Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Primena efekata na slojevima

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Layer Styles


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test layer styles
- Layer Styles (PDF dokument)Photoshop vam pruža mogućnost da sadržaju sloja dodate jedan ili više efekata poput senke, unutrašnje senke, sjaja... Ovi efekti su vezani za sadržaj sloja i ako izmenite sadžaj, izgled efekata će odmah biti osvežen i prikazivaće novo stanje. Na primer, ako imate kvadrat na sloju na kome je efekat Drop Shadow i naknadno na taj sloj dodate i trougao, efekat senke će biti primenjen i na njega.

 

 

 

Jedan ili više efekata koji su primenjeni na određeni sloj nazivaju se stil tog sloja. Ovaj stil se može sačuvati i potom učitati kada god to poželite. Predefinisanim stilovima možete pristupiti iz Layer Style panela, ali o tome nešto kasnije.

Prozoru Layer Style možete pristupiti na nekoliko načina:

  • Layer > Layer Style > potom izaberite stil koji želite,
  • Na dnu Layers panela kliknite na ikonicu Add layer style,
  • Dva puta kliknite na prikaz sloja u panelu Layers.

U okviru novog prozora trebalo bi razlikovati 2 grupe:

 

 

 

  1. Sa leve strane se nalaze efekti koje možemo da primenimo, trenutno aktivan efekat se nalazi na plavoj traci, efekti koje smo izmenili i koji će biti primenjeni na sadržaj sloja imaju čekiran boks sa leve strane.
  2. Desno od efekata se nalaze opcije za trenutno aktivni efekat. Na slici su trenutno aktivna podešavanja za Blending Options, koja se otvaraju prva po predefinisanim podešavanjima. Ona daju mnogo bolju kontrolu nad time kako će se sloj stopiti sa drugim slojevima.


Nabrojaćemo najvažnije efekte...
 

Drop Shadow

Drop Shadow stvara senku koja pada iza sadržaja sloja. Kada kliknete na ovaj efekat, otvoriće se njegove opcije:

 

 

 

Structure:

  • Blend Mode: namešten je na Multiply, jer taj Mode ističe tamne tonove... Desno od njega nalazi se polje u kome možete izabrati boju senke.
  • Opacity (providnost) – definiše providnost senke.
  • Angle (ugao) – definiše pod kojim uglom senka pada, ugao možete menjati ili ručno, okretanjem unutar kružnice, ili upisivanjem numeričke vrednosti.
  • Use Global Light (globalna osvetljenost) – Trenutno podešavanje senke postaje podešavanje senke za sve slojeve koji imaju ovaj efekat.
  • Distance (udaljenost) – udaljenost senke od sloja koji je pravi.
  • Spread (širenje) – kako se senka širi, definiše njenu gustinu...
  • Size (veličina) – definiše veličinu senke.


Quality (kvalitet):

Contour – u zavisnosti od toga da li ste kliknuli na strelicu ili na sliku, otvara se padajući meni sa predefinisanim konturama:

 

 

 

U njemu možete izabrati neku od kontura senke. Pomerite ceo prozor Layer Styles u stranu, tako što ćete ga uhvatiti za Title bar, da biste mogli da vidite kakve se promene vrše na senci.

Ako ste kliknuli na sliku, otvoriće se novi prozor, prozor Contour Editor. Primetićete da je Layer Styles prozor i dalje aktivan:

 

 

 

U ovom prozoru možete kreirati svoju sopstvenu konturu senke dodajući tačke na liniju konture u grafikonu Mapping. U njemu možete sačuvati ili učitati već kreiranu konturu.

  

 Inner Shadow

Inner Shadow (unutrašnja senka) za razliku od Drop Shadow-a pada unutar granica sadržaja sloja. Opcije koje možete menjati ovom efektu su identične kao i kod prozora Drop Shadow.

 

 

 

 

Outer Glow

Ako želite da stvorite utisak da sadržaj sloja emituje sjaj oko sebe, pravi efekat je Outer Glow (spoljašnji sjaj). Opcije koje sadrži su:

 

 

 

 

 

Structure:

  • Blend Mode - određuje način stapanja sjaja sa pozadinskim pikselima. Screen Mode je predefinisani mod, zato što ističe svetle nijanse.
  • Opacity - prozirnost sloja.
  • Noise (šum) - dodaje šum svetlu.


Ispod Noise možete izabrati da li želite da sjaj čini jedna boja  i koja će to boja biti, ili žeite da ga čini preliv     (Gradient), koji možete definisati klikom na padajući meni.


Elements:

  • Spread – kontoliše procenat širenja sjaja oko sadržaja sloja.
  • Size – kontroliše veličinu sjaja u pikselima, tj. koliko zahvata piksela od granica sadžaja.
  • Quality - nudi slična podešavanja vezana za konturu sjaja.

 

Inner Glow

Inner Glow ima identična podešavanja kao i Outer Glow.

 

 

 

 

Bevel and Emboss

Bevel and Emboss sadržaju sloja dodaje različite kombinacije senki i posvetljenih delova (Highlights), tako da sadržina dobija „dubinu”. Koristi se za postizanje lažnih 3D efekata i naglašavanje ivica. Opcije koje nudi su:

 

 

 

 

 

Structure:

  • Style - određuje poziciju Bevel-a. Možete da izaberete da li želite da Bevel bude Outer Bevel (spoljni), Inner Bevel (unutrašnji), Emboss...
  • Technique - padajući meni koji vam omogućava izbor Smooth, Chisels Hard ili Chisel Soft Bevel-a.
  • Depth - klizač koji određuje jačinu efekta, odnosno nijanse, svetla i senki...
  • Size - klizač koji određuje veličinu efekta.
  • Soften - klizač čijim pomeranjem možete ublažiti ili pojačati efekat.


Shading:

  • Angle - određuje ugao pod kojim će se efekat primeniti.
  • Altitude - određuje visinu svetlosnog izvora.
  • Gloss contour – klikom na ovu opciju, koja je slična opciji Curves, možete ili izabrati neko od predefinisanih podešavanja, ili kreirati sopstvenu krivu, koja će uticati na svetle delove, senke i nijansu efekta. 

 

Satin

Ovim efektom sadržaj dobija 3D efekat, sličan stilu Bavel and Emboss.

 

 

Color, Gradient, and Pattern Overlay - Ispunjava sadržaj sloja bojom, prelivom ili šablonom.

 

Stroke

Stroke oblaže spoljnu ivicu sadržaja sloja linijom boje, preliva ili šablona. Ovaj efekat se naročito često primenjuje kod teksta. Opcije su:

 

 

 

Structure:

  • Size (veličina) - definiše veličinu Stroke-a u pikselima, predefinisana vrednost je 3 piksela.
  • Position - nudi izbor između sledećih pozicija Stroke-a u odnosu na sadržaj sloja:
    • Outside - spolja  
    • Inside - unutra
    • Center - u centru
       
  • Blend Mode - definiše kako će se Stroke uklopiti sa pozadinskim pikselima.
  • Fill Type - način ispune Stroke-a može biti boja, gradijent ili tekstura.
  • Color - klikom na boju, otvara se prozor Select Stroke Color, u kome boju birate na identičan način kao i u Color Picker prozoru.

Panel Styles

Ovom panelu se pristupa iz Window > Styles. U njemu se nalaze predefinisane vrednosti stilova, odnosno efekata. Njih primenjujete na određeni sloj, tako što ih uhvatite i prevučete na njega. Stilovi koje sačuvate tokom rada biće dostupni iz ovog panela. Njih možete sačuvati i direktno u panelu tako što ćete učiniti aktivnim sloj koji sadrži određene efekte koje želite da sačuvate, a zatim kliknuti na ikonicu Create New Style u panelu Styles. Ova ikonica je identična onoj za stvaranje novog sloja u panelu Layers.

 

 

Levo od nje je ikonica koja uklanja stil sa aktivnog sloja, ali ga ne briše. Desno je ikonica koja uklanja stil koji želite. Uhvatite stil koji želite da izbrišete i prevucite ga do ove ikonice, zatim pustite levi taster miša.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: