Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Core Windows Forms Technologies

Modul: Windows aplikacije

Autor: Marko Stojićević

Naziv jedinice: Kontrole MenuStrip i StatusStrip


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test kontrole menustrip i statusstrip
- Kontrole MenuStrip i StatusStrip (PDF dokument)Klasa MenuStrip

MenuStrip i StatusStrip kontrole prvi put su se pojavile u .NET framework-u 2.0. Za kreiranje menija u windows formama možemo koristiti klasu MenuStrip. Prevlačenjem ove kontrole kreira se menu bar. Na MenuStrip možemo dodati ToolStripMenuItem, ToolStripTextBox i ToolStripComboBox. Dodavanje ovih kontrola se može najbrže izvršiti iz dizajnera, tako što kliknemo na MenuStrip kontrolu, a zatim iz padajućeg menija polja, koje se pojavilo, izaberemo jednu od ove tri kontrole. Najčešće se postavlja ToolStripMenuItem. On će biti automatski kreirana i ako samo unesemo naziv menija u polje koje se pojavilo na MenuStrip kontroli. Preko svojstva MenuStrip kontrole Items, možemo takođe vršiti kreiranje menija, ako kliknemo na dugme sa tri tačke u property prozoru. Na ovaj način pokrećemo Items Collection Editor u kojem možemo dodavati i uklanjati stavke. Items svojstvo se može koristiti i iz koda za dinamičko kreiranje menija. Svojstvo Dock nam omogućava da meni koji smo kreirali vežemo za određenu ivicu prozora, pa tako možemo izabrati Top, što je podrazumevano ili Left, Right ili Bottom.  U nastavku će biti objašnjena samo klasa ToolStripMenuItem pošto su ostale ToolStrip kontrole koje se mogu dodati u meni objašnjene ranije u lekciji "ToolStrip kontrole".


Klasa ToolStripMenuItem

Dodavanjem ToolStripMenuItem-a kreiramo stavke menija. Kada dodamo ToolStripMenuItem na MenuStrip možemo kreirati podstavke menija. Podstavke menija mogu biti ToolStripMenuItem, ToolStripComboBox, ToolStripSeparator ili ToolStripTextBox. Podstavke se u meni dodaju preko svojstva DropDownItems. Pored svojstva Text ova klasa ima i svojstva TextAlign i TextDirection pomoću kojih određujemo poravnavanje i poziciju teksta u stavci menija. Image svojstvo nam omogućava da dodamo sliku. Pomoću svojstva SortcutKey možemo postaviti prečicu kojom će korisnik moći da aktivira stavku menija. Obradom događaja Click određujemo šta će se dogoditi kada korisnik klikne na stavku menija.

private void toolStripMenuZatvori_Click(object sender, EventArgs e)
{
     Close();
}


Klasa StatusStrip

Status strip kontrola se koristi za kreiranje statusne linije na kojoj se korisniku mogu prikazivati određene informacije za vreme izvršavanja programa. Klikom na StatusStrip kontrolu u dizajneru možemo izabrati koju ćemo kontrolu dodati na statusnu liniju. To može biti ToolStripStatusLabel, ToolStripProgressBar ili ToolStripDropDownButton. ToolStripStatusLabel kontrola ima ista svojstva kao i ToolStripLabel kontrola koju smo opisali u prethodnoj lekciji. Kontrole se dodaju korišćenjem svojstva Items.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: