Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Rad u okviru jednog ili više dokumenata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Kreiranje novog dokumenta


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test kreiranje novog dokumenta
- Kreiranje novog dokumenta (PDF dokument)Proces kreiranja novog dokumenta u Photoshop-u CS5 malo se razlikuje od uobičajenog načina kreiranja u drugim programima jer zahteva unos nekih parametara pri samom otvaranju novog dokumenta. Da biste kreirali novi Photoshop fajl, idite na File > New... ili pritisnite tastaturnu prečicu Ctrl+N.

Otvoriće se Dialog Box New, prikazan na slici ispod:

 

Prozor sadrži sledeća polja, gledana odozgo nadole:

 • Name - polje za upis imena novog dokumenta.
 • Preset - klikom na ovo polje otvara se padajući meni u kome možete izabrati neko od predefinisanh podešavanja za novi dokument u zavisnosti od toga za šta će biti korišćen.
 • Width - numeričko polje za upis željene širine novog dokumenta (širina može biti označena u: pikselima, inčima, centrimetrima, milimetrima, pointima...)
 • Height - numeričko polje za upis željene visine novog dokumenta (visina može biti označena u: pikselima, inčima, centrimetrima, milimetrima, pointima...)
 • Resolution - polje za upis željene rezolucije novog dokumenta (predefinisana vrednost je Pixels per Inch - PPI). Rezolucija je broj piksela koji se nalazi na vašem dokumentu u okviru jednog inča (2,54 cm). Svaki dokument je sačinjen od velikog broja sitnih kvadrata kojima dajemo različite vrednosti boje, osvetljenosti itd., da bismo uz pomoć njih formirali konačnu sliku. Uveličajte vašu fotografiju u Photoshop-u do maksimuma i videćete samo mnoštvo piksela. Standardna rezolucija za ekran je 72 ili 100 PPI dok je za štampanje 300 PPI.
 • Color Mode - polje za izbor Color Mod-a novog dokumenta. Predefinisani RGB Mode, koristi 3 kanala (Red, Green, Blue), da bi definisao i reprodukovao boje na ekranu, tj. sve boje koje se nalaze u njegovom spektru, prikazuju se kombinacijom razlicitih odnosa ove tri boje. Bit Depth, po predefinisanoj vrednosti 8, predstavlja „dubinu” u Bit-ima, koja se odnosi na količinu informacija o bojama koju svaki piksel može da sadrži po kolor kanalu.
 • Background Contents: određuje sadržaj pozadine za novi dokument:
  • White – kreira novi dokument sa belom pozadinom.
  • Background Color – pozadina novog dokumenta će biti ista kao i trenutno izabrana Background Color.
  • Transparent – pozadina će biti prozirna.

 

Klik na opciju Advanced otkriva meni za naprednija podešavanja.

Ako želite da zapamtite nova podešavanja, kliknite na opciju Save Preset, otvoriće se prozor kao na slici ispod:

 

Čekirajte polja čija podešavanja želite da budu sačuvana u novom Preset-u, zatim upišite ime novog preseta u polje Preset Name, kliknite OK da biste sačuvali, ili, pak Cancel, da biste poništili izmene.

Dugme Device Central, kreira novi Photoshop CS5 dokument, koristeći Device Central aplikaciju za njegovo stvaranje.

U donjem desnom uglu nalazi se veličina novog dokumenta Image Size.

Kada ste izvršili sva potrebna podešavanja, kliknite na opciju OK, da biste kreirali novi dokument.

 

Komande Save i Save As

Da biste sačuvali izmene izvršene u postojecem dokumentu, idite na File > Save ili tastaturnu prečicu Ctrl+S.

Izmene će biti sačuvane u istom fajlu pod imenom koje ste upisali na početku, a u slučaju da niste upisali ime dokumenta na početku, Photoshop će zatražiti od vas da to učinite sada, otvarajući prozor Save As.

 

Na vrhu se nalazi padajući meni Save in, u kome definišete lokaciju na kojoj želite da sačuvate svoj dokument.

Pošto ste se izabrali lokaciju, u padajući meni File Name upišite ime dokumenta u kome želite da sačuvate izmene.

Kliknite na Save da biste sačuvali izmene.
 
Ako želite da izmene načinjene u aktivnom dokumentu sačuvate pod nekim drugim imenom, ili u drugom dokumentu, idite na File > Save As…

Otvoriće se malopre objašnjen prozor.

Postoje različiti formati dokumentata u kojima možete sačuvati vaš aktivni dokument. Sve formate koje Photoshop CS5 podržava, možete najbolje videti kada otvorite Dialog Box Open u njegovom padajućem meniji Format.

Osnovni format programa Photoshop je PSD, i u njemu ćemo u toku kursa najčešće raditi i čuvati dokumente. Kao značajne treba pomenuti:

 • BMP - Windows Bitmap koji je standardni format Windows-ovog programa za crtanje Paint.
 • GIF i PNG - formati za čuvanje Web grafika.
 • EPS i TIFF- formati za izvoženje grafike u programe poput Adobe InDesign, QuarkXPress, i sl.
 • JPEG - jedan od najpopularnijih formata kako za čuvanje Web grafike, tako i za čuvanje slika sa vašeg fotoaparata. Svoju popularnost je dobio izuzetnim kompresijom, tj. odnosom kvaliteta smanjene fotografije i njene veličine koju zauzima.

 

File Info

Pošto se budete izveštili u Photoshop-u, verovatno ćete poželeti da postavite nekoliko radova na Internet. Osnovni problem koji se tada nameće jeste, kako da drugi ljudi znaju da ste baš vi napravili iste.

Photoshop vam nudi rešenje i za to, u formi prozora File Info. Da biste ga pokrenuli, idite na File > File Info... ili Alt+Shift+Ctrl+I.

Sve izmene, tj. svi podaci koje budete upisali u File Info, biće utisnuti u vaš dokument (bilo da je u pitanju fotografija, grafika…) u vidu metadata zapisa, tako da će svako ko poželi moći da sazna ko je tvorac slike, vlasnik Copyright-a tj. autorskih prava, ko je bio fotograf, gde je fotografija snimljena, njen kraći opis...

Na slici ispod predstavljen je prikaz prozora File Info za kategoriju Description (opis):

Prozor File Info za dokument pod nazivom Untitled-1

 

Važnija polja su:

 • Document Title - u  ovo tekstualno polje možete upisati naslov vašeg dokumenta. Ovo polje ne utiče na samo ime dokumenta, tj. Document Name, koje se nalazi u Title Bar-u File Info prozora.
 • Author - polje za upis imena autora.
 • Description - polje za kraći opis dokumenta.
 • Keywords - polje za upis ključnih reči (Keywords), reči se odvajaju tačka-zarezom (;).
 • Copyright Status - padajući meni, koji dozvoljava izbor između tri stanja: Unknown, Copyrighted, Publick Domain
 • Copyright notice - polje za upis dodatnih informacija u vezi Copyright-a tj. autorskih prava.
 • Copyright Info URL (Unified Resource Locator) - polje za upis web adrese na kojoj se može saznati više o pravima na vaše radove...

 

Pri samom dnu prozora nalaze se podaci o samom fajlu, kao što su: kada je nastao, kada je poslednji put menjan i u kojoj aplikaciji, kao i podatak o njegovom formatu.
 
Pored sekcije Description, File Info sadrži još osam drugih kategorija, uz pomoć kojih se možete više informisati o modelu fotoaparata, zadatim parametrima prilikom slikanja itd. Ohrabrujemo vas da ih sami istražite.

Pošto izvršite izmene u prozoru File Info, sačuvajte dokument i zatvorite ga. Kada ga ponovo otvorite, idite na File Info i primetićete da su sve izmene koje ste izvršili tu, tj. da su one sada utisnute (Embeded) u sliku.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:3


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: