Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Elementary

Modul: Modals

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Modals


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test modals
- Test modals 

SHOULD / SHOULDN`T

 

 

Should / shouldn`t (trebalo bi / ne bi trebalo) je modalni glagol koji se koristi za davanje saveta, predloga, sugestija (advice, suggestions).

 

Mary should go home. She has high temperature. (Meri bi trebalo da ode kući. Ima visoku temperaturu.)

You shouldn`t walk alone by night. It is dangerous. (Ne bi trebalo da šetaš sam noću. Opasno je.)

Should he go to work? He`s got a stomach ache. (Da li bi trebalo da ide na posao? Boli ga stomak.)

You should learn more for your exam. (Treba više da učiš za ispit.)

You have got a sore throat.  You shouldn`t talk so much. (Grlo te boli. Ne treba toliko da pričaš.)

Should I stay or should I go? (Da li treba da ostanem ili da idem?)

 

 

NEEDN`T, CAN, MUST, MUSTN`T

 

 

Must je jedan od modalnih glagola koji označava postojanje obaveze (obligation). U tom značenju ga upotrebljavamo samo u potvrdnom obliku.

I must call my sister tonight. (Moram da pozovem sestru večeras.)

She must win the competition. (Ona mora da pobedi na takmičenju.)

 

Mustn`t je odričan oblik glagola must i označava zabranu (prohibition).

You musn`t smoke in the classroom. (Ne smete pušiti u učionici.)

We mustn`t play with matches. (Ne smemo se igrati sa šibicama.)

 

Needn`t se koristi za označavanje nepostojanja obaveze (obligation).

You needn`t hurry. There`s plenty of time. (Ne moraš da žuriš. Ima puno vremena.)

He needn`t pay. I`ll do it. (Ne mora da plati. Ja ću to učiniti.)

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:16


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: