Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: --- Adobe Acrobat X Pro

Modul: Napredne opcije programa Adobe Acrobat X Pro

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Kreiranje interaktivnih elemenata u PDF dokumentu


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test kreiranje interaktivnih elemenata u pdf dokumentu
- Kreiranje interaktivnih elemenata u PDF dokumentu (PDF dokument)Link & Button, odnosno veza i dugme su Vam sigurno poznati pojmovi sa kojim često dolazite u susret na veb pretraživačima. Određeni tekst (koji je u najvećem broju slučajeva podvučen i plave boje) koji Vas klikom na njega prebacuje na internet stranicu sa kojom je povezan (Linked) ili dugme čijim klikom prelazite na sledeću stranu ili radite neku drugu akciju koja je tom dugmetu namenjena od strane kreatora veb stranice. Kao primer daćemo Vam dugme za pretragu unešenog teksta i povezan tekst "Advanced search" za otvaranje stranice na kojoj podešavate opcije pretrage sa Google pretraživača.

 

 

Vaš PDF dokument takođe može imati veze i dugmad (Links & Buttons), kako biste uz pomoć njih kreirali interaktivne dokumente. Šta to znači?

Adobe Acrobat Vam omogućava da odaberete određeni tekst i da ga povežete sa internet stranicom koja će se otvoriti u standardnom veb pretraživaču kada neko ko otvori Vaš dokument, klikne na taj tekst koji ste pretvorili u Link. Pre nego da vidimo kako kreiramo link, potrebno je da znate da Adobe Acrobat prilikom kreiranja PDF dokumenata od tekstualnih dokumenata ili PDF dokumenata koji su u sebi sadržali tekst sam vrši pretragu kroz ceo tekst u potrazi za URL-om, odnosno standardnim oblicima veb adresa. Ukoliko ih pronađe (recimo da ste u tekstu imali www.adobe.com) automatski će celokupnu adresu, odnosno URL pretvoriti u link. Jedin klikom, bilo da ste taj PDF otvorili u Acrobatu ili Readeru, bićete u mogućnosti da tu veb adresu otvorite u standardnom veb pretraživaču. Kako biste se uverili da je određeni deo teksta link, odaberite Hand Tool i postavite kursor preko njega. Ukoliko pređete kursorom preko linka u Vašem dokumentu, automatski će se pojaviti informacija uz kursor koja pokazuje tačnu adresi na koju će Vas link uputiti. 

 

 

U slučaju prikazanom sa slike, tekst ispisuje celu internet adresu (URL) i na osnovu toga je Acrobat i prepoznao URL i pretvorio tekst u link. Ukoliko želite manuelno da kreirate tekst u vezu sa željenom internet stranicom (recimo da u tekstu pominjete veb sajt adobe i želite da jednim klikom na reč Adobe neko ko pregleda PDF dokument automatski otvori sajt www.adobe.com), to ćete uraditi na sledeći način:

Alatkom Selection Tool selektujte željenu reč ili više reči koje želite da pretvorite u link. Potom kliknite na selekciju desnim tasterom miša i u meniju sa opcijama koji će se otvoriti pokrenite komandu Create Link, kako biste otvorili istoimeni Dialog Box za uređenje linka.

 

 

 

Link Appearance - je odeljak koji se odnosi na izgled linka koji kreirate unutar PDF dokumenta:

 • Link Type - ovaj meni Vam daje mogućnost da odaberete da li želite da se oko Vašeg teksta koji će postati link pojavi okvir koji će na to da upućuje ljude koji budu pregledali dokument. Opcija Visible Rectangle će postaviti vidljiv okvir oko linka, dok će opcija Invisible Rectangle obrisati bilo kakav okvir oko teksta koji je pretvoren u link
 • Line Style - ovaj meni Vam daje mogućnost da odaberete kakav će biti okvir koji ukazuje na link, naravno, samo u slučaju da ste aktivirali opciju Visible Rectangle iz link type menija. Linija može biti Solid (standardni okvir oko teksta), Dashed (isprekidana linija) ili Underline (linija koja će samo podvući tekst koji je pretvoren u link)
 • Line Thickness - meni za odabir debljine linije koja ukazuje na link, naravno, samo u slučaju da ste aktivirali opciju Visible Rectangle iz link type menija. Može biti tanka (Thin), srednje debljine (Medium) ili deblja (Thick)
 • Color - odabir boje linije koja ukazuje na link

  

Link Action - je odeljak u kojem možete da odredite tzv. akciju koja će biti izvršena u slučaju da kliknete na tekst koji je link:

 • Go to page view - ukoliko izaberete ovu opciju, Link će Vas prebaciti na neku drugu stranicu u dokumentu koju potom možete odabrati i podesiti Zoom level i pregled na radnoj površini
 • Open a file - ukoliko izaberete ovu opciju, link će otvoriti dokument koji potom u novootvorenom Dialog Boxu naznačite
 • Open a web page - ukoliko izaberete ovu opciju, link će u standardnom veb pretraživaču otvoriti veb stranicu koju možete da naznačite u novootvorenom Dialog Boxu

Klikom na dugme Next, u slučaju da ste odabrali opciju Go to page, Acrobat će Vam pokazati sledeće obaveštenje:

 

 

Sada ste u mogućnosti da, pre svega alatkama i komandama za navigaciju, pređete na željenu stranicu koja koja će biti prikazana klikom na link, a pored toga možete da uveličate i centrirate na radnoj površini ono što želite da bude prikazano. Kada na radnoj površini dobijete željeni pregled koji će na isti način biti prikazan kada pokrenete link, tek tada kliknite na komandu Set Link (podesi vezu) u Dialog Boxu koji Vam se otvorio (prikazan na slici iznad).

Klikom na dugme Next, u slučaju da ste odabrali opciju Open a File, Acrobat će otvoriti Dialog Box - Select File to Open - u kojem možete odabrati bilo koji tip dokumenata koji podržava Adobe Acrobat (Microsoft Office dokumente, psd, indd, ai itd.). Klikom na Open, automatski ste povezali odabrani dokument sa linkom i u slučaju da kliknete na link, odabrani dokument će biti otvoren u njegovom izvornom programu.

Klikom na dugme Next, u slučaju da ste odabrali opciju Open a Web Page, Acrobat će otvoriti Dialog Box koji vidite na slici ispod.

 

 

U polju - Enter a URL for this link - možete uneti željenu veb adresu (URL) koja će klikom na link automatski biti otvorena u standardnom veb pretraživaču. Klikom na OK dugme, link će i definitivno biti kreiran.

 

Link Tool

Postoji još jedan način da kreirate linkove i to uz pomoć alatke Link Tool koja se nalazi u Tools Pane-u, u grupi Content.

Kada aktivirate ovu alatku, svi linkovi koje ste kreirali unutar aktivnog PDF dokumenta će biti uokvireni isprekidanom linijom, sem ukoliko im sami prilikom kreiranja niste postavili određenu liniju koja ih uokviruje ili podvlači.

 

 

 

Sada ste u mogućnosti da ih selektujete jednim klikom i da ih potom uredite, ukoliko to želite. Kada kliknete na link (kada je aktivna alatka link), odabrani link će oko sebe dobiti plavi okvir sa osam ručkica koje Vam omogućavaju da klikom i prevlačenjem proširite polje koje će reagovati kao link. Ukoliko držite Shift na tastaturi dok prevlačite ručkicu i kreirate manje ili veće polje linka, skaliranje će biti proporcionalno.

 

 

Kada proširite polje koje predstavlja link, klikom bilo gde unutar tog polja link će izvršiti akciju koja mu je namenjena. Pored toga, ukoliko kliknete unutar polja i držeći levi taster miša prevlačite kursor, u mogućnosti ste da promenite poziciju polja koje predstavlja link.
Pored toga, kada selektujete link ovom alatkom, ukoliko kliknete na njega desnim tasterom miša, dobićete meni sa opcijama.

 

 

U podmeniju Edit, možete izvršiti jednu od ponuđenih komandu (Cut, Copy ili Paste), a takođe možete selektovati sve linkove u aktivnom dokumentu pokretnjem komande Select All ili tastaturnom prečicom Ctrl+A.

Na dnu ovog menija postoji komanda Properties... čijim pokretanjem otvarate Dialog Box za uređenje parametara selektovanog linka, odnosno uređivanje izgleda okvira linka, kao i dodavanje, brisanje ili uređivanje akcije koja mu je primenjena. Isti Dialog Box otvarate i tastaturnom prečicom Ctrl+I.

Videli smo kako možemo da selektujemo kreirane linkove u okviru dokumenta i kako možemo da ih uređujemo, alatkom Link. U slučaju  kada želite da kreirate novo polje koje će biti link, odnosno veza, dovoljno je da aktivirate alatku link, a potom klikom i prevlačenjem kursora kreirate novo polje koje će predstavljati link. To možete na taj način što ćete kreirati polje oko željenog teksta ili čak oko slike. U tom slučaju bi se ponovo desilo da klikom na kreirano polje linka Acrobat izvrši podešenu akciju.

Klikom i prevlačenjem kreirate polje koje će predstavljati link. Kada ste zadovoljni njegovim izgledom (*ne brinite toliko oko izgleda i tačne pozicije ovog polja, jer to po kreiranju možete urediti kada selektujete link istoimenom alatkom, kao što smo to malopre videli) pustite levi taster miša i automatski će Vam se otvoriti Dialog Box u kojem možete da uredite izgled okvira link polja i akciju koju će preduzeti.

 

 

 

Sve opcije su Vam poznate, osim što možete u odeljku Link Action odabrati opciju Costume link, ako želite podesite neku drugu specifičnu akciju koja će biti izvršena klikom na link koji kreirate, odnosno polje koje predstavlja link. Ukoliko odaberete ovu opciju i kliknete na dugme Next, otvoriće Vam se Dialog Box u kojem možete da vidite detaljne opcije linka (*isti Dialog Box otvarate kada selektujete kreiran link, kliknete na njega desnim tasterom miša i odaberete komandu na dnu Properties... ili upotrebite tastaturnu prečicu Ctrl+I). Dialog Box -Link Properties - je podeljen u dva odeljka, to su Appearance, koji se odnosi na izgled polja, i odeljak Actions, koji se odnosi na akciju koju link izvršava jednim klikom unutar njegovog određenog polja.

 

 

 

Iz menija Select an action možete odabrati jednu od ponuđenih akcija koju će Acrobat pokrenuti u slučaju da jednom kliknete na polje koje određuje link. Dok će u prozoru Actions ispod biti prikazane odabrane akcije. U slučaju na slici akcija izvršava komandu Next Page, iz padajućeg menija View i podmenija Page Navigation, odnosno prelazak na sledeću stranicu u dokumentu. Da biste odabrali neku od komandi iz padajućih menija, kao što smo pomenuli u jednoj od prethodnih lekcija, potrebno je da odaberete opciju Execute a menu item, a potom klikom na dugme Add... u novootvorenom Dialog Boxu možete odabrati koja će to biti komanda. Kada je odaberete, u slučaju da niste zadovoljni, selektujte je u prozoru Actions i izbrišite klikom na dugme Delete, ili je uredite klikom na dugme Edit.

U donjem levom uglu možete primetiti Check Box -Locked-. Ukoliko aktivirate ovu opciju, zaključaćete link, odnosno polje koje ga predstavlja i nećete biti u mogućnosti da ga skalirate, izmeštate i sl. dokle god ne isključite (odštiklirate) ovu opciju. U tom slučaju ćete moći da selektujete Link, ali nećete dobiti osam ručkica na plavom okviru uz pomoć kojih vršite željene promene na polju.

Klikom na OK, link će automatski biti kreiran sa svim podešenim parametrima.

 

Button - kreiranje dugmeta u okviru PDF dokumenta

Videli smo na koji način možemo kreirati link. Button, odnosno dugme se gotovo identično ponaša kao i link, samo što Vam omogućava neke dodatne opcije. Button je polje u okviru dokumenta koje jednim klikom na njega pokreće komandu koja mu je prethodno podešena.

Kreirate ga na identičan način kao i link, samo što umesto alatke link, koristite prvu alatku ispod nje, koja se zove Button.

 

 

Aktiviranjem ove alatke, sva prethodno kreirana polja za pokretanje određene akcije u vidu dugmeta biće uokvirena.

Kada je aktivna, ponovo klikom i prevlačenjem na radnoj površini, kreirate pravougaonik koji će postati dugme. Kada ste zadovoljni izgledom polja i pustite levi taster miša, kreiraćete dugme (Button), a Acrobat će Vam prikazati opcije sa slike ispod.

 

 

U polju Field Name: biće upisano ime dugmeta koje ste kreirali, standardna imena koje će im Acrobat davati su Button1, Button2, Button3 itd. Ukoliko to želite unesite ime koje Vam odgovara.

Što se tiče Dialog Boxa za podešavanje parametara kreiranog dugmeta, do njega možete doći klikom na komandu All Properties, ili ukoliko kliknete na samo dugme desnim tasterom miša i pokrenete komandu Properties... ili to uradite tastaturnom prečicom Ctrl+I.

Pre nego otvorimo taj Dialog Box, primetićemo plavi okvir oko dugmeta i osam ručkica uz pomoć kojih možete da podesite dimenziju skaliranjem. Ukoliko ih podešavate ili samo kliknete na dugme, nestaće prozor Field Name, ali Vam i nije toliko potreban jer smo naglasili da do opcija koje se odnose na dugme možemo doći ukoliko kliknemo na njega desnim tasterom miša i pokrenemo komandu Properties...

Za razliku od Dialog Boxa Link Properties, Button Properties sadrži četiri odeljka. Prvi je General:

 

 

 • Name - ime dugmeta
 • ToolTip - savet koji će se pojaviti kada postavite kursora preko dugmeta (npr. prelazak na sledeću stranu ili klikom otvarate dokument ****.ai u Adobe Illustrator-u)

 

U odeljku Appearance, utičete na sam izgled polja koje predstavlja dugme (Button):

 

 

 • Border Color - izbor boje konture Button polja, u slučaju da odaberete opciju No Color, kontura neće biti vidljiva, odnosno neće ni postojati oko polja Button
 • Line Thickness - izbor debljine konture oko polja
 • Line Style - stil konturne linije (obična, isprekidana,i sl.)
 • Fill Color - boja ispune, odnosno boja kojom je obojeno dugme. Ukoliko odaberete opciju No Color, unutrašnjost dugmeta će biti providna. Ako odaberete No Color i za boju ispune i za konturu, dugme će biti skroz providno, ali će i dalje postojati na svom mestu i biće uokvireno kada aktivirate alatku Button kako bi Vam Acrobat ukazao na nju
 • Text - izbor fonta, boje i veličine fonta kojim će biti ispisano ime dugmeta

 

Odeljak Options se odnosi na izgled samog dugmeta:

 

 

 • Layout - ovaj meni Vam omogućava da odaberete kako će dugme izgledati. Kada odaberete opciju Label only dugme će izgledati na osnovu zadatih parametara Fill Color i border Color. Ukoliko odaberete opciju Icon only, Acrobat Vam daje mogućnost da postavite određenu sličicu (*.jpg; *.png) koja će predstavljati ikonicu i tada bi samo odabrana sličica bila vidljiva u kreiranom polju Button. Ukoliko odaberete neku od dugih ponuđenih opcija iz ovog menija u polju će biti prikazani na određen ikonica, boja ispune polja i kontura
 • Behavior - ponašanje dugmeta prilikom klika na njega. Kada izaberete opciju None, u slučaju klika na dugme, bilo da je obično ili sa ikonicom, neće se desiti nikakva promena. Ukoliko odaberete opciju Push, ikonica će kada kliknete na nju izgledati kao pravo dugme izmeštajući se unazad i ponovo unapred. Opcija Outline će samo prikazati okvir oko polja dugmeta kada se na njega klikne
 • State prozor - u ovom prozoru na osnovu odabranog ponašanja dugmeta (Behavior) imaćete opciju Up, odnosno standardni izgled ikonice koja će biti dugme. Klikom na Up, automatski će Vam sa desne strane biti omogućeno da klikom na Choose Icon... izaberete željenu ikonicu za Vaše dugme (koju ste prethodno napravlili u Adobe Photoshopu ili Illustratoru i sačuvali kao *.jpeg ili *.png) i prikažete je u prozoru Sample (slika ispod)

 

 

 

Klikom na Browse, možete naći sačuvani dokument (recimo *.jpeg ili *.png) na Vašem računaru, samo obratite pažnju da u -Open- Dialog Boxu (koji otvarate klikom na Browse) podesite željeni tip dokumenta koji tražite. Na primeru ispod, možete videti na koji način ćete to uraditi

 

 

Ukoliko ste u meniju Behavior odabrali opciju Push - tada ćete u prozoru State imati dodatne opcije za izgled ikonice - Up, Down i Rollover. Već smo rekli da u tom slučaju ikonica izgleda kao da je stvarno pritisnete i zato će iz pozicije Up, klikom preći u poziciju Down. Klikom na Down, sa desne strane na isti način možete odabrati kako će u tom položaju ikonica izgledati kada kliknete na nju, a potom će se ponovo vratiti u stanje Up.

 

Poslednji odeljak Action služi da kreiranom dugmetu zadate akciju, odnosno komandu koja će biti izvršena u slučaju da kliknete na polje Button, ili na samu ikonicu ako ste tako podesili.

 

Select Object Tool

U ovoj lekciji smo se upoznali sa alatkama Link i Button koje služe za kreiranje istoimenih polja. Videli smo da aktiviranjem alatke Link, Acrobat uokviruje sve prethodno kreirane linkove, dok aktiviranjem Button alatke, Acrobat uokviruje svako dugme koje ste prethodno kreirali.

Kada želite da selektujete i uredite bilo koji od ova dva tipa interaktivnih elemenata, najbolje je da aktivirate alatku Select Obejct, koja se nalazi ispod ove dve alatke u Tools Pane-u.

 

Kada je aktivna ova alatka Acrobat će uokviriti sve interaktivne elemente u dokumentu (Links & Buttons), a Vi ćete jednim klikom na njih biti u mogućnosti da ih selektujete. Kada ih selektujete, oko njih će se pojaviti standardni plavi okvir i ručkice, koje Vam pružaju mogućnost da uvećate/umanjite polje link ili Button dugme, da ih izmestite, ali i da dođete do njihovih opcija ukoliko kliknete na njih desnim tasterom miša i odaberete u oba slučaja (bilo da je Link ili Button) iz menija sa opcijama komandu Properties...

 

Poravnanje interaktivnih elemenata alatkom Select Object

Kao i sve druge elemente, i interaktivne elemente, odnosno veze i dugmad (Links & Button) možete selektovati pojedinačno ili više odjednom. Selekciju ovih elemenata, podrazumeva se, vršite alatkom Select Object i to na dva načina:

 • Marquee metodom - klikom i prevlačenjem kreirate pravougaonik u okviru kojeg će kada pustite levi taster miša, biti selektovani svi interaktivni elementi
 • Shift+Klik - držeći Shift na tastaturi, ubacujete u selekciju svaki interaktivni element na koji kliknete

 

U oba slučaja, selektovani interaktivni elementi će dobiti svetlo plavi okvir, a samo jedan će imati tamno plavi okvir sa ručkicama. To je tzv. Key Object na osnovu kojeg možete izvršiti poravnanje svih selektovanih interaktivnih elemenata. Ukoliko želite da neki drugi element bude Key Object (na osnovu kojeg će se vršiti poravnanje) držite Shift i kliknite na njega. U ovom slučaju ne važi pravilo da ćete držeći Shift, klikom na objekat koji je selektovan izbaciti isti iz selekcije, već ćete samo učiniti da bude Key Object. Ako želite da poništite selekciju i napravite novu, kliknite na prazan deo stranice. 

 

Na slici se unutar selekcije nalazi dugme (Button2) i njegovih pet kopija desno, obratite pažnju na svetloplavi i tamnoplavi okvir selektovanih elemenata. U ovom slučaju, prvo dugme sa leve strane je Key Object


 

Kada izvršite željenu selekciju, kliknite desnim tasterom miša na jedan od selektovanih elemenata koji želite da bude Key Object, a potom u meniju koji se pojavi odaberite opcije vezane za poravnanje selekcije (Align).

 

 

Izgled menija u slučaju da se u selekciji nalaze Linkovi

 
 

 

Izgled menija u slučaju da se u selekciji nalaze samo dugmići (Buttons)

 • Align - poravnanje svih interaktivnih elemenata u selekciji na osnovu odabranog Key Objecta i to poravnanje sa njegove leve strane (Left), desne strane (Right); poravnanje na osnovu vrha Key Objecta (Top), dna (Bottom); vertikalno (Vertically) i horizontalno (Horizontally) poravnanje
 • Distribute - jednaki razmaci između selektovanih interaktivnih elemenata i to horizontalni i vertikalni
 • Center - centriranje selekcije na stranici PDF dokumenta, samo horizontalno (Horizontally), vertikalno (Vertically) ili i jedno i drugo odjednom (Both)
 • Size/Set Fields to Same Size - izjednačavanje širine (Widht) i visine (Height) svih selektovanih elemenata na osnovu Key Objecta

 

Unos multimedije u PDF dokument

Kada govorimo o multimediji, mislimo na video-materijal, zvučne dokumente, flash animacije ili 3D dokumente. Kada želite da dodate jednu od ponenutih multimedija u PDF dokument, potrebno je da to uradite uz pomoć jedne od četiri alatke koje se nalaze u meniju Multimedia, odmah ispod alatki Link i Button. To su alatke Video..., Sound..., SWF... i 3D...

 

 

 

Sve četiri alatke rade po istom principu. Kada aktivirate jednu od njih, Acrobat će sačekati da prvo odredite mesto na aktivnoj stranici, gde će odabrani multimedijalni element biti postavljen. Određujete ga Marquee metodom, odnosno kvadratom koji dobijate klikom i prevlačenjem dok držite levi taster miša. Onog momenta kada odredite polje u kojem će se multimedija ubaciti i pustite levi taster miša, pojaviće se Dialog Box -Insert ... - koji Vam omogućava da locirate željenu multimediju na Vašem računaru (standardno klikom na Browse...), ali pored toga Vam pruža dodatne opcije koje se odnose na unos odabrane multimedije.

 

Insert Video...

 

 1. Browse - otvara Dialog Box -Open- za lociranje video dokumenta na Vašem računaru
 2. Support Notice - naznaka vezana za formate koje Adobe Acrobat X Pro podržava, a to su *.flv, *.f4v, *.mp4, *.m4v, *.swf ili *.mov kodiran u H.264 režimu
 3. Show Advanced Options - štikliranjem ovog Check Boxa dobijate dodatne opcije vezane za unošenje video materijala u PDF dokument

 

Advanced Options

U ovim opcijama možete da podesite kada će unešeni video-materijal da se pokrene, i to u odeljku Launch Settings. Po Defaultu, Adobe Acrobat pušta video onog momenta kada kliknete na njega (Enable When: The content is clicked), ali Vi to možete da promenite ukoliko želite izborom druge opcije iz menija Enable When.

 

 

 • The page containing the content is opened - video će se aktivirati kada pređete na stranicu na kojoj se nalazi
 • The page containing the contant is visible - ukoliko pregledate PDF dokument skrolovanjem, video će se aktivirati onog momenta kada stranica na kojoj se nalazi bude vidljiva na ekranu

 

Iz menija Disabled When možete odabrati na koji način će video biti prekinut kada je aktiviran. Standardna opcija je Disable When: Disable Content is selected from the context menu. U tom slučaju klikom na standardnu opciju za prekid videa ćete zaustaviti njegov prikaz.

 

 • The page containing the content is closed - kada pređete na drugu stranicu video
 • The page containing the content is not visible - kada stranica na kojoj se nalazi video više ne bude vidljiva na ekranu

 

U odeljku Poster Image na dnu opcija možete odabrati kako će izgledati prikaz polja u kojem se nalazi video pre nego da bude aktiviran. Možete upotrebiti sličicu iz video dokumenta ukoliko ostavite aktivnu opciju -Retrieve poster from media-, a ukoliko želite neku drugu sliku da postavite kao prikaz, odaberite opciju -Create poster from file- i klikom na dugme Browse ispod locirajte željenu sliku na Vašem računaru.

 

Insert Sound...

Zvučne dokumente ubacujete na gotovo identičan način kao i video. Pre svega aktivirajte alatku Insert Sound... , potom odredite polje koje će biti povezano sa tim zvukom, a kada budete pustili levi taster miša otvoriće Vam se identičan Dialog Box kao malopre, u ovom slučaju zvaće se Insert Sound. Format zvučnih dokumenata koje podržava Acrobat je *.mp3. Dodatne opcije su iste kao i opcije za unos video-materijala.

 

Insert SWF...

Za unos Flash animacije u PDF dokument potrebno je da odaberete alatku Insert SWF... koja radi na isti način kao i prethodne dve. Format koji podržava Acrobat je *.swf. Dodatne opcije u odeljku Launch Settings su identične kao kod video-materijala. Ukoliko želite da dodate još swf dokumenata koji su usko povezani sa onim koji ste ubacili, možete ih uneti u odeljku Resorces. Na ovaj način možete uneti kompletnu animaciju u PDF koji će biti namenjen Online distribuciji.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: