Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Osnove PowerPointa 2010

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Kreiranje i čuvanje prezentacije


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test kreiranje i čuvanje prezentacije
- Kreiranje i čuvanje prezentacije (PDF dokument)Power Point 2010 nam daje nekoliko načina za kreiranje i čuvanje prezentacija. Prilikom samog startovanja aplikacije nova prazna prezentacija sa jednim slajdom se automatski kreira. Da bismo pokrenuli aplikaciju neophodno je da kliknemo na Start meni, zatim na opciju All Programs, kliknemo na folder Microsoft Office, a zatim na ikonicu Microsoft Power Point 2010. U situacijama kada se aplikacija često koristi možemo kreirati i prečicu na svojoj radnoj površini radi ubrzavanja postupka pokretanja aplikacije. Da bismo kreirali pripadajuću prečicu programa dovoljno je da desnim klikom kliknemo na ikonicu programa na Start meniju, a zatim na padajućem meniju kliknemo na opciju Send to, pa na opciju Desktop (create shortcut). Nakon što je prečica kreirana na radnoj površini, jednostavnim dvoklikom na istu pokrećemo aplikaciju. Primer kreiranja prečice je dat na sledećoj slici...

 

Slika 3.1. 

 

U situacijama kada, pored već pokrenute aplikacije, želimo da kreiramo novu, dovoljno je da kliknemo na File meni aplikacije i na njemu kliknemo na opciju New. Na New meniju trebalo bi selektovati opciju Blank Presentation, a zatim kliknuti na dugme Create da bi se nova prezentacija pokrenula. Brži način kreiranja nove prezentacije je korišćenje tastera  Ctrl+N na tastaturi. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 3.2. 

 

Sledeći način da kreirate novu prezentaciju je korišćenje šablona (engl. template) i tema (engl. themes). Power Point 2010 nudi nekoliko predefinisanih opcija šablona do kojih dolazimo klikom na opcije Sample templates, Sample themes, My Templates, Microsoft Office Online templates, Recent templates i New from existing. Da bi koristili neki od ponuđenih primera šablona dovoljno je kliknuti na opciju Sample templates i selektovati određeni šablon, a zatim kliknuti na dugme Create da bi počeli sa njegovim korišćenjem. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 3.3.

 

Da bi koristili Microsoft Office Online templates neophodno je postojanje internet konekcije na računaru na kom se pokreće aplikacija. Internet konekcija je neophodna iz razloga što se odabirom ove opcije aplikacija povezuje na udaljeni Microsoft server i sa njega preuzima ponudu trenutno postojećih šablona. Neophodno je da u polje za pretragu unesemo odgovarajući pojam, a zatim kliknemo na dugme za pretragu, u vidu male strelice, da bi ona i počela. Primer je dat na sledećoj slici...

  

Slika 3.4.

 

Nakon nekoliko trenutaka, u zavisnosti od brzine internet konekcije, sadržaj će biti ažuriran i prikazan u prozoru šablona. Da bi koristili neki od njih dovoljno je selektovati željeni šablon a zatim kliknuti na dugme Download da bi on bio i preuzet sa Microsoft servera. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 3.5.

 

Drugi način je da kliknemo na neki od ponuđenih podopcija šablona u Office.com templates delu prozora, pri čemu će aplikacija automatski pokrenuti konekciju preko interneta i pokušati da ažurira odgovarajući sadržaj. Na primer, klikom na opciju Charts and Diagrams aplikacija će automatski pokušati da ažurira odgovarajući sadržaj vezan za grafikone i dijagrame. Nakon ažuriranja ponudiće odgovarajuće foldere u kojima su šabloni razvrstani na logičkoj osnovi, odnosno nameni. Klikom na neki od tih foldera aplikacija će prikazati sve dostupne šablone vezane za tu oblast. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 3.6.

 

Sledeća dostupna opcija kreiranja prezentacije je korišćenje opcije My templates, pri čemu je data mogućnost korišćenja ranije sačuvanih šablona ili šablona koje smo sami kreirali. Klikom na opciju aplikacija će nam u novom prozoru automatski ponuditi sve šablone koje smo kreirali. Dovoljno je selektovati željeni šablon, a zatim kliknuti na dugme OK da bi počeli sa njegovim korišćenjem. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 3.7.

 

U situacijama kada na računaru već imamo prezentaciju koja odgovara našim potrebama kreiranja nove, možemo koristiti opciju New from existing i na taj način iskoristiti postojeći sadržaj i skratiti vreme potrebno za izradu nove prezentacije. Dovoljno je da kliknemo na opciju New from existing pri čemu će aplikacija pokrenuti novi prozor za pretragu fajlova na računaru. Neophodno je da selektujemo odgovarajuću prezentaciju i kliknemo na dugme Create new da bi ona bila i učitana u aplikaciju. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 3.8.

 

Nakon što smo završili sa kreiranjem naše prezentacije, došao je trenutak da istu sačuvamo negde na računaru. Prilikom prvog čuvanja prezentacije klikom na dugme Save, na File meniju ili na Quick Toolbar-u, aplikacija će startovati novi Save As prozor. U novootvorenom prozoru neophodno je definisati lokaciju gde će prezentacija biti sačuvana, kao i naziv i tip same prezentacije. Selekcijom određene lokacije na računaru sa leve strane Save As prozora definišemo lokaciju čuvanja prezentacije dok unosom željenog naziva u polje File name, u donjem delu prozora, definišemo naziv prezentacije. Klikom na padajuću listu Save as type i odabirom određenog tipa prezentaciju možemo sačuvati i u nekom drugom obliku. U slučaju da ne želimo da menjamo tip prezentacije nikakva akcija nije potrebna ako koristimo opciju Save as type, jer će sama aplikacija prezentaciju sačuvati kao takvu po defaultu. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 3.9.

 

U situacijama kada istu prezentaciju želimo sačuvati pod nekim drugim nazivom obavezno je korišćenje Save As opcije na File meniju aplikacije. Ukoliko kliknemo samo na opciju Save naziv same prezentacije neće biti izmenjen, ali ako smo menjali njen sadržaj sve promene će biti sačuvane. Na Save As prozoru, u polju File name, dovoljno je uneti novi naziv prezentacije da bi ona bila sačuvana sa novim nazivom. Isti postupak se izvodi i kada se radi o čuvanju prezentacije na drugoj lokaciji na računaru. Dovoljno je kliknuti na drugu lokaciju sa leve strane Save As prozora da bi ona bila tu i sačuvana. Kada želimo da prezentaciju sačuvamo u nekom drugom obliku, npr. kao šablon, šou, sliku, temu i druge, moramo odabrati odgovarajući format sa Save as type padajuće liste na Save As prozoru. Dovoljno je kliknuti na odgovarajući format, a zatim klikom na dugme Save aplikacija će sačuvati prezentaciju u željenom obliku. Primer Save as type liste je dat na sledećoj slici...

 

Slika 3.10.

 

Postoje situacije kada prezentacije sadrže osetljive i poverljive informacije koje ne bi smele da budu dostupne onima kojima nisu namenjene. U takvim situacijama Power Point 2010 nam izlazi u susret tako što nam omogućava definisanje lozinke na dva različita nivoa upotrebe samih prezentacija. Odnosno, aplikacija nam omogućava de definišemo lozinku na nivou pokretanja prezentacije i na nivou modifikovanja prezentacije. Da bismo definisali lozinke u prezentaciji dovoljno je da pokrenemo normalan Save As postupak koji smo nešto ranije opisali. Na Save As prozoru, u njegovom donjem delu, neophodno je kliknuti na dugme Tools a zatim sa ponuđene liste kliknuti na opciju General Options. Klikom na datu opciju otvoriće se novi prozor u kojem je moguće definisati jednu od ili obe lozinke. Dovoljno je uneti lozinke u za to predviđena polja i kliknuti na dugme OK, a zatim samu prezentaciju sačuvati klikom na dugme Save na Save As prozoru. U zavisnosti od toga da li lozinka definisana na jednom ili na oba nivoa aplikacija će zatražiti unos lozinke pre nego što omogući dalji rad ili pokretanje prezentacije. Primer je dat na sledećoj slici.

 

Slika 3.11.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:3


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: