Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Kreiranje novog dokumenta i navigacija

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Kreiranje novog dokumenta


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test kreiranje novog dokumenta
- Kreiranje novog dokumenta (PDF dokument)Welcome Screen  (prozor dobrodošlice)

Po pokretanju Adobe Illustrator-a otvoriće se prozor dobrodošlice (Welcome Screen).

 

 

Ukoliko ste prethodno onemogućili njegovo pojavljivanje pri otvaranju programa, štikliranjem Check Box-a - "Don't show again", možete ga otvoriti komandom Help>Welcome Screen... Predlažemo da ga ne isključujete jer može biti veoma koristan. Ovaj prozor omogućava da sa leve strane otvorite neki od poslednjih dokumenata na kojima ste radili (Open a Recent Item) ili da kreirate novi dokument klikom na neku od predefinisanih opcija za formiranje novog dokumenta prilagođenu njegovoj nameni (da li ga spremate za štampu, za Web ili Flash, osnovni RGB ili CMYK dokument (*razlika između ova dva modela boja će biti objašnjena kasnije)). Na dnu ovog prozora sa desne strane, možete se, u slučaju da imate Internet, direktno povezati sa Adobe Web stranicom, dok sa leve strane imate linkove za pomoć pri upotrebi programa. U ranijim verzijama Illustrator-a ovaj prozor nije bio toliko koristan i upotrebljiv koliko je sada, kada možete uštedeti vreme pristupom poslednje otvaranim dokumentima ili formiranjem predefinisanih ili ličnih vrsta novih dokumenata sa kojima najčešće radite.

 

Kreiranje novog dokumenta

Dokument možete kreirati klikom na bilo koju od ponuđenih predefinisanih opcija u Welcome Screen-u. Svaka od opcija sadrži podešene parametre za veličinu dokumenta i njegove merne oznake, orijentaciju, broj Artboard-a (broj različitih stranica papira koje će vaš dokument imati), Color Mode (model boja sa kojima radite - biće objašnjen kasnije), rasterske opcije itd. Shodno tome šta izaberete za novi dokument, Illustrator će vam napraviti i prikladni radni prostor dodajući panele koji su povezani sa planiranim načinom rada. *Razlika između vektora i rastera će biti objašnjena nešto kasnije.

Pored Basic (osnovnih) RGB i CMYK, postoje i predefinisani dokumenti namenjeni za:

 • Print - je optimizovan za brzo stvaranje dokumenta namenjonog za štampanje. Upravo zato Color Mode će biti CMYK (jer je ovaj model boja namenjen za štampanje), dok će rezolucija dokumenta u rasteru biti 300 Pixels per Inch, tj. 300 PPI (ukupno 300 piksela u okviru 1x1 inča na vašem dokumentu).
 • Web - je optimizovan za brzo stvaranje dokumenata namenjenih za web grafiku. Color Mod će biti RGB, dok će rezolucija dokumenta u rasteru biti 72 PPI. Merna jedinica veličine dokumenta će biti izražena u pikselima.
 • Mobile and Devices - je optimizovan za pravljenje grafike za mobilne telefone.
 • Video and Film - je optimizovan za pravljenje dokumentata koji će kasnije biti dorađivani u programima za video i filmske efekte.
 • Flash Catalyst - je optimizovan za pravljenje dokumenata koji će kasnije biti dorađivani u Adobe Flash Catalyst programu.

 

Izborom jedne od opcija, otvoriće se Dialog Box - New, sa njenim predefinisanim parametrima. Taj prozor takođe možete pokrenuti i van prozora dobrodošlice komandom File>New… i na taj način sami odrediti sve parametre novog dokumenta koji želite da formirate. U ponudi imate osnovna i Advanced (napredna) podešavanja, koja ćete otvoriti klikom na dve strelice s leve strane. Ponuđeni parametri su: 

 

 

 • Name - ime koje želite da dodelite dokumentu.
 • New Document Profile - sadrži već predefinisane dokumente koje smo nabrojali.
 • Number of Artboards - određujete koliko zasebnih stranica želite da ima dokument koji formirate. Možete ih imati do 100. Ikonicama koje se nalaze sa desne strane određujete kako će te stranice biti raspoređene u okviru radne površine tj. samog dokumenta.
 • Spacing - se pojavljuje kada imate više od 2 stranice u dokumentu kako biste odredili razmak u pikselima između stranica koje se nalaze u radnoj površini i u koliko će kolona/redova biti poređane (u zavisnosti od izabrane opcije za sortiranje stranica).
 • Size - sadrži standardne veličine predefinisanih dokumenta.
 • Width, Height i Orientation - unos širine i visine dokumenta i njegove orijentacije tj. da li će biti horizontalno (Landscape) ili vertikalno (Portrait) orijentisana.
 • Units - merna jedinica za veličinu dokumenta može biti iskazana u Points, Picas, inčima, milimetrima, centimetrima ili pikselima.
 • Bleed - omogućava određivanje željenih prepusta. Ovi delovi se u štampi isecaju.
 • Color Mode - Illustrator podržava dva Color Mode-a tj. modela boja. CMYK, koji se koristi za dokumente koji se štampaju i RGB, koji se koristi za dokumente koji su namenjeni za web ili bilo kakav drugi prikaz na ekranu TV-a, mobilnog telefona i sl.
 • Raster Effect - kontroliše rezoluciju dokumenta u slučaju kada se primenjuju efekti, određeni Photoshop-ovi filteri ili kada god vektorske oblike budete pretvarali u raster.
 • Transparency Grid - mreža providnosti je namenjen samo za nove video i film dokumente. Uz pomoć nje možete bolje videti vrednosti providnosti objekata u dokumentu
 • Preview Mode - način prikaza dokumenta. Default je Illustrator-ova standardna opcija, Pixel (za bolji pregled web i video grafike uz pomoć piksela) i Overprint (za bolji pregled grafike namenjene za štampu).
 • Align New Objects to Pixel Grid - se koristi za crtanje web i video grafike, uz pomoć čega ćete omogućiti da se grafika na ekranu vidi oštrije. Klikom na Templates... otvoriće se Dialog Box za izbor dodatnih ponuđenih predefinisanih veličina dokumenata koji dolaze uz Illustrator CS5.

 

Korišćenje više stranica u okviru jednog dokumenta (Multiple Artboards)

Kao što smo već pomenuli, postoji mogućnost da u okviru jednog dokumenta u Illustrator-u CS5 otvorite više stanica na kojima ćete raditi zasebno. Za rad sa njima važno je znati sledeće:

 • u jednom dokumentu možemo imati do 100 stranica,
 • svaka stranica u okviru dokumenta može biti imenovana, a Illustrator po standardu svakoj zadaje zaseban lenjir (o lenjirima u Illustrator-u ćemo govoriti nešto kasnije), nultu tačku i koordinate,
 • svaka stranica može biti različite veličine i orijentacije, možemo i ih pomerati u okviru platna na kojem se nalaze,
 • možete štampati ili proslediti u neki drugi program bilo koju stranicu iz dokumenta zasebno ili u slučaju da štampate sve, možete obeležiti koje ne želite,
 • svaka stranica ima isti Color Mode koji ste namenili dokumentu. Što znači da ne možete promeniti iz npr. RGB-a u CMYK samo jednu stranicu vašeg dokumenta,
 • iako ih možemo imati do 100, samo jedna stranica može biti trenutno aktivna u Illustrator-u, a nju razlikujemo po crnom okviru koji se pojavi kada smo je aktivirali tj. kada kliknemo u okviru nje. 

 

 

Izgled različitih stranica u okviru dokumenta

 

Uređenje srtanica (Artboards) uz pomoć Artboard Tool alatke

Kako bismo uredili naše stranice, dovoljno je samo da izaberemo prvu alatku iz ToolBox-a koju ćemo obrađivati, a to je  Artboard Tool, čija je tastaturna prečica Shift+O. Kada je ova alatka aktivirana, Illustrator prelazi u tzv. Artboard Edit Mode (Mode za uređenje stranica).

 

 

 

 

Izgled stranica pri aktiviranju Artboard alatke

 

Pozadina će biti zatamnjena kako bi vaše stranice došle do izražaja, a samo aktivna stranica će imati okvir od isprekidanih linija sa pomoćnim ručkicama. Svaka stranica je obeležena brojem i imenom u vidu Artboard 1, 2... Uz pomoć ove alatke sada možete pomerati aktivnu stranicu ili joj menjati veličinu. Ukoliko uokvirite prazan prostor na platnu, dobićete novu stranicu. Dupliraćete određenu stranicu ukoliko držite Alt na tastaturi dok je prevlačite na mesto gde želite da stavite njenu kopiju. Možete je i izbrisati ili uz pomoć tastaturne prečice Delete ili klikom na X koji se nalazi u gornjem desnom uglu svake od stranica.

Aktiviranjem Artboard alatke, kontrolni panel nudi mnoštvo dodatnih opcija za podešavanje stranica:

 

 

 • Preset - izbor predefinisanih veličina za stranice. Izborom određene veličine, aktivnoj stranici ćete promeniti veličinu upravo u tu odabranu.
 • Name - prozor u kojem možete upisati ime namenjeno aktivnoj stranici.

 

Klikom na Artboard Options ikonicu otvoriće se Dialog Box za unos dodatnih parametara, mada se većina nalazi na samom kontrolnom panelu: 

 

 

 • Name - prozor u kojem možete upisati ime namenjeno aktivnoj stranici.
 • Preset - pored izbora predefinisanih veličina, sada možete upisati i željene vrednosti širine (Width) i visine (Height) aktivne stranice i promeniti joj orijentaciju. Štikliranjem Check Box-a Constant Proportions aktivna stranica će pri promeni veličine zadržati njene izvorne proporcije.
 • Display - omogućava da prikažete ili prikrijete oznake Centar Mark (centra stranice), Crosshairs (linije koje idu od sredina stranica ka centru) i Video Safe Areas (područje namenjeno za snimanje ukoliko radite obradu video grafike).
 • Global - daje izbor izgleda platna iz stranica u slučaju kada je aktivirana Artboard alatka tj. da li će biti zatamnjeno ili ne.

 

Da biste izašli iz Artboard Mode-a, jednostavno izaberite neku drugu alatku iz ToolBox-a.

 

Panel Artboard

Uređenje stranica takođe možete vršiti i iz panela koji je namenjen upravo stranicama Artboards Panel. Ako je aktivna Essentials radna grupa, ovaj panel se nalazi u grupama panela na samom dnu. Klikom na njegovu ikonicu otvorićete (aktivirati) panel Artboards. U slučaju da ga ne vidite, uvek ga možete pokrenuti komandom Window>Artboards i dobiti panel kao na slici ispod.

 

 

Klikom na ime odeđene stranice u ovom panelu, učinićemo stranicu aktivnom.

 • Ako dvaput kliknemo, učinićemo stranicu aktivnim i uveličati je dok se ne vidi preko cele radne površine (Fit to Screen).
 • Ako dva puta kliknemo na ikonicu koja pokazuje orijentaciju naše stranice, a nalazi se skroz desno, otvoriće nam se Artboard Options Dialog Box.
 • Na samom dnu ovog panela nalaze se četiri ikonice, krenuvši s leva:
  • Move Up i Move Down strelice omogućavaju da reorganizujete redosled stranica u panelu pomerajući aktivnu iznad ili ispod. To takođe možete da uradite tako što ćete u samom panelu, mišom kliknuti na željenu stranicu i preneti je gde želite.
  • New Artboard stvara novu stranicu u dokumentu, koja će biti na dnu ispod svih ostalih u panelu. Ukoliko prenesete neku stranicu na ovu ikonicu, dobićete njenu kopiju.
  • Delete Artboard briše jednu stranicu ili više aktivnih stranica. Ukoliko želite da izaberete više stranica u panelu, držite Ctrl na tastaturi i kliknite na željene stranice. Time ćete ih sve učiniti aktivnim.

 

Kao i svaki drugi panel, i ovaj ima padajući meni ponuđenih opcija koje ćete videti klikom na ikonicu trouglića okrenutog na dole sa četiri horizontalne crtice, a koja se nalazi u gornjem desnom uglu, u nastavku Title Bar-a (jezička sa imenima panela Artboards).  

 

 

 • New Artboard - pravi novu stranicu.
 • Duplicate Artboard - duplira aktivnu stranicu.
 • Delete Artboard - briše aktivnu stranicu.
 • Delete Empty Artboards - briše sve stranice koje su prazne.
 • Convert to Artboards -konvertovanje određenih elemenata u stanicu.
 • Artboard Options... - otvara već pomenuti Dialog Box sa opcijama.
 • Rearrange Artboards - precizno aranžiranje stranica u dokumentu.

 

 

 

File Info

Pošto se budete izveštili u Illustrator-u, verovatno ćete poželeti da postavite nekoliko radova na Internet. Osnovni problem koji se tada nameće jeste kako da drugi ljudi znaju da ste ih baš vi napravili.

Illustrator nudi rešenje i za to, u formi prozora File Info. Da biste ga pokrenuli, idite na File>File Info...

Sve izmene, tj. svi podaci koje budete upisali u File Info, biće utisnuti u vaš dokument u vidu Metadata zapisa, tako da će svako ko poželi, moći da sazna ko je tvorac grafike, vlasnik autorskih prava, da vidi njen kraći opis…

Na slici ispod predstavljen je prikaz prozora File info za kategoriju Description (opis):

 

Prozor File Info za dokument pod nazivom Untitled-3

 

Važnija polja su:

 • Document Title - u  ovo tekstualno polje možete upisati naslov svog dokumenta. Ovo polje ne utiče samo na ime dokumenta, tj. Document Name.
 • Author - polje za upis imena autora.
 • Description - polje za kraći opis dokumenta.
 • Keywords - polje za upis ključnih reči (Keywords).
 • Copyright Status - padajući meni koji dozvoljava izbor između tri stanja: Unknown, Copyrighted, Publick Domain.
 • Copyright Notice - polje za upis dodatnih informacija u vezi sa Copyright-om.
 • Copyright Info URL (Unified Resource Locator) -  polje za upis web adrese na kojoj se može saznati više o pravima na vaše radove...

 

Pri samom dnu prozora nalaze se podaci o samom dokumentu, kao što su: kada je nastao, kada je poslednji put menjan i u kojoj aplikaciji, kao i podatak o njegovom formatu.
 
Pored sekcije Description, File info sadrži još desetak drugih kategorija, poput dodatnih informacija o samom autoru, ili onih koje opisuju npr. u slučaju ako je info određene fotografije u pitanju, kojim je fotoaparatom uslikana i kada, podešene parametre za slikanje itd.

Pošto izvršite izmene u prozoru File Info, sačuvajte dokument i zatvorite ga. Kada ga ponovo otvorite, idite na File Info i primetićete da su sve izmene koje ste izvršili tu, tj. da su one sada utisnute (Embeded) u sliku kao Metadata. 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:6


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: