Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Web dizajn

Modul: FrontPage

Autor:

Naziv jedinice: Liste


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test listeListe se koriste za prikazivanje podataka  sa određenom strukturom. Informacije koje ne moraju da budu u određenom redosledu pojavljuju se u listi sa simbolima za nabrajanje i to su  nenumerisane liste, a ako je potrebno da se informacije prikažu u određenom redosledu, koriste se liste sa brojevima odnosno numerisane liste.

 

 

NUMERISANE LISTE

 

Da bi kreirali numerisanu listu, potrebno je da na liniji menija Format izaberete Bullets and Numbering. Odaberite karticu Numbers. U otvorenom prozoru su prikazani postojeći tipovi nabrajanja, a njihov izbor se vrši označavanjem pomoću miša. Prva opcija None podrazumeva da ne postoji oznaka ispred reda u listi.

Označite drugu listu i kliknite na OK. Na stranici se pojavio broj 1. Napišite reč proleće i pritisnite Enter. Pojavio se broj 2. Napišite reč leto. (enter,jesen,enter, zima)

 

Da bi promenili font liste potrebno je da označite listu i desnim tasterom miša  izaberete opciju List Properties. Zatim izaberite dugme Style. U otvorenom prozoru Modify Style kliknite na dugme Format i izaberite opciju Font. Izaberite Font Monotype Corsiva, Font style Italic a Size 18pt. Kliknite OK da zatvorite prozor Font, pa prozor Modify Style, pa Properties List.

 

Nabrajanje liste može početi od bilo kog broja. Označite listu i izaberite opciju List Properties i karticu Numbers. U polju Start at upišite broj od kog želite da počne nabrajanje. To može biti bilo koji broj. Kliknite na OK.

 

Ukoliko želite da promenite stil označavanja liste označite desnim tasterom miša listu i izaberite opciju List Properties pa karticu Numbers. Označite mišem četvrtu stavku i kliknite na OK. Sada je lista označena slovima a ne brojevima. Označite listu i izaberite opciju List Properties i karticu Numbers. U polju Start at upišite broj od kog želite da počne nabrajanje (3). Kliknite na OK. Lista je opet promenjena, nabrajanje počinje od c.

 

 

LIST ITEM PROPERTIES

 

Lista je sastavljena iz dva dela, lista i stavke. Svaka reč liste (proleće, leto, jesen, zima) je stavka liste. Da bi promenili samo jednu stavku liste potrebno je da desnim tasterom miša kliknete na stavku koju želite da promenite, a zatim  izaberete opciju List Item Properties i karticu Numbers. Najpre promenite tip nabrajanja za stavku, a  zatim izaberite dugme Style. U otvorenom prozoru Modify Style kliknite dugme Format i izaberite Font. Izaberite Font Verdana, Font style Normal a Size 16pt, izaberite boju u polju Color. Kliknite OK da zatvorite prozor Font, pa prozor Modify Style, pa List Item Properties. Sada je promenjena samo označena stavka liste. Na ovaj način možete promeniti svaku stavku liste.

 

 

NENUMERISANE LISTE

 

Nenumerisane liste koriste znake i slike za označavanje. Da bi kreirali nenumerisanu listu potrebno je da liniji menija izaberete Format/ Bullets and Numbering pa karticu Plain Bullets. I ovde su u prozorima prikazani postojeći tipovi nabrajanja, a njihov izbor se vrši označavanjem pomoću miša. Izaberite četvrtu stavku i kliknite na OK. Iza kvadratića koji se pojavio napišite reč ponedeljak i pritisnite Enter. Ponovo će se pojaviti kvadratić. Upišite reč utorak i pritisnite Enter. (sreda, enter, četvrtak, enter, petak)

 

Da bi promenili ovu nenumerisanu listu potrebno je da označite listu i desnim tasterom miša  izaberete opciju List Properties. Da biste promenili font liste izaberite dugme Style. U otvorenom prozoru Modify Style kliknite dugme Format i izaberite Font.

 

Izaberite Font Comic Sans MS, Font style Bold Italic a Size 14pt. Kliknite OK da zatvorite prozor Font, pa prozor Modify Style, pa Properties List.

 

Ukoliko želite da promenite stil označavanja liste označite desnim tasterom miša listu i izaberite opciju List Properties i karticu Plain Bullets. Označite mišem treću stavku i kliknite na OK. Sada je lista označena kružićima.

 

 

LIST ITEM PROPERTIES

 

Da bi promenili samo jednu stavku liste potrebno je da desnim tasterom miša kliknete na stavku koju želite da promenite, izaberite opciju List Item Properties i karticu Plain Bullets. Najpre promenite tip nabrajanja za stavku, a  zatim izaberite dugme Style. U otvorenom prozoru Modify Style kliknite dugme Format i izaberite Font. Izaberite Font Verdana, Font style Bold a Size 14pt, izaberite boju u polju Color. Kliknite na OK da zatvorite prozor Font, pa prozor Modify Style, pa List Item Properties. Sada je promenjena samo označena stavka liste.

 

 

UVLAČENJE LISTE

 

Pomoću opcija Increase Indent i Decrease Indent možete uvući listu. Markirajte celu listu i izaberite na paleti alatki za formatiranje ikonu Increase Indent. Sada je cela lista uvučena. Ukoliko želite još da uvučete listu ponovo izaberite ovu opciju. A ako želite da vratite listu na predhodni korak, izaberite opciju  Decrease Indent.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: