Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Intermediate

Modul: Modal Verbs

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Modal Verbs


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test modal verbs
- Modal Verbs (PDF dokument)Modalni glagoli su glagoli nepotpunog značenja, koji odgovaraju našim: moći, hteti, umeti, smeti...

U engleskom jeziku oni imaju tri važne karakteristike.

 1. traže dopunu u vidu infinitiva bez to
 2. imaju isti oblik za sva lica
 3. u odričnom i upitnom obliku ne koriste glagol to do


Must je jedan od modalnih glagola koji označava postojanje obaveze (obligation). To je najčešće obaveza koja dolazi od prvog lica, tzv. unutrašnja obaveza.

 • I must call my sister tonight. - Moram da pozovem sestru večeras.
 • She must win the competition. - Ona mora da pobedi na takmičenju.


Glagolska konstrukcija have to ima slično značenje kao i must. Razlika je u tome što have to označava obavezu koja dolazi od drugog lica, tzv. spoljašnja obaveza. To se uglavnom odnosi na pravila i zakone koji su nam propisani.

 • Children have to go to school. - Deca moraju da idu u školu.
 • You have to fill in this form to get a visa. - Morate da ispunite ovaj formular da biste dobili vizu.


Glagol Have to se takođe koristi umesto modalnog glagola must u prošlom i budućem vremenu, jer must nema oblike za njih.

 • I had to leave the house at 4 because I had a meeting at 5. - Morao sam da odem iz kuće u 4 zato što sam imao sastanak u 5.
 • You didn't have to come if you didn't want to. - Nisi morao da dođeš ako nisi želeo.
 • I'll have to find a better job. - Moraću da nađem bolji posao.


Treba voditi računa o tome da Have to nije modalni glagol.


Mustn't je odričan oblik glagola must i označava zabranu (prohibition).

 • You mustn't smoke in the classroom. - Ne smete pušiti u učionici.
 • We mustn't play with matches. - Ne smemo se igrati sa šibicama.


Can označava postojanje sposobnosti (ability) u sadašnjosti dok can't označava nepostojanje sposobnosti.

 • I can play the guitar. - Umem da sviram gitaru.
 • She can`t drive a car. - Ona ne ume da vozi auto.


Could govori o sposobnosti koja je postojala nekada u prošlosti. S tim u vezi couldn't označava nepostojanje sposobnosti u prošlosti.

 • Michael could climb trees as a child. - Majkl je mogao da se penje na drveće kao dete.
 • I couldn't read when I was 4. - Nisam umela da čitam kada mi je bilo 4 godine.


Za sposobnost ili mogućnost u prošlosti, koristi se još i glagol be able to

 • I wasn't able to come yesterday. - Nisam mogao juče da dođem.


Razlika u upotrebi could i was/were able to se ogleda u tome što se could koristi za generalnu sposobnost (general ability) u prošlosti, dok was/were able to za sposobnost u nekoj specifičnoj situaciji (ability on a specific occasion). Kada ima značenje – uspeti nešto uraditi = manage

 • I could drive when I was nineteen. - Umeo sam da vozim auto kada sam imao devetnaest godina.
 • The prisoner was able to escape by climbing over the wall. - Zatvorenik je uspeo da pobegne tako što se popeo na zid.


Be able to se takođe koristi za budućnost.

 • I'll be able to come tomorrow. - Moći ću sutra da dođem.


Can / can't može značiti i imati / nemati dozvolu (permission) da nešto uradite.

 • You can leave the room. - Možete da napustite prostoriju.
 • We can't vote if we are 16. - Ne možemo da glasamo ako imamo 16 godina. 


Should / shouldn't (trebalo bi / ne bi trebalo) se koriste za davanje saveta, predloga, sugestija (advice, suggestions).

 • Mary should go home. She has high temperature. - Meri bi trebalo da ode kući. Ima visoku temperaturu.
 • You shouldn't walk alone by night. It is dangerous. - Ne bi trebalo da šetaš sam noću. Opasno je.


May / Might se koriste da označe verovatnoću (probability) da će se nešto desiti. Might nosi nešto manju mogućnost da se radnja ostvari.

 • It may rain. It is cloudy. - Možda će padati kiša. Oblačno je.
 • It might rain. It is still sunny. - Možda će padati kiša. Još uvek je sunčano.


Would se koristi za zamišljene situacije. Često se skraćuje i glasi 'd

 • Where would you go? - Gde biste išli?
 • I wouldn't go by plane. - Ne bih išla avionom.
 • I'd stay at some hotel. - Odsela bih u nekom hotelu.


Značenje modala se često može zameniti glagolskim konstrukcijama koje imaju gotovo identično značenje.

Obaveza (obligation) se osim sa MUST može izraziti i upotrebom konstrukcije BE OBLIGED TO i BE SUPPOSED TO gde ova druga ima značenje slabije obaveze koja je uglavnom rezultat pravila ili tradicije.

 • She is obliged to attend the meeting tomorrow. - Ona ima obavezu da prisustvuje sastanku sutra.
 • They are supposed to kiss at the end of the wedding ceremony. - Oni treba da se poljube na kraju obreda venčanja.


Davanje ili oduzimanje dozvole se izražava i konstrukcijom BE ALLOWED TO.

 • We are allowed to enter the temple. - Dozvoljeno nam je da uđemo u hram.


Ovom konstrukciojm možemo i zabranjivati.

 • You are not allowed to smoke in the classroom. - Ne dozvoljava ti se da pušiš u učionici.


Konstrukcije TO BE ABLE TO i TO HAVE TO su ranije objašnjene.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: