Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Tabelarne kalkulacije (Excel)

Modul: Makroi

Autor:

Naziv jedinice: Kreiranje i modifikovanje makroa


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test kreiranje i modifikovanje makroa
- Kreiranje i modifikovanje makroa (PDF dokument)Makroi su predefinisane komande koje omogućavaju automatsko izvršavanje zadataka koji se često ponavljaju u svakodnevnom radu sa Excel 2010 radnim sveskama. Vrlo često smo u situaciji da jedan isti zadatak moramo ponavljati više puta manuelno uz veliki gubitak vremena i napora. Makroi nam pomažu da takve zadatke automatizujemo i ubrzamo, samim tim uštedimo potrebno vreme za njihovo izvršavanje. Pošto su makroi izvršne komande pisane u jednom od programskih jezika vrlo ih lako zloupotrebiti, pa Excel 2010 po defaultu ima povećan nivo sigurnosti kad je reč o makroima. Da bismo definisali nivo sigurnosti, bar kad se radi o makroima, neophodno je selektovati neku od ponuđenih opcija smeštenih na File meniju, opcija Options. Na Options prozoru je neophodno kliknuti na poslednju opciju Trust Center, gde je smešteno dugme Trust Center Settings kroz koje dolazimo do prozora za upravljanje opcijama u Excel 2010 programu. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Na Trust Center prozoru neophodno je kliknuti na opciju Macro Settings da bismo dobili mogućnost odabira jedne od ponuđenih nivoa sigurnosti. Po defaultu je čekirana opcija Disable all macros with notification ili onemogućiti sve makroe sa porukom obaveštenja o tome. Da bismo omogućili pokretanje i rad makroa neophodno je kliknuti na opciju Enable all macros... i u dodatku čekirati opciju Trust access to the VBA project object model, ako kreirani makro to zahteva. U situacijama kada makroi nisu omogućeni, a pokušavamo pokrenuti neki makro, Excel 2010 će nam izbaciti poruku o tome na vrhu radne sveske. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Dovoljno je kliknuti na dugme Enable Content da bismo omogućili makrou da bude pokrenut u okviru radne sveske. Takođe, u situacijama ako je predefinisan makro preuzet iz nekog drugog izvora, kao što je internet ili drugi računar, Excel 2010 će nas obavestiti o tome i sprečiti izvršenje istog. Da bismo omogućili dalji rad dovoljno je kliknuti na dugme Enable Editing na traci poruke upozorenja. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Makroe po defaultu možemo kreirati na dva načina: unosom tekstualnih komandi u VBA editor (Visual Basic for Applications Editor) ili snimanjem makroa. Snimanje makroa je u suštini ista stvar, samo što ne moramo unapred poznavati neki programski jezik da bismo kreirali makro jer će Excel to uraditi umesto nas. Pre početka kreiranja makroa kroz VBA editor neophodno je da omogućimo pripadajući tab u Excelu 2010 koji se ne nalazi na listi često korišćenih alata, pa samim tim nije smešten na Ribon traku, već je to ostavljeno nama da ih konfigurišemo prema potrebi. Da bismo omogućili rad sa VBA editorom u Excelu 2010 neophodno je na File meniju (ili desnim klikom na praznu površinu Ribon trake) kliknuti na opciju Options, zatim kliknuti na opciju Customize Ribbon. Sa padajuće liste dostupnih komandi odabrati opciju Main tabs i od ponuđenih opcija selektovati Developer. Kliknuti na dugme Add da bismo je i dodali na Ribon traku. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Nakon dodavanja novog taba kliknuti na dugme OK da bi promene bile sačuvane. Nakon ovog koraka dodali smo još jedan tab na Ribon traku, Developer tab. Najčešće je smešten kao poslednji tab, ali nema nikakvih prepreka da bude smešten bilo gde na Ribon traci radne sveske. Primer Developer taba je dat na sledećoj slici...

 

 

Klikom na dugme Visual Basic na Developer tabu pokrećemo VBA editor koji nam omogućava kreiranje makroa unosom komandi. Dovoljno je uneti odgovarajuće komande, sačuvati makro i koristiti prema potrebi. U primeru je uneta jednostavna komanda, odnosno formula, koja izvršava osnovne matematičke funkcije nad definisanim ćelijama radne sveske. Za pokretanje makroa je dodeljena prečica Ctrl+q na tastaturi. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Drugi primer upotrebe makroa jeste definisanje određenih boja opsega ćelija koje bismo inače morali manuelno da radimo. Ovako možemo automatizovati radnju sa makroom i uštedeti dosta vremena. To ćemo uraditi korišćenjem opcije snimanja makroa. Da bismo snimili makro neophodno je kliknuti na alat Macros na View tabu Ribon trake. Jedna od ponuđenih opcija alata je Record Macro, koja nam omogućava snimanje makroa bez nekog velikog poznavanja programskog jezika. Nakon klika na opciju Record Macro pokreće se konfiguracioni prozor u kom možemo definisati naziv makroa (ne sme da sadrži razmake između reči), prečicu na tastaturi za pokretanje makroa, kao i lokaciju gde će makro biti sačuvan. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Klikom na dugme OK počinje proces snimanja makroa, ili, preciznije, počinje proces snimanja komandi koje korisnik izvodu u okviru radne sveske. Svaka snimljena komanda biće pretvorena u izvršni kod i kao takva sačuvana u makrou. Pošto se ne radi o video- snimku, vreme trajanja procesa snimanja makroa ne igra nikakvu ulogu, tako da sve korake koji će se ponavljati možemo snimiti bez ikakve potrebe za žurbom. Recimo da želimo da definišemo da prve tri ćelije svakog drugog reda budu obojene bojom. Taj postupak ćemo realno i uraditi na radnoj svesci. Nakon završetka sa dodavanjem boje ćelijama ponovo kliknemo na alat Macros i opciju Stop Recording. Sada imamo radnu svesku sa nekoliko ćelija u boji. Da bismo proverili funkcionalnost kreiranog makroa jednostavno ćemo ukloniti sve boje iz ćelija radne sveske, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+r na tasturi da bismo pokrenuli kreirani makro. Ako je sve u redu, nakon pritiska na kombinaciju tastera kreirani makro će izvršiti zadate komande i ponovo istim ćelijama dodeliti definisanu boju. Primer je dat na slici...

 

 

U situacijama kada želimo da izvršimo izmenu komandi makroa, odnosno njegovo prilagođavanje dovoljno je ponovo pokrenuti konfiguracioni prozor makroa klikom na opciju View Macros. Konfiguracioni prozor će prikazati sve dostupne makroe, pri čemu je neophodno selektovati makro koji želimo da editujemo, a zatim kliknemo na dugme Edit čime pokrećemo VBA editor. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Nakon klika na Edit dugme VBA editor nam omogućava prikaz i editovanje komandi koje smo koristili da bismo dodali boju određenom opsegu ćelija. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Da bismo, na primer, izmenili opseg ćelija koje će biti obojene bojom dovoljno je u Editoru izmeniti njihove opsege, umesto A3:C3 možemo uneti B4:F4, i tako redom. Izmene sačuvati klikom na dugme Save kako bi bile i primenjene.

Generalno govoreći, ovo su bili jednostavniji primeri upotrebe makroa, ali oni mogu biti mnogo složeniji i komplikovaniji, već u zavisnosti od potreba ili znanja korisnika koji ih kreira. Svakako je za napredno kreiranje makroa nužno poznavanje VBA programskog jezika.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:9


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: