Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Razvoj biznis plana

Modul: Metodologija izrade biznis plana

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Metodologije izrade biznis plana


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test metodologije izrade biznis plana
- Metodologije izrade biznis plana (PDF dokument) 

Postoji mnogo metodologija biznis plana. Najpoznatije su:

I Metodologija Privredne komore Srbije

 1. Executive summary
 2. Poslovno okruženje
 3. Plan marketinga i prodaje
 4. Operativni plan
 5. Plan kadrova
 6. Profitabilnost
 7. Cash flow
 8. Ključni indikatori
 9. Dugoročno planiranje

II Metodologija za start-up preduzeća

 1. Rezime
 2. Opis preduzeća
 3. Misija i vizija preduzeća
 4. Analiza tržišta i konkurencije
 5. Poslovna strategija i proizvod/usluga
 6. Poslovni proces
 7. Menadžment
 8. Finansijski plan
 9. Rizici
 10. Dodaci

IV Metodologija - Tipičan nemački model

Prilikom pisanja biznis plana za nemačkog partnera/institucije treba obratiti pažnju na to da Nemci vole više teksta i tabela i posebno se fokusiraju na finansijske detalje. Tipičan nemački model odlikuje sledeća struktura:

 1. Rezime
 2. Preduzeće
        2.1 Poslovna ideja
        2.2 Pravna forma
        2.3 Sopstvenik Menadžment
              2.3.1 Organizacioni menađment shema
              2.3.2 Ključne osobe i njihovi zadaci, zamene
        2.4 Dosadašnji uspesi autora
 3. Proizvodi usluge
        3.1 Proizvodi/Asortiman
        3.2 Životni ciklus
        3.3 Istraživanje i razvoj
        3.4 Obrt/primena novih tehnologija
 4. Tržišta
        4.1 Geografska tržišta
        4.2 Potrošački segment/tržišni partner
        4.3 Tržišne šanse
        4.4 Tržišne opasnosti
 5. Konkurencija/tržišna pozicija
        5.1 Konkurencija proizvodi za substituciju
        5.2 Konkurenti na tržištu
              5.2.1 Konkurent 1 detaljna analiza
              5.2.2 Konkurent 2
              5.2.3 Konkurent 3
        5.3 Sopstvena tržišna pozicija
        5.4 Jačine i slabosti našeg preduzeća
              5.4.1 Jačine
              5.4.2 Slabosti
 6. Proizvodnja/Prodaja/Infrastruktura
        6.1 Prodajna struktura i organizacija
        6.2 Proizvodnja/Nabavka
              6.2.1 Proizvodnja/Kupovina/Lager
              6.2.2 Snadbevači/Ekstremne zavisnosti
        6.3 Organizacija
              6.3.1 Organizaciona struktura
              6.3.2 Personal
              6.3.3 Infrastruktura
              6.3.4 Mesto
              6.3.5 TQM, Kontroling
 7. Vizija i strategija realizacija
        7.1 Vizija
        7.2 Strategija
              7.2.1 Suštinske kompetencije
              7.2.2 Poslovni procesi
              7.2.3 Geografska tržišta
              7.2.4 Ciljni segmenti profil kupca
              7.2.5 Marketing sredstva
         7.3 Najznačajniji izazovi
         7.4 Greške koje treba izbeći
 8. Operativno i finansijsko planiranje
        8.1 Ciljevi prodaje
        8.2 Tržišni udeo / proizvodni ciljevi
        8.3 Ciljevi kod najznačajnijih klijenata
        8.4 Dugoročni ciljevi
        8.5 Investicije / Amortizacija
              8.5.1 Plan likvidnosti
              8.5.2 Bilans uspeha
        8.6 Finansijska struktura
              8.6.1 Sopstveni kapital
              8.6.2 Strani kapital ( uključujući i lizing)
        8.7 Plansko knjigovodstvo
 9. Analiza rizika
        9.1 Ekstremni rizici
        9.2 Interni rizici


  Prilozi i dokumentacija

 

V Metodologija - UNIDO

 1. Uvod koncept programa
 2. Osnovni podaci o investitoru
 3. Tržište plasmana
 4. Tržište nabavke
 5. Lokacija
 6. Tehničko tehnološka analiza
 7. Organizacija
 8. Ekologija
 9. Dinamika implementacije projekta
 10. Ekonomska finansijska analiza
 11. Analiza osetljivosti

 

VI Tipičan američki model

 1. Executive summary
 2. Opis preduzeća,
 3. Proizvodi,
 4. Usluge,
 5. Industrija,odgovornosti, tržište,
 6. Marketing plan,
 7. Operativni plan,
 8. Menadžment, organizacija i vlasništvo.

 

VII Metodologija - Svetska banka

 1. Rezime investicione studije
  1.1. Uvod
  1.2. Odgovorne osobe za podatke u investicionom programu
  1.3. Rezime
 2. Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
  2.1. Opšte informacije o investitoru
  2.2. Tehnički uslovi i obim postojeće proizvodnje
  2.3. Položaj investitora na tržištu prodaje i nabavke
  2.3. Kvalifikaciona struktura i broj uposlenih radnika
  2.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja
  2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
 3. Analiza tržišta prodaje
  3.1. Karakteristike planiranog proizvoda
  3.2. Analiza prodaje i projekcija tržišta
  3.3. Analiza i projekcija ponude
  3.4. Mogući obim plasmana planirane proizvodnje
 4. Tehničko tehnološka analiza
  4.1. Prikaz varijanti tehničko tehnoloških rešenja
  4.2. Način rešenja tehnološkog problema
  4.3. Opis odabranog tehnološkog rešenja
  4.4. Opis opreme
  4.5. Proračun kapaciteta glavnih mašina za proizvodnju
  4.6. Predračunska vrednost opreme
  4.7. Građevinski objekti
  4.8. Tehnički kapaciteti
  4.9. Materijalni input
  4.10. Kasifikaciona struktura radnika
 5. Analiza tržišta nabavke
  5.1. Karakteristike planiranih sirovina i materijala
  5.2. Analiza nabavke u predhodnom periodu
  5.3. Prognoza nabavke
 6. Analiza lokacije
 7. Analiza zaštite čovekove sredine
 8. Organizacioni aspekti investicije 
   
 9. Analiza izvodljivosti i dinamika radova
 10. Ekonomsko finansijska analiza
  10.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
  10.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
  10.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
  10.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvozima
  10.5. Novčani tokovi projekta
 11. Ocena finansijske i tržšne efikasnosti projekta
  11.1. Statička ocena tržišne efikasnosti projekta
  11.2. Dinamička ocena efikasnosti investicionih ulaganja
 12. Društveno ekonomska ocena projekta
 13. Analiza osetljivosti
  13.1. Statička analiza osetljivosti
  13.2. Dinamička analiza osetljivosti
 14. Zbirna ocena

 

VIII Metodologija - Fond za razvoj Republike Srbije

Polazeći od savremene teorije planiranja u uslovima tržišnog privređivanja, predlaže se da biznis plan firme ima dva komplementarna segmenta, i to: segment uvodnog dela plana i segment osnovnog teksta plana.

 1. Segment uvodnog dela plana treba da sadrži:
  • o formulisan naziv biznis plana (na naslovnoj stranici), uz navođenje naziva firme kao nosioca i mesta i datuma njegove izrade,
  • o prikladne i overene tekstove (na narednoj stranici) o autorima biznis plana i njegovom prihvatanju od strane nadležnog upravnog organa firme,
  • o sadržaj biznis plana (na posebnoj stranici), raščlanjen na delove i njihove elemente i
  • o rezime biznis plana (takođe na posebnoj stranici), sa navođenjem bitnih obeležja firme i osnovnih obeležja i rezultata pripremljenog biznis plana.
 2. Segment osnovnog teksta biznis plana potrebno je da ima sledeću strukturu:
  • Ostvarenja i mogućnosti daljeg razvoja firme (elementi: opis dosadašnjeg rada i razvoja; struktura i tržišna vrednost raspoloživih sopstvenih osnovnih sredstava; model primenjene organizacije i struktura zaposlenih radnika; bonitet firme u poslednje dve godine; karakteristike menadžerskog tima i razvojne mogućnosti firme u odnosu na gransku konkurenciju);
  • Projekcija razvoja firme u narednom periodu (elementi: izbor i opis baznih ideje; identifikacija proizvoda/usluga; struktura i delovanje matične konkurencije; determinisanje razvoja obima proizvoda/usluga u planskom periodu; konkretizacija tržišta prodaje; definisanje tržišta nabavke);
  • Plan tehnologije i organizacija rada (elementi: izbor i opis tehnologije proizvodnje/usluga; prikaz ključnih faza planirane tehnologije; ekološke implikacije tehnologije i zaštita na radu; planirani broj novozaposlenih radnika; model organizacije rada i struktura zaposlenih u planskom periodu i njihova obuka);
  • Plan materijalne osnove rada (elementi: situacioni plan objekta za proizvodnju/usluge; namena obuhvaćenih poslovnih objekata; izgradnja i potrebne adaptacije objekta; potrebna proizvodna/uslužna oprema - postojeća i nova);
  • Projekcija ostvarivanja planiranog razvoja (elementi: dinamika realizacije investicionih aktivnosti; vođenje investicionih aktivnosti);
  • Finansijska analiza planiranog razvoja (elementi: predračun ukupnih ulaganja u osnovna i obrtna sredstva; i predračun novih ulaganja: konstrukcija finansiranja novih ulaganja; obračun predviđenog kredita; projekcija prihoda u planskom periodu; projekcija rashoda u planskom periodu; projekcija bilansa uspeha u planskom periodu);
  • Ocena planiranog razvoja (elementi: statička ekonomska ocena projekta; ocena finanasijskog toka sredstava; dinamička ekonomska ocena projekta; ocena rizika projekta; društvena ocena projekta; zaključna ocena projekta).

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: