Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Elementary

Modul: Modals

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Modals


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test modals
- Modals (PDF dokument) Should / Shouldn't


Should / shouldn't (trebalo bi / ne bi trebalo) je modalni glagol koji se koristi za davanje saveta, predloga, sugestija (advice, suggestions).

 • Mary should go home. She has high temperature. - Meri bi trebalo da ode kući. Ima visoku temperaturu.
 • You shouldn`t walk alone by night. It is dangerous. - Ne bi trebalo da šetaš sam noću. Opasno je.
 • Should he go to work? He`s got a stomachache. - Da li bi trebalo da ide na posao? Boli ga stomak.
 • You should learn more for your exam. - Treba više da učiš za ispit.
 • You have got a sore throat.  You shouldn`t talk so much. - Grlo te boli. Ne treba toliko da pričaš.
 • Should I stay or should I go? - Da li treba da ostanem ili da idem?


Needn't, Can, Must, Mustn't

Must je jedan od modalnih glagola koji označava postojanje obaveze (obligation). U tom značenju ga upotrebljavamo samo u potvrdnom obliku.

 • I must call my sister tonight. - Moram da pozovem sestru večeras.
 • She must win the competition. - Ona mora da pobedi na takmičenju.


Mustn't je odričan oblik glagola must i označava zabranu (prohibition).

 

 • You mustn’t smoke in the classroom. - Ne smete pušiti u učionici.
 • We mustn`t play with matches. - Ne smemo se igrati sa šibicama.


Needn't se koristi za označavanje nepostojanja obaveze (obligation).

 • You needn`t hurry. There`s plenty of time. - Ne moraš da žuriš. Ima puno vremena.
 • He needn`t pay. I`ll do it. - Ne mora da plati. Ja ću to učiniti.
   


 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:11


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: