Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: 6425: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa

Modul: Implementacija sigurnosti koristeći grupne polise

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Konfiguracija sigurnosti u domenu koristeći grupne polise


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test konfiguracija sigurnosti u domenu koristeći grupne polise
- Konfiguracija sigurnosti u domenu koristeći grupne polise (PDF dokument)Jedan od najbitnijih administrativnih zadataka koji se odnose na upravljanje desktopom i upravljanje serverom je konfiguracija i održavanje sigurnosti. Održavanje konstantne konfiguracije sigurnosti na hiljadama kompjutera unutar velike organizacije je skoro nemoguće bez nekog tipa centralnog upravljanja. Možemo iskoristiti grupne polise za centralno upravljanje postavkama na nivou domena, za upravljanje postavkama na nivou servera i za upravljanje sigurnosnih postavki za mrežnu komunikaciju. U ovom modulu saznaćete kako možete da iskoristite grupne polise za konfiguraciju i izgradnju sigurnosnih postavki.

U toku instalacije aktivnog direktorijuma AD DS-a, dva defoltna objekta grupne polise se automatski kreiraju radi izgradnje defoltnog nivoa sigurnosne konfiguracije za domen i za domenske kontrolere unutar okruženja. U ovoj lekciji saznaćete koje su sigurnosne postavke konfigurisane untar ovih defoltnih objekata grupnih polisa.

Predstavljanje Default Domain Polise (defoltne domenske polise)

Default Domain Policy je objekat grupne polise koji nudi inicijalne sigurnosne postavke za ceo domen. Ove inicijalne sigurnosne postavke se specijalno odnose na polise za naloge (Account Policies) i čvorove lokalnih polisa koji se nalaze ispod Computer Configuration-       -Windows Settings-Security Settings kontejnera.

Account Policies (polise za naloge)

Account Policies sekcija uključuje tri kategorije: Password Policy, Account Lockout Policy i Kerberos Policy. Ove polise, izuzev Kerberos polise, primenjuju se na sve korisnike u domenu, bez obzira na tip radne stanice sa koje se korisnici prijavljuju na domen. Kerberos Policy postavke se postavljaju samo na kompjutere koji su članovi domena i koji rade na Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003-2008, i Bussines & Enterprise verzije Windows Vista-e.

Password Policy (polise za lozinke): Konfiguracine opcije u Password Policy sadrže Domain-wide postavke za Password History (istoriju lozinki), trajanje lozinki, dužina lozinki i kompleksnost lozinki. U sledećoj tabeli se nalaze postavke za lozinke:

Konfiguracione postavke

Opis

Podrazumevano 

Enforce password history

 

Definiše broj nove lozinke koji treba da bude jedinstven pre nego što korisnik može ponovo da koristi staru lozinku

24 lozinke se pamte na domenskom kontroleru i za servere članove domena 

Maximum password age

 

Definiše broj dana koliko može da se koristi lozinka. Nakon isteka vremenskog perioda od korisnika će se tražiti da promeni lozinku. Ako želimo da konfigurišemo da lozinka nikad ne može da istekne potrebno je da broj dana postavimo na 0. 

42 dana

 

Minimum password age 

Definiše broj dana kada lozinka može da se koristi, nakon isteka broja dana korisnik mora da promeni lozinku. 

1 dan za domenske kontrolere i kompjutere koji su članovi domena 

Minimum password length 

Definiše poslednji broj karaktera potrebnih da bi se konfigurisala lozinka. 

7 karaktera za domenske konteolre i kompjutere koji su članovi domena

Password must meet complexity requirements 

Možemo da povećamo kompleksnost lozinki. 

Postavka je omogućena za domenske kontrolere i za kompjutere koji su članovi domena. 

Store passwrod using reversible encryption

Korišćenje ove postavke je isto kao da smo smestili lozinke u čistom tekstu. Polisa nudi podršku za aplikacije koje koriste protokole koji zahtevaju pristup korisnkovoj lozinki zbog procesa autentifikacije. 

Onemogućeno

 


 Tabela 25.1

Account Lockout Policy (polise za zaključavanje naloga): Account Lockout Policy konfiguracione opcije sadrže postavke koje definišu koliko će vremena zaključani nalog ostati zaključan, i nakon koliko neuspešnih pokušaja Log-ovanja će sistem zaključati nalog kao i resetovanje brojača za Account Lockout. U sledećoj tabeli su opisane postavke za zaključavanje naloga:

Konfiguraciona postavka

Opis 

Default 

Account Lockout Duration 

Definiše broj minuta koliko će nalog ostati zaključan. Nakon određenog broja minuta nalog će automatski biti otključan. Ako želimo da samo administrator može da otključa nalog, potrebno je da postavimo iznos 0 

Nije definisano

 

Account Lockout Threshold 

Određuje broj dozvoljenih propalih pokušaja prijavljivanja pre nego što sistem zaključava nalog 

0 neuspešnih Logon pokušaja 

Reset Account Lockout counter after 

Određuje broj minuta koji moraju da isteknu nakon neuspešnog pokušaja prijavljivanja da bi sistem resetovao brojač neuspešnog prijavljivanja 

Nije definisano

 

 
Tabela 25.2

Account Policy koje su konfigurisane unutar Default Domain Policy obejkta grupne polise (GPO) utiču na sve korisnike i kompjutere u domenu. Moguće je kreirati prilagođeni objekat grupne polise u kom su konfigurisane postavke naloga (Account Settings) i povezati taj GPO na određenu organizacionu jedinicu. Ipak, konfigurisane postavke neće imati uticaja na korisnike koji se Log-uju u domen. Ako ipak konfigurišemo polise za naloge u specifičnom objektu grupne polise i zakačimo ga na određenu organizacionu jedinicu, postavke će se primenjivati samo na Local Security Database za kompjutere koji se nalaze u toj organizacionoj jedinici. Kada se postavke za naloge konfigurišu na nivou organizacione jedinice, one će se primenjivati samo na korisnike koji se lokalno prijavljuju na kompjuter. Kada se korisnik prijavi u domen, defoltna domenska polisa (Default Domain Policy GPO) briše Local Policy Settings (postavke lokalnih polisa).

Lokalne polise (Local Policies)

Local Policies sekcija kontroliše Local Security Settings (postavke za lokalnu sigurnost) za kompjutere koji se nalaze unutar Scope-a GPO. Ove sigurnosne postavke uključuju sledeće:

  • Audit Policy: Ovaj čvor se koristi za podešavanje Audit postavki. Možemo da podesimo Audit polise za opcije kao što su: Account Management aktivnosti, događaji koji se odnose na Log-ovanje, promene polisa, privilegovano korišćenje i događaje koji su se desili u sistemu.

  • User Rights Assigment: Ovaj čvor se koristi za konfiguraciju prava koja želimo da dodelimo korisnicima koji se prijavljuju na kompjutere koji su pod uticajem te polise. Možemo da podešavamo različite postavke, uključujući ko može da odradi akcije u sistemu kao što su: Log-ovanje na kompjuter lokalno, pristupanje kompjuteru preko mreže, Backup-ovanje File-ova i foldera, Log-ovanje servisa itd.

  • Security Options: Ovaj čvor se koristi za konfiguraciju sigurnosnih opcija za kompjutere koji su pod uticajem ove polise. Možemo da konfigurišemo opcije kao što su: promena imena naloga lokalnog administratora i naloga Guest, upravljanje ko može da instalira Driver-e za printere, kontrolisanje da li nepotpisani Driver-i mogu da se instaliraju i kontrolisanje kako se upravlja User Account Control-om na kompjuterima.


Default Domain Policy sadrži samo mali set postavki koje su definisane u Local Policy čvoru. Ove defoltne postavke se mogu pronaći u Computer Configuration-Policies-Windows Settings-Security Settings-Local Policies-Security Options čvoru. Ove postavke uključuju sledeće:

  • Network Access: Allow anonymous SID-Name translation: Ova postavka je definisana i onemogućena je po defoltu. Ako omogućimo ovu polisu, anonimni korisnik će moći da zatraži SID informacije o drugom korisniku i nakon toga moći će da iskoristi SID da bi dobio ime korisnika. Ovo bi mogao da predstavlja sigurnosni problem i može da dovede do otkrivanja kritičnih informacija o administrativnim nalozima.
  • Network Security: Do not store LAN Manager hash value on next password change: Ova postavka je definisana i omogućena po defoltu. Ova postavka je omogućena da bi povećala sigurnost i da se ne bi koristio LM Hash za smeštanje informacija o lozinkama. Postavka može da utiče na mogućnost komunikacije sa kompjuterima koji rade na Windows 95 & Windows 98 sistemima.
  • Network security: Force logoff when logon hours expire: Ova postavka je definisana i onemogućena po defoltu. Postavku koristimo kada želimo da diskonektujemo korisnike koji su konektovani na lokalni kompjuter nakon isteka validnih Logon sati. Ako je polisa onemogućena (onemogućena je po defoltu) uspostavljene klijentske  sesije će biti dozvoljene i nakon isteka validnih Logon sati.


Potrebno je upamtiti da će svaka postavka koja je konfigurisana na nivou domena imati uticaja na sve kompjutere koji se nalaze unutar domena.

Predstavljanje Default Domain Controllers Polise

Default Domain Controllers Policy GPO nudi konfigurisane inicijalne sigurnosne postavke za sve domenske kontrolere koji se nalaze u Domain Controllers organizacionoj jedinici. Ovaj objekat grupne polise (GPO) nudi sigurnosne postavke koje se odnose na dodeljivanje korisničkih prava (User Rights Assignment) i na čvor Security Options koji se može pronaći ispod Computer Configuration-Policies-Windows Settings-Security Settings-Local Policies.

User Rights Assignment (dodeljivanje korisničkih prava): User Rights Assignment definiše koji nalozi mogu da odrade specifične zadatke na kompjuteru. Na primer, ako želimo da dodelimo pravo korisniku ili sigurnosnoj grupi da bude u mogućnosti da se lokalno Loguju na domenski kontroler, tu mogućnost možemo da konfigurišemo koristeći ovaj čvor.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:11


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: