti na pretraživanjima,
 4. Effectiveness – postizanje kvalitetnih efekata unapređenjem stepena konverzije.

 

4C i W.I.S.E. modeli predstavljaju pokušaj da se na praktičan način predstave izazovi savremenih potreba za unapređenjem prodaje korišćenjem Interneta u poslovne svrhe.

 

Koraci potrebni za dobar koncept prisustva na Internetu

Koraci potrebni za dobar koncept prisustva na Internetu su:

 • dobra ideja je pokretač svega: stručnjaci iz marketinga se slažu da je sadašnjost i budućnost poslovanja „ideja",
 • budžet koji prati ostvarivanje ideje: u zavisnosti od količine predviđenih sredstava efekti promocije dolaze pre ili kasnije,
 • izrada web prezentacije: osnovni preduslov za prisustvo firme na Internetu je izrada web prezentacije, ali to nikako ne treba da znači da se ovim korakom završavaju napori firme za izgradnjom kvalitetnog Online nastupa, kao što je bio slučaj u ranijem periodu,
 • kreiranje internet medija plana ili plana reklamiranja putem različitih internet servisa (internet makreting plan): ovaj deo promocije, ako je postojao, uglavnom se u našim uslovima završavao na prijavljivanju na pretraživače.
  (Da biste odredili koji sajt može doći u obzir za reklamiranje, možete pogledati spisak najposećenijih prezentacija prema besplatnom servisu Alexa, ili videti (pitati za) statistike posećenosti na sajtu za koji vidite da vam tematski odgovara za reklamiranje. U slučaju manje posećenih prezentacija možda dobijete razmenu reklama ili se odlučite za sponzorstvo određenog sajta za koji smatrate da veoma dobro radi posao.)
 • praćenje efekata promocije: uključuje različite alate koji omogućavaju praćenje statistike posećenosti i korigovanje svih Online aktivnosti. Prema ovim rezultatima određuju se dalje aktivnosti i povećavaju se pozitivni efekti promocije.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:9


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: